Studenti průmyslového designu ČVUT se učí propojit kreativní myšlenku s moderní technologií. Nejdřív ale tvarují obyčejnou hlínu

Mísa a váza, Veronika Frymlová, zdroj: Ústav průmyslového designu FA ČVUT Mísa a váza, Veronika Frymlová, zdroj: Ústav průmyslového designu FA ČVUT

Průmyslový design je specifickou tvůrčí výtvarnou disciplínou, která v sobě spojuje mnoho nejrůznějších vědeckých a technických oborů. Studium tohoto oboru na ČVUT je v mnoha ohledech specifické. Co škola studentům nabízí a proč studovat právě zde?

Podpora kreativity v souladu s technickým vzděláním

Cílem Ústavu designu na ČVUT je příprava flexibilních a komplexně vzdělaných designérů, specialistů, kteří se orientují v podmínkách dnešních technologií a médií a jsou schopni reagovat na požadavky současného profesního trhu. Proto podporuje rozvoj kreativity a zároveň technického vzdělání, na první pohled zcela rozdílné vlastnosti.

Při studiu je kladen důraz na osvojení znalostí z oborů mechaniky, fyziky nebo matematiky. Zaměření otevírá dveře nejen studentům s technickým smýšlením, kteří chtějí být zároveň kreativci, ale i naopak umělecky zaměřené lidi může technická podpora posunout dál do oborů, do kterých by jinak nevkročili.

Na teoretických přednáškách jsou podávány informace o zákonitostech termodynamiky, elektřiny, magnetismu, optiky a jaderné fyziky nebo aerodynamiky. To vše je důležité pro porozumění fyzikálním dějům v přírodě. Všechny získané poznatky studenti využijí při realizaci vlastních projektů, návrhů nebo funkčních prototypů.  

Spolupráce napříč všemi fakultami ČVUT, práce na reálných projektech

Ústav průmyslového designu je garantem výuky designu jako samostatného studijního oboru v rámci bakalářského, magisterského a doktorského programu na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Všechny ateliéry nabízí v rámci mezioborové spolupráce možnost řešení designérských úkolů na výzkumných projektech vědeckých pracovišť ostatních fakult. Spoluprací se studentům otevírají široké možnosti poznání špičkových technologií, tyto výstupy a nové znalosti mohou využít ve svých projektech.

Další z výhod studia je možnost práce na reálných projektech. Při studiu je kladen velký důraz na propojení praxe v ateliérech s praxí u výrobních firem. Součástí studia na náročnějších projektech bývají technologické exkurze ve výrobě a realizace vybraných studentských projektů přímo u výrobců. Úspěšné projekty vznikají také na základě zadání vytvořených ve spolupráci s renomovanými firmami, například RWE, Tesla, Viadrus, Meopta, Meva, Sapeli, Český porcelán, Technistone, Diplomat dental, české sklárny.

Široký záběr ateliérů, moderní vybavení dílen, pedagogické vedení odborníky z oboru

Exkurze v sklárně Světlá nad Sázavou, 2019, zdroj: Ústav průmyslového designu, ČVUTExkurze v sklárně Světlá nad Sázavou, 2019, zdroj: Ústav průmyslového designu, ČVUT

Pedagogický sbor je složený z designérů, kteří jsou známi a oceňováni za svá díla, realizace, projekty a publikace v ČR i v zahraničí. Mohou tak studentům předávat zkušenosti nejen ze své úspěšné praxe, ale i aktuální situace ze stále se rozvíjejícího oboru a nových trendů z výroby. Pro tvorbu prototypů jsou ve škole k dispozici dílny s technologickým vybavením, s možností využití vybavení a výuky specializovaných pracovišť celého ČVUT. Studentům je k dispozici také multifunkční dílna, ve které je možné zpracovávat různé materiály pomocí moderních technologií, ale i tradiční technikou.

Celý první rok bakalářského studia je věnován základům designu, na což navazuje studium v dalších ročnících – studenti si následně volí jeden z pěti navazujících ateliérů, mohou tak studovat průmyslový design, produktový design, interiérový design nebo experimentální design. Navíc mohou využít principu vertikální prostupnosti, kdy na projektu spolupracují společně se studenty z dalších ročníků.

Vnímat ergonomii úchopu, chápat přírodní principy – základům designu se studenti věnují celý první ročník

Celým studiem se prolíná důraz na důkladné vysvětlení a následné pochopení principu designu ze všech jeho stránek. V prvním ročníku proto studenti absolvují dva semestry důkladné kreslířské, sochařské a řemeslné průpravy, seznamují se s řemeslem, materiálem, hmotou, objemem a kresbou, výuka navazuje na odkaz Bauhausu a principy dalších slavných škol. Na tyto základy je kladen velký důraz, což je podle všěch vyučujících nutná příprava pro další krok.

Po důkladném seznámení se všemi základy se přechází k tvorbě základního návrhu nebo drobného designu. Jedním z prvních materiálů, s kterým se studenti seznámí, je hlína. Má to své opodstatnění. Keramika a sochařství jsou základní techniky provázející lidstvo po tisíce let. Díky práci s hlínou se budoucí designéři naučí lépe vnímat tvary, pochopí ergonomii a přírodní zákonitosti. Po zvládnutí této technologie se přechází k sádře a dalším materiálům.

Tereza Nováková, Mýdlo, 2016, zdroj: zdroj: Ústav průmyslového designu, ČVUTTereza Nováková, Mýdlo, 2016, zdroj: zdroj: Ústav průmyslového designu, ČVUT

Trend vytvářet návrhy rovnou ve 3D programech a vynechat ve výuce tyto kroky je chybou – na tom se shodnou vyučující ze všech ateliérů prvního ročníku. Pro orientaci ve 3D programu je totiž velmi důležité pochopení třetího rozměru, až poté se může přejít k modelování předmětů ve virtuální realitě.

V prvním roce studia se budoucím designérům věnuje několik pedagogů. Ročník je rozdělen na dva základní ateliéry, které vedou MgA. Adéla Bébarová spolu s M.A. Henrietou Nezpěvákovou, Ph.D a MgA. Jan Jaroš spolu s M.A. Marií Doucet. Činnost speciálních ateliérů doplňuje Ateliér modelování a dílny pod vedením vedoucího ústavu profesora ak. soch. Mariana Karla a MgA. Josefa Šafaříka, Ph.D. V dílnách provází MgA. Josef Majrych. Ateliér seznamuje studenty s problematikou a základními nástroji prostorové tvorby. 

Formou krátkých cvičení s materiálem a studiem podle modelů učí vidět hmotu v prostoru, významu proporcí, tektoniky, tíže a lehkosti, barevnosti a struktury jako nástrojů výtvarného vyjádření. Poskytuje možnost pohybu v různých kategoriích, např. socha, instalace, design, s důrazem na vztah prostoru a materiálu – interiér, exteriér.

Prohlédněte si některé studentské výtvory. Všechny vznikly už během prvního roku bakalářského studia.

Karolína Zbytková, realistická modelovaná studie přírodniny, 2018, zdroj: zdroj: Ústav průmyslového designu, ČVUTKarolína Zbytková, realistická modelovaná studie přírodniny, 2018, zdroj: zdroj: Ústav průmyslového designu, ČVUT

Ondřej Pechal, Mísa a váza na téma Rotace, beton, sádra, 2017, zdroj: Ústav průmyslového designu, ČVUTOndřej Pechal, Mísa a váza na téma Rotace, beton, sádra, 2017, zdroj: Ústav průmyslového designu, ČVUT

Ateliér Základy designu, studentská práce Odšťavňovač na citrusy, Sára Rašovská, zdroj: Ústav průmyslového designu, ČVUTAteliér Základy designu, studentská práce Odšťavňovač na citrusy, Sára Rašovská, zdroj: Ústav průmyslového designu, ČVUT

Související

Denní chléb studentů ČVUT. Vybrali jsme nejlepší semestrální práce
Produktový design

Denní chléb studentů ČVUT. Vybrali jsme nejlepší semestrální práce

Redakce Czechdesign - 12. 7. 2019

Vymyslela nákrčník pro nevidomé a vyhrála největší soutěž pro designéry na světě. Bakalářka z ČVUT zazářila na Tchaj-wanu
Produktový design

Vymyslela nákrčník pro nevidomé a vyhrála největší soutěž pro designéry na světě. Bakalářka z ČVUT zazářila na Tchaj-wanu

Iveta Jakubčíková - 29. 4. 2019

Vesmírné mísy, měřiče radiace i elegantní sušáky. Studenti ČVUT vystavili své semestrální práce
Produktový design

Vesmírné mísy, měřiče radiace i elegantní sušáky. Studenti ČVUT vystavili své semestrální práce

Markéta Rádková - 8. 2. 2018

Klauzury ČVUT: čím nás zaujali studenti průmyslového designu
Produktový design

Klauzury ČVUT: čím nás zaujali studenti průmyslového designu

Klára Hulmáková - 15. 6. 2017

ČVUT otevírá nový obor, studenty naučí interakčnímu designu
Grafický design

ČVUT otevírá nový obor, studenty naučí interakčnímu designu

Jindřich Oukropec - 28. 9. 2016

job shop
výstava czd
kruh 2024 duben
shop 4/2024