Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Autodesk Alias Design 2010 Autodesk Alias Design 2010

Řešení pro produktový design

Z původně velmi specializovaného produktu vyvíjeného především pro finančně silné prostředí automobilového průmyslu, se stal nástroj dostupný i široké skupině produktových designérů.

Ve vysoce konkurenčním prostředí na trhu softwarových řešení si ani velké softwarové firmy nemohou dovolit ignorovat požadavky a potřeby menších uživatelů. Ve světě 3D CAD aplikací se proto objevují aplikace s příjemným a snadno modifikovatelným ovládáním, tak aby poskytly širokému spektru uživatelů co nejvyšší komfort. Mezi produkty zaznamenávající tento vývoj jednoznačně patří Autodesk Alias.

Autodesk Alias je software, který má za sebou dlouhou evoluci a i nadále je velmi progresivně vyvíjen. K jeho vývoji silně přispívá také jeho začlenění pod vlajku Autodesku. Autodesk, jako jeden z největších dodavatelů CAD řešení na trhu, své produkty každoročně inovuje a jeho uživatelé tak mají jistotu, že pracují s aktuálně nejlepšími dostupnými nástroji.

Ještě nedávno byl produktový designér limitován nejen možnostmi výrobní technologie, ale zároveň i softwarovými možnostmi konstruktérů, technologů a na komunikaci s nimi. Ti mohli většinou tvořit tvar výrobku s pomocí konstrukčních programů, jako např..Inventor, Solidworks, Catia. Převážně skládáním a odebíráním základních geometrických tvarů specifikovaných číselnými kótami pak mohly vznikat výrobky sice snadno realizovatelné, ale za to beze stop po autorském rukopisu, či ještě hůře s úplnou absencí designérského záměru. Produktový designér býval odkázán na schopnosti technologa především na to, s jakou kvalitou dokázal transformovat návrh do svého programu. Často se tak designér mohl setkat s tvrzením, že design prostě „nelze“ vytvořit podle jeho přání, nebo byl překvapen výsledkem.

Dnes už jsme o krok dál. Ve vývojářských centrech, kde se neradi spokojí s výrazem „nelze“, je k dispozici software umožňující designérovi svobodně se vyjádřit a především přímo se účastnit na projektu. Autodesk Alias je v současnosti také jediným nástrojem, který řeší proces navrhování komplexně. Designér tak má kontrolu nad návrhy od konzultace až po finální výrobek.

Díky přehlednému prostředí pro skicování v kombinaci s dotykovými displeji je možné zaznamenat myšlenky, dynamiku osobnosti, aktuální náladu, pocity a vložit je do návrhů. Ať už využijeme interaktivní display, nebo dostupnější řešení v podobě tabletu, můžeme komunikovat s počítačem na úrovni bližší lidskému vnímání, aniž by naši pozornost zaměstnával vkládání parametrů. Právě takovouto volnost kreativní tvůrce potřebuje, aby se odpoutal od geometrických definic a mohl se soustředit na pocit, kterým výrobek naplní.

V Autodesk Alias je hranice mezi abstraktní kresbou a exaktním, matematicky definovaným modelem prakticky odstraněna. Při práci je možné kombinovat velké množství prostředků v režimu volné kresby s nástroji pro přesné modelování, čímž vzniká volný prostor pro kreativitu. Můžeme například kreslený záměr promítnout na jednoduchou geometrii a v prostoru si ověřit zkreslení linií. Pomocí interaktivity jak kresby, tak i modelu vidíme změny okamžitě a můžeme rychle najít nejlepší řešení. Výsledky práce tak nejsou ovlivněny softwarovými možnostmi, ale schopnostmi autora myslet, cítit a vidět.

Jedním z nejvýznamnějších atributů Autodesk Aliasu je schopnost komunikovat. K tomu aby byla aplikace použitelná v prostředí současného designu, musí být vybavená funkčními překladači. Autodesk Alias umožňuje výměnu dat v nativních formátech s plnou kompatibilitou. Je to podobné, jako když se budeme chtít dorozumět s cizincem. Buďto se naučíme jeho jazyk, nebo k domluvě budeme používat jazyk, který je univerzální cizí pro obě strany s tím, že naše komunikace bude pravděpodobně významově neplnohodnotná. Dobrou zprávou tedy je, že Autodesk Alias si jako velice pilný student za dobu svého vývoje zdokonalil komunikační schopnosti natolik, že rozumí souborům vytvořených v Inventoru, Catii, Proengineeru … a je schopen srozumitelně také odpovídat. Je tedy výrazným přínosem i pro návrháře samotné, pro které je bezchybné sdílení dat každodenní nutností.

S mírnou nadsázkou lze tvrdit, že právě náročné prostředí automobilového designu podmínilo vznik aplikace, která opravdu dává prostor pro individuální vyjádření. Nejedná se totiž o pouhý rýsovací 3D nástroj, ale o kumštýřský kufřík, kde mezi paletou, barvami, štětci a tužkami je schováno trochu algoritmů a matic, které vytváří zcela zvláštní virtuální modelovací hmotu s pozoruhodnou plasticitou, ze které je díky produktivním metodám Rapid Prototypingu možné velice snadno a rychle vytvořit reálný hmatatelný model.

Galerie