Řasy jako rostliny budoucnosti. Mikrobiologický ústav AV ČR představuje na výstavě Expo 2020 model fotobioreaktoru

Autorem Alga Oasis je multimediální umělec Michal Kohút, absolvent VŠUP v Praze | Zdroj: archiv autora Autorem Alga Oasis je multimediální umělec Michal Kohút, absolvent VŠUP v Praze | Zdroj: archiv autora

Skleněná svítící palma je na světové výstavě Expo 2020 v Dubaji stálým exponátem Mikrobiologického ústavu AV ČR. Projekt zvaný Alga Oasis umělecky ztvárňuje model fotobioreaktoru pro pěstování řas, které mohou v budoucnu sloužit jako potrava, bionafta i farmaka. Jeho návrh zpracoval konceptuální umělec Michal Kohút, absolvent UMPRUM, který ve svých dílech spojuje technologii s různými uměleckými technikami.

Mohl byste popsat, jak fotobioreaktor funguje?

MICHAL: Fotobioreaktor je zařízení, které slouží k pěstování řas v umělých podmínkách. Dáte řasy do vody, ty potom potřebují už jen světlo a oxid uhličitý. Když spojíte tyto tři složky, tak se řasy začnou množit dělením a rostou exponenciálně. Díky tomu, že spotřebovávají oxid uhličitý a vyrábějí kyslík, už jenom svou existencí pozitivně ovlivňují život na této planetě. Následně sklizená biomasa lze využít pro výrobu biomateriálů, jako je například bionafta, doplňky stravy, bioplasty a mnoho dalších.

Exponát, který prezentujeme na Expu, představuje model tohoto fotobioreaktoru. Je vysoký 3,3 metru a sestavený ze skleněných trubic, které jsou napuštěné vodou. Když k němu přijde člověk, dochází k přímé interakci, exponát změní barvu a ve vodě začne bublat vzduch, který sleduje pohyb lidí. Bubliny tak můžete ovládat svou přítomností.

Instalace Mikrobiologického ústavu AV ČR na výstavě Expo v Dubaji | Zdroj: archiv autoraInstalace Mikrobiologického ústavu AV ČR na výstavě Expo v Dubaji | Zdroj: archiv autora

Jak vznikla samotná spolupráce s AV ČR?

MICHAL: Spolupráce vznikla ze soutěže. Jejím zadáním bylo představit fotobioreaktor jako futuristickou vizi, která má blíže k lidem. Prezentovat technologii takovou formou, aby mohla být v budoucnu integrována do městského prostředí. Dalšími požadavky byly interaktivita a didaktický charakter.

Instalace Alga Oasis slouží k popularizaci vědy | Zdroj: archiv autoraInstalace Alga Oasis slouží k popularizaci vědy | Zdroj: archiv autora

Proč má objekt takový tvar, jde pouze o design?

MICHAL: Dílo připomíná oázu a má tím odkazovat na místo konání letošní výstavy Expo, což je Dubaj. Oázu, stejně jako Expo, chápu jako místo pro obchod, výměnu informací, odpočinek a setkávání se. Skleněné trubice jsou vyrobeny z materiálu, který se přímo používá pro pěstování řas. Toto speciální sklo má výjimečnou tepelnou, chemickou a mechanickou odolnost, tím se hodí i do extrémního prostředí pouště.

Obecně jsem volil spíše jednodušší, estetizovanou formu, protože Expo navštěvují i lidé, kteří běžně nechodí na výstavy. Objekt je navržen tak, aby mu mohlo porozumět co největší množství lidí.

„Veškeré konstrukční prvky jsou popřené a i sklo zde funguje jako konstrukční a samonosný materiál,“ říká Michal Kohút. | Zdroj: archiv autora„Veškeré konstrukční prvky jsou popřené a i sklo zde funguje jako konstrukční a samonosný materiál,“ říká Michal Kohút. | Zdroj: archiv autora

Jak dlouho trval vývoj díla?

MICHAL: Od návrhu až po realizaci téměř dva roky. Expo se mělo konat v roce 2020, ale bohužel se muselo kvůli pandemii odložit. Podobně jako například olympiáda se expozice posunula a letopočet zůstal stejný. Měl jsem kvůli koronakrizi problémy s několika dodávkami, dodavatelé nestíhali vyrábět včas. Finální materiál jsem měl nakonec až v lednu tohoto roku a od té doby jsem to sestavoval, ale trávil i další hodiny za počítačem kvůli následným úpravám.

S kým jste na návrhu tohoto díla pracoval?

MICHAL: Pravidelně jsem docházel do Mikrobiologického ústavu, kde jsem reportoval průběžný stav a konzultoval detaily. Bylo fascinující scházet se s vedením ústavu a být součástí debaty i mimo svůj exponát, více proniknout do vědecké komunity. Kromě Mikrobiologického ústavu mi pomáhali i někteří moji přátelé. S technickými výkresy Petr Hutín, Michal Pustějovský s programováním a Martin Kováčik dělal grafiku. Součástí kampaně je pak informativní web algaoasis.com, který připravilo studio Oficína. 

Kromě práce v ateliéru musel Michal Kohút strávit také hodiny za počítačem. | Zdroj: archiv autoraKromě práce v ateliéru musel Michal Kohút strávit také hodiny za počítačem. | Zdroj: archiv autora

Co konkrétně pro vás byla u tohoto objektu největší výzva, nastal i nějaký zádrhel během vývoje?

MICHAL: Celou dobu jsem byl nervózní, jestli to opravdu vše dobře dopadne. Ze začátku jsem dělal testy a vyrobil si funkční maketu. Velkou výzvou byl materiál. Chtěl jsem, aby exponát byl především skleněný, takže veškeré konstrukční prvky jsou popřené a i sklo zde funguje jako konstrukční a samonosný materiál. Nikdo, včetně výrobců, mi nedokázal zaručit, zda to bude fungovat.

Objekt Alga Oasis je vyroben ze skleněných trubek. | Zdroj: archiv autoraObjekt Alga Oasis je vyroben ze skleněných trubek. | Zdroj: archiv autora

Zatím to bylo asi technologicky nejnáročnější dílo, co jsem dělal. Tím, že je exponát umístěn v exteriéru a veškerá technologie musela být umístěná uvnitř exponátu, bylo nutné tomu přizpůsobit design. V létě je v Dubaji přes 40 °C ve stínu, proto bylo nezbytné nainstalovat dostatečné chlazení, těsnit proti vodě a prašnosti. Protože písek je v Dubaji velmi jemný a ještě navíc elektricky vodivý, ve chvíli, kdy by se dostal dovnitř, došlo by ke zkratu.

Exponát je vystaven na výstavě Expo 2020 v Dubaji, kde vzduch dosahuje i extrémních teplot. | Zdroj: archiv autoraExponát je vystaven na výstavě Expo 2020 v Dubaji, kde vzduch dosahuje i extrémních teplot. | Zdroj: archiv autora

Věnujete se technologiím i v dalších svých projektech, bylo to pro vás něco nového?

MICHAL: Já jsem toho o řasách a biotechnologiích ze začátku moc nevěděl. Zadání mi ale přišlo zajímavé i kvůli možnosti se dovzdělat. Probíhá obrovský celosvětový závod, kde se všichni snaží přijít s komerčně použitelnou technologií z řas. Spousta subjektů, i komerčních, řasy pěstuje, ale velkým problémem je, jakým způsobem je na konci rafinovat. Je to velmi drahé a ten, kdo to dokáže zlevnit, celý závod vyhraje.

Čím vás toto téma upoutalo?

MICHAL: Toto téma může mít obrovsky pozitivní dopad na celou naši civilizaci. Mohlo by být řešením krize odpadního CO2 a v důsledku pomocí v boji proti globálním změnám klimatu a dalším problémům. Možné aplikace jsou nedozírné. Domy pokryté vertikální zahradou řas, která aktivně pohlcuje oxid uhličitý, auta poháněna řasovým biopalivem, oblečení a spoustu dalšího. Jsem rád, že jsem mohl vytvořit dílo, které pomáhá v popularizaci vědy. Přikládám tomu možná i větší důležitost než vytvářet umění pro galerie.

Veškerá technologie je kvůli venkovnímu prostředí v Dubaji umístěna ve vnitřku trubek. | Zdroj: archiv autoraVeškerá technologie je kvůli venkovnímu prostředí v Dubaji umístěna ve vnitřku trubek. | Zdroj: archiv autora

Jaké projekty plánujete do budoucna, hodláte na dílo ještě nějakým způsobem navázat?

MICHAL: Velmi mě potěšilo, jak celou dobu fungovalo partnerství mezi mnou a Mikrobiologickým ústavem. Máme dobré vztahy. Kdyby byla příležitost další spolupráce, určitě bych ji rád využil, protože mi práce pro vědu dává smysl. V rámci své vlastní tvorby nevím, tím si nejsem jistý. Osobně se dotýkám spíš takových pseudověd. Zde byl cíl popularizovat vědu jako takovou a zastupovat národní organizaci. Nebyl jsem tam jen sám za sebe. Cítil jsem odpovědnost a musel jsem popřít své umělecké ego.

Objekt Alga Oasis funguje na principu fotobioreaktoru. | Zdroj: archiv autoraObjekt Alga Oasis funguje na principu fotobioreaktoru. | Zdroj: archiv autora

Jaký máte názor na akce typu Expo?

MICHAL: Tohle bylo mé první Expo, takže jsem nikdy před tím žádné jiné neviděl a nemám s čím srovnávat. Na místě jsem bohužel neměl příliš čas si vše prohlédnout, jelikož jsem se musel věnovat instalaci. Viděl jsem asi pět pavilonů. Líbilo se mi, že některé země přistupovaly ke svým pavilonům koncepčně. Expozice funguje lépe, pokud je navržena jako jeden celek od architektury přes interiér až po exponáty. Působí uceleněji, než pokud je rozbitá na různé celky a stává se z ní spíše přehlídka bez kurátorského vedení, nebo ještě hůř veletrh.

I když je to mainstreamová akce, tak jsem s tím problém neměl. Musel jsem tomu přizpůsobit své dílo tak, aby bylo srozumitelné všem návštěvníkům. Člověk zde například nemůže spadnout do moc velké kontroverze. Ta sem dle mého názoru moc ani nepatří. Je to především o výzkumu a až potom o přehlídce jako takové.

Alga Oasis v rámci českého pavilonu | Zdroj: archiv autoraAlga Oasis v rámci českého pavilonu | Zdroj: archiv autora

Jak zapadá dílo do kontextu pavilonu?

MICHAL: Český pavilon se nachází v sekci zvané Sustainability. Pavilony zde kladou větší důraz na udržitelnost. V českém pavilonu jsme to s ekologickými tématy my a expozice S.A.W.E.R., která je pomyslným srdcem pavilonu, je napájená solárními panely a kondenzuje vodu z pouštního vzduchu. V pavilonu je dále velmi silné zastoupení českého skla. Svou expozici zde mají například firmy Lasvit, Sanssouci a další. My zapadáme i do tohoto celku, byť se sklem laboratorním. A nakonec exponát komunikuje čistě formálně s tvaroslovím architektury českého pavilonu, které tvoří podsvícené kovové trubice organických tvarů.

Český pavilon na výstavě Expo 2020 v Dubaji | Zdroj: czexpo.comČeský pavilon na výstavě Expo 2020 v Dubaji | Zdroj: czexpo.com

Michal Kohút absolvoval sochařství na UMPRUM v Praze u prof. Kurta Gebauera. Zabývá se sochou a konceptuálním uměním, někdy technologického rázu, často s důrazem na vtip a hravost.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., v současnosti představuje největší pracoviště v České republice, které komplexně studuje vlastnosti mikroorganizmů (bakterií, kvasinek, hub a řas) a savčích buněčných linií z hlediska základního výzkumu i z hlediska jejich praktické využitelnosti v průmyslu či medicíně.

Článek vznikl v rámci placené spolupráce.

Související

Nemá metro, ale sídlí zde nejlepší galerie v republice. Moravská galerie v Brně po rekonstrukci otevírá a láká na hvězdy designu
Produktový design

Nemá metro, ale sídlí zde nejlepší galerie v republice. Moravská galerie v Brně po rekonstrukci otevírá a láká na hvězdy designu

Redakce Czechdesign - 25. 11. 2021

Mládí vpřed. Signal Festival dlouhodobě podporuje začínající umělce, kdo zazářil v minulosti?
Ostatní

Mládí vpřed. Signal Festival dlouhodobě podporuje začínající umělce, kdo zazářil v minulosti?

Tereza Urban - 17. 9. 2021

Proměnit suchou poušť v kvetoucí zahradu. Český pavilon na posunutém Expu 2020 v Dubaji ukáže, jak mohou technologie pomoct přírodě
Ostatní

Proměnit suchou poušť v kvetoucí zahradu. Český pavilon na posunutém Expu 2020 v Dubaji ukáže, jak mohou technologie pomoct přírodě

Štěpánka Šulanová - 14. 4. 2021

job shop
výstava czd
kruh 2024 duben
shop 4/2024