Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Soutěž s Dovýroby o 3 zážitky z fashion zákulisí

Vyhrajte balíček zážitků, kde se dozvíte, jak se tvoří módní kolekce, co je to slow fashion a jak se chystá módní přehlídka.

Spojili jsme se s projektem Dovýroby, který poodhaluje zákulisí českých továren, manufaktur a uměleckých a výrobních ateliérů. Soutěžíme o jejich balíček 3 zážitků z módního průmyslu.

Co obsahuje?

  • Návštěva u návrháře v ateliéru 30. 1. 2019 od 18.00 na Praze 1. Oceňovaný módní návrhář Pavel Berky poodhalí ve svém módním ateliéru svět, který vzniká pod jeho rukama.
  • Unikátní workshop s charitivním projektem Metráž (únor, Praha) Podpoříš ženy v tísni a navíc si odneseš vlastnoručně vyrobený šperk. Veškerý zisk z ceny workshopu putuje na odměny žen v tísni a na provoz dílny.
  • VIP pozvánka na zahajovací fashion večírek projektu Life is fashion (březen, Praha) V průběhu tohoto večera, se budete cítit jako hvězda. Coktailky a americké úsměvy s sebou.

Workshop Dovýroby. Zdroj: DovýrobyWorkshop Dovýroby. Zdroj: Dovýroby

Jak se zapojit?

Podmínkou účasti v soutěži je od 22. 1. 2019 do 25. 1. 2019 zodpovědět otázku formou komentáře k postu o soutěži na Instagram účtu czechdesign.cz a zároveň být followerem účtu. Otázka bude zveřejněna v rámci postu 22. 1. 2019. Výherce oznámíme 26. 1. 2019.

Pravidla soutěže na Instagram profilu czechdesign.cz

Tímto stanovujeme pravidla soutěže na Instagram profilu czechdesign.cz, pořádané CZECHDESIGN.CZ, z. s.

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Soutěž s Dovýroby o 3 zážitky z fashion zákulisí“ (dále jen „soutěž“) na území České republiky. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto článku.

I. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je CZECHDESIGN.CZ, z. s. IČO 26633191, se sídlem Praha - Nové Město, Vojtěšská 244/3, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L 13811 L (dále jen „pořadatel“). Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

II. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 22. 1. 2019 do 25. 1. 2019 na Instagramu czechdesign.cz (dále jen „doba konání soutěže“).

III. Soutěžící

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší s profilem na Instagramu, co má po celou dobu soutěže aktivní svůj účet na Instagramu a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). Ze soutěže jsou vyloučení organizátoři soutěže. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram.

IV. Výhra v soutěži, předání výhry

Bude náhodně vybrán soutěžící, který splní dané požadavky soutěže. Ten vyhraje balíček 3 zážitků z fashion zákulisíVýběr výherce proběhne v sobotu 26. 1. 2019. Výherce soutěže bude informován v Instastories a vyzván k zaslání adresy v soukromé zprávě přes Instagram.

V. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a instagramový komentář v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb. Soutěžící souhlasí s uveřejněním příspěvků a fotek na instagramovém profilu Pořadatele.

VI. Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Instagram. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoliv elektronické sociální síti Instagram, resp. společnostem tyto sítě vlastnící a provozující. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě, doručení e-mailu a instagramového komentáře). Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky. Tato pravidla se zveřejňují na webu CZECHDESIGN a účinnosti nabývají dnem zahájení soutěže.

V Praze dne 21. 1. 2019

Galerie

Další články