Škola, čerstvě plnoletá, přesto výjimečně úspěšná. FMK UTB ve Zlíně se ohlíží za 20 lety své existence, jaké byly?

Expozice FOR FUTURE s kurátorským dohledem Heleny Maňasové Hradské představuje výhled do budoucnosti, nahlížený skrze nedávné fakultní projekty a témata. | Zdroj: G18 Expozice FOR FUTURE s kurátorským dohledem Heleny Maňasové Hradské představuje výhled do budoucnosti, nahlížený skrze nedávné fakultní projekty a témata. | Zdroj: G18

Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně slaví dvacet let od svého založení. Při příležitosti kulatých narozenin pořádá výstavu Dvacet let FMK, na jejíž vernisáži naše redakce rozhodně nemohla chybět. Vydali jsme se proto do tohoto východomoravského města, abychom zhlédli to nejlepší, co za posledních dvacet let z fakulty napříč ateliéry vzešlo, a zároveň poznali nové projekty udávající budoucí směr.

Návštěvu Zlína jsme zahájili v galerii G18, jejíž prostory patří části výstavy s názvem FOR FUTURE. Samotný název již zaměření expozice předznamenává. Výstava představuje nedávné projekty studentů ze všech 13 ateliérů, které odráží směr, jakým se chce fakulta do budoucna ubírat. Podle kurátora Víta Jakubíčka bude důležité „neřešit pouze formu a estetiku, byť ta je jednoznačně také důležitá. Ať už jde o projekty pracující s udržitelností, nebo zaměřující se vůbec na jádro toho, co design dělá. Studenti by si měli být vědomi odpadu, který design vytváří. Vedle toho by se ale neměli bát experimentovat, neměli by se nechat odradit, a měli by zkoušet nové věci a pronikat do oblastí, které možná nejsou úplně komfortní. V neposlední řadě by měl design myslet na toho, pro koho je určen, což se ne vždy děje. Nezapomínat na to, že ne všem je třicet nebo čtyřicet let, ale myslet i na děti a starší generace“.

Zleva: děkan FMK UTB Mgr. Josef Kocourek, Ph.D., kurátoři Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D. a Mgr. Vít Jakubíček, Ph.D. | Zdroj: G18Zleva: děkan FMK UTB Mgr. Josef Kocourek, Ph.D., kurátoři Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D. a Mgr. Vít Jakubíček, Ph.D. | Zdroj: G18

Pohled do výstavy FOR FUTURE | Zdroj: G18Pohled do výstavy FOR FUTURE | Zdroj: G18

Druhá, retrospektivní část výstavy s názvem THE BEST OF představuje výběr výjimečných prací z období dvou minulých dekád. Zhlédnout ji můžete v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně až do 22. ledna příštího roku. Za dvacet let prošly fakultou desítky nadaných studentů, proto jsme se Víta Jakubíčka zeptali na to, podle jakého klíče byly prezentované exponáty vybrány.

Pohledy do výstavy Dvacet let FMK – THE BEST OF | Foto: Dalibor NovotnýPohledy do výstavy Dvacet let FMK – THE BEST OF | Foto: Dalibor Novotný

Do samotného výběru byli již od začátku zapojeni samotní vedoucí ateliérů: „Se spolukurátorkou Helenou Maňasovou Hradskou jsme chtěli vědět, co je vzhledem k aktuální profilaci jejich ateliérů pro ně samotné reprezentativní. První předvýběr přišel tedy přímo od nich. S Helenou jsme následně výběr korigovali do dvou směrů – THE BEST OF a FOR FUTURE. Občas jsme při tom narazili na situaci, že by některé projekty bylo teoreticky možné mít zastoupené v obou částech výstavy, nebo naopak, že nějaký produkt již nebyl ve vystavitelné formě, jak to bohužel někdy u studentských prací bývá. Přesto jsme se snažili průřezově zastoupit vše, co by bylo vhodné ukázat z hlediska pestré oborové škály našich ateliérů.

Pohledy do výstavy Dvacet let FMK – THE BEST OF | Foto: Dalibor NovotnýPohledy do výstavy Dvacet let FMK – THE BEST OF | Foto: Dalibor Novotný

Anketa

V anketě se ptáme bývalých i současných studentů fakulty, jejichž práci můžete zhlédnout v rámci jedné z výstav 20 let FMK, na to, co nejhodnotnějšího si ze studií odnesli či odnesou a jaký další projekt je na výstavě nejvíce zaujal. 

Veronika Rút Fullerová

Grafická designérka

Veronika Rút Fullerová | Zdroj: veronikarut.comVeronika Rút Fullerová | Zdroj: veronikarut.com

Část výstavy THE BEST OF představuje diplomovou práci Veroniky, která se zabývala vizuálním smogem, problematikou, ve které za léta působení získala unikátní know-how. „Vizuální smog neberu jako zaklínadlo kryptofašistické skupinky upjatých designérů, ale věc, která každodenně (de)formuje naše vnímání, má negativní vliv na schopnost orientace ve městě i výdělečnost samotných obchodů,“ komentovala zkoumané téma. Diplomová práce, která téma představila široké veřejnosti, vznikla pod vedením Věry Marešové. Veronika následně vytvořila první Manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven, který má inspirovat obchodníky a usnadňovat proces získání povolení od úřadů. 

Ukázka z diplomové práce Veroniky Rút Fullerové | Zdroj: veronikarut.comUkázka z diplomové práce Veroniky Rút Fullerové | Zdroj: veronikarut.com

Jaký další projekt z výstavy 20 let FMK byste vyzdvihla a proč? 

Já bych místo jmenování konkrétních prací vyzdvihla pečlivý a poctivý přístup řady absolventů k práci obecně. Často se setkávám s opravdu precizně zpracovanými výstupy, které mají povahu osobního nasazení a jsou pro mě velkou inspirací. Někteří na výstavu nebyli vybraní, protože zanedbávají sebepropagaci, ale to nijak nesnižuje kvalitu jejich práce. Z našeho ateliéru grafiky můžu jmenovat třeba Lumíra Kajnara, Pavla Coufalíka, Marka Ehrenbergera, Zdeňka Kvasnicu, Karolínu Petrů, Veroniku Holíkovou nebo Lenku Křikavovou. Ale seznam by byl mnohem delší, jsem velice ráda, že spolu dodnes sdílíme „fuck-upy“ i úspěchy a můžu se od nich inspirovat.

Co nejhodnotnějšího jste si odnesla ze studií na FMK UTB? 

Obvykle jsou na uměleckých školách spíš volnější disciplíny a FMK je oproti tomu velmi prakticky až racionálně zaměřená. Studium mělo jak volnější, tak jasné dané parametry a všichni jsme získali důkladné znalosti typografie a sazby až po experimenty s netradičními materiály. Díky velikosti města jsou navíc ateliéry vzájemně propojené kulturními akcemi a je snadné se seznámit. To mi dalo důležité kontakty jak v pracovní, tak osobní rovině. Člověk začne víc respektovat ostatní specializace a hranice toho, co sám umí a neumí. 

Adéla Bačová

Designérka

Adéla Bačová | Zdroj: insidecor.cz / Keramické vázy a stoly Blocks jsou vyráběny ručně pomocí techniky plátování. | Foto: Julius FilipAdéla Bačová | Zdroj: insidecor.cz / Keramické vázy a stoly Blocks jsou vyráběny ručně pomocí techniky plátování. | Foto: Julius Filip

Projekt Cucej, jehož byla při studiu FMK UTB součástí i právě designérka Adéla Bačová, představoval kolekci originálních lázeňských pohárků. Projekt, který pracuje s tematikou českého lázeňství, studenti poprvé představili na přehlídce designu Dutch Design Week v Eindhovenu a následně na Designbloku v Praze v rámci expozice ateliéru Průmyslový design. Expozice získala dokonce cenu Designbloku za nejlepší školní prezentaci. Kromě Adély vytvořili svůj pohárek také Rostislav Zapletal, Martin Surman, Lukáš Uliarczyk, Klára Němečková, Vojtěch Mitura, Martin Mikeš, Ondřej Puchta, Sabina Stržinková, Petr Sehnoutka a Daniel Szöllösi.

Projekt Cucej je součástí výstavy THE BEST OF. | Foto: Dalibor NovotnýProjekt Cucej je součástí výstavy THE BEST OF. | Foto: Dalibor Novotný

Jaký další projekt z výstavy 20 let FMK byste vyzdvihla a proč? 

Z výstavy 20 let FMK bych vyzdvihla objekty Floating Futures, které vytvořil Tomáš Krejčí společně s umělcem Renatem Japi, jenž působí v Lisabonu. Jedná se experimentální objekty na pomezí designu a umění, které zkoumají koexistenci dvou odlišných materiálů, skla a na míru vyrobených nafukovaček. Jednotlivé části těchto objektů byly vyráběny na třech místech v republice, v Kavalier Glass, ve Fatře a ve Valašském Meziříčí, vše za podpory univerzity. Tento projekt mi přijde zdařilý nejen po formální stránce, ale také tím, že spojuje více umělců a výrobců zároveň.

Co nejhodnotnějšího jste si odnesla ze studií na FMK UTB? 

Je to zároveň to nejhodnotnější, co přináší studium na FMK. Pokud člověk chce, může už během studií spolupracovat s různými subjekty, a tím získávat cenné kontakty do budoucí praxe. Můžete se rozvíjet v různých oblastech designu, které jsou vám blízké. Osobně jsem studovala průmyslový design, ale vyzkoušela jsem si design šperku, nábytku nebo architekturu, absolvovala jsem mezioborovou stáž na grafickém designu, organizovala Zlin Design Week. Studium na FMK mi přineslo také hodně přátel, kontaktů a skvělou komunitu, které si vážím nejvíce.

Daniela Kačeriaková

Studentka ateliéru Produktový design

Daniela Kačeriaková a její projekt Long life Lufa | Zdroj: archiv autorky / www.23design.czDaniela Kačeriaková a její projekt Long life Lufa | Zdroj: archiv autorky / www.23design.cz

Projekt Daniely Kačeriakové Long life Lufa se představuje v rámci části výstavy s FOR FUTURE. „Lufa je tropická rostlina z čeledi tykvovitých. Svojí prací jsem se snažila vrátit k přírodě a ukázat, že přírodní materiál lze často využít i jinak a jednoduše. Lufu jsem využila jako vázu pro rostlinu nebo pro řízky rostlin k množení. Vedla mě k tomu schopnost lufy přirozeně nasávat vodu a obsah živin pro růst rostlin,“ uvedla k projektu Daniela. Další práce Daniely si můžete prohlédnout na stránkách ateliéru Produktový design. 

Long life Lufa | Zdroj: www.23design.czLong life Lufa | Zdroj: www.23design.cz

Jaký další projekt z výstavy 20 let FMK byste vyzdvihla a proč? 

Velmi mě zaujal projekt Kataríny Mydliarové In the Mood of Love. Jak provedení fyzické, tak to, jak se jí podařilo přenést svou práci do digitální podoby.  Celá práce mi přišla velmi dobře promyšlená.

Co nejhodnotnějšího jste si odnesla ze studií na FMK UTB? 

Že ne vždy jde všechno na poprvé a že není třeba to vzdávat.

Dvacet let FMK | Zdroj: FMK UTBDvacet let FMK | Zdroj: FMK UTB

Dvacet let FMK

THE BEST OF

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Trvání výstavy: 21. 9. 2022 – 22. 1. 2023

FOR FUTURE

G18 – galerie Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Trvání výstavy: 20. 9. 2022 – 24. 11. 2022

Článek vznikl v rámci placené spolupráce.

Související

Stáří si nevybírá, jednou snad ale bude důstojnější. Studenti ze Zlína hledají řešení, jak konec života ulehčit nám všem
Ostatní

Stáří si nevybírá, jednou snad ale bude důstojnější. Studenti ze Zlína hledají řešení, jak konec života ulehčit nám všem

Nikol Galé - 13. 10. 2022

Generace sněhových vloček. Kdo z mladých zlínských designérů stojí před velkou kariérou?
Ostatní

Generace sněhových vloček. Kdo z mladých zlínských designérů stojí před velkou kariérou?

Nikol Galé - 3. 8. 2022

job shop
výstava czd
kruh 2024 duben
shop 4/2024