Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Pavilon IMPAKT od ateliéru majo architekti | foto: Jiří Alexander Bednář Pavilon IMPAKT od ateliéru majo architekti | foto: Jiří Alexander Bednář

Skoro jako od Pragera. Novostavba od ateliéru majo architekti vyzdvihuje kouzlo matematiky

Nový výukový pavilon IMPAKT je umístěn při severním okraji areálu matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze – Troji a stojí mezi objektem Vývojových dílen a ulicí v Holešovičkách. Autoři návrhu si kladli za cíl, aby architektura nového pavilonu souzněla s architekturou celého areálu MFF, kterou před více než 50 lety navrhl Karel Prager.

Pavilon IMPAKT budou využivat studenti matematiky, informatiky a výzkumníci z těchto oborů, kterým již historická budova na Malostranském náměstí neposkytovala dostatečné podmínky. V novém pavilonu budou mít možnost využívat například velkou laboratoř robotiky, didaktickou či temnou laboratoř pro studium barev. Autoři mysleli se i na nedalekou magistrálu, která může způsobovat problémy s hlukem, a hlavní auditorium zcela odhlučnili.  

Fasáda z titanzinkového plechu | Foto: archiv majo architektiFasáda z titanzinkového plechu | Foto: archiv majo architekti

Původní tvarosloví budovy nebylo možné vhodně a doslovně okopírovat, šlo spíše o hledání vnitřních souvislostí a odkazů, na které navazuje fasáda domu z titanzinkového plechu. Ten díky měděné příměsi, podobně jako opakní sklo na okolních objektech, výrazněji mění své zabarvení v závislosti na světelných podmínkách. Interiérová stěna z jasanových latí, která vede návštěvníka od vstupu až k velké posluchárně, je odkazem na původní keramický obklad poslucháren T1 a T2, jež se nacházejí v původních budovách areálu.

Stěna z jasanových latí vytváří příjemnou harmonii v interiéru budovy. | Foto: Jiří Alexander BednářStěna z jasanových latí vytváří příjemnou harmonii v interiéru budovy. | Foto: Jiří Alexander Bednář

Podstata matematiky jako pavilon IMPAKT

Autoři chtěli, aby v sobě architektura pavilonu nesla něco z oborů, kterým měla od počátku sloužit. Podobně jako je matematika obor navenek přísný, možná trochu odtažitý, uvnitř ale čistý a krásný, jdoucí k podstatě věci, tak i nový pavilon IMPAKT aspiruje na podobnou dichotomii mezi přísným, tmavým exteriérem a tvarově čistým, světlým interiérem, který návštěvníka nezahlcuje množstvím detailů, ale pracuje se základními ingrediencemi architektury – prostorem a světlem.

Dominantou pavilonu je světlo a prostor. | Foto: Jiří Alexander BednářDominantou pavilonu je světlo a prostor. | Foto: Jiří Alexander Bednář

V kontrastu s exteriérem, čistý prosvětlený interiér | Foto: Jiří Alexander BednářV kontrastu s exteriérem, čistý prosvětlený interiér | Foto: Jiří Alexander Bednář

V úmyslu bylo, aby byl dům v rámci své jednoduché hmoty co nejvíce pavilonem v zeleni. Aby, ač v zásadě triviální trojtrakt, poskytoval co možná největší kontakt s vnějším prostředím. Proto má dům hlavní vstup ve dvou úrovních, jehož příčky do učeben jsou prosklené, tak aby člověk, jenž stojí uprostřed chodby ve 3. NP, viděl hned do všech čtyř světových stran. Vystoupí-li do čtvrtého patra, otevře se mu nad hlavou nebe.

Zeleň hrála u architektů prim. | Foto: archiv majo architektiZeleň hrála u architektů prim. | Foto: archiv majo architekti

Výstavbu nového pavilonu zahájila Univerzita Karlova již v roce 2011 a celkově se vyšplhal na zhruba 325 milionu korun. Slavnostně byla otevřena již minulý rok v červnu, na podzim pak v pražské Libni otevřela nové sídlo Fakulty humanitních studií vzešlé z přestavby bývalé menzy, za kterým stojí brněnské architektonické studio Kuba & Pilař architekti s.r.o.

Pohled na zeleň z interiéru | Foto: Jiří Alexander BednářPohled na zeleň z interiéru | Foto: Jiří Alexander Bednář

majo architekti

Ateliér majo architekti, fungující od roku 2011, založili čtyři architekti: Martin Poláček, Jan Jaroš, Anna Sigmundová a Štěpán Jablonský. 

majo architekti | Foto: majoarchitekti.czmajo architekti | Foto: majoarchitekti.cz

Kvalitní architektonické dílo reaguje na své prostředí, účel a okolnosti, ve kterých vzniká. Dům není socha, je prostředím pro žití, pro děje, které v něm budou probíhat a dále jej přetvářet. Zároveň však dům ovlivní životy svých obyvatel, zdi usměrní jejich kroky, okna zarámují výhledy do krajiny. Prostředí, ve kterém žijeme, se stává natrvalo naší součástí.

Galerie

Další články