Sázka na mládí

Na konci září tohoto roku zahájila v Praze provoz zbrusu nová komerční galerie současného skla.

Nebylo by na tom nic překvapivého, galerií prodávajících umělecké sklo existuje celá řada, pokud by se ovšem v tomto případě nejednalo o velmi netradiční pojetí. Galeristka Vanda Kuběnová totiž oproti zavedeným zvyklostem neprezentuje známé osobnosti ateliérového skla jako jiné galerie, ale odvážně sází na mládí. V galerii Adanom totiž nabízí své práce pouze příslušníci nejmladší sklářské generace. Jsou to buď nedávní absolventi Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze nebo dokonce někteří její současní studenti. V naprosté většině případů je jejich pedagogem vedoucí ateliéru skla na VŠUP, uznávaný malíř a sklářský výtvarník prof. Vladimír Kopecký.

V době zahájení provozu galerie byli vystavujícími autory Dagmar Hovorková, Radka Jahnová, Barbora Křivská-Hölzelová, Lada Semecká, Jitka Skuhravá, Ilona Staňková, Lenka Stejskalová-Skoumalová, Andrea Vokřálová, Ingrid Račková s Davidem Suchopárkem, Libor Doležal, Akihiro Kimura, Milan Krajíček, Petr Larva, Marcel Mochal, Stanislav Müller a Filip Nízký. Tito výtvarníci nabídli většinou skleněné předměty, jež balancují na pomezí designu a volné tvorby. Někteří z nich již rychle získávají respekt odborné i obdiv laické veřejnosti. Bezpochyby jsou mezi nimi výtvarníci, kteří v životě dosáhnou pozoruhodných uměleckých výsledků. Naznačují to mimo jiné mnohými z předmětů vystavených galerií Adanom.

Galeristce se v krásném komorním prostoru podařilo vytvořit elegantní moderní prostředí, které zdůrazňuje originalitu vystaveného skla. Výslednému dojmu jistě napomáhá také romantická poloha poblíž Karlova mostu na malostranském břehu Vltavy. Doufejme jen, že galerie najde své osvícené zákazníky a její program zůstane nadále tak zajímavý a neobvyklý jako byl při první vernisáži.

job shop
Přerov lab
výstava czd
SHOP Snoubení