Space Cowboy – Jan Solpera – Typografie

Jan Solpera Jan Solpera

Nejvýznamnější grafické práce z typografické, plakátové, knižní a známkové tvorby Jana Solpery jsou prezentovány veřejnosti na souhrnné jubilejní výstavě na VŠUP.

Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze čas od času připomíná tvorbu a působení svých významných pedagogů a osobností, které touto školou prošly, jako tomu bylo u Františka Muziky nebo Václava Bláhy. Současná výstava prezentuje výtvarníka, který se na VŠUP neodmyslitelně zapsal. „Jedná se o výstavu k sedmdesátým narozeninám jednoho z nejvýznamnějších pedagogů naší školy,“ uvádí Karel Haloun, jeden z iniciátorů výstavy a současný vedoucí Ateliéru tvorby písma a typografie.

Jan Solpera se narodil 26. 12. 1939 v Jindřichově Hradci. Studoval na Výtvarné škole v Praze (1954–1958) a pak na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1959–1965). Na této škole působil od roku 1973 do roku 2003 jako pedagog, od roku 1992 jako profesor vedl Ateliér písma a typografie.

Těžiště jeho výtvarné činnosti je v práci s písmem, které je pro něj nejen prostředkem k vytváření verbálního sdělení, ale i tím nejúčinnějším výtvarně-emotivním prvkem. „Písmenka mě nepřestávají fascinovat, protože nejsou jen prostředkem k stabilizování a předání lidské myšlenky, ale svou výtvarnou formou dovedou tuto myšlenku konkretizovat a umocnit…,“ uvádí Jan Solpera.

Jeho aktivita zahrnuje grafický design, knižní grafiku, plakáty, grafiku v architektuře i známkovou tvorbu. Je autorem řady podnikových značek a logotypů, například pro Českou národní banku, Akademii věd a Subterru. Navrhuje typografická písma a písmem se rovněž zabývá jako teoretik. Je členem profesních organizací Type Directors Club v New Yorku, Double Crown Club v Cambridge a TypoDesignClub v Praze. Za svou výtvarnou činnost získal přes čtyřicet ocenění doma i v zahraničí.

Od roku 1966 se zúčastnil asi sto šedesáti výstav a domácích i zahraničních přehlídek grafického designu a plakátu. Podílel se na všech dvaceti devíti výstavách Typo& a osmkrát vystavoval samostatně. Aktuální výstava Space Cowboy umožňuje pražskému publiku po dlouhé době shlédnout ve velkém rozsahu to nejlepší ze Solperovy tvorby. Je zastoupen v řadě našich i zahraničních sbírek, veřejných i soukromých. Žije a pracuje v Praze a Třeboni.

V 77. čísle Revolver Revue se při příležitosti autorova významného jubilea za Solperovou prací ohlíží František Štorm, bývalý Solperův asistent a následně vedoucí Ateliéru písma a typografie. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze se ke gratulantům připojuje a v prostorách své galerie pořádá retrospektivu Solperovy typografické, plakátové, knižní a známkové tvorby. „Rádi bychom upozornili na skutečnost, že výstava je gratulací k významnému jubileu a poděkováním člověku, který na naší škole učil třicet let a je jedním z nejvýznamnějších českých typografů a grafiků,“ doplňuje Karel Haloun.

Během výstavy bude možné v galerii zakoupit plakáty, dále knihy a katalogy, které vydalo Nakladatelství VŠUP. Výstava portvá do 20. března 2010 v Galerii Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (nám. Jana Palacha 80 / otevřeno pondělí–sobota, 10–18 hodin).

jelínek
Kavelky MYP 2024