Soutěž funerální design zná své vítěze!

1. místo v soutěži funerální design / Zuzana Knapková 1. místo v soutěži funerální design / Zuzana Knapková

Prostřednictvím otevřené výzvy pro mladé tvůrce se Správě pražských hřbitovů podařilo vzbudit zájem o funerální design i tematiku pohřbívání obecně. V konkurenci 320 návrhů zvítězila Zuzana Knapková s návrhem partnerských uren.

Umělecká hodnota hřbitovů

Správa pražských hřbitovů ve spolupráci s CZECHDESIGN v únoru letošního roku vyhlásila designérskou soutěž na téma funerální design. Byla to otevřená výzva pro mladé tvůrce vyjádřit se k tématu funerální kultury u nás a přispět tak k navrácení umělecké hodnoty na české hřbitovy. Jak to dopadlo?

Úkolem soutěže bylo navrhnout náhrobek či urnu určenou k umístění na hřbitovech, jako novou alternativu k produkci na současném českém trhu. Do 31. 3. 2015 mohli posílat své návrhy všichni čeští a slovenští designéři, architekti, sochaři, či studenti těchto uměleckých oborů.

320 přihlášených prací

Téma funerálního designu se ukázalo být pro mladé tvůrce velmi atraktivní. Do soutěže se přihlásilo celkem 320 návrhů, konceptů či přístupů, ze kterých porota anonymně vybrala 3 vítěze. Práce hodnotili Martin Červený, ředitel Správy pražských hřbitovů, Jana Vinšová, manažerka CZECHDESIGN, Jakub Berdych, designér a zakladatel studia Qubus a Ondřej Císler, architekt a vedoucí ateliéru na FA ČVUT.

„Designérské soutěže organizujeme již 10 let. Ale taková soutěž, kde se zajímavé téma snoubí s vidinou realizace, je nejen pro nás jako organizátory, ale i pro soutěžící tou nejlepší výzvou.  Dalo se předpokládat, že téma funerálního designu bude mladým autorům přitažlivé.  Tak velký zájem a množství soutěžních návrhů nás ale příjemně zaskočil. Oceněné, ale i vybrané práce představují zajímavý výběr přístupů v pohřbívání v prostorách hřbitovů. Věřím, že z nich budeme schopni vybrat takové, které za nedlouhý čas budou zkvalitňovat prostředí, možná nejen pražských, hřbitovů.“, komentuje počet přihlášených prací porotkyně soutěže Jana Vinšová.

Výsledky soutěže

1.místo / Zuzana Knapková

První místo patří Zuzaně Knapkové za návrh uren, jež je možné navzájem propojovat pomocí magnetu. Pomocí tohoto jednoduchého principu je možné propojit urny partnerského páru, ale také celé rodiny. Porota nejvíce ocenila jednoduchý, současný design a velmi citlivě volené pastelové barvy uren.

1. místo v soutěži funerální design / Zuzana Knapková1. místo v soutěži funerální design / Zuzana Knapková

2.místo / Tomáš Černý

Druhou pozici obsadil Tomáš Černý s generačním náhrobním kamenem, který je tvořen ze schrán na urny. Porotu nejvíce upoutal princip postupného přidávání jednotlivých schrán na urny na sebe, čímž je možné budovat vícegenerační hrob. Design náhrobku je přitom velmi decentní a citlivý.

2. místo v soutěži funerální design / Tomáš Černý2. místo v soutěži funerální design / Tomáš Černý

3.místo / Táňa Kubiková

Třetím místem porota ohodnotila náhrobek s názvem „Povídkář“ od Táni Kubikové.  Hrob je tvořen pochozí plochou, uprostřed které je lavička. Svou dispozicí hrob dává pozůstalým příjemný pocit soukromí při vzpomínání na zesnulou osobu. Porota na návrhu také ocenila, jak velmi zdařile řeší okolní svažitý terén pohřebního místa, který je paradoxně velmi častý.

3. místo v soutěži funerální design / Taťána Kubiková3. místo v soutěži funerální design / Taťána Kubiková

Zvláštní uznání poroty / Petra Krausová

Porota rozšířila oceněné výběr o návrh Petry Krausové.  Náhrobní kámen tvořený vrstvami různých typů hornin a dalších materiálů, kdy každá vrstva má reprezentovat různá období života zemřelého. Prostřednictvím různých materiálových povrchů je možné reflektovat odlišnosti jednotlivých fází lidského života. Za tento nový přístup porota udělila „Zvláštní uznání poroty“.

Cena Cena

Výstava představí 38 nejzdařilejších prací

Krom vítězů porota vytvořila také výběr 34 nejzdařilejších prací, které jsou spolu s vítěznými návrhy k vidění v GALERII CZECHDSIGN do 28. 5. 2015. Paleta vystavovaných návrhů představuje širokou škálu možných konceptů ve způsobu pohřbívání. Vybrané návrhy jdou od konzervativních či konvenčních až k inovativním, moderním přístupům.

„Zájem mladé generace o architekturu a design spojené s posledními věcmi člověka mne čím dál víc příjemně překvapuje. Soutěž organizovaná společností CZECHDESIGN tento fakt potvrdila. Sešly se stovky prací, z nichž nezanedbatelná část byla skutečně podnětná a svěží. Fakt, že zvítězily relativně obecně přijatelné návrhy vysoké kvality, je pro mne osobně potvrzením stoupající úrovně českého designu a architektury. Nebylo potřeba vybírat z exaltovanějších přístupů, zároveň nezvítězily pragmatismus a konvence jak je obvyklé, ale kvalita a elegance. Práce, vybrané do užšího soutěžního kola jsou myslím velmi dobrým obrazem přemýšlení tvůrců o v současnosti poněkud vytěsňovaném tématu,“ řekl o výběru vítězných prací porotce Ondřej Císler.

Snahou Správy pražských hřbitovů bude vybrané návrhy zrealizovat a uvést je do produkce tak, aby se na pražské potažmo české hřbitovy navrátila autorská tvorba českých umělců.

Zájem o vlastní kořeny

A co na výsledky soutěže říká ředitel Správy pražských hřbitovů Martin Červený? „Počet a kvalita soutěžních návrhů dávají naději, že se můžeme dočkat renesance autorské funerální tvorby. Osobně vnímám průběh a výsledky soutěže jako potvrzení trendu probouzení zájmu o téma smrti a umírání. Nelze již paušalizovat vztah Čechů k jejich mrtvým. Pragmatismus a lhostejnost střídá návrat kultu, úcta k předkům a zájem o vlastní kořeny.“

Všem zúčastněným děkujeme za návrhy, kterými do soutěže přispěli. Vítězům gratulujeme.                                               

Soutěž podporují: DesignMag, Design Portál, Designreader, Design Cabinet CZ, kulturissimo.cz, Insidecor, TYPO.

Související

Vyhlášení vítězů soutěže Funerální design
 

Vyhlášení vítězů soutěže Funerální design

Vyhlášení výsledků soutěže
18. 5. 2015, 18:30 - 20:30

Cítím zodpovědnost za úroveň funerální kultury
Produktový design

Cítím zodpovědnost za úroveň funerální kultury

Karolína Matějková - 13. 3. 2015 - 10 min.

jelínek
MYP 2024