Stáří si nevybírá, jednou snad ale bude důstojnější. Studenti ze Zlína hledají řešení, jak konec života ulehčit nám všem

Šimon Valovič a jeho upcyklované svítidlo Molight | Zdroj: archiv autora Šimon Valovič a jeho upcyklované svítidlo Molight | Zdroj: archiv autora

Stárneme. Není to jen klišé nebo nostalgický povzdech, je to holý fakt. Současná evropská populace stárne zrychlujícím se tempem, a proto lze ve vodách designu najít mnoho prací, které se zabývají potřebami vznikajícími v souvislosti se stářím. Unikátním projektem je v tomto ohledu studentský LongLife, který iniciovala Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Projekt přibližuje, jak nad problémem stárnutí uvažuje mladá generace designérů nejen z Česka, ale i dalších evropských měst.

Idea meziuniverzitní spolupráce na různých projektech se na půdě FMK UTB zrodila již před čtyřmi lety. „Tehdy se spojily ateliéry produktového a digitálního designu FMK UTB a přišly s tématem Made in Paper,“ přibližuje progres Vladimíra Černá, doktorandka UTB, která se projektem intenzivně zabývá. „Přidala se i Technická univerzita ve Zvoleně. Rok nato vznikl projekt FoodPrint, ke kterému se přihlásily navíc univerzity z Taiwanu a Portugalska. Následoval Taste the Waste, ten studenty inspiroval ke znovuvyužití odpadního materiálu.“ Dle slov Vlaďky Černé se díky předchozím zkušenostem opakovaně potvrdilo, že studenti velice dobře reagují na široce pojatá, téměř filozofická zadání, která jim umožňují přijít s vlastním názorem, nápadem, řešením problému, který třeba cítí jako aktuální. Do právě završeného projektu LongLife se navíc zapojila i brněnská Masarykova univerzita.

Výstava projektu LongLife v rámci přehlídky Zlin Design Week | Zdroj: Vladimíra ČernáVýstava projektu LongLife v rámci přehlídky Zlin Design Week | Zdroj: Vladimíra Černá

Ohleduplné virtuální prostředí

Studentské práce se skutečně dotkly mnoha různých odvětví, která s problémem stárnutí souvisejí. Jednou ze stěžejních problematik současnosti je digitální prostředí a jeho (ne)srozumitelnost pro starší generaci. Jakub Marek a Adrián Gubrica proto společně navrhli souhrnná „pravidla ohleduplnosti“ webů vzhledem k seniorům. Technologie poslední roky v mnohém pokročily, ale i přesto tak samozřejmá věc, jako jsou webové stránky, má stále velké množství nedostatků, které způsobují problémy hlavně starším lidem. Ti přitom tvoří velkou část populace, která má uživatelský, a stejně tak i nákupní potenciál na webových stránkách,“ vysvětluje počin Jakub Marek. Oba studenti si při přípravě projektu uvědomili problémy a procesy stárnutí a díky rozhovorům se seniory lépe pochopili jejich potřeby v oblasti digitálních technologií.

Webový projekt Jakuba Marka a Adriána Gubrici | Zdroj: archiv autorůWebový projekt Jakuba Marka a Adriána Gubrici | Zdroj: archiv autorů

Co se týče problematiky stárnutí, tak se oba shodujeme na názoru, že v této oblasti je mnoho možností, jak dosavadní technologie a postupy vylepšit natolik, aby se starší lidé nemuseli cítit technologiemi tolik odděleni od mladších, a tím jim zkvalitnit život a zároveň napomoci mezigeneračnímu propojení a porozumění,“ shrnuje Jakub Marek.

Webový projekt Jakuba Marka a Adriána Gubrici | Zdroj: archiv autorůWebový projekt Jakuba Marka a Adriána Gubrici | Zdroj: archiv autorů

Digitálním designem se zabývala také Markéta Babková, ovšem z jiného úhlu pohledu. Navrhla web, kde lze pohodlně najít informace o stařecké demenci, o tom, jak se o pacienty postarat třeba i v domácím prostředí a jak s nimi komunikovat. Z osobní zkušenosti vím, že první prioritou pečujících příbuzných není svého rodiče/prarodiče umístit do domova s pečovatelskou službou, ale snaha přizpůsobit jemu důvěrně známé domácí prostředí jeho novým potřebám. Přehledně zpracovaných a ucelených informací o tom, jak o nemocného pečovat a jak s ním komunikovat, je na internetu stále pomálu,“ vysvětluje Markéta svou ambici. Se svými kolegy Jakubem Markem a Adriánem Gubricou se navíc shoduje na tom, že doba je na seniory příliš rychlá a je pro ně těžké se v ní zorientovat, proto potřebují pomoc, ačkoli často nechtějí být na obtíž.

Markéta Babková a její projekt webových stránek s informacemi o stařecké demenci | Zdroj: archiv autorkyMarkéta Babková a její projekt webových stránek s informacemi o stařecké demenci | Zdroj: archiv autorky

Jiným digitálním směrem vykročil Albert Weis, který navrhl systém LifeAssist. Ten spočívá v jednoduchém chytrém náramku, díky kterému může uživatel kdykoli kontaktovat řídicí centrum, které vyhodnotí, zda situace vyžaduje pomoc záchranných složek, nebo zda v daný moment pomůžou sousedé, rodinní příslušníci či přátelé. „Vytvořil jsem koncept asistenčního systému pro zranitelné osoby, zejména pro seniory nebo pro dlouhodobě nemocné lidi. Podstata projektu spočívá ve svobodě a důstojnosti, kterou si tito lidé zaslouží a kterou jim dává chytrý náramek, říká Albert Weis. „Domnívám se, že je záslužné pomáhat druhým a vymýšlet cesty, jakými lze pomáhat – i proto jsem se rozhodl zkoumat ve svém projektu právě tuto oblast.“

Koncept systému LifeAssist od Alberta Weise zahrnuje chytrý náramek, který komunikuje s řídicím asistenčním centrem. | Zdroj: archiv autoraKoncept systému LifeAssist od Alberta Weise zahrnuje chytrý náramek, který komunikuje s řídicím asistenčním centrem. | Zdroj: archiv autora

Aplikace pro řídicí asistenční centrum Life Assist od Alberta Weise pomáhá seniorům a zdravotně znevýhodněným osobám zajistit potřebnou pomoc a podporu. | Zdroj: archiv autoraAplikace pro řídicí asistenční centrum Life Assist od Alberta Weise pomáhá seniorům a zdravotně znevýhodněným osobám zajistit potřebnou pomoc a podporu. | Zdroj: archiv autora

Juraj Ulbrich z Fakulty informatiky brněnské Masarykovy univerzity k projektu přispěl fiktivní start-up aplikací Big Red Button, která nabízí modifikaci či úplné smazání digitální stopy jednotlivce. Jeho projekt poukazuje na systémy sociálních sítí a na žitou virtuální realitu, která se od té skutečné může lišit v mnoha aspektech. Podle Juraje Ulbricha si všichni zasloužíme „být nikdo“ a mít možnost vymazat svou existenci z internetu jedním zmáčknutím červeného tlačítka v jednoduché aplikaci. 

Juraj Ulbrich, projekt aplikace Big Red Button | Zdroj: FMK UTBJuraj Ulbrich, projekt aplikace Big Red Button | Zdroj: FMK UTB

Udržitelný design a upcycling

Mimo virtuální prostředí se někteří studenti soustředili také na ekologii, udržitelnost materiálů a upcyklaci. Protože bez udržitelné budoucnosti nebude kvalitního života budoucích seniorů, mezi něž samozřejmě patří také sami studenti. Šimon Valovič navrhnul upcyklované svítidlo Molight vyrobené z molitanu, který byl určený k likvidaci. Rád pracuji s materiálem, který mám k dispozici. Mojí touhou je víc a víc propojovat upcyklaci s běžnými, každodenními produkty. Zároveň se chci posouvat dál v poznávání této problematiky,“ vysvětluje Šimon a dodává, že je pro něj důležitý nový pohled na práci s materiálem a na to, jak se jeho vlastnosti dají využít jiným způsobem.

Upcyklované svítidlo Molight od Šimona Valoviče | Zdroj: archiv autoraUpcyklované svítidlo Molight od Šimona Valoviče | Zdroj: archiv autora

Projekt jeho kolegyně Michaely Jamborové se naopak zaměřil na život včel, jejichž pokles za poslední léta je alarmující. Navrhla tedy speciální pítko, které má včelám zajistit pohodlný přístup k vodě i za suchého léta. Pítko pro včely je velmi jednoduchá a praktická pomůcka, která díky působení tlaku poskytuje včelám dlouhodobý příjem vody. Tlak v nádobě se snaží vyrovnat tlaku v prostoru, ve kterém se nachází. Díky tomu se voda rovnoměrně rozlije po drážkách na podložce a hladina vody se zastaví na začátku hrdla nádoby.“ Zásadní je také oranžová barva, kterou včely spolehlivě v přírodě najdou, a také drážkování, díky němuž se žádná z nich neutopí. „Práce na tomto projektu byla obtížná, avšak velice poučná. Naučila mě, že i  jeden milimetr dokáže hodně změnit, když pracujete s něčím tak malým, jako je včela. Pokud bych drážky v pítku udělala o milimetr širší nebo hlubší, došlo by ke zbytečnému tonutí včel,“ shrnuje své zkušenosti Michaela Jamborová.

Speciální pítko pro včely od Michaely Jamborové | Zdroj: archiv autorkySpeciální pítko pro včely od Michaely Jamborové | Zdroj: archiv autorky

Speciální pítko pro včely od Michaely Jamborové | Zdroj: archiv autorkySpeciální pítko pro včely od Michaely Jamborové | Zdroj: archiv autorky

Ve studentských pracích se odráží kvalita pedagogů

Meziuniverzitní a mezinárodní spolupráce mimo stěžejní zkušenosti ze specifických odvětví navíc posiluje vědomí studentů, že v oboru nejsou sami, mohou čerpat inspiraci z jiných přístupů a úhlů pohledů. „Je zajímavé, že studenti tento prostor využívají velmi často k řešení společenských nebo environmentálních témat. Nepřicházejí s autorskými exhibicemi, jejich rukopis bývá v souladu s funkcí toho kterého řešení. To velmi oceňujeme a neskromně v tom také vidíme doklad toho, jak si vedou jejich pedagogové,“ říká Vlaďka Černá z UTB. Studenti se navíc podílí na celé režii projektu – jsou autory webu, připravují výstavu. Projekt jim umožňuje tematizovat pojem design jako takový. „Design není jen o hledání stylu, tvaru nebo barvy, ale o řešení určitého tématu. Design se obrací ven, ke společnosti, k životnímu prostředí nebo ke kulturnímu dědictví. A i díky této spolupráci se daří výsledky projektu prezentovat na různých prestižních místech, což na jedné straně přináší satisfakci účastníkům, a na druhé tak má projekt větší dosah směrem k veřejnosti.“

Výstava projektu LongLife v rámci přehlídky Zlin Design Week | Zdroj: Vladimíra ČernáVýstava projektu LongLife v rámci přehlídky Zlin Design Week | Zdroj: Vladimíra Černá

Elegantní i praktické hole pro všechny

Mnozí studenti se přirozeně soustředili také na různé pomůcky usnadňující každodenní život starým lidem. Jedním z takřka nepostradatelných předmětů ve výbavě každého aktivního seniora je vycházková hůl, která by ideálně měla splňovat praktickou i estetickou funkci. Karolína Krajčoviechová Diasníková si všimla, že nabídka vycházkových holí pro seniory neobsahuje žádné novinky ani vkusný design. Navrhla proto praktickou a elegantní vycházkovou hůl: Hůl vyniká hlavně tím, že svým tvarem nabízí úchop ve třech různých polohách, záleží na druhu pohybu, který člověk právě vykonává. Dá se využít jak na rovném terénu ve městě, tak i na kopcovitém někde v přírodě. Nabízí popruh na uchycení přes ruku, nápomocný v situacích, kdy jsou potřebné obě ruce. Samozřejmě splňuje ergonomické požadavky a svou výšku má univerzálně nastavenou,“ vysvětluje Karolína svůj záměr a dodává, „Stárnutí pro mě znamená získávání zkušeností, zážitků, ale i chyb a omylů. Moc ráda poslouchám jejich zážitky a snažím se z nich co nejvíc poučit, to by měl každý… stárnutí je přirozený proces v našem životě. Pak je to už jen na lidech, jak to pojmou a s jakou pokorou budou pomáhat a přistupovat ke starší populaci.“

Vycházkové hole Karolíny Krajčoviechové Diasníkové mají ambici zaplnit prázdná místa v nabídce těchto pomůcek. | Zdroj: archiv autorkyVycházkové hole Karolíny Krajčoviechové Diasníkové mají ambici zaplnit prázdná místa v nabídce těchto pomůcek. | Zdroj: archiv autorky

Vycházkovou hůl navrhnul také Richard Štětka. Je koncipována tak, aby odbourala stereotypy a mohla být užívána také mladými lidmi jako módní doplněk. Hůl navíc bere ohled na maximální bezpečnost a je speciálně uzpůsobená pro noční použití díky oboustrannému nasvícení. Ovládání dvou režimů svícení je jednoduché, pouhým opakovaným stlačením tlačítka na zadní straně hole si navolíme jednotlivé režimy nasvětlení. Materiálem těla hole je odlévaný a soustružený hliník s eloxovaným povrchem, doplněný o pryžové návleky rukojeti s protiskluzovým povrchem a vyměnitelným bodem doteku,“ popisuje nejen esteticky, ale také velice prakticky navržený produkt Richard. S kolegyní Karolínou se shoduje v tom, že nabídka holí (i těch nasvícených) neodpovídá moderním standardům, i na tom, že nutnost zabývat se stárnutím populace je stejně zásadní, jako je ochrana klimatu kvůli globálnímu oteplování.

Richard Štětka navrhnul praktickou vycházkovou hůl s integrovaným svítidlem. | Zdroj: archiv autoraRichard Štětka navrhnul praktickou vycházkovou hůl s integrovaným svítidlem. | Zdroj: archiv autora

Nedostatek vhodných technologií pro seniory reflektuje také projekt Viktorie Rygarové Magneo„Jedná se o magnetický držák pro mobilní telefon primárně určený pro seniory do domácího prostředí. Držák se přichytí za okraj oděvu a na něj lze jednoduše přichytit mobilní telefon. Tato idea mě napadla poté, co jsem si všimla, že starší generace nenosí mobil stále u sebe, a už vůbec ne v domácím prostředí. Může se pak stát, že například upadnou a bez mobilního telefonu na dosah si nemají jak zavolat o pomoc,“ vysvětluje myšlenku svého projektu Viktorie Rygarová.

„Upgradem“ klasické nákupní tašky na kolečkách se pak zabývala Martina Pospíšilová. S ohledem na seniory i na jejich děti a vnoučata, která jim často pomáhají, navrhla speciální „taškobatoh“. „Tento produkt má tři polohy: taška na kolečkách, batoh na záda a taška do ruky. Svým vzhledem je minimalistický a nemusí se za něj stydět žádný teenager. Hlavní barvou je červená, která je používaná jako výstražná. Takže když senior opouští svůj dům, nezapomene na ni,“ říká studentka, která si téma vybrala na základě vlastní zkušenosti. Zásadní je podle ní nejen vypomáhat seniorům, ale také propojovat generace, což si za cíl klade právě její produkt.

Držák mobilního telefonu od Veroniky Rygarové se dá snadno přichytit na oděv. | Zdroj: archiv autorkyDržák mobilního telefonu od Veroniky Rygarové se dá snadno přichytit na oděv. | Zdroj: archiv autorky

Martina Pospíšilová navrhla minimalistický nákupní batoh nejen pro seniory. | Zdroj: archiv autorkyMartina Pospíšilová navrhla minimalistický nákupní batoh nejen pro seniory. | Zdroj: archiv autorky

Student Technické univerzity ve Zvoleně, Ondrej Bukovec, navrhnul židli Artro Chair. Tato ergonomická pomůcka je určena lidem, kteří trpí svalovou atrofií dolních končetin. S pomocí speciálně upraveného sedáku a postranních držadel lze z židle pohodlně vstát, aniž by k tomu pacient musel vynaložit příliš velkou fyzickou sílu. Jednoduchý design zaměřený na detail kombinuje funkčnost židle se stabilní a zároveň komfortní dřevěnou konstrukcí.

Ondrej Bukovec navrhnul speciální židli Artro Chair, která pomáhá vstávat lidem trpícím svalovou atrofií. | Zdroj: FMK UTBOndrej Bukovec navrhnul speciální židli Artro Chair, která pomáhá vstávat lidem trpícím svalovou atrofií. | Zdroj: FMK UTB

Odezva veřejnosti jako stěžejní ocenění

Že se nejedná jen o myšlenky na papíře, dokazuje i to, že některé práce jsou opravdu víceméně dotažené do fáze výrobního prototypu. Vlaďka Černá k tomu dodává: „Naši studenti často s výrobci komunikují a spolupracují, takže je možné, že se některá v budoucnu realizace dočká. Už teď ale sbírají ocenění. Například web projektu, jehož spoluautorem je Adrian Gubrica, získal před pár dny prestižní ocenění na platformě awwwards.

Projekt Tak to bolo od Simony Babky | Zdroj: Vladimíra ČernáProjekt Tak to bolo od Simony Babky | Zdroj: Vladimíra Černá

Autoři výstavního systému projektu LongLife, který dosud doputoval na zlínský Design Week, Łódź Design Festival v Polsku a Algarve Design Meeting v portugalském Faru, jsou doktorandi FMK UTB Jan Veselský a Tibor Ďuriš. Sestavili ho pouze z odpadových dřevěných a plastových materiálů. V plánu jsou i další zahraniční výstavy. „Ještě jednáme o uskutečnění výstavy v Bratislavě. Ukazuje se, že tento typ inspirace, práce a spolupráce je zajímavý a přínosný pro všechny zúčastněné. Zároveň výstava sklízí pozitivní odezvu od laické i odborné veřejnosti, a to z těch správných důvodů,říká Vlaďka Černá a jedním dechem dodává, že v tomto duchu chtějí pokračovat a pobízet mladé designéry k mezinárodní a mezioborové spolupráci, k řešení problémů, které studenti berou za své. „Už teď na UTB šijeme nový projekt, jehož tématem bude identita. Opravdu se těším na to, s čím studenti přijdou,“ uzavírá s úsměvem Vlaďka.

longlifeproject.cz/

Článek vznikl v rámci placené spolupráce.

Související

Generace sněhových vloček. Kdo z mladých zlínských designérů stojí před velkou kariérou?
Ostatní

Generace sněhových vloček. Kdo z mladých zlínských designérů stojí před velkou kariérou?

Nikol Galé - 3. 8. 2022 - 9 min.

výstava czd
SHOP 2025
SHOP Snoubení
job lab 2024