Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Social Label v Nizozemí, zdroj: Dutch Design Week Social Label v Nizozemí, zdroj: Dutch Design Week

Social Label: spolupráce předních designérů s handicapovanými lidmi

Nizozemská nadace Social Label dává pracovní a společenskou příležitost lidem se zdravotním nebo sociálním handicapem. Vyrábějí produkty podle návrhů předních holandských designérů. Svá nejnovější díla prezentovali letos v říjnu na festivalu Dutch Design Week v Eindhovenu.

Social Label založily designérky Petra Janssen (Studio Boot)Simone Kramer (C-mone, cultuur & communicatie) v roce 2014 jako odpověď na Dutch Participation Act, podle kterého se mají vytvářet příležitosti pro handicapované, kteří sice nepotřebují zvláštní ústavní péči, ale na druhé straně nemohou zastávat normální povolání. Pro tyto lidi je potřeba vytvořit pracovní příležitosti, nová pracovní místa jim přizpůsobená.

Social Label vyzývá designéry, aby přišli s návrhem přitažlivého produktu, ve kterém by využili svůj talent, získali si reputaci a současně umožnili hodnotnou práci lidem s handicapem. Nadaci se daří získávat ke spolupráci renomované holandské designéry, kterým za jejich návrhy platí víceméně symbolickou cenu. Každý z výrobků má potom svůj vlastní příběh.

Jsem to, co dělám

V roce 2015 se podařilo otevřít v jedné bývalé továrně v městě 's-Hertogenbosch dílny a obchod Werkwarenhuis a ve spolupráci s designérem Edwinem Volleberghem (Studio Boot) tu vznikla i restaurace Van Aken. Pořádají se zde různá hudební vystoupení, přednášky a výstavy. „Když lidé dělají něco pěkného, co mohou ukázat a být na to pyšní, dává jim to další stimul a pocit, že nejsou ve společnosti zbyteční,“ říkají designérky. Werkwarenhuis je místo, kde můžete nakoupit, dobře se najíst, napít i pobavit v příjemném prostředí obklopeni designovými výrobky. Na některých z nich uvidéte i slogan, který je mottem celé nadace „Ik ben wat ik maak“ – „Jsem to, co dělám“.

Na festivalu Dutch Design Week 2016 v areálu Piet Hein Eek

Během festivalu Dutch Design Week (DDW) poskytuje hlavní zázemí pro výstavu a prezentace Social Labelu známý holandský designér Piet Hein Eek ve svém areálu, kde vyrábí úspěšný nábytek ze starých prken, provozuje restauraci a dává příležitost k tvorbě a prezentacím i jiným umělcům. Tento areál je již tradičně jedním z nejnavštěvovanějších na festivalu.

Social Label, DDW, Piet Hein Eek, zdroj: DDWSocial Label, DDW, Piet Hein Eek, zdroj: DDW

Social Label, DDW, Piet Hein Eek, zdroj: DDWSocial Label, DDW, Piet Hein Eek, zdroj: DDW

Social Label, DDW, Piet Hein Eek, zdroj: DDWSocial Label, DDW, Piet Hein Eek, zdroj: DDW

Social Label, DDW, Piet Hein Eek, zdroj: DDWSocial Label, DDW, Piet Hein Eek, zdroj: DDW

Social Label, DDW, Piet Hein Eek, zdroj: DDWSocial Label, DDW, Piet Hein Eek, zdroj: DDW

Právě zde se letos představil Social Label s novými produkty, jako je lampa Licht od Kiki van Eijk, která byla vyrobena klienty RIWB Brabant - pacienty s psychiatrickou diagnózou, kteří jsou ale velmi nadaní a ambiciózní. Byly zde k vidění i vlněné produkty od designéra Edwarda van Vlieta vytvořené ve spolupráci s nadací Vrolijk Werk – malou ekologickou dílnou v Haagu pro ženy v sociální péči. Bylo zde možné vidět a zakoupit některé vylepšené loňské návrhy, jako vázu, kterou vytvořil designér Roderick Vos ve spolupráci s Artenzo Tilburg, nádobí od designéra Edwina Vollebergha (Studio Boot) ve spolupráci s organizacemi Cello a Reinier van Arkel v Den Bosch pro klienty s psychickými problémy nebo pláště vyrobené ze stanů designéra Borre Akkersdijka ve spolupráci se společností Citydwellers Eindhoven.

Social Label, DDW, Kiki van Eijk, zdroj: DDWSocial Label, DDW, Kiki van Eijk, zdroj: DDW

Social Label, Licht, Kiki van Eijk, zdroj: DDWSocial Label, Licht, Kiki van Eijk, zdroj: DDW

Jeden z výrobků Social Label – koště navržené designérem Dickem van Hoffem a vyrobené za pomoci iniciativy Cambio Deventer – byl letos dokonce navržen na cenu za nejlepší holandský design Dutch Design Award v kategorii Services & Systems.

Social Label areal, Piet Hein Eek, zdroj: DDWSocial Label areal, Piet Hein Eek, zdroj: DDW

Social Label ukazuje, co je možné dokázat na poli trvale udržitelného rozvoje i v oblasti sociální, a odpovídá tím na otázku, zda můžeme vytvářet a uznávat i jiné hodnoty než ekonomické. Za všechny to vyjádřil designér Roderick Vos: „Jako designér vidím, že je nesmírně důležité udělat také něco pro společnost, pro společné soužití. Taková iniciativa má nesmírný význam nejen pro postižené skupiny naší společnosti. Spolupráce s těmito lidmi mne nesmírně inspiruje k další tvorbě.“

Galerie

Další články