Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Výrazný prvek letošního vizuálu tvoří zeměkoule. | Zdroj: Signal Festival, Foto: Filip Beránek Výrazný prvek letošního vizuálu tvoří zeměkoule. | Zdroj: Signal Festival, Foto: Filip Beránek

Signal festival s tématem Plan B. Letošní ročník řeší environmentální problémy a budoucnost člověka na naší planetě

Od 15. do 18. října proběhne již osmý ročník Signal Festivalu, jenž každoročně propojuje vizuální a digitální umění s veřejným prostorem. Plan B, téma letošního ročníku, upozorňuje na environmentální problémy a klade si otázky ohledně budoucnosti člověka na této planetě. Vizuál, který toto téma silně odráží, pro tento rok navrhli grafičtí designéři Jan Brož a Jan Novák. Co pro ně bylo největší výzvou, kde hledali inspiraci nebo jaké poselství chtějí k lidem dostat se dočtete v následujícím rozhovoru.

Jak jste přistupovali k uchopení tématu letošního ročníku, kterým je Plan B? 

Téma festivalu chápeme jako předobraz budoucnosti, který není, i přes svoji naléhavost nutně pesimistický. V našem pojetí se příběh soustředí na budoucí generaci – dnešní děti, které budou vnímat „Plan B“ především jako výzvu a příležitost. Budou mít k dispozici násobek znalostí i lepší technologie. Samotné technologie však nemohou stačit k naplnění Plánu. K tomu je potřeba především empatie a společenská diskuze, do které může festival přispět.

Jan Brož a Jan Novák. | Zdroj:  | Zdroj: Signal Festival, Foto: Filip BeránekJan Brož a Jan Novák. | Zdroj: | Zdroj: Signal Festival, Foto: Filip Beránek

Jak se tedy promítá téma, které se také silně dotýká environmentálních problémů, do vašeho vizuálu? 

Finální motiv je grafickou zkratkou – zjednodušená geometrie písmene „B“ je zároveň rozpůlenou planetou. Je to pro nás symbol názorové polarity, která panuje ve společnosti – environmentální uvědomění vs. eko-skepticismus. Obě polokoule drží lidské ruce, které na sobě mají nánosy barevné hmoty. Stejné hmoty, kterou je tento svět otexturován.

Výrazný prvek letošního vizuálu tvoří zeměkoule. | Zdroj: Signal FestivalVýrazný prvek letošního vizuálu tvoří zeměkoule. | Zdroj: Signal Festival

Designéři vycházeli ze zadání, kterým bylo téma Plan B. | Zdroj: Signal FestivalDesignéři vycházeli ze zadání, kterým bylo téma Plan B. | Zdroj: Signal Festival

Prvek zeměkoule je hodně konkrétní, bylo to v zadání, nebo jste se pro tuto cestu rozhodli sami? 

Zadáním bylo pouze téma Plan B, které jsme interpretovali po svém – stejně tak jako na něj reagují umělci vystavující na festivalu. Téma samo o sobě svádělo spíše k dystopické interpretaci (kterou je vždy snazší vizualizovat), ale během diskuzí s týmem Signalu se v briefu upřesnilo, že festival má předávat pozitivní message

 | Zdroj: Signal Festival | Zdroj: Signal Festival

Ve vizuálu je použité nové písmo, kdo za ním stojí?

Na Signal Festivalu se poprvé objeví písmo San Sebastian, které navrhoval Jan Novák v uplynulých dvou letech. Písmo, z dálky připomínající Helvetiku nebo jiné běžné bezpatkové písmo, v sobě kombinuje několik nesourodých kresebných principů. Zjednodušené krabicovité tvary v části abecedy odkazují k industriální nebo dopravní estetice. Kombinace těchto tvarů s měkkými kresebnými akcenty odkazuje na nekontrolovanou globalizaci vizuální komunikace, kdy evropský model bezpatkových písem (jako jsou Helvetika nebo Arial) kolonizoval vizuální identity celého světa. Stal se tak i se svými nedostatky globálním písmem. Pro Signal Festival jsme San Sebastian vybrali, protože z této situace těží a odráží mnohotvárnost současné doby.

Na Signal Festivalu se poprvé objeví písmo San Sebastian. | Zdroj: Signal FestivalNa Signal Festivalu se poprvé objeví písmo San Sebastian. | Zdroj: Signal Festival

Na Signal Festivalu se poprvé objeví písmo San Sebastian. | Zdroj: Signal FestivalNa Signal Festivalu se poprvé objeví písmo San Sebastian. | Zdroj: Signal Festival

Co pro vás bylo při tvorbě největší výzvou? 

Výzvou je vytvořit vizuál, který komunikuje se širokou veřejností a zároveň nekompromituje tvůrčí vizi potřebami klienta. Zde nám byl oporou Jakub Zeman s týmem Signalu, se kterými jsme mohli nápad do detailu konzultovat. Kritickým momentem bylo určení identity postavy, která drží planetu. V publikované verzi je odpovědí kompromis, nevíme, jestli se jedná o Gaiu nebo třeba studenta sochařství. V naší původní vizi patřily ruce dětské postavě. Těm skutečně leží budoucnost světa v rukou. Proto jsme do práce zapojili i dětskou skupinu, od které jsme chtěli vědět, jak vypadají jejich verze písmena „B“. Ty samozřejmě tu naši o řád převyšují.

Různé verze písmena „B“ navrhovaly i děti z dětské skupiny, se kterou designéři spolupracovali.  | Zdroj: Signal FestivalRůzné verze písmena „B“ navrhovaly i děti z dětské skupiny, se kterou designéři spolupracovali. | Zdroj: Signal Festival

Jak se díváte na vizuály předchozích ročníků, které mělo na starosti studio Oficina? 

Spíše než na vizuály posledních ročníku jsme se dívali ke kořenům Signálu, zejména na první ročník (2013), který zpracovali Štěpán Malovec, Jaromír HárovníkOndřej Šorm. V posledních ročnících se festival odkláněl od použití původního loga – my jsme trvali na jeho použití na všech materiálech. Tvarosloví logotypu, složené z písma Adama Macháčka, z našeho pohledu nezestárlo. Zachycuje pro nás techno-optismus, víru v lepší budoucnost skrze technologie. Je to silná dynamická značka, na které má festival stavět, nikoli ji schovávat.

Na Signal Festivalu se poprvé objeví písmo San Sebastian. | Zdroj: Signal FestivalNa Signal Festivalu se poprvé objeví písmo San Sebastian. | Zdroj: Signal Festival

Chtěli jste se úplně odlišit, nebo i v něčem navázat? 
Přímá návaznost na předešlé vizuály nebyla na programu, protože stejně jako loňský ročník (Revoluce!) determinuje vizuální styl letošní téma. 

Plan B, téma letošního ročníku, upozorňuje na enviromentální problémy a klade si otázky ohledně budoucnosti člověka na této planetě. | Zdroj: Signal FestivalPlan B, téma letošního ročníku, upozorňuje na enviromentální problémy a klade si otázky ohledně budoucnosti člověka na této planetě. | Zdroj: Signal Festival

Další články