Soutěž na novou vizuální identitu Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) vyhlašuje ve spolupráci s CZECHDESIGN uzavřenou soutěž na návrh nové vizuální identity. Do dvoukolové soutěže vyzývá 7 grafických designérů a studií. O vítězi rozhodne odborná porota.

Nová vizuální identita

Cílem nové vizuální identity je sjednotit vizuální komunikaci AVU současným a výrazným grafickým konceptem. Ten by měl odrážet poslání akademie: “Neúnavně hledáme a ukazujeme alternativní cesty. V umění i společnosti.” A také její jedinečnost v rámci ČR - AVU je jediná vysoká škola, kde stojí výtvarné umění na prvním místě.

Charakter a průběh soutěže

Soutěž je vyhlášená jako uzavřená a dvoukolová. Do soutěže je vyzváno 7 účastníků. Každý účastník může do soutěže přihlásit pouze 1 návrh. Do druhého kola postoupí 3 – 4 účastníci. Soutěž bude probíhat neanonymně, všichni účastníci soutěže budou své návrhy v prvním i ve druhém kole soutěže prezentovat osobně. Po odevzdání návrhů v prvním kole dostanou účastníci zpětnou vazbu na své návrhy, které vybraní soutěžící ve finální podobě odevzdají v kole druhém. Poté porota vybere vítěze a realizátora zakázky na novou vizuální identitu AVU.

Účastníci soutěže

AVU do uzavřené soutěže, na základě rešerše portfolií grafických designérů a jejich referenčních projektů a zkušeností, vyzývá následující grafické designéry a studia (řazeno abecedně):

1. 20YY designers
2. Anymade Studio
3. Ex Lovers
4. Tereza Hejmová
5. Laboratoř Petra Babáka
6. Mütanta
7. Parallel Practice

Porota soutěže

Soutěžní návrhy v obou kolech posoudí a vyhodnotí odborná porota jmenovaná vyhlašovatelem soutěže v následujícím složení:

Nezávislá část poroty:
Adéla Svobodová, grafická designérka, studio Adela & Pauline
Zuzana Lednická, grafická designérka, Studio Najbrt
Radek Sidun, typograf a grafický designér, pedagog UMPRUM
Marek Pokorný, kurátor současného výtvarného umění, umělecký šéf Galerie města Ostravy PLATO

Zástupci AVU:
Tomáš Vaněk, rektor AVU
Jan Šerých, Ateliér malířství II /škola Vladimíra Skrepla, odborný asistent
David Fesl, člen Akademického senátu AVU, zástupce studentů

Hlasy poradní (bez hlasovacího práva):
Anna Daučíková, prorektorka pro zahraniční záležitosti AVU
Pavlína Morganová, prorektorka pro umění, vědu a rozvoj AVU
Dušan Zahoranský, prorektor pro studijní záležitosti AVU
Blanka Čermáková, Oddělení komunikace s veřejností AVU

Odměny

Skicovné v 1. kole soutěže: 15.000 Kč
Skicovné ve 2. kole soutěže: 10.000 Kč 

Vítěz soutěže získá zakázku na vypracování grafického manuálu a odměnu za licenci v předpokládané hodnotě 800.000 Kč. Cena za zakázku a licenci je předmětem soutěže, na celkovém hodnocení soutěžních návrhů porotou se nabídková cena podílí z 20 %.

Termíny

Poslední termín pro odevzdání návrhů pro 1. kolo: 25. 10. 2018 v 15:00 

Poslední termín pro odevzdání návrhů pro 2. kolo: 29. 11. 2018 v 15:00

Oznámení výsledků soutěže: do 10. 12. 2018

Nová vizuální identita se bude do praxe AVU dostávat v období od ledna do května 2019.

Info

S dotazy se obracejte na Kamilu Matouškovou, kamila.matouskova@czechdesign.cz.

Související

AVU si k 220. výročí nadělí novou vizuální identitu. Kdo se utká v soutěži o její realizaci?
Grafický design

AVU si k 220. výročí nadělí novou vizuální identitu. Kdo se utká v soutěži o její realizaci?

Martina Steklá, Kamila Matoušková - 17. 9. 2018

SHOP Snoubení
kruh 2024
zuz banner
ujep 2024