Sláva české architektuře. Kompletní výsledky prestižní soutěže Česká cena za architekturu 2020

Hlavní cenu získali Jiří Opočenský a Štěpán Valouch z ateliéru ov architekti za rekonstrukci a dostavbu Sídla firmy Lasvit v Novém Boru. | Foto: BoysPlayNice Hlavní cenu získali Jiří Opočenský a Štěpán Valouch z ateliéru ov architekti za rekonstrukci a dostavbu Sídla firmy Lasvit v Novém Boru. | Foto: BoysPlayNice

Na slavnostním galavečeru České ceny za architekturu streamovaném z Divadla Archa na web ČT art byly v pondělí 23. listopadu vyhlášeny výsledky 5. ročníku této soutěžní přehlídky realizovaných staveb organizované Českou komorou architektů. Hlavní cenu získali Jiří Opočenský a Štěpán Valouch z ateliéru ov architekti za rekonstrukci a dostavbu Sídla firmy Lasvit v Novém Boru.

Ve finále letošního ročníku České ceny za architekturu porota vybírala mezi šesti stavbami. Vítěz i finalisté se etablovali z 27 nominovaných prací, které ČKA představila v červnu tohoto roku. Celkově se o Českou cenu za architekturu v 5. ročníku ucházelo 191 děl dokončených v posledních pěti letech. Přinášíme přehled vítezů.

Hlavní cena: Sídlo firmy Lasvit // ov architekti

Hlavní cena pátého ročníku České ceny za architekturu udělena mezinárodní porotou, držitel tohoto ocenění se etabluje z řad Finalistů. Sídlo firmy Lasvit v Novém Boru je podle názoru mezinárodní poroty originálním, su­verénním a komplexním dílem. Rozhodování o jeho vítězství předcházela dlouhá diskuse vyhodnocující všechny vlastnosti projektu, jež vyústila v ocenění skvělého celkového architektonického řešení i realizace stavby. 

Sídlo Lasvitu v Novém Boru na Palackého náměstí od studia OV-A tvoří dvě zrekonstruované roubenky a dvě novostavby. | Foto: BoysPlayNiceSídlo Lasvitu v Novém Boru na Palackého náměstí od studia OV-A tvoří dvě zrekonstruované roubenky a dvě novostavby. | Foto: BoysPlayNice

Oceněné dílo je kombinací původního a navrhovaného, starého a nového, tradičního s tím úplně současným. Právě bravurnost přístupu k zadanému problému a lehkost, s jakou finální výstup působí v tak složitém architektonickém prostředí, dovedly porotu ke konečnému verdiktu a udělení hlavní ceny. 

Autory projektu nového sídla Lasvit jsou Ing. arch. Jiří Opočenský, Ing. arch. Štěpán Valouch ze studia ov architekti. | Foto: Lukáš PelechAutory projektu nového sídla Lasvit jsou Ing. arch. Jiří Opočenský, Ing. arch. Štěpán Valouch ze studia ov architekti. | Foto: Lukáš Pelech

Finalisté

Realizace, kterým bylo v pátém ročníku České ceny za architekturu uděleno čestné označení Finalista.

 • Dílny Opatov // Atelier 111 architekti
 • Enotéka Znojmo // Chybik + Kristof Architects & Urban Designers
 • Mateřská škola za Branou, Pacov // VYŠEHRAD atelier
 • Revitalizace pražských náplavek // Petr Janda / brainwork
 • Rodinný dům v Jinonicích // Atelier 111 architekti

Porota byla okouzlena projektem na revitaliza­ci pražských náplavek, nadšená jasným a záro­veň citlivým návrhem nových otvorů do kobek podél Vltavy. | Foto: BoysPlayNice Porota byla okouzlena projektem na revitaliza­ci pražských náplavek, nadšená jasným a záro­veň citlivým návrhem nových otvorů do kobek podél Vltavy. | Foto: BoysPlayNice

Výjimečný počin

V rámci České ceny za architekturu jsou rovněž oceňovány výjimečné aktivity na poli architektury. Nominace, stejně jako hlasování, provádějí členové Akademie ČCA na webovém portálu Ceny per rollam. Seznam nominovaných je předán Grémiu, které jej doplní o vlastní nominace, a předá zpět AČCA k hlasování.

 •  Šumná města a Šumné stopy // Renata Vlčková, Radovan Lipus a David Vávra

Šumná města se věnovala moderní architektuře českých sídel a měla celkem 66 dílů, Šumné stopy se v 54 dílech zaměřily na neprávem opomíjený odkaz českých architektů ve světě. | Zdroj: ceskacenazaarchitekturu.czŠumná města se věnovala moderní architektuře českých sídel a měla celkem 66 dílů, Šumné stopy se v 54 dílech zaměřily na neprávem opomíjený odkaz českých architektů ve světě. | Zdroj: ceskacenazaarchitekturu.cz

Cena partnerů

Uděleno bylo rovněž šest Cen partnerů  za inovativní přístup k řešení nového bydlení: Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR za prosazování kvalitní výstavby prostřednictvím architektonických soutěží, Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za velkorysý přístup k novostavbě průmyslového objektu, Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR za inspirativní řešení dominanty v přírodním prostředí, Cena společnosti Central Group za inovativní přístup k řešení nového bydlení, Cena společnosti VELUX za práci s denním světlem a Cena společnosti Vekra za dostupné bydlení s nadčasovou perspektivou.

Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb v Líbeznicích – Ministerstvo pro místní rozvoj vyzdvihlo, že se jedná o účelovou stavbu, u kterých je pořádání architektonických soutěží výjimečné, tím spíše u relativně malé obce, a proto si tento přístup zaslouží ocenění. | Foto: monolotHasičská zbrojnice a zázemí technických služeb v Líbeznicích – Ministerstvo pro místní rozvoj vyzdvihlo, že se jedná o účelovou stavbu, u kterých je pořádání architektonických soutěží výjimečné, tím spíše u relativně malé obce, a proto si tento přístup zaslouží ocenění. | Foto: monolot

 • Rozhledna na Velké Deštné // architekti.in
 • Bytový dům na Sylvánu v Plzni // PRO-STORY
 • Vila Park Olomouc, Olomouc  // CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS
 • Výrobní a administrativní objekt firmy Pilana Karbid v Hulíně // ellement architects
 • Základní škola Járy Cimrmana v Lysolajích // PROGRES ATELIER
 • Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb v Líbeznicích // EHL & KOUMAR ARCHITEKTI​

Záznam z galavečera ke shlédnutí zde.

O ceně 

Česká komora architektů (ČKA) vyhlásila již 5. ročník přehlídky realizovaných staveb nazvané Česká cena za architekturu (ČCA). Posláním ČKA, profesní organizace s přeneseným výkonem státní správy, je mimo jiné pečovat o stavební kulturu v České republice a podporovat její vysokou úroveň. Vyhlášením České ceny za architekturu Komora navazuje na své další aktivity, jimiž propaguje kvalitní výsledky práce jak etablovaných, tak začínajících architektů. Snahou ČKA je zmapování architektonické produkce v ČR a představení kvalitních děl a zásahů člověka do urbanizovaného prostředí i krajiny nejen odborné a laické veřejnosti, ale i zástupcům státní správy a samosprávy.

Tento rodinný dům v Jinonicích od Atelieru 111 vyvolal mezi porotci velmi inspirující diskusi. Tý­kala se jeho dialogu se stávajícím okolím, velké­ho množství různých řezů domem a porovnání minimalistických detailů a místních materiálů. | Foto: BoysPlayNiceTento rodinný dům v Jinonicích od Atelieru 111 vyvolal mezi porotci velmi inspirující diskusi. Tý­kala se jeho dialogu se stávajícím okolím, velké­ho množství různých řezů domem a porovnání minimalistických detailů a místních materiálů. | Foto: BoysPlayNice

Soutěžní přehlídka byla otevřena stavbám realizovaným na území České republiky v posledních pěti letech (2015– 2019). O ocenění se mohla ucházet i díla přihlášená do předchozích ročníků, vyjma těch, která se v nich dostala mezi užší okruh nominovaných. Práci českých tvůrců hodnotilo stejně jako v předchozích ročnících sedm erudovaných zahraničních architektů. Základní úlohou poroty byla nominace přibližně 50 děl (letos jich bylo 27), která byla představena na nominačním večeru a která jsou součástí putovní výstavy i katalogu Ceny. Dále byl úlohou poroty výběr 5–10 staveb, jejichž autoři obdrží čestné označení Finalista (letos 6 staveb). Z nich porota hlasováním vybrala vítěze. Díla nejsou posuzována v rámci žádných kategorií. 

Související

České školství sází na moderní a atraktivní budovy. Jak vypadají nejkrásnější vzdělávací instituce v republice?
Interiér a architektura

České školství sází na moderní a atraktivní budovy. Jak vypadají nejkrásnější vzdělávací instituce v republice?

Tereza Bíbová - 1. 9. 2020 - 10 min.

Roubenka ze skla. Lasvit v Novém Boru postavil architektonický skvost
Interiér a architektura

Roubenka ze skla. Lasvit v Novém Boru postavil architektonický skvost

Tereza Bíbová - 27. 3. 2020 - 5 min.

Zázrak v Beskydech. Obec Trojanovice jde příkladem, jak dostat kvalitní design a architekturu na vesnici
Interiér a architektura

Zázrak v Beskydech. Obec Trojanovice jde příkladem, jak dostat kvalitní design a architekturu na vesnici

Kateřina Tobišková - 24. 4. 2020 - 5 min.

Kobky na pražské náplavce ožívají. Jak se proměnila jejich podoba a proč jsou výzvou pro veřejný prostor?
Interiér a architektura

Kobky na pražské náplavce ožívají. Jak se proměnila jejich podoba a proč jsou výzvou pro veřejný prostor?

Klára Rokosová - 26. 11. 2019 - 11 min.

jelínek
MYP 2024