Soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu pro město BRNO

Brno je rozvíjející se zdravé moderní univerzitní město s vynikající geografickou polohou.

Dějiny, které byly formovány směsicí kulturních a národnostních prvků, městu vtiskly jeho jedinečnou tvář. Cílem vytvoření nového vizuálního stylu je jednotná prezentace odpovídající charakteristice a významu města s důrazem na posílení jeho identity v evropském kontextu.

Předmětem soutěže je navrhnout jednotný vizuální styl, jehož základem bude značka a logotyp pro město Brno, případně organizace jím založené a řízené. Logotyp by měl sestávat z grafického symbolu, případně slovního označení Brno – Statutární město Brno a městského znaku s tím, že značka bude užívána i samostatně bez slovního doprovodu a také ve spojení s jinými prvky nebo součástmi souboru. Doporučené základní barevné provedení jsou heraldické barvy města.

Soutěž je vyhlášena jako kombinovaná dvoukolová. Je určena vyzvaným tvůrcům a dále všem zájemcům – fyzickým i právnickým osobám se zastoupením fyzických osob.

Účastníci soutěže dodají do Design centra ČR se sídlem v Brně, Radnická 2, sekretáři soutěže Mgr. Ivaně Janíčkové řádně vyplněnou písemnou přihlášku a soutěžní práci do termínu uzávěrky soutěže, tím je stanoven 19. leden 2004, do 15.00 hodin.

Vyzvaní autoři musí předložit minimálně 3 návrhy. Maximální počet návrhů u všech soutěžících je omezen na 5. Rozsah práce a další požadavky pro 2. kolo soutěže budou upřesněny při setkání vybraných autorů s vypisovateli soutěže neprodleně po vyhodnocení 1. kola.

Soutěžící předloží grafický návrh jednotného vizuálního stylu ve formátu A3 adjustovaný na tuhé lehké podložce (nejlépe kapa) v základním barevném provedení (červená případně červená – bílá) a rovněž v černobílém provedení (negativ – pozitiv) značky a logotypu v rozměru 15x15 cm a zmenšení na minimální rozměr 15x15 mm ve variantách: 1. značka města Brna, 2. logotyp Brno, 3. značka a logotyp se slovním spojením Statutární město Brno, 4. logotyp v kombinaci s heraldickým znakem města Brna.

Vyzvaní autoři obdrží při dodání minimálně tří návrhů skicovné ve výši 10.000,- Kč. Do druhého kola postoupí nejvíce pět návrhů. Při splnění podmínek zadání pro 2. kolo soutěže obdrží autoři těchto návrhů skicovné 20.000,- Kč. Vítěz obdrží finanční odměnu ve výši 300.000,- Kč a dále s ním bude uzavřena smlouva o vytvoření a užití autorského díla na vytvoření velkého grafického manuálu jednotného vizuálního stylu města Brna ve výši 700.000,- Kč.

Propozice a formuláře přihlášky do soutěže jsou zveřejněny na www.brno.cz a na www.designcentrum.cz.

jelínek
MYP 2024
botanická zahrada
SHOP Snoubení