Rostislav Vaněk: písmo odráží charakter tvůrce

Prezentace Rostislava Vaňka, zdroj: archiv Rostislava Vaňka Prezentace Rostislava Vaňka, zdroj: archiv Rostislava Vaňka

Grafický designér Rostislav Vaněk o sobě s nadsázkou tvrdí, že dělá písma, protože neumí hrát golf. Svá písma nabízí ve vlastní písmolijně Signature Type. Motivaci k tvorbě písma rozvádí v tomto článku, který je přepisem části jeho přednášky z besedního večera Senior designer.

Proč vlastně dělám nové abecedy? 

Přiznávám, že ve vašich letech jsem si kladl podobnou otázku a dostal jsem od moudrého člověka odpověď: Proč ne! Zpochybňuje někdo další, nové klony tulipánů, má snad někdo jejich šlechtitele za blázny? Prosím tedy, ponechte nám tuto úchylku. Já a má generace jsme písmo kreslili buď proto, že u nás nebylo k dispozici, nebo jsme se chtěli odlišit od běžné produkce. Měli jsme ve světě hodně souputníků, kteří nám byli dobrým vzorem. Mám zde na mysli celou plejádu tvůrců kolem Herba LubalinaInternational Typeface Corporation. Ti nastolili ve své době tak vysokou laťku profesi písmařství, že každý, kdo bral tento obor vážně, je nemohl přehlédnout. Bylo to ještě před počítači.

Tulipány, zdroj: archiv Rostislava VaňkaTulipány, zdroj: archiv Rostislava Vaňka

Připravit celé portfolio, které bylo pro každé písmo nutné, je dnes nepředstavitelné. Jednotlivé řezy nebylo možné navzájem interpolovat mezi řezy light a bold. Bylo nutné je vždy nově nakreslit. A to se všemi kurzivami, kapitálkami, číslicemi, interpunkcí, pomocnými znaky – vše bez počítače.

Ale vracím se k tomu, proč dělám písma. Předně – mám je rád, vždy jsem se písmem zabýval a dnes jsme v době, kdy počítače umožňují písma produkovat mnohem snadněji než dřív. Říkám produkovat, trochu hanlivě, ale je to dáno dnešní záplavou abeced.

úpadek díky technice

Český malíř František Muzika, dlouholetý profesor na pražské UMPRUM, vydal koncem 50. let minulého století gigantické dílo s názvem Krásné písmo, rozdělené do dvou svazků.

Dvousvazková publikace Krásné písmo od Františka Muziky, zdroj: archiv Rostislava VaňkaDvousvazková publikace Krásné písmo od Františka Muziky, zdroj: archiv Rostislava Vaňka

Ve druhém díle, kde se věnuje písmům 19. století, uvádí tato písma termínem „úpadková“. Míní tím písma vzniklá v době průmyslové revoluce v Anglii, kdy se nejen zdokonalily výrobní technologie, ale vznikaly i nové požadavky na reklamu a tiskovou publicitu. Rovněž rozšíření litografie a možnost kresby písma na kámen bez pracného lití z kovu přinesly rozmach tvarové nabídky nových typů, mnohdy jen na jedno použití.

Krásné písmo, zdroj: archiv Rostislava VaňkaKrásné písmo, zdroj: archiv Rostislava Vaňka

Je nutno připomenout, že do té doby, do poloviny 19. století, byl historický vývoj knihtiskových písem mimořádně rigidní, písma se držela jednotné estetiky vycházející z historických slohů, časově shodně s malými odchylkami, v celé Evropě. Údobí od poloviny 19. století Muzika popisuje jako začátek úpadku řemesla, k jehož obrození bylo později nutné celé hnutí Williama Morise a dalších. Tato historická vsuvka je pro mne paralelou k dnešní době. Tento poznatek lze shrnout do sloganu: úpadek díky technice. To je i slogan pro dnešní pokleslý grafický design. Bohužel, i na dnešní neprofesionální typotvorbu se dá snadno aplikovat.

písmo jako vlastní sebeprezentace

Ne, nejsem pesimista, písmo je dnes naopak na vrcholu svých invenčních možností. Každý či každá si může, a pokud ne hned, tak do pěti let, vysadit knihu z vlastního písma. A typografie, nebo lépe tvorba písma se stane jednoznačně nejvýraznější složkou grafického designu.

Pro uživatele platí: málokdy si při volbě fontu pro vlastní projekt uvědomujeme, že písma výrazně módní přináší i rychlé stárnutí naší práce. Sám jsem to zažil, mám práce, které by při změně písma vydržely podstatně déle. Grafická kompozice se rozhodně nemění tak rychle, jako její typografická módnost.

Pro písmaře je důležité opakování forem, jejich autorské porušování, hledání vzájemných vztahů vede k vlastní sebeprezentaci. Písmo je tou nejjemnější, nebo lépe nejniternější autorskou formou, lze z něj číst charakter tvůrce, jeho zkušenosti, jeho mládí i stáří.

Ukázka písma z písmolijny Signature Type, zdroj: archiv Rostislava VaňkaUkázka písma z písmolijny Signature Type, zdroj: archiv Rostislava Vaňka

SIGNATURE TYPE

Já sám neumím své abecedy digitalizovat. Kreslím je tuší na pauzovací papír, který mi umožňuje dělat jemným škrábáním nožem detailní korekce, tedy úpravy jednotlivých tahů. Kresby se snažím dělat co nejpečlivěji a domýšlím písmo v extrémních polohách od nejslabšího light po nejtučnější bold, abych si ověřil možnosti celé abecedy. Tyto kresby s řadou variant předávám těm, kteří jsou schopni kresbu digitalizovat a učinit z kreseb funkční písmo.

Ukázka písma z písmolijny Signature Type, zdroj: archiv Rostislava VaňkaUkázka písma z písmolijny Signature Type, zdroj: archiv Rostislava Vaňka

Ukázka písma z písmolijny Signature Type, zdroj: archiv Rostislava VaňkaUkázka písma z písmolijny Signature Type, zdroj: archiv Rostislava Vaňka

Získal jsem ke spolupráci vynikajícího písmaře Františka Štorma, stejně skvělého Marka Pistoru, Romana Černohouse a nejvíce abeced digitalizuji s Tomášem Nedomou. S posledními dvěma jsme založili písmolijnu Signature Type.

Ukázka písma z písmolijny Signature Type, zdroj: archiv Rostislava VaňkaUkázka písma z písmolijny Signature Type, zdroj: archiv Rostislava Vaňka

Nechceme dělat písma na jedno použití. Chceme nabídnout vždy rozsáhlý soubor celé řady řezů od nejslabších po nejtučnější. Mým cílem je udělat k patkovým abecedám bezpatkové verze – tedy jakési megarodiny, které mohou v souhrnu činit více než 50 a některé i 100 vzájemně propojených abeced tak, aby je bylo možno použít v maximální kombinaci. Vždy jsem měl problém ke zvolenému písmu hledat písmo doplňkové, které by bylo vhodné pro titulky, ale i pro drobné popisky k obrázkům.

Ukázka písma z písmolijny Signature Type, zdroj: archiv Rostislava VaňkaUkázka písma z písmolijny Signature Type, zdroj: archiv Rostislava Vaňka

Tento způsob práce je však časově náročný. Dvě abecedy děláme více než dva roky, stále se k nim vracíme s nekonečnými korekturami. Naším cílem je abeceda co nejlépe čitelná i v těch nejmenších velikostech, tak aby byla čtenářsky příjemná, ale aby i při velkém zvětšení měla své kresebné fajnovosti a razanci výrazu.

Ukázka písma z písmolijny Signature Type, zdroj: archiv Rostislava VaňkaUkázka písma z písmolijny Signature Type, zdroj: archiv Rostislava Vaňka

A jsme zase u toho šlechtění tulipánů. Za jednu sezónu se těžko něco vyšlechtí. Trvá to dlouho, ale dělám to rád. Ostatně i starci mohou mít své záliby. Tedy dělám písma, protože neumím hrát golf.

Text článku je převzat z přednášky Rostislava Vaňka, která proběhla v rámci akce Senior designer, pořádané organizací CZECHDESIGN ve spolupráci se sdružením Elpida v kině Ponrepo.

Související

Kurz kaligrafie
 

Kurz kaligrafie

Workshop
2. 10. 2017 - 20. 11. 2017

Ztracená identita pražského metra
Grafický design

Ztracená identita pražského metra

Ludmila Piškula Boháčová - 27. 6. 2016 - 9 min.

Po stopách orientačního systému pražského metra s Rostislavem Vaňkem
Grafický design

Po stopách orientačního systému pražského metra s Rostislavem Vaňkem

Daniela Binarová, Ludmila Boháčová - 23. 6. 2016 - 8 min.

Rostislav Vaněk: Práce z let 1964-2014
Grafický design

Rostislav Vaněk: Práce z let 1964-2014

Kateřina Šlaufová - 26. 1. 2015 - 3 min.

výstava czd
web expo
SHOP Snoubení
job lab 2024