Srdce na AVU zůstávají. S písmem, které bude moci použít kdokoliv, v soutěži uspěli 20YY Designers

Logo AVU (zkratka) vycházející z nové vizuální identity, zdroj: 20YY Designers Logo AVU (zkratka) vycházející z nové vizuální identity, zdroj: 20YY Designers

Akademie výtvarného umění (AVU) oslaví své blížící se výročí i díky komplexní vizuální identitě, která byla právě představena. Dvoukolovou soutěž, do které bylo pozváno 7 studií, organizoval CZECHDESIGN. Zvítězilo studio 20YY Designers (Petr Bosák, Robert Jansa a Adam Macháček) se svým typografickým návrhem.

Téměř třicet let instituce vystupovala pouze pod logem od prof. Milana Knížáka bez funkčního systému vizuální identity. Zásadní změnu se tak zástupci AVU rozhodli udělat rok před 220. narozeninami akademie a vyhlásili soutěž na návrh identity, která bude jasně vyjadřovat výjimečnost školy ve výuce uměleckého myšlení.

Dosavadní logo AVU, autor: Milan Knížák, zdroj: AVU Dosavadní logo AVU, autor: Milan Knížák, zdroj: AVU

AVU Variable

Nově bude AVU prezentována prostřednictvím písma speciálně navrženého studiem 20YY Designers. Designéři měli jasné zadání - vytvořit identitu, která bude přesně sedět na potřeby a charakter AVU. „K novému vizuálnímu stylu Akademie výtvarných umění v Praze jsme přistupovali s vědomím, že škola za 200 let své existence jednotný vizuální styl prakticky neměla. Máme za to, že hlavním poznávacím znamením vzdělávací instituce by měla být její náplň – studenti a absolventi, program a pedagogové, propojenost se světem, vztah k vlastní historii a v neposlední řadě schopnost poskytnout zázemí a plnou podporu nevyzkoušenému. Aplikovat zde principy korporátní identity a marketingu je v přímém rozporu. A tak naší hlavní otázkou, kterou jsme si pokládali, bylo, proč se škola k tomuto kroku odhodlala nyní a zda-li něco jako jednotný vizuální styl vůbec potřebuje,” komentuje přístup Petr Bosák ze studia 20YY Designers.

Jako jediný jednotící prvek vizuální identity zvolili autoři písmo jako univerzální stavební prvek a médium, se kterým může pracovat kdokoliv od sekretariátu přes studenty až po designéry.

Velikost srdce ve znaku písma AVU Variable, zdroj: 20YY DesignersVelikost srdce ve znaku písma AVU Variable, zdroj: 20YY Designers

Kromě praktických výhod jde o systémové gesto jak demokratizovat možný budoucí vizuální styl AVU a nasměrovat ho obloukem od totalitních a časem dogmaticky firemních řešení většiny ostatních vysokých škol,” doplňuje Adam Macháček ze studia 20YY Designers.

Font AVU Variable navržený pro potřeby a identitu AVU vychází z klasického grotesku, tedy bezpatkového písma, jehož historie se časově přibližně kryje s existencí Akademie výtvarných umění v Praze, a zároveň ho kombinuje se symbolem srdce, které se objevuje v dosavadním logu od prof. Milana Knížáka.

Merkantilní tiskoviny, zdroj: 20YY DesignersMerkantilní tiskoviny, zdroj: 20YY Designers

Symbol srdce zde může asociovat a volně rozvíjet současné logo AVU používané od 90. let. V kontextu nové identity AVU jej však vnímáme mnohem obecněji – ať už jako znak, který se objevuje na pravěkých nástěnných malbách, tak jako symbol všeho, co může znamenat: pozitivního/negativního, vznešeného i nízkého, se všemi dobrými rozporuplnými konotacemi,” komentuje návrh Robert Jansa ze studia 20YY Designers. „Naším cílem je, aby písmo AVU Variable bylo volně dostupné všem, kdo jej chtějí jakkoliv používat,” dodává.

Obálky katalogu k diplomatské výstavě a průvodce studijními programy, zdroj: 20YY DesignersObálky katalogu k diplomatské výstavě a průvodce studijními programy, zdroj: 20YY Designers

AVU Variable se tak dostane do rukou nejen zaměstnancům akademie, ale také studentům, kteří jej budou moci aplikovat i v rámci svých projektů, výstav atd. Dojde tak k určité demokratizaci něčeho často tak nedoknutelného jako je identita instituce. I to je jednou s předností návrhu stejně jako technické řešení písma, které jednoduše umožní komukoliv pracovat s proporcí a vizuální dynamikou kresby srdce.

Vítězný soutěžní návrh studia 20YY Designers, zdroj: © AVU / Radek DětinskýVítězný soutěžní návrh studia 20YY Designers, zdroj: © AVU / Radek Dětinský

Sociální empatie a svoboda uměleckého myšlení

Potřebu nové a komplexní vizuální identity jsem formuloval ve svých volebních tezích v roce 2013, kdy jsem byl zvolen rektorem AVU. Příprava soutěže, načasování a zajištění financí trvala čtyři roky. Nechtěli jsme krok směrem k nové vizuální identitě uspěchat a řešili jsme především aktuální priority při aktualizaci celkového chodu naší školy. Soutěž proběhla velmi dobře a mám radost z vítězného návrhu studia 20YY Designers. Koncept založený na speciálně vytvořeném fontu pro AVU s motivem srdcí umístěných do těl všech písmen, číslic a znaků, návrhy spojené s jeho používáním a volné distribuci, jednoduše vyjadřuje to nejdůležitější, k čemu se AVU v současnosti hlásí; k potřebě sociální empatie a svobodě uměleckého myšlení a cítění. Velice také oceňuji smysluplnou a profesionální spolupráci na dané soutěži s CZECHDESIGN, byla jednoznačným přínosem,komentuje soutěž doc. MgA. Tomáš Vaněk, rektor AVU.

Zasedání poroty 1. kola soutěže, Tomáš Vaněk, rektor AVU, zdroj: © AVU / Radek DětinskýZasedání poroty 1. kola soutěže, Tomáš Vaněk, rektor AVU, zdroj: © AVU / Radek Dětinský

Kdo rozhodl o vítězi?

Vedle zástupců vedení, pedagogů a studentů AVU o výsledcích rozhodovali i externí nezávislí odborníci. V porotě zasedla grafická designérka Adéla Svobodová ze studia Adela & Pauline, grafická designérka Zuzana Lednická ze Studia Najbrt a typograf a pedagog UMPRUM Radek Sidun. Dalším nezávislým členem byl Marek Pokorný, kurátor současného výtvarného umění a umělecký šéf Galerie města Ostravy PLATO.

Porota soutěže vidí vítězný koncept jako velmi komplexní a do nejmenšího detailu promyšlený. „Nová identita AVU bude živá a má potenciál se přirozeně rozvíjet a proměňovat. Návrh studia 20YY Designers nabízí zdánlivě jednoduchý koncept založený na autorském písmu a jeho grafické hře s obecně známým motivem srdce. Prostřednictvím použití tohoto pro AVU specifického symbolu se jim podařilo navázat na tradici a nedávnou historii, ale zároveň ji jistou transformací posunout do současnosti. 20YY Designers mimo jiné ze všech návrhů ve finále soutěže nejvíce uplatnili princip demokratizace a otevřenosti tím, že místo šablon vytvořili nástroj v podobě autorského písma, který bude dostupný všem v AVU stejně jako široké veřejnosti k volnému užití.” Hodnotící ocenili také návrh webových stránek, které nabízí funkční a přehledný systém pro prezentaci.

Zasedání poroty v prvním kole, zleva Marek Pokorný, Jan Šerých, Jana Vinšová, Adéla Svobodová a Anna Daučíková, zdroj: © AVU / Radek DětinskýZasedání poroty v prvním kole, zleva Marek Pokorný, Jan Šerých, Jana Vinšová, Adéla Svobodová a Anna Daučíková, zdroj: © AVU / Radek Dětinský

20YY Designers, seznamte se

Designérské studio 20YY Designers (Sébastien Bohner, Petr Bosák, Robert Jansa a Adam Macháček) založené v roce 2011 působí v Lausanne, Praze a San Franciscu. Na české grafické scéně lze práce studia vídat na plakátech významných kulturních institucí jako jsou například Národní galerie v Praze, Galerie Rudolfinum, Dům umění města Brna a Oblastní galerie Liberec. Studio dlouhodobě spolupracuje s Cenou Jindřicha Chalupeckého, nakladatelstvím BiggBoss a Památníkem národního písemníctví. V současné době připravuje redesign časopisu Art+Antiques. 

Za návrhem pro AVU stojí tým ve složení Robert Jansa, Petr Bosák a Adam Macháček. Při realizaci fontu AVU Variable spolupracují s Janem Horčíkem a Filipem Matějíčkem (Heavyweight).

Označení budovy formou plakátovací plochy, zdroj: 20YY DesignersOznačení budovy formou plakátovací plochy, zdroj: 20YY Designers

Otevřená soutěž

Soutěž probíhala od srpna do prosince 2018 a v úzké spolupráci s AVU ji organizovala společnost CZECHDESIGN. CZECHDESIGN zajistil intenzivní přípravu, do které bylo zapojeno širší vedení akademie, zástupci pedagogů i studentů, formuloval zadání, zajistil komunikaci s designéry a vedl zasedání poroty.

Jana Vinšová, ředitelka CZECHDESIGN, velmi oceňuje, že se AVU rozhodla jít cestou odborně organizované transparentní soutěže. „Díky tomu, že jsme soutěž stavěli na otevřeném dialogu mezi všemi zainteresovanými, intenzivní přípravě a porotě, do které jsme pozvali renomované odborníky, mohla být vybrána taková vizuální identita, která bude AVU dlouho a efektivně sloužit. Přejeme akademii, ať ve studiu 20YY Designers najde partnery pro dlouhodobou a vzájemně obohacující spolupráci,” dodává.

Porota 1. kola soutěže, zdroj: © AVU / Radek DětinskýPorota 1. kola soutěže, zdroj: © AVU / Radek Dětinský

Prvního kola vyzvané soutěže se kromě vítězného zúčastnila studia Anymade Studio, Ex Lovers, Tereza Hejmová, Laboratoř Petra Babáka, MütantaParallel Practice. Studio Mütanta od soutěže odstoupilo, ostatní za svůj osobně odprezentovaný návrh získali skicovné ve výši 15.000 Kč.

Do druhého intenzivnějšího kola kromě 20YY Designers postoupila studia Ex Lovers, Laboratoř Petra Babáka a Parallel Practice. Tři finalisté, mimo vítěze soutěže, byli honorováni skicovným v hodnotě 10.000 Kč

Realizace zakázky v roce 2019

Vítězové soutěže, studio 20YY Designers, získalo zakázku na vypracování nové vizuální identity AVU a její implementaci. Na zakázce budou pracovat od ledna do května 2019. Finanční hodnota zakázky byla ve formě cenové nabídky jedním z kritérií pro výběr vítěze (s váhou 20 %) a je za jednotlivé položky zakázky stanovena takto: návrh loga a autorského písma: 100.000 Kč, autorská licence na logo a exkluzivní neomezená licence na písmo: 150.000 Kč, grafický manuál pro použití vizuální identity a zhotovení základních aplikací: 125.700 Kč, grafické řešení webových stránek 195.000 Kč, grafické řešení diplomantské výstavy a katalogu: 65.507 Kč, označení pracovišť AVU: 70.000 Kč, zhotovení externích grafických výstupů a merchandising předmětů: 71.570 Kč. Autoři budou také spolupracovat na implementaci nové identity, zaškolení pracovníků, externích grafiků a dalších osob, kteří budou s vizuální identitou pracovat. 

Více informací o soutěži a její zadání najdete na stránkách soutěže.

Související

Kdo navrhne vizuální identitu AVU? Známe finalisty
Grafický design

Kdo navrhne vizuální identitu AVU? Známe finalisty

Magdaléna Rosůlková - 9. 11. 2018 - 4 min.

AVU si k 220. výročí nadělí novou vizuální identitu. Kdo se utká v soutěži o její realizaci?
Grafický design

AVU si k 220. výročí nadělí novou vizuální identitu. Kdo se utká v soutěži o její realizaci?

Martina Steklá, Kamila Matoušková - 17. 9. 2018 - 8 min.

Studio Najbrt změní tvář Národní galerie. Zvítězilo v transparentní soutěži a porazilo nejlepší studia v oboru
Grafický design

Studio Najbrt změní tvář Národní galerie. Zvítězilo v transparentní soutěži a porazilo nejlepší studia v oboru

Kamila Matoušková - 3. 5. 2018 - 6 min.

Studio Anymade vyhrálo designérskou soutěž na vizuální identitu GHMP
Grafický design

Studio Anymade vyhrálo designérskou soutěž na vizuální identitu GHMP

Kamila Matoušková - 21. 9. 2017 - 6 min.

jelínek
Kavelky MYP 2024