Soutěže o nový vizuální styl města: úspěch i propadák

Nový jednotný vizuální styl Uherské Hradište: Dynamo Design Nový jednotný vizuální styl Uherské Hradište: Dynamo Design

V průběhu posledních dvou let bylo vyhlášeno více než 20 soutěží na nová loga nebo vizuální styly měst. Toto číslo znamená dvě podstatné věci – za prvé, že si města uvědomují vzrůstající potřebu komunikovat moderním a kvalitním způsobem, a za druhé, že soutěž je cesta, kterou k tomu volí nejčastěji. CZECHDESIGN se pořádáním soutěží pro designéry zabývá už 8 let. Za tu dobu víme, že výsledky vzešlé z těchto soutěží ilustrují širokou škálu možností, jak taková snaha může dopadnout. Od naprostého úspěchu po totální propadák. Proč takovou soutěž vůbec vyhlásit? Jak to udělat, aby dopadla dle očekávání? Jaké jsou nejčastější chyby? A jak se jich vyvarovat?

Proč vůbec chtít nový vizuální styl?

„Jednotný vizuální styl patří mezi hlavní nástroje efektivní prezentace na veřejnosti. Jeho kvalitní zpracování spoluvytváří a podporuje image moderního města a zvyšuje povědomí o jeho existenci a charakteru,“ uvádí Ing. Stanislav Bláha, starosta města Uherské Hradiště, které nedávno soutěž na jednotný vizuální styl vyhlašovalo.


Sjednocení vizuální identity města podává jasnou zprávu o jeho činnostech. Obyvatel i návštěvník tak potká stejné grafické prvky na letáku sportovního klubu, v programu místního divadla i na oficiálních dokumentech úřadu. Jakmile takový způsob komunikace zapustí kořeny, další akce či občanské a sociální vymoženosti se sdělují a propagují mnohem snáze než při rozbité identitě mnoha spletitých institucí.
Neopomenutelnou funkci má vizuální identita města také navenek, zejména v cestovním ruchu. Nabízí možnost vyřešit kompletní prezentaci města od informačních brožur po orientační systémy.

Proč vyhlašovat soutěž?

Nesporným argumentem číslo jedna pro vyhlášení otevřené soutěže je možnost výběru. Při hodnocení se na stole sejde to nejlepší z přihlášených návrhů a vyhlašovatel má možnost je navzájem porovnat a vidět, který jak funguje a který z nich nejvíce odpovídá stanoveným parametrům.

Otevřená soutěž navíc umožňuje účast jak lokálním autorům, tak zajímavým zájemcům z jiných míst, a na hodnotícím stole se může sejít opravdu pestrá škála různých pohledů a řešení. Stačí si pak vybrat to nejlepší.
Dalším pozitivním přínosem otevřené soutěže je hodnotící komise, ve které zazní hlasy jak zástupců města, tak odborníků a lidí z praxe.


Ing. Stanislav Bláha popisuje zkušenosti z Uherského Hradiště následovně: „Pokud pomineme nutnou mediální obhajobu očekávaných nákladů soutěže, byl průběh soutěže poměrně nekonfliktní. V prvním anonymním kole jsme získali úctyhodných 35 návrhů na nový design loga. Bylo tedy z čeho vybírat. Do druhého kola jsme oslovili tři autory k dalšímu rozpracování a k následné osobní prezentaci návrhů. Důležitá byla přítomnost a převaha porotců, na radnici nezávislých odborníků, expertů na design z akademické sféry ze Zlína, Brna a Bratislavy. Diskuse s nimi, jejich analýzy, názory a doporučení byly pro nás, zástupce města, důležitým poznáním a velkým poučením, což nám dnes pomáhá k obhajobě výsledku soutěže a také našich postupů při výběru.“

Nový jednotný vizuální styl Uherské Hradište: Dynamo DesignNový jednotný vizuální styl Uherské Hradište: Dynamo Design

Jaké jsou nejčastější chyby při vyhlašování soutěže?

Soutěž může být tím nejlepším způsobem, jak se k novému vizuálnímu stylu dopracovat férově a podle zákona, má to ale i svá úskalí.
CZECHDESIGN je nevládní organizací. Jednou z hlavních činností, kterou se zabývá, je pořádání soutěží pro designéry. Má jich na svém kontě více než 40, jak pro soukromé, tak pro veřejné zadavatele. Za dobu své praxe odhalil mnoho chyb a snaží se své zkušenosti využít při organizování soutěží pro další zadavatele. CZECHDESIGN momentálně připravuje soutěž na vizuální styl města Liberec, za sebou má například soutěž na orientační systém pro Novoměstskou radnici, soutěž pro Správu pražských hřbitovů nebo soutěž na nový design obalu tyčinky Kofila.

Jaké jsou nejčastější chyby při vyhlašování soutěží, kterých se města dopouští, kterým se ale dá vyhnout?

 • Soutěž je nedostatečně propagována. Vladimír Kovařík z UTB ve Zlíně, jeden z odborných konzultantů pravidel pro soutěž v Uherském Hradišti, s námi sdílí názor, že nedostatečná propagace soutěže může být jedním z nejzásadnějších problémů. O soutěži se musí dozvědět všichni možní, ale především profesionální účastníci, avšak propagace pouze na webu vyhlašovatele nebo ve věstníku veřejných zakázek je naprosto nedostatečná, zaručí spíše účast místních reklamních agentur než kvalitních grafických studií z celé republiky. 
 • Neuvádí se složení poroty nebo v ní nejsou odborníci. Porota je jádrem celé soutěže a její fungování je problematikou samo o sobě. Musí rozhodně zahrnovat jak zástupce města, tak odborníky. Mezi místními zadavateli a lidmi z praxe je při hodnocení naprosto klíčovou otázkou schopnost spolupráce.
 • Zakázka je podhodnocená. Při vypisování soutěže nejde ani tak o počet přihlášených, jako o kvalitu jejich návrhů. A cena zakázky, jako další faktor hned za propagací, zásadně ovlivňuje kvalitu přihlášených prací. Zásadní rozdíl v cenotvorbě mezi velkými městy a malými městy s nižším rozpočtem by měl spočívat v rozsahu zakázky, nikoli v podhodnocení, které má vliv na kvalitu. Je zřejmé, že pro menší města a instituce bude rozhodně menší objem práce než pro velká města.
 • Vypsaná soutěž je pouze na logo. Soutěž by měla řešit především komplexní vizuální identitu města a grafický manuál na použití navržených prvků. Vyhlášení soutěže pouze na logo je fatálním nevyužitím potenciálu celé soutěže.
 • Příliš mnoho podmínek a požadavků najednou, nebo přílišná omezení. Takové soutěže, které kombinují požadavky z různých oborů, zpravidla nedosahují uspokojivých výsledků. Například soutěž, do které se má hlásit grafický návrh i slogan, klade na případné uchazeče nároky mimo jejich odborné vzdělání a specializaci. Nebo logo, ve kterém musí být zakomponována, vedle jména města, také značka nebo zmiňovaný slogan. Pak je úkolem poroty vybrat pouze ten návrh, který formálně splnil tyto podmínky a to zdaleka nemusí být ten nejkvalitnější.
 • Chybí přesnější specifikace zakázky. Podmínky soutěže by měly obsahovat jak přesný rozsah zakázky, tak i návrh licenční smlouvy a autorsko-právního ujednání. Pokud nejsou součástí zadání, odrazuje soutěž svou vágností případné profesionální účastníky.
 • Soutěže jsou jednokolové. „Při vypisování soutěží na vizuální styl se jednoznačně přikláníme ke dvoukolové soutěži. Účastník má možnost zapracovat případné připomínky zadavatele a zadavatel vidí naživo jak spolupráci s autorem, tak možnosti jeho návrhu. Variantou jsou i soutěže kombinované.“ říká Jana Vinšová, manažerka organizace CZECHDESIGN, která se konzultování a přípravě soutěžních podmínek věnuje již 5 let. 

Návrh nového vizuálního stylu Přerova: Kristýna Greplová a Markéta SteinertNávrh nového vizuálního stylu Přerova: Kristýna Greplová a Markéta Steinert

Co CZECHDESIGN při organizaci soutěže hlídá: 5 rad pro kvalitní soutěž

Při organizaci soutěží pro designéry vždy dbáme na nastavení těchto pěti nejzásadnějších bodů:

 • kvalitní zadání
 • porota soutěže
 • autorsko-právní ujednání
 • nastavení odměn
 • odpovídající propagace

Ing. arch. Jan Horký nám na dotaz ohledně vyhlášené soutěže na nový vizuální styl města Přerova tuto zkušenost jen potvrdil. Napsal: „Při přípravě soutěže jsme se hodně inspirovali propracovanými soutěžními podmínkami architektonických soutěží, které jsou prověřovány již stovky let. Doporučil bych napříště ještě lépe specifikovat zadání, co vlastně chceme získat a vizuálem vyjádřit. A hlavně, nebát se. Předem známá porota, ideálně se zastoupením uznávaných odborníků, praktiků i zástupců zadavatele v různém geografickém a věkovém složení je také důležitá. Neméně také nastavení výše odměn a dvoukolovost soutěže, která umožní v prvním kole získat nápady, myšlenky a v druhém kole podrobně ověřit schopnosti autorů dotáhnout zakázku do konce. Skicovné je v druhém kole již samozřejmostí.“

Návrh nového vizuálního stylu Přerova: Kristýna Greplová a Markéta SteinertNávrh nového vizuálního stylu Přerova: Kristýna Greplová a Markéta Steinert

Vyhlášení kvalitní soutěže s dobrým výsledkem pro všechny strany je složitou alchymií. Pokud si dáte pozor na těchto pět oblastí, výrazně zvýšíte svou šanci na úspěch.

CZECHDESIGN se dlouhodobě zabývá organizací soutěží pro designéry. Na webovém portálu czechdesign.cz najdete podrobnější informace o organizaci soutěží na vizuální styl pro veřejné zadavatele.

Článek vyšel se svolením magazínu Smart Cities, pro nějž byl určen.

Související

Teolog, který baví 6,5 milionu fanoušků autorským komiksem. Autor bestselleru Nathan W. Pyle vystoupí na konferenci WebExpo
Grafický design

Teolog, který baví 6,5 milionu fanoušků autorským komiksem. Autor bestselleru Nathan W. Pyle vystoupí na konferenci WebExpo

Redakce Czechdesign - 23. 5. 2024 - 6 min.

Začalo to s Muzikou. Jak se měnila vizuální identita festivalu Pražské jaro v průběhu let?
Grafický design

Začalo to s Muzikou. Jak se měnila vizuální identita festivalu Pražské jaro v průběhu let?

Redakce Czechdesign - 22. 5. 2024 - 6 min.

Muzeum současně a živě. Severočeské muzeum v Liberci představuje novou vizuální identitu, logo i název
Grafický design

Muzeum současně a živě. Severočeské muzeum v Liberci představuje novou vizuální identitu, logo i název

Jarmila Řehořková - 16. 5. 2024 - 6 min.

Jak se dělá design. Na apríla oslavilo duo Janský a Dunděra druhý rok ve svém letenském ateliéru. Ten si vymazlili až ke stropu autorským nábytkem
Interiér a architektura

Jak se dělá design. Na apríla oslavilo duo Janský a Dunděra druhý rok ve svém letenském ateliéru. Ten si vymazlili až ke stropu autorským nábytkem

Redakce Czechdesign - 21. 5. 2024 - 5 min.

Designové lahůdky zvenku i uvnitř. Pět rodinných firem potravin, které mohou jít příkladem skvělého obalového designu
Grafický design

Designové lahůdky zvenku i uvnitř. Pět rodinných firem potravin, které mohou jít příkladem skvělého obalového designu

Tereza Urban - 28. 5. 2024 - 15 min.

Grafická sklizeň. Představujeme vybraná loga a vizuály jara 2024
Grafický design

Grafická sklizeň. Představujeme vybraná loga a vizuály jara 2024

Redakce Czechdesign - 27. 5. 2024 - 9 min.

výstava czd
web expo
SHOP Snoubení
job lab 2024