Středověký hrad kraluje české architektuře. Jeho rekonstrukce vynesla autorům prestižní ocenění v soutěži Česká cena za architekturu

Hlavní cenu porotci udělili Miroslavu Pospíšilovi a Martinu Karlíkovi za návrh rekonstrukce paláce hradu Helfštýna (2020) Foto: BoysPlayNice Hlavní cenu porotci udělili Miroslavu Pospíšilovi a Martinu Karlíkovi za návrh rekonstrukce paláce hradu Helfštýna (2020) Foto: BoysPlayNice

Na slavnostním galavečeru České ceny za architekturu (ČCA) konaném ve Foru Karlín a přenášeném živě na web ČT art byly v pondělí 8. listopadu vyhlášeny výsledky 6. ročníku této soutěžní přehlídky architektonických realizací organizované Českou komorou architektů (ČKA). Hlavní cenu získali Miroslav Pospíšil a Martin Karlík z kanceláře atelier-r za návrh rekonstrukce paláce hradu Helfštýna. Ve finále letošního ročníku České ceny za architekturu porota vybírala mezi sedmi díly. Vítěz i finalisté se etablovali z 30 nominovaných prací, které ČKA představila v červnu tohoto roku. Celkově se o Českou cenu za architekturu v 6. ročníku ucházelo 170 realizací dokončených v posledních pěti letech.

Uděleno bylo rovněž šest Cen partnerů: Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR za prosazování kvalitní výstavby prostřednictvím architektonických soutěží, Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za konverzi původních industriálních skladů udržitelným způsobem, Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR za citlivé a šetrné řešení stavby ve venkovském prostředí, Cena společnosti Central Group za inovativní přístup k řešení nového bydlení, Cena společnosti VELUX za práci s denním světlem a Cena společnosti Vekra za promyšlenou a odolnou stavební konstrukci.

Akademie České ceny za architekturu současně ocenila Výjimečný počin, kterým se stala péče paní architektky Alice Šimečkové o Růženu Žertovou.

Finalisty z 30 nominovaných vybírala mezinárodní porota v čele s předsedou Yashou Jacobem Grobmanem (Izrael). Dalšími členy byli Bart Brands (Nizozemsko), Eduardo Cadaval (Mexiko/Španělsko), Irakli Eristavi (Slovensko), Antonio Longo (Itálie), Balázs Marián (Maďarsko) a Peter Veenstra (Nizozemsko). Začátkem září navštívili Českou republiku, aby zhlédli a posléze zevrubně prodiskutovali nominované stavby. Posoudili je a ocenili bez stanovení jakýchkoliv kategorií. Předložená díla představovala podle porotců „jedinečnou kolekci vynikající architektury vycházející z výrazné stavební tradice a kultury České republiky“. Na porotu udělala velký dojem kvalita předložených prací, což dle vlastních slov „velmi ztížilo proces výběru“.

Během posuzování se porota rozhodla zaměřit na konkrétní kritéria, která zahrnovala mimo jiné „inovační aspekty stavby, její přínos pro společnost a obor, složitost architektonického úkolu a kvalitu provedení“. „Snažili jsme se najít stavbu, jejíž kvality splňují dohodnutá kritéria, ale svou komplexností a výrazem by předčila všechny ostatní,“ řekli porotci o nárocích na laureáta ČCA. „Věříme, že výsledky soutěžní přehlídky odráží současnou českou architekturu a její ústřední roli v rámci kultivace společnosti. Domníváme se, že soutěž a špičkové realizace, které podporuje, mají důležitý vliv na architektonickou kulturu České republiky,“ míní o významu přehlídky porota.

Hlavní cena a finalisté

Hlavní cenu porotci udělili Miroslavu Pospíšilovi a Martinu Karlíkovi za návrh rekonstrukce paláce hradu Helfštýna (2020). Autoři z olomouckého atelieru-r zvolili koncepci respektující historický objekt, vedeni snahou o zachování jeho charakteru. Cílem bylo najít nejen optimální způsob zastřešení paláce, ale i přiblížení jeho historického vývoje návštěvníkům ve všech jeho původních úrovních. Tento záměr vedl k myšlence vložení soudobých architektonických prvků do historické stavby a k propojení přízemí s vyššími podlažími paláce, která byla dosud veřejnosti nedostupná. Nové konstrukce nechali autoři vložit do již existujících otvorů palácového torza a řešili je v soudobém designu. Díky tomu je srozumitelné, které části stavby jsou původní a které nové.

Hlavní cenu porotci udělili Miroslavu Pospíšilovi a Martinu Karlíkovi za návrh rekonstrukce paláce hradu Helfštýna (2020). Foto: BoysPlayNiceHlavní cenu porotci udělili Miroslavu Pospíšilovi a Martinu Karlíkovi za návrh rekonstrukce paláce hradu Helfštýna (2020). Foto: BoysPlayNice

Výsledkem je také přiblížení moderní architektury široké veřejnosti. Porota ve svém hodnocení nastínila, že „kromě formální a technické kvality se vynikající architektonické práce vyznačují tím, že jsou schopny žít v historii, vytvářet nové příběhy ve vztahu ke společnosti a místům, jinými slovy, že jsou vitální“. Hrad Helfštýn se přitom podle ní po rekonstrukci stal „prostorem k prozkoumávání a objevování, a to prostřednictvím netriviálních (a částečně labyrintových a nečekaných) sledů místností, průchodů, vyhlídek, otevřených oken a teras, z nichž lze krajinu a okolí pozorovat a vnímat“. Na projektu rekonstrukce je podle porotců patrný „precizní analytický a kritický přístup, díky němuž si autoři mohli dovolit radikální, ale zároveň citlivý vstup“.

Autoři z olomouckého atelieru-r zvolili koncepci respektující historický objekt, vedeni snahou o zachování jeho charakteru. | Foto: BoysPlayNiceAutoři z olomouckého atelieru-r zvolili koncepci respektující historický objekt, vedeni snahou o zachování jeho charakteru. | Foto: BoysPlayNice

„Udělení první ceny projektu obnovy hradu Helfštýna bylo jednomyslné ze dvou vzájemně se doplňujících důvodů: za prvé, projekt vyjadřuje autonomní smysl architektury jako umělecké a tvůrčí činnosti, která stavbou dává tvar prostoru; za druhé, projekt reprezentuje a pokud možno shrnuje bohatství, životní kvalitu a občanský smysl mnoha kvalitních architektonických prací nominovaných na letošní Českou cenu za architekturu,“ uvedla porota. 

Čestné ocenění Finalista České ceny za architekturu 2021 získalo kromě vítězné stavby šest dalších různorodých prací z celé České republiky. Porotu zaujala realizace přestavby menzy Koleje 17. listopadu Fakulty humanitních studií UK v Praze (2020) navržená ateliérem Kuba & Pilař architekti. „Jako celek byl návrh a provedení budovy bezesporu jedním z nejlepších příkladů současné architektury a opětovného využití budov v letošním ročníku soutěže,“ uznali porotci. Projekt vzešel z architektonické soutěže s potvrzením regulérnosti od ČKA uskutečněné v roce 2015.

Realizace přestavby menzy Koleje 17. listopadu Fakulty humanitních studií UK v Praze (2020) | Foto: David KorsaRealizace přestavby menzy Koleje 17. listopadu Fakulty humanitních studií UK v Praze (2020) | Foto: David Korsa

Finalistou se stalo dále Komunitní centrum Židlochovice (JURA ET CONSORTES, 2020). „Kdyby se udělovala cena za urbanismus, byl by tento projekt jednomyslným vítězem,“ uvedli členové poroty. Důležitým faktorem jeho úspěchu byla podle porotců pravděpodobná intenzivní spolupráce mezi klientem a architektem.

Finalistou se stalo dále Komunitní centrum Židlochovice. | Foto: Vratislav ZíkaFinalistou se stalo dále Komunitní centrum Židlochovice. | Foto: Vratislav Zíka

Další Finalista, Lazy House Zlín (2020) vznikl na základě návrhu již vloni oceněného architekta Petra Jandy a jeho kanceláře brainwork. Podle porotců je „mimořádně kvalitním rodinným domem, a to jak z hlediska myšlenkového, tak i materiálového“. Zdůraznili skutečně vysoký standard konstrukčních prvků a detailů budovy. Zdánlivě jednoduchá, ale samozřejmá komplexnost domu podle nich odráží architektovu pečlivost, citlivý přístup a empatii. Ty dle poroty vedou k výjimečným intelektuálním a fyzickým kvalitám.

Další Finalista Lazy House Zlín (2020) vznikl na základě návrhu již vloni oceněného architekta Petra Jandy a jeho kanceláře brainwork. | Foto: BoysPlayNiceDalší Finalista Lazy House Zlín (2020) vznikl na základě návrhu již vloni oceněného architekta Petra Jandy a jeho kanceláře brainwork. | Foto: BoysPlayNice

V minulosti byli v ČCA oceněni také autoři z Atelieru bod architekti, jejichž návrh Městské haly Modřice (2020), projekt vzešlý z architektonické soutěže s potvrzením regulérnosti od ČKA uskutečněné v roce 2015, si vysloužil titul Finalista v letošním ročníku. „Silný projekt, čistě uspořádaný, tak vyzrálý, že překvapuje mládím svých autorů,“ ohodnotila porota.

Městská hala Modřice | Foto: Tomas SlavikMěstská hala Modřice | Foto: Tomas Slavik

Finalistou se stal také Pavilon na Výstavišti v Praze (2020). Realizace navržená autory z kanceláře Papundekl architekti porotu zaujala pro svoji jednoduchost a účelnost. „S minimem stavebních materiálů, a tudíž i nákladů byla parku přidána maximální hodnota,“ míní porotci. Stavba je podle nich „magnetem pro uživatele parku díky jantarově zbarveným laminátovým panelům, které se na slunci rozzáří“.

Finalistou se stal také Pavilon na Výstavišti v Praze. | Foto: Alex Shoots BuildingsFinalistou se stal také Pavilon na Výstavišti v Praze. | Foto: Alex Shoots Buildings

Mezi Finalisty má své místo i Revitalizace Kostnického náměstí v Praze (2019) navržená Radmilou Fingerovou a Hanou Špalkovou. Pro porotce představuje citlivou přeměnu a renovaci veřejného prostoru. Zaujal je aktivní přístup architektek k definování zadání i samotnému projektování tohoto veřejného prostoru. „Včasné upřesnění zadání přispělo ke kvalitě výsledného řešení,“ doplňuje porota. Porota považovala za velmi důležité ocenit tento typ „skromného projektu, který přestože neměl velký rozpočet, projevuje se velmi expresivně, reprezentuje vynikající sociální cítění, představuje skvělý výběr a kombinaci materiálů a minimální, ale precizní design“. 

Mezi Finalisty má své místo i Revitalizace Kostnického náměstí v Praze. | Foto: Aleš MotejlMezi Finalisty má své místo i Revitalizace Kostnického náměstí v Praze. | Foto: Aleš Motejl

Čestná uznání

Dvěma projektům porotci udělili čestné uznání. Momenty dějin (KOLMO.eu /2019) svým pojetím a provedením zanechaly v porotě silný dojem srozumitelností sdělení o historii a kultuře města a státu. Architektonické řešení prostoru a technické zvládnutí instalace jsou podle porotců brilantní. „Oceňujeme multidisciplinární charakter projektu, v němž architekti, výtvarní umělci, programátoři a historici využili současné technologie k vytvoření prostoru a obsahu, který má potenciál probudit v návštěvnících intenzivní zájem o historii.“

Momenty dějin (KOLMO.eu /2019) svým pojetím a provedením zanechaly v porotě silný dojem srozumitelností sdělení o historii a kultuře města a státu. | Foto: Boys Play NiceMomenty dějin (KOLMO.eu /2019) svým pojetím a provedením zanechaly v porotě silný dojem srozumitelností sdělení o historii a kultuře města a státu. | Foto: Boys Play Nice

Vyhlídka Špička (Mjölk, 2020) zapůsobila na porotu jemným a vynalézavým konstrukčním řešením v kombinaci s propojením s okolní krajinou. „Její výrazná a zapamatovatelná forma z ní činí architektonický skvost,“ ohodnotili porotci, kteří ocenili také „aktivní, možná až aktivistický přístup autorů k realizaci tohoto díla“. 

Vyhlídka Špička (Mjölk, 2020) zapůsobila na porotu jemným a vynalézavým konstrukčním řešením v kombinaci s propojením s okolní krajinou. | Foto: Mjölk architektiVyhlídka Špička (Mjölk, 2020) zapůsobila na porotu jemným a vynalézavým konstrukčním řešením v kombinaci s propojením s okolní krajinou. | Foto: Mjölk architekti

Šest cen partnerů

V České ceně za architekturu se udělují rovněž Ceny partnerů. Cenu Ministerstva pro místní rozvoj ČR za prosazování kvalitní výstavby prostřednictvím architektonických soutěží získala Rekonverze tubusu větrné elektrárny v Novém Hrádku (ABM architekti, 2020). Hodnotitelé vyzdvihli, že projekt představuje zajímavý příklad nové náplně nepoužívané stavby. „Architektonická soutěž byla užita v neobvyklém, ale velmi vhodném případě, kdy jedním z důležitých požadavků byly vedle nalezení celkové koncepce řešení i náklady na stavbu. Oceněná rozhledna je tak ukázkovým příkladem, že užití architektonické soutěže může mít pozitivní vliv na ekonomickou stránku záměru.“

Rekonverze tubusu větrné elektrárny v Novém Hrádku | Foto: Václav NovákRekonverze tubusu větrné elektrárny v Novém Hrádku | Foto: Václav Novák

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za konverzi původních industriálních skladů udržitelným způsobem patří projektu DADA Distrikt v Brně (KOGAA studio, 2020). „Udržitelnost projektu spočívá zejména v intenzivní zelené střeše, která zpomaluje průtok dešťové vody, a pomáhá tak v lokalitě snižovat zátěž a také umožňuje využívání dešťové vody pro samotný objekt. Urbanistický přínos projektu lze především spatřovat ve zpřístupnění a otevření budovy uživatelům – navržením rohového vstupu do bytového domu,“ ohodnotilo MPO.

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za konverzi původních industriálních skladů udržitelným způsobem patří projektu DADA Distrikt v Brně. | Foto: QualiBauCena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za konverzi původních industriálních skladů udržitelným způsobem patří projektu DADA Distrikt v Brně. | Foto: QualiBau

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR udělila cenu za citlivé a šetrné řešení stavby ve venkovském prostředí Domu pro rodiče v Jeseníkách (TŘI.ČTRNÁCT architekti, 2019). Agentura ocenila „čisté hmotové řešení začleňující stavbu přirozeně do typické urbanistické struktury sídla v podhůří Jeseníků a také respekt ke stavitelské práci dřívějších obyvatel vyjádřený zachováním části původních konstrukcí staré stodoly“.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR udělila cenu za citlivé a šetrné řešení stavby ve venkovském prostředí Domu pro rodiče v Jeseníkách. | Zdroj: Ing. arch. Lukáš IldžaAgentura ochrany přírody a krajiny ČR udělila cenu za citlivé a šetrné řešení stavby ve venkovském prostředí Domu pro rodiče v Jeseníkách. | Zdroj: Ing. arch. Lukáš Ildža

Cenu společnosti Central Group za inovativní přístup k řešení nového bydlení obdržel projekt Residenční komplex Panna & Baba v Praze (m4 architekti, 2020). Oceněna byla „vyvážená kompozice budov nízkoenergetického rezidenčního projektu umocněná použitím ušlechtilých materiálů“. Návrh je dle komise velmi kvalitní počínaje promyšleným urbanistickým řešením a dobrými dispozicemi bytů konče.

Cenu společnosti Central Group za inovativní přístup k řešení nového bydlení obdržel projekt Residenční komplex Panna & Baba v Praze. | Foto: Filip ŠlapalCenu společnosti Central Group za inovativní přístup k řešení nového bydlení obdržel projekt Residenční komplex Panna & Baba v Praze. | Foto: Filip Šlapal

Cenou společnosti VELUX za práci s denním světlem byl vyznamenán Open house Fryšták (Studio New Work, 2020). „Na velmi malém prostoru a s málo výrazovými prostředky realizace představuje to, co jako společnost pokládáme za důležité. Novodobá forma městského altánu umožnuje setkávání lidí v kvalitním a estetickém veřejném prostoru. Věříme v genius loci a oceňujeme udržení historické linky místa,“ hodnotí pozitivně společnost VELUX.

Cenou společnosti VELUX za práci s denním světlem byl vyznamenán Open house Fryšták. | Foto: Libor StavjaníkCenou společnosti VELUX za práci s denním světlem byl vyznamenán Open house Fryšták. | Foto: Libor Stavjaník

Cenu společnosti Vekra za promyšlenou a odolnou stavební konstrukci získala Nová Trojská lávka v Praze (VALBEK + BOMART, 2020). Hodnotitele zaujala nadčasová konstrukce, promyšlenost, důraz na kvalitu, udržitelnost, bezpečnost, odolnost a maximální životnost, tedy bezproblémový dlouhodobý provoz. I přes rychlost, se kterou bylo třeba řešit situaci po náhlém kolapsu původní lávky, vznikla stavba, která bezesporu vyhovuje filozofii moderního stavebnictví a která plně odpovídá tomu, o co se snaží také značka Vekra v oboru bytových staveb,“ ocenila společnost.

Cenu společnosti Vekra za promyšlenou a odolnou stavební konstrukci získala Nová Trojská lávka v Praze. | Foto: Karol KoštialováCenu společnosti Vekra za promyšlenou a odolnou stavební konstrukci získala Nová Trojská lávka v Praze. | Foto: Karol Koštialová

Výjimečný počin z oblasti architektury

V rámci České ceny za architekturu jsou Akademií ČCA oceňovány výjimečné aktivity na poli architektury. Ocenění za Výjimečný počin se dostalo paní architektce Alici Šimečkové za péči o kolegyni Růženu Žertovou.

Česká cena za architekturu se již třetím rokem koná za podpory generálního partnera společnosti Central Group, největšího rezidenčního stavitele v ČR. Svoji přízeň přehlídce zachovávají hlavní partneři, společnosti VELUX, KKCG Real Estate a Vekra.

Ocenění

Hlavní cena:

 • Rekonstrukce paláce hradu Helfštýna

Finalisté (včetně držitele Hlavní ceny):

 • Fakulta humanitních studií UK – přestavba menzy Koleje 17. listopadu
 • Komunitní centrum Židlochovice
 • Lazy House Zlín
 • Městská hala Modřice
 • Pavilon na Výstavišti
 • Rekonstrukce paláce hradu Helfštýna
 • Revitalizace Kostnického náměstí

Čestná uznání:

 • Momenty dějin
 • Vyhlídka Špička

Ceny partnerů:

 • Cena Ministerstva pro místní rozvoj za prosazování kvalitní výstavby prostřednictvím architektonických soutěží: Rekonverze tubusu větrné elektrárny
 • Cena Ministerstva průmyslu a obchodu za konverzi původních industriálních skladů udržitelným způsobem: Dada Distrikt
 • Cena Agentury ochrany přírody a krajiny za citlivé a šetrné řešení stavby ve venkovském prostředí: Dům pro rodiče v Jeseníkách
 • Cena společnosti Central Group za inovativní přístup k řešení nového bydlení: Residenční komplex Panna a baba
 • Cena společnosti Velux za práci s denním světlem: Open House Fryšták
 • Cena společnosti Vekra za promyšlenou a odolnou stavební konstrukci: Nová trojská lávka

Ocenění za výjimečný počin

 • Péče o kolegyni Růženu Žertovou / Alice Šimečková

Související

Zanedbané náměstí se přeměnilo na útulné místo pro odpočinek. Žižkov se těší z revitalizace Kostnického náměstí
Interiér a architektura

Zanedbané náměstí se přeměnilo na útulné místo pro odpočinek. Žižkov se těší z revitalizace Kostnického náměstí

Aneta Pospíšilová - 8. 7. 2021 - 4 min.

Sláva české architektuře. Kompletní výsledky prestižní soutěže Česká cena za architekturu 2020
Interiér a architektura

Sláva české architektuře. Kompletní výsledky prestižní soutěže Česká cena za architekturu 2020

Redakce Czechdesign - 27. 11. 2020 - 6 min.

Rekonstrukce, které si všiml celý svět. Středověký hrad Helfštýn se pyšní novou podobou s moderními prvky
Interiér a architektura

Rekonstrukce, které si všiml celý svět. Středověký hrad Helfštýn se pyšní novou podobou s moderními prvky

Štěpánka Dušková - 30. 12. 2020 - 4 min.

Špička, která budí emoce. Studio Mjölk navrhlo atypickou rozhlednu v Jizerských horách, názory na ni se různí
Interiér a architektura

Špička, která budí emoce. Studio Mjölk navrhlo atypickou rozhlednu v Jizerských horách, názory na ni se různí

Markéta Blažková - 4. 11. 2020 - 6 min.

jelínek
MYP 2024