Stále je co zlepšovat, myslí si o vztahu veřejnosti k architektuře, zakladatelka popularizačních aktivit Marcela Steinbachová

Marcela Steinbachová | Foto: Andrea Thiel Lhotáková / Rozhledna na Devínské Kobyle v Malých Karpatech | Zdroj: Spolek Kruh Marcela Steinbachová | Foto: Andrea Thiel Lhotáková / Rozhledna na Devínské Kobyle v Malých Karpatech | Zdroj: Spolek Kruh

Cesty festivalu Den architektury vedou nejrůznějšími směry, ale vždy se stejným cílem: upozorňovat na kvalitní architekturu a představovat ji v širších souvislostech. Od 1. do 7. října festival láká na 300 akcí v osmi desítkách měst a obcí v České republice i na Slovensku. My jsme vybrali ochutnávku zastávek v šesti krajích a také se zeptali zakladatelky a ředitelky Marcely Steinbachové, jak si vede česká veřejnost, co se informovanosti o architektuře týče.

Toulky po Česku se Dnem architektury

V Praze festival připomene i zakladatele moderní architektury Jana Kotěru, který se narodil před 150 lety, a také secesního architekta Antonína Balšánka, spoluautora Obecního domu, od jehož smrti letos uplynulo 100 let. 

Hlavní část programu Dne architektury se v Praze uskuteční o prvním říjnovém víkendu 2. až 3. října. Zaměří se na cestování a dopravní spojnice, kromě dvou největších pražských nádraží a jejich salónků či metra nabídne zajímavý pohled i na Hlávkův most či Negrelliho viadukt, projde se po zrušené trati Strašnice–Vršovice, bude putovat mezi původní budovou koňské dráhy, nádražími v Bubnech, na Vyšehradě i Smíchově, i místy, kde stávalo nádraží Těšnov. Výlet vlakem z Masarykova nádraží do Klánovic provede historií nádraží, oblastí vnitřních pražských periférií i moderní zástavby. Festival nahlédne i do blízké budoucnosti v programu věnovaném Nákladovému nádraží Žižkov. Kompletní program Prahy naleznete zde.  

Právnická fakulta Univerzity Karlovy | Zdroj: Spolek KruhPrávnická fakulta Univerzity Karlovy | Zdroj: Spolek Kruh

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji se mohou zájemci vydat na cestu rozvoje Červeného Kostelce od baroka k modernímu městu, v Broumově nahlédnou na pestrou a bohatou historii místní železnice a jejího vlivu na tvář regionu a zamyslí se nad úlohou polních cest. Další se vydají po stopách Jana Kotěry v Hradci Králové, v Janských Lázních povedou jejich kroky stezkou mezi korunami stromů a ve Vrchlabí se v Krkonošském centru environmentální výchovy Krtek dozví, jak překládat zelenou latinu do jinak barevné češtiny a zpět. 

 Vrchlabí, Krkonošské centrum environmentální výchovy Krtek | Zdroj: Spolek Kruh Vrchlabí, Krkonošské centrum environmentální výchovy Krtek | Zdroj: Spolek Kruh

Plzeňský kraj

V rámci Dne architektury bude zpřístupněna přístavba družiny ZŠ Plzeň - Újezd, která získala titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018, uskuteční se prohlídka bytového domu Poděbradova, kterou doplní výklad o transformaci území mezi Husovou a Kollárovou ulicí. Účastníci si budou moci prohlédnout i přístavbu budovy Divadla J. K. Tyla ve Smetanových sadech a rekonstruovaný bytový dům na Roudné. Veřejnosti se představí i Habrmanovo náměstí na Doubravce včetně objektu tzv. „křídla pro Kaplického“.

Školní družina, Základní škola Plzeň - Újezd | Zdroj: Spolek KruhŠkolní družina, Základní škola Plzeň - Újezd | Zdroj: Spolek Kruh

Jihomoravský kraj

I v Jihomoravském kraji se můžeme těšit na bohatý program v Brně, ale můžeme se vypravit také do Břeclavi, Hodonína, Mikulčic, Modřic, Mikulova na Moravě a Pavlova. Program brněnské části Dne architektury bude například sledovat fascinující příběh fenomenálního architekta a konstruktéra, spolupracovníka Franka Lloyd Wrighta a brněnského rodáka, Jaroslava J. Polívky. Festival zavede zájemce také do meziválečné vilové kolonie Černá pole nebo se bude věnovat znovu aktuální otázce brownfieldu u řeky a plánovanému přesunu nádraží. Fanoušci architektury se budou moci vydat dále po stopách brněnských židovských architektů nebo se toulat po zákoutích Masarykovy čtvrti. V rámci akce Hurá dovnitř! se otevře legendární brněnský velodrom, jedna z nejstarší cyklistických drah v Evropě. Program se zaměří i na známá a neznámá místa spojená s působením architekta Bohuslava Fuchse v Brně.

Archeologický ústav AV ČR, Mikulčice | Zdroj: Spolek KruhArcheologický ústav AV ČR, Mikulčice | Zdroj: Spolek Kruh

Olomoucký kraj

V Olomouci festival Den architektury nabídne vyjížďku lokálkou, zvanou Hanácká střela, výlet po nádražních stavbách a jiných objektech na trase do Náměšti na Hané. Výstava Lidový manuál architektury pak předloží alternativní pohled na architekturu města a jeho historii. V Olomouci se uskuteční též vyhlášení šestého ročníku ceny Rudolfa Eitelbergera, kterou uděluje spolek Za krásnou Olomouc za zdařilou realizaci v oblasti architektury, urbanismu a péče o památky v Olomouci a Olomouckém kraji. Hrad Helfštýn nabídne komentovanou prohlídku čerstvě zrekonstruovaného hradního paláce, v němž se podařilo skvěle propojit současnou architekturu s historickou památkou. 

Veřejnosti je hrad Helfštýn otevřen od 22. srpna 2020. | Foto: BoysPlayNiceVeřejnosti je hrad Helfštýn otevřen od 22. srpna 2020. | Foto: BoysPlayNice

Zlínský kraj

Ve Zlínském kraji můžeme vybírat z programu nejen v krajském městě, ale také ve Fryštáku, Kroměříži, Valašském Meziříčí a Vizovicích. Zájemci půjdou po stopách nejen Jana Kotěry a Tomáše Bati, ale také architektů Františka Lýdie Gahury a Vladimíra Karfíka, poznají stavby spojené s dopravou i její struktury, tajemství starého Mezříča i zázrak v Beskydech. Prohlédnou si s autory český pavilon na EXPO 2015 a nové modulární stavby ve Vizovicích, funkcionalistickou architekturu i renovovaný městský altán. 

Modulární stavby ve Vizovicích | Zdroj: Spolek KruhModulární stavby ve Vizovicích | Zdroj: Spolek Kruh

Marcela Steinbachová

O letošní edici nám více prozradila předsedkyně spolku Marcela Steinbachová, která se již od studií snaží o přibližování světa architektury laické veřejnosti. 

Co vás přivedlo k architektuře?

MARCELA: To byla dlouhá cesta. Nejprve jsem chtěla studovat českou exilovou literaturu v kombinaci s psychologií, až jsem nakonec skončila u architektury, kterou jsem zvažovala na vahách s uměleckou fotografií. Architektura vyhrála, protože mi přišla smysluplná, vytváří prostředí nás všech. Samozřejmě dobrá pozitivně a horší negativně.

Marcela Steinbachová | Foto: Andrea Thiel LhotákováMarcela Steinbachová | Foto: Andrea Thiel Lhotáková

Jak si vede česká veřejnost, co se informovanosti o architektuře týče? Vnímáte za léta organizace vašeho festivalu v tomto ohledu jisté pokroky?

MARCELA: Věnuji se osvětě od založení spolku Kruh, tedy od roku 2001, a vnímám značný posun. Tehdy se o architekturu nezajímala ani média, což se značně zlepšilo, a v současnosti vnímám, že je architektura pro lidi stále důležitější. Ale stále nejsme tam, kde jsou v povědomí o architektuře v Holandsku nebo ve Švýcarsku, tedy stále je co zlepšovat.

Jedna z dvou hlavních programových linií připomíná osobnost architekta Jana Kotěry, od jehož narození letos uplyne 150 let. V čem je Kotěrova architektura unikátní?

MARCELA: To je spíše otázka na teoretika architektury. Jan Kotěra do našich zemí přivedl přímý vliv z vídeňské akademie architekta Otto Wagnera. Byl jeho žák, stejně jako např. Josip Plečnik. Jestli se o Kotěrovi u nás mluví jako o zakladateli modernismu, tak Otto Wagner byl jeden ze zakladatelů moderní evropské architektury, kteří se začali odkloňovat od historismu. Začali se klonit nejprve k secesi a následně směrem k racionalismu v architektuře, kdy tématem byla účelovost staveb, materiály a odklon od dekorativnosti. Na Dni architektury tak budeme sledovat jeho cestu v tvorbě napříč celou republikou a napříč tématy. Od velkolepých veřejných staveb, zámků až po návrhy hrobek. 

Památník Tomáše Bati ve Zlínském kraji je nejpůsobivějším architektonickým dílem F. L. Gahury, moderní parafrází staveb vrcholné gotiky: jen opěrný systém a barevné vitráže, jen železobetonový skelet a sklo. | Foto: BoysPlayNicePamátník Tomáše Bati ve Zlínském kraji je nejpůsobivějším architektonickým dílem F. L. Gahury, moderní parafrází staveb vrcholné gotiky: jen opěrný systém a barevné vitráže, jen železobetonový skelet a sklo. | Foto: BoysPlayNice

Druhé nosné téma letošního ročníku je doprava a infrastruktura. Jak si vede Česko v architektonické kvalitě těchto staveb ve srovnání s jinými evropskými metropolemi?

MARCELA: Stačí se podívat na novější dopravní stavby např. v Rotterdamu nebo v Kodani, abychom zjistili, že určitě nejsme na vrcholu v porovnání se současnými trendy. Navíc kvalitní architektura dopravních staveb např. z bruselského období začíná být ohrožena. Chceme také upozornit na nevhodné náhrady železničních zastávek, které se napříč republikou také množí a rozhodně nedosahují ani noblesy a ani nostalgie původních železničních staveb. V rámci Dne architektury ale budeme putovat i krajinou, např. po křížových cestách, bývalých tramvajových tratích a jiných spojnicích a cestách.

Ostrava hlavní nádraží | Zdroj: Spolek KruhOstrava hlavní nádraží | Zdroj: Spolek Kruh

Je Den architektury oslavou nejen architektury samotné, ale také turistiky, která je nedílnou součástí festivalu?

MARCELA: Den architektury je založen na odborně vedených procházkách, což je velmi vstřícný formát. Asi bych nikdy neřekla, že to je turistický festival, ale je pravda, že pokud turistiku budeme vnímat jako pozitivní objevování v pohybu, tak určitě se s tím ztotožňuji.

Administrativní budova firmy Konplan je novou dominantou v Plzni na Borských polích. | Zdroj: Spolek KruhAdministrativní budova firmy Konplan je novou dominantou v Plzni na Borských polích. | Zdroj: Spolek Kruh

Co letos na Dni architektury rozhodně neminout? 

MARCELA: Samozřejmě záleží, jaký je zájem konkrétního člověka. Zda je to třeba spíše současná architektura či třeba vývoj části čtvrtě. Já osobně doporučuji kotěrovskou linku, která zamíří třeba i do jeho vily v Černošicích či pražského Bubenče nebo k zásadním stavbám v Hradci Králové. Doporučuji i návštěvu radiotelegrafní vysílací stanice u Poděbrad postavené ve stylu rondokubismus. Bude výjimečně zpřístupněná pro veřejnost. A ten, kdo ještě nebyl ve vile Tugendhat v Brně, tak doporučuji téměř obratem si ji v rámci festivalu zarezervovat a zároveň navštívit tamtéž např. i nejstarší evropský velodrom. Zároveň opakujeme v Praze některé taháky z loňska, jako je Dům Autoklubu, zámek Veleslavín nebo Štencův dům v Praze. No a nezapomeňme ani třeba na vlakovou procházku s Annou Beatou Háblovou z pražské Masaryčky do Klánovic. Pro příznivce nejaktuálnějších trendů a udržitelné architektury máme například na programu centrum modulární architektury KOMA Modular ve Vizovicích u Zlína, obě budovy ČSOB v pražských Radlicích či krkonošské centrum environmentální výchovy Krtek. 

Související

Otevírá zapomenuté a neznámé budovy veřejnosti. Festival Den Architektury láká do brněnského „Bronxu“ i židovské čtvrti v Dobříši
Interiér a architektura

Otevírá zapomenuté a neznámé budovy veřejnosti. Festival Den Architektury láká do brněnského „Bronxu“ i židovské čtvrti v Dobříši

Tereza Urban - 15. 9. 2020 - 9 min.

Den architektury ve znamení svobody. Představí kvalitní i nepovedenou porevoluční architekturu
Interiér a architektura

Den architektury ve znamení svobody. Představí kvalitní i nepovedenou porevoluční architekturu

Redakce Czechdesign - 2. 9. 2019 - 7 min.

Vzdává hold československé architektuře. Den Architektury zve do slavných i zapomenutých staveb po celé republice
Interiér a architektura

Vzdává hold československé architektuře. Den Architektury zve do slavných i zapomenutých staveb po celé republice

Lucie Čunderliková - 18. 9. 2018 - 3 min.

jelínek
MYP 2024