Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Vítězové soutěže Superstudio 2020: Zhaidarbek Medetbek Uulu, Matouš Dejmek a Martin Velfl (zleva) / Jejich vítězný návrh THICK SKIN | Zdroj: archiv Superstudio Vítězové soutěže Superstudio 2020: Zhaidarbek Medetbek Uulu, Matouš Dejmek a Martin Velfl (zleva) / Jejich vítězný návrh THICK SKIN | Zdroj: archiv Superstudio

Rizika nové doby. Studenti architektury z Liberce zvítězili v soutěži díky akcentu problému sběru dat a sdílení informací

Výherci letošního ročníku studentské architektonické soutěže Superstudio se stala trojice studentů Martin Velfl, Matouš Dejmek a Zhaidarbek Medetbek Uulu z liberecké fakulty architektury. Charakter této ideové soutěže je určen jejím časovým rámcem, který ohraničuje dobu 24 hodin, během níž účastníci zpracovávají dané konceptuální zadání. Letošní ročník byl zastřešen tématem fasády jako druhé kůže budovy a jejími možnými proměnami. S mladými architekty jsme si díky karanténě psali prostřednictvím on-line světa o jejich projektu, který tematizuje právě sběr dat a informací na internetu.

Začátkem března jste vyhráli s návrhem THICK SKIN, který upozorňuje na problematiku sdílení a sběru dat na internetu. Co pro vás znamená pohyb ve virtuálním světě?

ZHAIDARBEK Pohyb ve virtuálním světě vnímám jako nezbytnou činnost v dnešní době. Jsme tekutou dobou nuceni k používání chytrých zařízení při každodenních činnostech.

MARTIN Pro mě je pohyb ve virtuálním světe spíše nepřirozený. Mnohem raději jsem v rámci přírodním. Nicméně technologie samozřejmě používám, ale snažím se jen pro to nejnutnější. Bohužel studium architektury je dnes ve velké míře o hodinách strávených před obrazovkou a „klikáním" - to mě štve! Tvořit fyzicky rukama mi přináší opravdovou satisfakci.

MATOUŠ Momentálně je to můj téměř jediný pohyb, stává se tak víc než druhou kůží.

THICK SKIN, vítězný návrh trojice studentů  Matouše Dejmka, Martina Velfla a Zhaidarbeka Medetbeka Uulu, Superstudio 2020 | Zdroj: archiv autorůTHICK SKIN, vítězný návrh trojice studentů Matouše Dejmka, Martina Velfla a Zhaidarbeka Medetbeka Uulu, Superstudio 2020 | Zdroj: archiv autorů

Zadání soutěže vycházelo z možnosti proměňovat fasádu budov a tím měnit i jejich výpovědní hodnotu, vnitřní strukturu atp. Jak vznikl nápad změnit fasádu budovy, která sbírá data o lidech? Můžete váš projekt více popsat?

MATOUŠ + MARTIN + ZHAIDARBEK Dlouho jsme se bavili a přemýšleli. Nakonec jsme měli před sebou několik pro nás důležitých témat, a z toho nám přišla nejzásadnější osobní data. 

Poté jsme hledali budovu, která je synonymem shromažďování a monitorování našich osobních, virtuálních identit. Návrh samotný je založen především na vjemově silném prožitku. 

Co je pro vás v tomto projektu tím nejzásadnějším sdělením?

MATOUŠ + MARTIN + ZHAIDARBEK Zásadním sdělením našeho projektu je veliká hodnota dat, která každý uživatel technologií vytváří, a zároveň s nimi neuvědoměle nakládá a „plýtvá" jimi.

THICK SKIN, vítězný návrh trojice studentů  Matouše Dejmka, Martina Velfla a Zhaidarbeka Medetbeka Uulu, Superstudio 2020 | Zdroj: archiv autorůTHICK SKIN, vítězný návrh trojice studentů Matouše Dejmka, Martina Velfla a Zhaidarbeka Medetbeka Uulu, Superstudio 2020 | Zdroj: archiv autorů

Studujete FUA TUL v Liberci. Proč jste se rozhodli právě pro tuto školu a co vám zde studium přináší?

MARTIN Před FUA jsem byl krátce na UMPRUM a v Paříži, ale až v Liberci u mě přeskočila jiskra – je to o kombinaci lidí, přístupu, pocitu volnosti a horského prostředí!

MATOUŠ Mně přišly zajímavé ateliéry, projekty a svobodné prostředí neustále otevřeného společného ateliéru. Jako zásadní jsem též vnímal velikost školy. 

Myslím, že nám ta škola napomáhá přemýšlet komplexněji s přesahem do jiných disciplín. Zásadní roli v tomto pro mě hraje volnost a Výtvarný ateliér, který na moc školách architektury není.

ZHAIDARBEK Liberecká fakulta má bohatou historii, co se týče architektury, ateliér Karla Hubáčka je jeden velký kreativní prostor. Komunita, volnost, otevřenost, dílna.

Soutěžní návrh Jantarové stezky pro Landscape festival v Ostravě, Matouš Dejmek, Zhaidarbek Medetbek Uulu | Zdroj: archiv autorůSoutěžní návrh Jantarové stezky pro Landscape festival v Ostravě, Matouš Dejmek, Zhaidarbek Medetbek Uulu | Zdroj: archiv autorů

Kaple barev, semestrální práce, Martin Velfl | Zdroj: archiv autoraKaple barev, semestrální práce, Martin Velfl | Zdroj: archiv autora

Jaký si myslíte, že je smysl studentských architektonických soutěží? Mají své opodstatnění?

MARTIN Ve škole je pěstována individuální tvorba. Soutěž Superstudio je prací kolektivu, a proto má blíže k architektonické tvorbě v praxi. Prezentovat pod takovým drobnohledem byla cenná, byť úzkostlivá zkušenost! Jsem za takovou příležitosti vděčný.

MATOUŠ Předpokládám, že motivovat studenty a najít nová řešení.

ZHAIDARBEK Jako architekti bychom se měli více angažovat a utvářet společenskou diskusi, která řeší problémy novodobé společnosti. Superstudio jako idea-based studentská soutěž je velmi velkým přínosem v utváření této společenské diskuse.

Vítězové soutěže Superstudio 2020: Zhaidarbek Medetbek Uulu, Matouš Dejmek a Martin Velfl (zleva) | Zdroj: archiv SuperstudioVítězové soutěže Superstudio 2020: Zhaidarbek Medetbek Uulu, Matouš Dejmek a Martin Velfl (zleva) | Zdroj: archiv Superstudio

Je podle vás důležité otevírat právě tyto diskuze na téma virtuálního života na síti, Internet of Things, využívání metadat, sledování pohybu osob atd.?

MARTIN Jednoznačně! Aktuální dokument V síti ukazující temné zákoutí (a)sociálních sítí toto potvrzuje. Nicméně věřím, že to je i nástroj pro zlepšování existence. Pro mě je důležitý uvědomělý přístup.

MATOUŠ Určitě ano, jelikož se nás zásadně dotýkají. Zároveň si svoji bezpečnost na internetu často neuvědomujeme. Všichni by měli vidět, jak jednoduše se lze s pomocí několika příkazů dostat do cizího účtu nebo někomu hacknout web kameru.

ZHAIDARBEK Ano, nikdy by to nemělo překročit hranici osobních údajů. Můžeme to vidět teď na pokusu o inteligentní karanténu.

 

Další články