Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Sbírka pro sklářskou školu

Přežije Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově rok 2010?

Před 154 lety naši pradědové správně vycítili nutnost a potřebu vzdělávat mladou generaci v oblasti sklářství, a to ve všech oborech. Vznikla proto sklářská škola v Kamenickém Šenově, která byla a je důležitá nejen pro rozvoj sklářství, ale také jako obecný kulturní fenomén. V současné kritické době je nutné využít všech zákonných možností na její záchranu.

SUPŠS v Kamenickém Šenově, která je nejstarší sklářskou školou na světě, má zcela unikátní roli a výsadní postavení v systému českého vzdělání a patří k našemu a světovému kulturnímu bohatství. Odbornost a tradice přesahují hranice Libereckého kraje a celé ČR. Ve světě je umělecký rukopis této školy naprosto nezaměnitelný, oslavy 150 let od založení této školy před čtyřmi roky proběhly pod záštitou UNESCO.

Financování škol uměleckého zaměření je jistě nákladné, proto by se tento specifický problém měl řešit systémově. Na to je však velmi málo času. Rada Libereckého kraje dala škole termín na získání peněz, které by zajistily její další existenci, do konce září 2010. Je proto nutné celý problém řešit ve spolupráci se zástupci místních samospráv, odborné a laické veřejnosti a o problémech sklářských škol vést veřejnou diskuzi a následně se pokusit nalézt optimální řešení, které bude ve prospěch českého sklářství.

Zastupitelstvo Obce Okrouhlá na svém zasedání rozhodlo, že vyhlásí veřejnou sbírku na podporu Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenické Šenově, neboť si uvědomuje, že bez účinné pomoci se nenávratně blíží konec této unikátní školy, s níž by však hrozil postupný zánik i jednomu z tradičních oborů oblasti Novoborska.

Jiří Vosecký
Starosta obce Okrouhlá

Dne 24. května proběhlo v Uměleckoprůmyslovém museu setkání. Pro účely veřejné sbírky byl zřízen u Komerční banky účet s číslem: 43-6999740297 43-6999740297/0100

Uměleckoprůmyslové museum shodou okolností také připravuje na podzim rozsáhlou výstavu o sklářské škole v Kamenickém Šenově.