Rok poté. GHMP novou vizuální komunikací míří mezi světové galerie

Před rokem jsme pro Galerii hlavního města Prahy vyhlásili designérskou soutěž na její novou vizuální identitu. V konkurenci 90 přihlášených návrhů zvítězilo studio Anymade, za nímž stojí Petr Cabalka a Filip Nerad. Galerie v rámci této spolupráce od ledna letošního roku aplikuje v praxi vítězný návrh a po vzoru MoMA nebo Whitney Museum právě spouští blog DESIGN GHMP, který bude vývoj nové vizuální identity prezentovat.

Jak se vítěznému návrhu vede, kam se vizuální identita této významné kulturní instituce posouvá, co se plánuje a jak vzájemná spolupráce vypadá? Vyzpovídali jsme Petra Cabalku a Filipa Nerada (Anymade Studio) a Lucii Jamníkovou z PR oddělení GHMP, která celý projekt včetně nového blogu design.ghmp.cz vede.

Anymade: měsíční program GHMP, zdroj: GHMPAnymade: měsíční program GHMP, zdroj: GHMP

Od ledna roku 2018 uvádíte do praxe novou vizuální identitu. Přicházíte se samostatným blogem, věnujícím se grafickému designu GHMP. Co na blogu najdeme a k čemu bude sloužit?

LUCIE Od začátku roku jsme zpracovávali grafický manuál, který byl předmětem soutěže. Prostřednictvím blogu chceme veřejnosti ukázat, kam se bude vítězný návrh posouvat. Chceme ukázat, že navzdory kritickým hlasům, které během soutěže zazněly, bude naše spolupráce s Anymade dlouhodobá a neskončí pouhým předáním grafického manuálu. Chceme vývoj naší vizuální identity představovat v reálném čase. Veřejnost může sledovat, kde jsme dnes, a kde budeme za rok. Jde o jakési portfolio, které nás zároveň motivuje k tomu posouvat grafický design GHMP dále. Blog bude postupně představovat různá uplatnění vizuálu v praxi. Jeho cílem v tomto okamžiku není představit hotový výstup, ale naopak jeho vývoj včetně detailů, které ve výsledku tvoří celek.

Anymade: vizuální styl výstavy New Acquisitions from the Collections, zdroj: GHMPAnymade: vizuální styl výstavy New Acquisitions from the Collections, zdroj: GHMP

Na čem jste pro GHMP zatím pracovali a co aktuálně plánujete? 

ANYMADE Začali jsme pracovat s návrhem a konceptem, který porota zvolila jako vítězný. Koncem minulého roku jsme společně s Martinem Váchou (Displaay) upravili na míru písma Matter a Reckless. Takže pouze pro potřeby GHMP vznikl Magger a Recklegg. Dále jsme museli nový systém přizpůsobit výstavám, které mají vlastní grafické zpracování.... Dále jsme museli nový systém přizpůsobit výstavám, které mají vlastní grafické zpracování. V první fázi harmonogramu jsme se věnovali základním interním materiálům (vizitky, obálky, hlavičkové papíry a všechny potřebné merkantilie), marketingovým výstupům (tištěný dvouměsíční program, newsletter) a zároveň jsme pracovali na výstavě The Reunion of Poetry and Philosophy.

LUCIE V tomto roce chceme s Anymade spolupracovat na dalších velkých výstavních projektech – na výstavě Tomáše Rullera, na Slovanské epopeji v Obecním domě, na cyklu Start up nebo na podzimních expozicích v Colloredo-Mansfeldském paláci. Budeme se věnovat také designu nového webu GHMP, který plánujeme spustit na začátku roku 2019. Ve spolupráci s architektem připravíme ve všech objektech nový orientační systém a externí označení budov. Novinek je nespočet, v této chvíli nechceme prozrazovat vše.

Anymade: vizuální styl výstavy The Reunion of Poetry and Philosophy pro GHMP, zdroj: GHMPAnymade: vizuální styl výstavy The Reunion of Poetry and Philosophy pro GHMP, zdroj: GHMP

Jak se vizuál posunul od podoby, ve které jste ho zpracovávali pro účely soutěže? Udělali byste dnes něco jinak?

ANYMADE  Všechny aplikace, které jsme pro soutěž navrhovali, samozřejmě prošly dalším vývojem. Snažili jsme se důkladně připravit celý systém, abychom mohli předat funkční vizuál. V této chvíli jsme odevzdali logo manuál, který je dostupný na Brandcloud.cz. Kromě finalizace písem jsme také vyvážili některé poměry loga vůči tiskovinám atd. Co jsme měli udělat jinak, to se teprve uvidí, protože před sebou máme několik věcí, o které se soutěž neopírala. Například označení budov, orientační systémy a architektura v objektech. Máme sedm diametrálně odlišných objektů, z nichž je polovina pod kuratelou památkového úřadu. Dále připravujeme nový web a všechny online výstupy. Následovat bude celkové uchopení grafiky k výstavám, a to včetně spolupráce s dalšími designéry. V současné době probíhá výstavní plán na rok 2018, který byl spolu s výběrem grafiků zpracovávajících jednotlivé výstavy naplánován ještě před soutěží. Galerie se nám ale snaží maximálně vyjít vstříc, a i přes pevný plán jsme se domluvili, že na některých výstavách budeme spolupracovat již v tomto roce. V současné době jsme připravili grafiku aktuální výstavy v Domě U Kamenného zvonu. Probíhá také diskuze o tom, jak nejlépe stanovit poměr mezi interními a externími grafickými vstupy.

Anymade: PF GHMP, zdroj: GHMPAnymade: PF GHMP, zdroj: GHMP

Jedním z rozhodujících kritérií soutěže bylo vypracování jednotného vizuálu, který ale zároveň ponechá dostatečný prostor pro grafiky jednotlivých výstav. Daří se to v galerijní praxi?

LUCIE Podařilo se nám vypracovat systém, v němž jsou všechny výstupy od různých grafiků soustředěny pod hlavičkou GHMP. Stanovili jsme také pevná pravidla užití značky GHMP pro marketingové materiály (letáky, outdoorová reklama, pozvánky aj.). Výstavní grafiky nebo katalogy jsou ale naopak čistě autorskou záležitostí. Je samozřejmé, že spolu se zaváděním nových pravidel nastávají situace, které si vyžadují další a další změny. Na konci roku vše vyhodnotíme, abychom mohli vizuální identitu galerie dále rozvíjet.

Co vás z hlediska vaší práce překvapilo v praxi galerijní instituce?

ANYMADE Zcela upřímně – nijak zvlášť jsme překvapeni nebyli. Za poslední roky máme zkušenosti se spoluprací s obdobnými institucemi, jako např. Dům umění města Brna, Národní galerie, Moravská galerie atd. Asi největší změna je pro nás v měřítku. Dostali jsme se do týmu, který je o poznání větší než ty, na které jsme zvyklí. Museli jsme daleko více držet pozice, komunikovat a prezentovat naše záměry. Když zhodnotíme těch pár měsíců, myslíme, že naše spolupráce prospívá celé GHMP. Ano, občas jsme zaskočeni tím, jak v institucionálním provozu galerií tohoto typu některé věci fungují. Je důležité na tyto problémy upozornit a pokusit se je změnit. Dávat své názory najevo a hovořit o věcech, které nás nějakým způsobem brzdí. Pozitivně vnímáme, že GHMP je otevřená změnám, podporuje nás a aktivně se podílí na hledání konkrétních řešení. Naší snahou do budoucna je dopracovat vizuální styl GHMP na úroveň evropských institucí obdobného formátu.

Anymade: vizuální identita GHMP, zdroj: GHMPAnymade: vizuální identita GHMP, zdroj: GHMP

Jak na změnu reaguje veřejnost? Zaznamenali jste už nějaké reakce?

LUCIE Reakcí je mnoho a většinou jsou pozitivní. Díky nové grafické koncepci si nyní veřejnost snadněji spojuje naše jednotlivé výstavy. Hned z kraje roku jsme zaznamenali pozitivní ohlasy na novoroční PF, návštěvníci postupem času rozpoznávají náš nový grafický rukopis, a to nás těší. Pečlivě sledujeme veškeré ohlasy, včetně těch negativních. Jsme ale teprve na samém začátku a čeká nás intenzivní práce.

Anymade: vizuální styl GHMP, zdroj: GHMPAnymade: vizuální styl GHMP, zdroj: GHMP

Jak se podle vás liší přístup ke galerijní grafice v zahraničí a v českém prostředí? Jak byste českou situaci zhodnotili?

ANYMADE V Česku je v současné době neuvěřitelné množství velice kvalitních grafických designérů a typografů (zároveň i umělců a kurátorů) a dost málo institucí těchto rozměrů. Galerie navíc nemění identitu příliš často, a zřídka riskují tím, že si vyberou designéry nebo studia, od kterých by se mohly dočkat nečekaného. Často bývá očekáváno cosi velice neotřelého, avšak v rámci daném institucemi, které zpravidla nejsou příliš radikální. V zahraničí výjimky rozhodně existují, ale i u nás se situace začíná měnit, a to nejen v prostředí soukromých galerií. Galerijní grafika jde vždy ruku v ruce s celkovou funkčností instituce, s kurátorským konceptem, s přístupem ke komunikaci s veřejností a s reflexí současných tendencí. Z našeho pohledu nezáleží na lokaci dané instituce. Rozhodujícím aspektem je vždy spíše vedení a vize galerie. Zahraniční projekty jsou skutečně inspirativní.

Sledujte, jak se vizuální identita GHMP posouvá na blogu DESIGN.GHMP.CZ.

Související

Studio Anymade vyhrálo designérskou soutěž na vizuální identitu GHMP
Grafický design

Studio Anymade vyhrálo designérskou soutěž na vizuální identitu GHMP

Kamila Matoušková - 21. 9. 2017 - 6 min.

5 designérů ve finále Soutěže na novou vizuální identitu GHMP. Kdo zvítězí?
Grafický design

5 designérů ve finále Soutěže na novou vizuální identitu GHMP. Kdo zvítězí?

Kamila Matoušková - 30. 5. 2017 - 5 min.

Autorem nové vizuální identity CZECHDESIGN je Anymade Studio
Grafický design

Autorem nové vizuální identity CZECHDESIGN je Anymade Studio

Jindřich Oukropec - 14. 2. 2017 - 3 min.

jelínek
Kavelky MYP 2024