Rudolfinum čekají změny. Známe výsledky soutěže na návrh vstupních prostor významné budovy

Ikonický dům múz se už brzy dočká nového předsálí Dvořákovy síně a souvenir shopu. Česká filharmonie ve spolupráci s CZECHDESIGN oslovila čtyři architektonická studia, která prezentovala svůj soutěžní návrh před odbornou porotou. Verdikt padl a nezbývá než pogratulovat Lence Míkové a jejímu týmu, kterým bude umožněno svůj koncept realizovat. Nejsou však jediní, kteří se letos na podobě Rudolfina budou podílet. Jaké změny Rudolfinum letos čekají?

Poslech hudby, komorní výstava nebo návštěva souvenir shopu v reprezentativním a přátelském prostředí, taková byla vize České filharmonie, se kterou koncem loňského roku vyhlásila vyzvanou soutěž pro architekty. 

Přihlášené návrhy hodnotila porota sestavená ze zástupců České filharmonie i nezávislých odborníků, jakými byli Jan Mach ze studia Mjölk architekti, Maja Ošťádalová za Galerii Rudolfinum nebo ředitelka CZECHDESIGN Jana Vinšová. Na jednom místě se sešly různé pohledy na danou problematiku, některé se snažily splynout s historickým profilem budovy, jiné svůj koncept zasadily do kontrastu. Podívejte se, jaké návrhy padly a kdo za nimi stál.

1. místo: Lenka Míková 

Lenka Míková si porotu získala svým pokorným přístupem k historickému charakteru budovy. Návrh zhotovila ve spolupráci s Matyášem Ciglerem, Martinem Surovcem, Dominikou Galandovou a grafickou designérkou Miroko Maroko.

Vítězný návrh, vstupní prostor do Rudolfina, zdroj: Lenka Míková architektiVítězný návrh, vstupní prostor do Rudolfina, zdroj: Lenka Míková architekti

Lenka Míková studovala architekturu na pražském ČVUT a v Paříži, poté ještě několik let i v rámci (nedokončeného) doktorského studia na UMPRUM. Zaměřuje se především na rekonstrukce, rezidenční stavby, interiéry a instalace. Od roku 2014 vede vlastní architektonické studio, které má za sebou řadu úspěšných řešení jako například interiér podzemního hodinového hotelu Relax Underground nebo jeden ze vzorových bytů pro výstavu Squad iD23 v Pařížské ulici. Lenka Míková se podílela i na návrhu pro café Parlor v Karlíně. Je držitelkou ceny Interiér roku 2017 za rekonstrukci usedlosti v Jižních Čechách. Její architektonickou filozofií je očišťování tvarů a motivů tak, aby vyzněla přirozená krása a podstata prostoru, i to zřejmě dopomohlo jejímu prvenství.

Lenka Míková, vítězný návrh, prodejní stůl v souvenir shopu, zdroj: Lenka Míková architektiLenka Míková, vítězný návrh, prodejní stůl v souvenir shopu, zdroj: Lenka Míková architekti

V pokoře k původní architektuře a snaze ji co nejméně rušit vychází i materiálové řešení a používá primárně povrchy, které už se v prostorách předsálí vyskytují. Objekty umístěné v prostoru kryje leštěný mosazný plech se zrcadlivým efektem. Obsah výstavy nesou podsvícené panely se zlatě zabarveným sklem, aby s mosazným plechem tvořilo zdálky monolitický celek. Obrazové přílohy jsou na skle tištěné černě a texty na další vrstvě skla bíle, aby prosvícením vynikly. Mosazný plech kryje i podstavec a stůl v salonkách,“ komentuje výběr materiálů v návrhu Lenka Míková.

Lenka Míková, vítězný návrh, výstavní panel s výplněmi, zdroj: Lenka Míková architektiLenka Míková, vítězný návrh, výstavní panel s výplněmi, zdroj: Lenka Míková architekti

Komentář poroty:

„Vítězný návrh přináší nejdůstojnější a nejméně násilné řešení na úpravu interiéru předsálí i souvenir shopu České filharmonie v budově Rudolfina. Návrh předložil citlivé minimalistické řešení, které respektuje daný prostor a bude moci fungovat dlouhodobě. Velmi pozitivně hodnotíme i přiměřenou návaznost na odkaz architektury 80. let a jejího významného představitele Karla Pragera. Za nejhodnotnější prvek řešení považujeme výstavní panel s funkčními výplněmi, které je možné po určité době vyměnit. Komplexně propracovaný výstavní panel zahrnuje i kvalitní grafické zpracování díky spolupráci s grafickou designérkou. Kladně hodnotíme také dobře zvolenou barevnost a zaměření na detaily, které průchozí prostory zútulňují a vhodně propojují.“

Lenka Míková, vítězný návrh, poslechový salónek, zdroj: Lenka Míková architektiLenka Míková, vítězný návrh, poslechový salónek, zdroj: Lenka Míková architekti

2. místo: 0,5 studio

Druhé v pořadí skončilo 0,5 studio, jehož návrh spočíval v propojení historického ducha s jazykem dnešní doby. Toho docílilo využitím kontrastní rudé, která symbolizuje touhu po hlubokých zážitcích a kterou aplikovalo jak na prostorovou konstrukci, tak na celkové vybavení.

Soutěžní návrh, vstupní prostor do Rudolfina, zdroj: 0,5 studioSoutěžní návrh, vstupní prostor do Rudolfina, zdroj: 0,5 studio

„Eklektické prostory z konce 19. století svým majestátem tvoří kvalitní prostředí, na které z dnešního pohledu nelze navázat stejným jazykem. Náš návrh se nesnaží konkurovat, ale dotváří historický prostor a reflektuje jej současným tvaroslovím a materiály. Do interiéru vstupuje jednotnou, jasně rozpoznatelnou vrstvou vybavení v temně rudé barvě. Tu vnímáme jako barvu slavnostní, vyjadřující aktivitu, sebevědomí a touhu po hlubokých zážitcích. Naším přistupem nepotlačujeme historické kvality, ty naopak s respektem doplňujeme, komentuje návrh Pavel Nový z 0,5 studio.

0,5 studio, Soutěžní návrh vstupních prostor do Rudolfina, středová konstrukce v souvenir shopu, zdroj: 0,5 studio0,5 studio, Soutěžní návrh vstupních prostor do Rudolfina, středová konstrukce v souvenir shopu, zdroj: 0,5 studio

0,5 studio, Soutěžní návrh vstupních prostor do Rudolfina, výstavní část, zdroj: 0,5 studio0,5 studio, Soutěžní návrh vstupních prostor do Rudolfina, výstavní část, zdroj: 0,5 studio

0,5 studio, Soutěžní návrh vstupních prostor do Rudolfina, zdroj: 0,5 studio0,5 studio, Soutěžní návrh vstupních prostor do Rudolfina, zdroj: 0,5 studio

3. místo: Uhlík architekti

S dobovým kontrastem si pohrávalo také studio Uhlík architekti, které se umístilo na třetím místě. Jejich návrh byl specifický nejen flexibilitou využitého mobiliáře, ale také jeho užitím v předprostorách samotné budovy. Výrazné řešení bylo navrhnuto ve spolupráci s grafickým studiem Symbiont (Ondřej Lím a Michal Smejkal).

Soutěžní návrh, vstupní prostor do Rudolfina, zdroj: Uhlík architektiSoutěžní návrh, vstupní prostor do Rudolfina, zdroj: Uhlík architekti

„Výtvarný koncept je založen na vložení nových prvků - vymezení nového a původního. Navržená barevnost, prezentovaná v návrhu svěží červenou barvou, reprezentuje zamýšlenou jednotící monochromatičnost návrhu. V prostoru výstavy je umožněna proměnlivost prostoru a mobilnost jednotlivých částí, popisuje svůj návrh studio Uhlík architekti.

„Otevřením budovy Rudolfina bude obohacen nejen její vnitřní program, ale i navazující venkovní prostor. Použití barevného mobiliáře jako značky instituce a samotné budovy nejen uvnitř výstavy, ale i v předprostoru budovy. Komunikaci budovy a veřejného prostoru doplňuje světelné logo na fasádě budovy, spojující instituci České filharmonie s budovou Rudolfina,“ dodávají autoři.

Uhlík architekti, soutěžní návrh, salon filharmoniků, zdroj: Uhlík architektiUhlík architekti, soutěžní návrh, salon filharmoniků, zdroj: Uhlík architekti

Uhlík architekti, soutěžní návrh, vstupní prostor, zdroj: Uhlík architektiUhlík architekti, soutěžní návrh, vstupní prostor, zdroj: Uhlík architekti

Uhlík architekti, soutěžní návrh, řešení pro exteriér, zdroj: Uhlík architektiUhlík architekti, soutěžní návrh, řešení pro exteriér, zdroj: Uhlík architekti

4. místo: Roháč Stratil Architektonický ateliér

Roháč Stratil Architektonický ateliér vsadil pro změnu na rozdílnost tvarů, kde proti sobě postavil bohatost neorenesanční budovy a primární jednoduché elementy. Celý návrh se tak snaží působit střídmě, ale zároveň otevřít širokou škálu možností pro jeho následné využití.

Roháč Stratil architekti, soutěžní návrh, vstupní prostor do Rudolfina, zdroj: Roháč Stratil Architektonický ateliérRoháč Stratil architekti, soutěžní návrh, vstupní prostor do Rudolfina, zdroj: Roháč Stratil Architektonický ateliér

„Projekt pracuje s jednoduchými primárními formami, které se staví do nenásilného kontrastu k tvarové bohatosti budovy Rudolfina. Jasně čitelné navržené elementy se odkazují k současnému materiálovému i tvarovému názvosloví a přitom v detailu provedení skládají hold této historické neorenezanční stavbě,“ komentují návrh architekti Jan Roháč a Bronislav Stratil.

Roháč Stratil architekti, soutěžní návrh, mobiliářový instalační prvek, zdroj: Roháč Stratil Architektonický ateliérRoháč Stratil architekti, soutěžní návrh, mobiliářový instalační prvek, zdroj: Roháč Stratil Architektonický ateliér

Roháč Stratil architekti, soutěžní návrh, kruhová lavice v hudebním pavilonu, zdroj: Roháč Stratil Architektonický ateliérRoháč Stratil architekti, soutěžní návrh, kruhová lavice v hudebním pavilonu, zdroj: Roháč Stratil Architektonický ateliér

Vstupními prostory to nekončí

Proměna vstupního prostoru nebude jediným zásahem, který Rudolfinum čeká. Česká filharmonie pořádala hned 3 designérské soutěže zároveň. V novém bude i edukační centrum České filharmonie a navigační a orientační systém uvnitř i vně budovy. Rozhodně je na co se těšit!

Související

Zrekonstruovaným Národním muzeem vás provede nový orientační systém. Kdo je jeho autorem a jak vznikal?
Grafický design

Zrekonstruovaným Národním muzeem vás provede nový orientační systém. Kdo je jeho autorem a jak vznikal?

Martina Steklá - 2. 11. 2018 - 6 min.

jelínek
MYP 2024
botanická zahrada
SHOP Snoubení