Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
first aid first aid

RETRO_DESIGN

Výstava RETRO_DESIGN predstavuje ukážky úžitkového dizajnu a šperkov v podaní Annamárie Mikulik, mladej autorky, ktorej záujem o priemyselný a úžitkový dizajn, ako aj o umelecký produkt vôbec, formovalo predovšetkým výtvarne zamerané štúdium.

Výstava Retro_design je koncipovaná do dvoch častí. Prvá časť je retrospektívnym pohľadom na autorkine študijné roky na VŠVU v Bratislave, ktoré sú zamerané na priemyselný a úžitkový dizajn. V jednotlivých prácach je silne prítomný akcent na konceptuálnosť, ktorá sa prejavuje vo význame „zatajenej“ myšlienky. Pred diváka je postavený konečný produkt, ktorý v sebe skrýva na prvý pohľad neprítomnú, skrytú ideu. Okrem predmetov, kde sa zameriava na inovatívnosť v konkrétnom produkte, je v iných prítomná reakcia na problematiku konzumu a kritiku náklonnosti spoločnosti k nej. Zároveň je v tvorbe badateľný sklon k využívaniu predmetov evokujúcich rôzne formy spomienok, ako napríklad v prípade nočnej lampy pod označením nostalgia, ktorá pri zasvietení odhalí nahú ženskú postavu. V spojitosti s mužskou sediacou postavou na plagáte vykladajúcou karty, ide o evokáciu nostalgických spomienok na mladícke časy starého mládenca (odkrývanie karát/odhaľovanie ženských tajností).

Druhá časť výstavy je venovaná netradičnému šperku, ktorému sa autorka v najbližšej dobe plánuje venovať vo väčšej miere. Ide o veľmi svieži prístup k, v súčasnosti, veľmi aktuálnej problematike autorského šperku. Šperk v podaní autorky reaguje na retro podnety, dotýka sa citlivých otázok dnešného sveta, zároveň je ale veľmi konkrétnym vyjadrením autorkinho zmyslu pre detail. Neprehliadnuteľná je prítomnosť tendencie, ktorá sa objavuje v umení 2. pol. 20. stor., a síce pojmu citácia v umení. Nachádzame tu prvky použité z diel, či už starších alebo mladších autorov akými boli Sandro Botticcelli alebo Roy Lichtenstejn. Aj tu je nepochybne čitateľný koncept a prvok zámerného vtipu, ktorý celú výstavu obohacuje a oživuje.

Výstava RETRO_DESIGN začala svoje turné v priestoroch Galérie umelcov Spiša. Momentálne sa výstava nachádza v Gemersko - Malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote, už jen do 7.05.2010. Táto inštalácia je na Slovensku posledná. Ďalšia inštalácia je naplánovaná v Krakove v Poľsku, na konci roku 2010.

Galerie