Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Adam Greenfield Adam Greenfield

reSITE – dobrá věc se podařila

Kdo si udělal 18. až 21. června čas a navštívil třetí ročník mezioborového festivalu, rozhodně neprohloupil. Řečníci z celého světa se rozpovídali o městech a krajinách nové ekonomiky.

Právě tak, tedy Města a krajiny nové ekonomiky, zněl podtitul rozsáhlé akce (samotná konference proběhla 19. a 20. 6.), která se může bez okolků řadit k těm největším festivalům v Evropě zabývajícím se urbanismem. Však také za pořadateli stáli štědří mecenáši v čele se společností Penta. Ti vybrali patřičně reprezentativní prostor nově vybudovaného komplexu Forum Karlín. V rekonstruovaných prostorách bývalých závodů ČKD se střídaly přednášky s diskuzemi jako na běžícím pásu. Architekti, urbanisté, ekonomové, politici a další odborníci vytvořili diskusní platformu zasahující do všech zásadních sfér vlivu týkajících se městského plánování.

Dobrý festival dělají zvučná jména a reSITE si toho byl vědom. Pozvání do Prahy přijal Edward Glaeser, ekonom a profesor Harvardské univerzity, pohledná a především schopná architektka a designérka Benedetta Tagliabue nebo americký urbanista a mj. tvůrce jedné z nových kábulských čtvrtí Mark Johnson. Ti a mnozí další nám ukázali možné recepty na lepší plánování, lepší život v našich městech. Ne každému se to ale podařilo. Za všechny jmenuji Adam Greenfielda, zatvrzelého odpůrce chytrých měst, který ale ve svém vystoupení prakticky nedokázal důvody svých obav z nových technologií a jejich implementací do měst přesvědčivě vylíčit. Škoda, možná je vyčteme v jeho knize Against the smart city. Projektový ředitel investiční skupiny PENTA Petr Palička pro změnu obhajoval neobhajitelné, a sice nově vzniklý komplex Florentinum, který považuje za živý organismus, ideální prostor pro práci i život. Nuže, každý máme rozdílné představy o ideálních prostorech. Nicméně je třeba ocenit možnost diskuze po rozpravě, i když i ta mohla být ze strany organizátorů pojata méně servilně.

Co se naopak organizátorům konference podařilo na jedničku s hvězdičkou, byl celkový výběr pozvaných hostů, kteří snad již nemohli být názorově různorodější. V záplavě kvalitních zahraničních řečníků také dobře vyniklo, kterak čeští „spíkři“ ještě mají co dohánět na přesvědčivé argumentaci a ilustrování podstaty problému na praktických a uchopitelných příkladech.

Poučení z konference si zajisté odnesou zejména zástupci Prahy, pro něž z diskusních panelů vedené německými odborníky Florianem Kohlem či Heiko Roehlem vyplynulo mnoho podnětů. O nutnosti a možnostech zapojení občanů do rozvoje města hovořila velmi přesvědčivě Niombo Lomba ze Stuttgartu i Margaret Newman z New Yorku. Obě dámy připomněly důležitý fakt, že k oboustranné spokojenosti nestačí pouze angažovaný městský plánovač, ale také informovaný a přesvědčený obyvatel. Pokud něco pražskému Institutu rozvoje a plánování města chybí (na konferenci zastoupeném Tomášem Ctiborem a Janem Kaslem), pak je to právě širší mediální kampaň, která by vysvětlovala jeho výstupy a nutnost plánovaných změn.

Snad nejpůsobivější obraz aktivního městského obyvatele názorně ukázalo duo Juval DiezigerMario Husten z Berlína, kteří návštěvníky konference na chvíli přenesli do téměř snového světa, kde hodný a pracovitý Berlíňan přesvědčí zlé developery a zachová si kus země v centru města pro bohulibé a komunitu sdružující aktivity. Pokud jste o jejich prezentaci přišli, zde alespoň krátké video:

Zakladatelé berlínského Holzmarktu 25 názorně předvedli, že pokud se město prezentuje jako otevřené participaci občanů, musí nutně počítat s velmi nonkonformními nápady. Čili, odvahu, Praho!

Zcela jinou optikou se na problematiku městského prostoru, dopravy či ochrany památek díval Jevgenij Asse, ruský gentleman z Moskvy, zakladatel první zdejší nezávislé školy architektury MARCH. Jeho boj s větrnými mlýny na poli zlepšení kvality města probíhá zejména z pozice přísedícího několika městských komisí a výborů, moskevské reálie však jeho snahám příliš nepřejí.

Že se i na první pohled bezvýchodné situace dají řešit a vyřešit, dokládá starosta východoslovenského městečka Spišský Hrhov Vladimír Ledecký, který na konferenci sklidil jeden z největších potlesků. Nezaměstnanost (nejen) romské komunity vyřešil založením městské stavební firmy, která kromě dobrých stavebních výsledků naprosto změnila vztahy mezi komunitami ve městě.

Jako další inspirativní projekt hodný následování byly přestaveny také „Zahrady princezen“ (Prinzessinnengarten) z Berlína, kde jeho obyvatelé pospolu ekologicky a ekonomicky pěstují zeleninu, reprezentovaný Marco Clausenem. Zahrádka pro pěstitele s možností kulturního vyžití má i pražskou variantu, holešovickou Prazeleninu.

Závěru dvou nabitých konferenčních dnů (a to nezmiňujeme bohatý doprovodný program) se ujal řečník z nejpovolanějších, spoluzakladatel světoznámého nizozemského studia West 8 Adriaan Geuze, jehož vystoupení vyvolalo obdiv, inspiraci i salvy smíchu, což by možná mnohý od účasti na odborné konferenci nečekal.

I proto se již nyní těšíme na příští reSITE, který proběhne 18. až 19. června 2015 a slibuje další zážitky z města i krajiny.

Galerie