Stavby hrazené z veřejných financí musí být kvalitní! 8 bodů, které musíte mít na mysli, když chcete uspořádat architektonicku soutěž

Stavby hrazené z veřejných financí musí být kvalitní! 8 bodů, které musíte mít na mysli, když chcete uspořádat architektonicku soutěž Stavby hrazené z veřejných financí musí být kvalitní! 8 bodů, které musíte mít na mysli, když chcete uspořádat architektonicku soutěž

Úprava náměstí, budova kulturního centra nebo stanice metra, památník či stálá expozice, ale i vizuální styl a orientační systém obce. To všechno jsou témata architektonických a designérských soutěží, které vznikají pod taktovkou odborné organizace Czechdesign.

V rozhovoru definuje klíčové body úspěšné architektonické soutěže Jana Vinšová, ředitelka Czechdesign, a popisuje, jak k nim přistupují. 

Vizualizace vítězného soutěžního návrhu nové stanice metra Depo Zličín | Zdroj: Petr Stolin ArchitektVizualizace vítězného soutěžního návrhu nové stanice metra Depo Zličín | Zdroj: Petr Stolin Architekt

Na co by se měl zadavatel před vyhlášením soutěže připravit, co ho čeká? Dejme tomu, že vás osloví město s 15 000 obyvateli se záměrem postavit novou multifunkční budovu a zavolá vám. Co následuje?

JANA: Každý projekt je jiný, formátů soutěží a jejich kombinací je více a každý má své pro a proti. Zástupci obce často volí formát soutěže, který nemusí být nejvhodnější. Například otevřená soutěž není vhodná pro každé zadání, organizačně je velmi náročná, zadání nemusí být dostatečně zajímavé a přiláká spíše začínající architekty. Zavedené ateliéry si ji nemohou dovolit, neboť pracovat měsíc, dva na návrhu bez honoráře je samozřejmě finančně dost náročné.

My postupujeme tak, že zorganizujeme úvodní setkání se zadavatelem, zjistíme stav projednaného záměru a všechny vstupy. Společně definujeme cíle a až poté doporučíme varianty nejvhodnějšího formátu soutěže, připravíme rozpočet, seznámíme zadavatele s celým průběhem soutěže, připravíme harmonogram a pomůžeme se stanovením ceny za zpracování zakázky, tedy projektové dokumentace.

Vizualizace vítězného soutěžního návrhu nové expozice Národní kulturní památky Vyšehrad | Zdroj: Roháč Stratil architektonický ateliérVizualizace vítězného soutěžního návrhu nové expozice Národní kulturní památky Vyšehrad | Zdroj: Roháč Stratil architektonický ateliér

Na co si mají dát zadavatelé při organizaci architektonické soutěže pozor?

JANA: Z naší praxe doporučuji pozornost věnovat zejména těmto oblastem: 

1. Volba formátu soutěže
Otevřená soutěž, užší, vyzvaná, jednofázová, vícefázová, s různou mírou participace. Každý formát generuje jiné překážky a výzvy. 

2. Financování
Pokud jsou soutěž, stavba či její části financovány z dotačního titulu, mají své náležitosti, postupy či limity. Ty je potřeba také promítnout do zadání, nastavení odměn v soutěži, hodnoty následné zakázky. Když se tato část podcení, nemusí následně dojít k proplacení dotace nebo hrozí pokuta. Pokud tomu není věnován dostatek pozornosti již v přípravě, často to zadavatel zjistí až po soutěži.

3. Kompletace soutěžních podkladů a přesná formulace veškerých vstupních informací
Tuto fázi v rámci příprav soutěže se snažíme hlídat a dotazovat se zadavatele na maximum možných vstupů či omezení, takže kontrola je minimálně dvojí, trojí v případě zapojení odborných porotců do příprav soutěžního zadání. V každém projektu se zapomíná na alespoň jeden takovýto podstatný „detail“, který se nám zatím daří odhalit ještě před vyhlášením soutěže. Jedním z příkladů podcenění této části přípravy je třeba téma ochranných pásem, kdy po soutěži zjistíte, že vám skrze řešené území či stavbu vede ochranné pásmo podzemní sítě a celý návrh je tak nepoužitelný nebo těžce realizovatelný. To je problém, který může nastat i v rámci tendru na projektanta či v průběhu samotné stavby.

4. Pečlivý výběr porotců a přizvaných odborníků
Dobrý architekt nemusí být často dobrým porotcem architektonické soutěže, neboť je třeba jistá otevřenost, velkorysý nadhled, širší pohled na věc a znalost problematiky fungování obcí. Odborná porota pak nesmí nikdy přehlasovat zástupce zadavatele, tedy závislou porotu. Dle nás je to špatný výsledek zasedání poroty.

Diskuze poroty nad soutěžními návrhy | Foto: CzechdesignDiskuze poroty nad soutěžními návrhy | Foto: Czechdesign

5. Průběh zasedání poroty a hodnocení návrhů
V tomto bodě často vznikají mnohdy velmi krušné chvilky a patové momenty. My porotu moderujeme, pomáháme vést rovnocenný dialog, máme připraveny různé scénáře jak postupovat a reagovat na různé situace.

6. Politické pozadí projektu
Vždy doporučujeme zapojit všechny, kdo mají za projektem stát, ale také ty, kdo by jej mohli chtít shazovat, aby měli možnost se k němu vyjádřit a nemohli pak podkopávat jeho průběh nebo výsledek. Snažíme se zadavateli v tomto být oporou, pomoci s prezentací, scházet se s opozicí nebo připravovat veřejné projednávání soutěže.

7. Náležitosti veřejné zakázky
Veřejné instituce se zákonu o zadávání veřejných zakázek nevyhnou a připravenost elektronických nástrojů typu E-ZAK, NEN či Tender arena, ve kterých se zakázky musí zveřejňovat, není v případě specifik architektonických soutěží zcela ideální. My s nástroji umíme pracovat a zajistit tak bezproblémový průběh i této administrativní stránky soutěže.

8. Propojení vítěze soutěže se zadavatelem a jednání o smlouvě
Po soutěži se stává, že se proces zasmluvnění zasekne na delší dobu kvůli sporným či nejasným aspektům spolupráce architekta a zadavatele. I z tohoto důvodu smlouvu raději připravujeme dopředu a pomáháme také s následným JŘBU, což je jednací řízení bez uveřejnění, které po architektonické soutěži zpravidla následuje.

Celým tímto procesem umíme provést jak po stránce legislativní, tak jako mediátor při projednání sporných bodů, ze kterých jednotlivé strany nechtějí ustoupit.

Vizualizace nevítězného soutěžního návrhu interiéru stanice metra Českomoravská | Zdroj: Dušan ZáhoranskýVizualizace nevítězného soutěžního návrhu interiéru stanice metra Českomoravská | Zdroj: Dušan Záhoranský

Co by měl zadavatel soutěže slyšet, pokud stále váhá, jestli jít do architektonické soutěže, se kterou nemá zkušenosti, nebo upřednostní zadávací řízení na projektanta?

JANA: Extrémně přínosný je celý proces soutěže, kde zadavatel jednak vidí různé přístupy k zadání, vidí, jak reagují architekti na jejich dotazy či připomínky, především však má v týmu porotu, která poskytne úplně jiný pohled na věc a pomůže se zadáním. Téměř v každém projektu dojde právě díky spolupráci s porotou k posunu a lepší specifikaci zadání, často i dost zásadní. V rámci diskuze s porotou zjistíte, že něco není třeba, že je něco vyloženě nesmysl. Žádný z našich klientů na konci soutěže nikdy nelitoval, že do toho šel, právě naopak.

Neexistuje mnoho kvalitních veřejných staveb, které vznikly nejnižší nabídkou na cenu, tedy obchodní soutěží. Stavby hrazené z veřejných financí a zejména pak stavby určené pro veřejnost musí být kvalitní.

Argumenty, proč je soutěž výhodná, jsou hezky pojmenovány také ze strany České komory architektů.

Jana Vinšová, ředitelka Czechdesign | Foto: CzechdesignJana Vinšová, ředitelka Czechdesign | Foto: Czechdesign

Mgr. Jana Vinšová, teoretička designu a architektury, je absolventkou Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Od roku 2005 působí v organizaci Czechdesign, kterou od roku 2010 vede. V projektovém týmu Czechdesign, který se věnuje organizaci jak architektonických, tak designérských soutěží, působí jako přezkušovatel soutěžních návrhů, odborník na volbu vhodného formátu soutěže, složení poroty a specifikaci zadání.
 
Organizace Czechdesign se za 20 let svého působení stala uznávaným oborovým subjektem a pořadatelem designérských soutěží. Svůj léty prověřený proces založený na precizním projektovém managementu nabízí i veřejným a soukromým subjektům, které chtějí zorganizovat soutěž v oblasti architektury, interiéru i veřejného prostoru. Organizaci soutěže zajišťuje od A do Z, připravuje soutěžní zadání, nominuje odbornou porotu, plánuje celý průběh a zajišťuje jeho komunikaci.

Pokud potřebujete zkonzultovat záměr na architektonickou soutěž, kontakt najdete zde

Související

Maxim Velčovský a edit! architects definují novou vizuální podobu stanice metra Českomoravská
Ostatní

Maxim Velčovský a edit! architects definují novou vizuální podobu stanice metra Českomoravská

Jarmila Řehořková - 17. 4. 2023 - 15 min.

Dlouhé čekání se vyplatilo. Pražské metro se brzy bude pyšnit novou povrchovou stanicí od oceňovaného architekta Petra Stolína
Ostatní

Dlouhé čekání se vyplatilo. Pražské metro se brzy bude pyšnit novou povrchovou stanicí od oceňovaného architekta Petra Stolína

Jana Čepková - 10. 8. 2022 - 10 min.

Jak vytvořit atraktivní expozici Českého Švýcarska? Úkolu se zhostily 3 týmy architektů a designérů v soutěži pořádané Czechdesignem
Interiér a architektura

Jak vytvořit atraktivní expozici Českého Švýcarska? Úkolu se zhostily 3 týmy architektů a designérů v soutěži pořádané Czechdesignem

Jarmila Řehořková - 23. 6. 2022 - 11 min.

Expozice 21. století. Prostory UPM se promění k nepoznání. Přinášíme výsledky projektové soutěže
Interiér a architektura

Expozice 21. století. Prostory UPM se promění k nepoznání. Přinášíme výsledky projektové soutěže

Markéta Mazalová, Kamila Matoušková - 7. 8. 2019 - 16 min.

Rudolfinum čekají změny. Známe výsledky soutěže na návrh vstupních prostor významné budovy
Interiér a architektura

Rudolfinum čekají změny. Známe výsledky soutěže na návrh vstupních prostor významné budovy

Markéta Mazalová - 29. 3. 2019 - 7 min.

výstava czd
web expo
SHOP Snoubení
job lab 2024