Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Vrtiška a Žák | Foto: Lukáš Hausenblasd / Milena Dopitová |  Zdroj: Archiv autorky / Daniel Červenka | Zdroj: Archiv autora Vrtiška a Žák | Foto: Lukáš Hausenblasd / Milena Dopitová | Zdroj: Archiv autorky / Daniel Červenka | Zdroj: Archiv autora

Rozporuplná těžební věž nebo hi-tech luční louka. Tři instalace letošního Signalu, které stojí za to vidět

Devátý ročník Signal Festivalu je po dvou letech zpět. Nabídne 4 festivalové trasy, 15 instalací ve veřejném prostoru, 6 instalací v rozšířené realitě a bohatý doprovodný program. Ten nabídne i sympozium věnující se udržitelnosti kulturního a uměleckého prostředí. My jsme zpovídali tři tvůrce – designérské duo Vrtišku a Žáka, Milenu Dopitovou a Daniela Červenku – kteří svými instalacemi téma udržitelnosti demonstrují.

Organizátoři Signal Festivalu se společně s umělci zamýšlí nad tím, co může člověk udělat pro planetu Zemi. Mnohá díla však reagují také na pandemickou zkušenost. My jsme se zaměřili na ta s odkazem k udržitelnosti a ekologii. 

Vrtiška a Žák – Rozkvétání světla

 Roman Vrtiška a Vladimír Žák | Foto: Michal Hančovský Roman Vrtiška a Vladimír Žák | Foto: Michal Hančovský

O instalaci: Interaktivní kinetická instalace Rozkvétání světla symbolizuje v podobě jakýchsi techno-lučních květů přírodu kolem nás. Přírodu, o kterou se musíme starat, neustále za ni bojovat a bránit ji. Rozkvétání světla představuje harmonickou symbiózu mezi člověkem a přírodou. Reaguje na dnešní lidskou bezohlednost vůči živým organismům a nekontrolovatelnou snahu vyčerpat veškeré přírodní zdroje bez pocitu viny. 

Jak se vám, jako produktovým designérům, pracovalo na světelné instalaci? 

V+R: Naše tvorba se nikdy zásadně nevymezovala vůči různorodým tématům. Jsme zvyklí brát nová zadání jako výzvu a zároveň jako oživující moment k dosavadní tvorbě. Nicméně jsme se, jako produktoví designéři, do instalace jasně promítli. Pohybujeme se totiž někde na pomezí světelného produktu a umělecké intervence ve veřejném prostoru. 

Každý návštěvník má možnost stát se součástí instalace, a tím také tušené udržitelnosti. Stačí roztočit pomyslné květy a proměnit uschlá stébla v živoucí zahradu plnou vjemů, světla a prolínajících se tónů. | Zdroj: Signal FestivalKaždý návštěvník má možnost stát se součástí instalace, a tím také tušené udržitelnosti. Stačí roztočit pomyslné květy a proměnit uschlá stébla v živoucí zahradu plnou vjemů, světla a prolínajících se tónů. | Zdroj: Signal Festival

Do jaké míry je možné instalacemi předat letošní ústřední myšlenku ekologie návštěvníkům? 

V+R: My jsme se konkrétně touto otázkou zabývali od počátku. Bylo pro nás zásadní předat sdělení napřímo a ukázat divákům, že existuje alternativní řešení. Doufáme, že se skrz naši interaktivní expozici podaří návštěvníky přimět k zamyšlení nad faktem, že je pouze na nás, jakou cestu si zvolíme.   

Jakou roli může zastávat design z hlediska ekologického apelu? 

V+R: Zcela zásadní. Design by měl být nositelem dlouhodobých hodnot a kvalit, což je nejvyšší možná míra ekologie, kterou si v současnosti dovedeme představit. Ve společnosti rezonují často a hojně termíny jako recyklace, upcyklace, apod., ale zamyslíme-li se nad skutečnou udržitelností, pak je ideální stav ten, kdy nemusíte recyklovat, nevytváříte zbytečný odpad, tedy pořizujete si produkty zodpovědně a s co nejdelší životností a morálními kvalitami.

Milena Dopitová – Jeff

Milena Dopitová | Zdroj: Archiv autorky / Jeff | Zdroj: Signal FestivalMilena Dopitová | Zdroj: Archiv autorky / Jeff | Zdroj: Signal Festival

O instalaci: Projekt Jeff je otevřený různým interpretacím. Pro někoho je symbolem moci, pro jiného nositelem pracovních příležitostí s předznamenáním lepších časů. Je plujícím monstrem, které nese poslání, ale není zřejmé, zda se jedná o invazivní nebo záchrannou misi. Ostrov Štvanice je pro Jeffa zázemím, místem, které svou dispozicí připomíná jakousi Noemovu archu. Narůstající životní nejistoty obklopují náš svět a legalizují se do každodennosti. Jeff tak, jak je navržen, připomíná čerpadlo určené k těžbě, a také těží vše tam, kde něco zbylo, dokud podmínky dovolí. A jsme to my, kteří obdivujeme jeho oslnivé bohatství ve světle reflektorů a tleskáme jeho performancím.

Do jaké míry je možné instalacemi předat letošní ústřední myšlenku ekologie návštěvníkům? 

MILENA: Ekologické téma festivalu vychází z naléhavé změny přístupů v chování nás všech k životnímu prostředí. Směřuje k reflexi zdravého vývoje na naší planetě, otevírá nové možnosti a cesty, jak s tímto problémem pracovat v kontextu budoucích generací. Reálná zkušenost s virovým onemocněním COVID-19 se nás ve vlnách stále dotýká a má vliv na naši existenci a životní podmínky. Ocitáme se v celospolečenské krizi a v současné době si jen těžko umíme představit její dosah. Bohužel i s touto zkušeností letošní téma Signálu navazuje na předchozí ročník Plánem C. Objekt Jeff otevírá také otázky spojené s ohrožením životního prostředí. Těžní věže jsou nositelem bohatství, ale zároveň důkazem nezdravé existence. Živým systémům přináší zdravotní a environmentální problémy, ve městech mají vliv na ovzduší z důsledku plynných a prašných emisí, zintenzivňují hluk, zhoršují kvalitu půdy, podzemní vody a mohou narušit i migraci živočichů. Jsou mocenským nástrojem, manipulátorem, který hlásá všeobecný prospěch na úkor životodárných ztrát.

Objektová instalace Jeff reflektuje problémy týkající se naší populace a způsobu, jakým člověk ovlivňuje prostředí kolem sebe. Chce upozornit na priority a hodnoty, kterým dnes a denně věříme, stejně jako motivovat k šetrnosti vedoucí ke zdravému a šťastnému bytí. | Zdroj: Signal Festival Objektová instalace Jeff reflektuje problémy týkající se naší populace a způsobu, jakým člověk ovlivňuje prostředí kolem sebe. Chce upozornit na priority a hodnoty, kterým dnes a denně věříme, stejně jako motivovat k šetrnosti vedoucí ke zdravému a šťastnému bytí. | Zdroj: Signal Festival

Jakou roli může zastávat design z hlediska ekologického apelu?    

MILENA: Vizuální umění především u mladší a střední generace velmi silně rezonuje s prosazováním ekologických myšlenek. Dokládají to každodenní projekty aktuálních výstav, sympózií, workshopů nebo přednášek, kde osobnosti z různých oborů informují, odhalují, apelují a provokují společnost k aktivní změně chování nejen vůči sobě samým, svému okolí, ale především pro udržitelnost zdravého života na planetě pro budoucí generace.

Daniel Červenka – Radikální kompromis

Daniel Červenka | Zdroj: Archiv autoraDaniel Červenka | Zdroj: Archiv autora

O instalaci: Dílo s názvem Radikální kompromis je filmový snímek Daniela Červenky, jenž je součástí díla v Planetáriu. Film komentuje situaci evropské energetiky v kontextu envrionmentalní krize vizuální abstrakcí, které bylo dosaženo využitím leteckých záběrů v kombinaci se snímky hornin pořízených elektronovým mikroskopem, photogrametrií a digitální 3D manipulací lokací. Doprovázen je hudbou doplněnou terénními nahrávkami, která je reprodukována na sedmikanálovém surround sound setupu.

Do jaké míry je možné instalacemi předat letošní ústřední myšlenku ekologie návštěvníkům? 

DANIEL: Letošní instalace nabízí fantastickou příležitost komunikovat téma ekologie a životního prostředí se širší společností. Kontext a komplexitu stávající environmentální situace je potřeba podporovat všemi dostupnými způsoby. V rámci možností pro vyjádření pozice a pohledu nabízí instalace unikátní prostředky pro komunikaci a porozumění situace ze strany umělců, a to skrze media, která jsou atraktivní pro širší společnost a která by se bez těchto medií potenciálně nedostala k příležitosti se nad tématy jinak zamyslet. Jinými slovy, kreativní media dovolují společnosti se aktivně angažovat v tématech novými způsoby. Jsou méně preskriptivní a jsou to prostředky pro zamýšlení, pro otevření nových perspektiv.

Film Radikální kompromis poukazuje na téma evropské energetiky v kontextu globální environmentální krize. | Zdroj: Signal FestivalFilm Radikální kompromis poukazuje na téma evropské energetiky v kontextu globální environmentální krize. | Zdroj: Signal Festival

V kontextu našeho díla se snažíme vytvořit v divákovi otázky a kontrast. Radikální kompromis je o odloučení od přírody. Všechny barvy, tvary, textury – naše dílo je postaveno na výsledku lidské aktivity a negativního dopadu na životní prostředí. Chceme v divákovi vyvolat zkoumavost, a to tím způsobem, že nabídneme ukázku něčeho, co je na první dojem zajímavé, možná i krásné, ale po hlubším zamýšlení je výrazem velice negativního zásahů. Tento kontrast následně nabídne divákovi prostor se zamyslet, zda to, co děláme, je v pořádku, pokud ne, tak proč ne, a pokud víme, že to v pořádku není, tak co se s tím dá dělat? 

Tematiku problému povrchových dolů a jejich obnovu umělci konzultovali s environmentálním ekonomem Tomášem Baďurou. | Zdroj: Signal FestivalTematiku problému povrchových dolů a jejich obnovu umělci konzultovali s environmentálním ekonomem Tomášem Baďurou. | Zdroj: Signal Festival

Jakou roli může zastávat design z hlediska ekologického apelu?

DANIEL: Rolí, které design může zastávat v ekologickém apelu, je hned několik. Design může pomoci sloučení kontextu mezi divákem a širší konverzací, v daném případě tematikou ekologie a environmentalismu. Skrze design je možné šířit nauku a porozumění daného tématu, a to explicitně skrze specifické elementy a prvky nebo implicitně skrze abstraktní vyjádření. Kvalitním designem můžeme tematiku člověku přiblížit a dovolit jim nahlédnout do nových světů. V neposlední řadě je důležitá také popularizace, které můžeme dosáhnout tvorbou zajímavé a nové práce v alternativních mediích a skrz ně dosáhnout širšího apelu.

Stávající environmentální krize je komplexní problém, který vyžaduje porozumění z mnoha různých perspektiv. V kontextu designu naší instalace jsme tohoto efektu dosáhli díky využívání škály různorodých medií od zapojení elektronového mikroskopu, fotogrammetrie, dronu, a dokonce i satelitu. Divákům tímto nabízíme plnou škálu perspektivy na dané téma – nerostné minerální zdroje a energetika v Evropě – a skrze kontext těchto jednotlivých medií chceme metaforicky poukázat nejen na komplexitu problému, ale i na rozsah možných řešeni.

Další články