Proč žijeme obklopeni grafickým odpadem? Trojice vybrala nejčastější chyby, kterých se dopouští samozvaní grafici a neumětelové

Dva ze zakladatelů facebookové stránky Grafický odpad | Zdroj: Grafický odpad Dva ze zakladatelů facebookové stránky Grafický odpad | Zdroj: Grafický odpad

Jak poznat grafický odpad, jak vznikají nejčastější grafické přešlapy a jak se jim vyhnout? Na stránce Grafický odpad často narazíte na komentáře typu „Tohle není grafický odpad“ či „Co je na tom špatně?“. Proto sepsali administrátoři stránky Filip, Filip a Véna 12 nejčastějších grafických chyb, které se v oboru vyskytují, a vytvořili rychlý a jednoduchý návod, jak zaručeně poznat grafický odpad. Pokud grafická práce obsahuje jednu či více ze zmíněných chyb, je dost možné, že skončí na stránkách grafického odpadu. Vždy berme v potaz, že pokud je chyba vytvořená úmyslně, o grafický odpad se nejedná.

Díky těmto prostým přešlapům poznáte, že grafický návrh vytvořil na koleni *Václav „Véna“ Korela, nebo v horším případě sám majitel. Takový návrh může negativně ovlivnit budoucí zákazníky a mít negativní vliv na chod podniku, služby či značky.

*Kutil, co umí s počítačem, ambasador stránky a tvůrce veškerého grafického odpadu

1. Odlišný vzhled znaků v textu

Znaky s českou diakritikou (á, é, í, ó, ú, ý, č, ď, ě, ň, ř, š, ť, ž, ů) někdy i celý zbytek slova či věty, který po nich následuje, má odlišný vzhled. 

Odlišný vzhled znaků v textu | Zdroj: Grafický odpadOdlišný vzhled znaků v textu | Zdroj: Grafický odpad

Jak vzniká?

S tímto případem se můžeme setkat, pokud použijeme druh písma, které neobsahuje výše zmíněné znaky. Nejčastěji se tak děje při navrhování v programu, který není určen pro tvorbu grafického designu (např. Microsoft Excel nebo Word). Další častou příčinou odlišného vzhledu znaků bývá použití písma, které tyto diakritické znaky neobsahuje. Takové písmo může být součástí operačního systému, popřípadě může být staženo zdarma.

Velmi často dochází k chybě při vytváření podkladů pro tisk. Konkrétní písmo (font) není převedené do křivek nebo vložené v uloženém tiskovém souboru. V případě otevření souboru na jiném počítači pak dojde k vykreslení zástupných symbolů.

Jak se této chybě vyhnout?

 1. Ověřte si, zda písmo podporuje české diakritické znaky pomocí věty Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy.“
 2. Pro vytváření grafických prací používejte programy k tomu určené (např. Adobe).
 3. Při zasílání tiskových podkladů se ujistěte, zda je písmo převedené na křivky nebo vložené v PDF.

2. Špatně čitelný text

Úprava textu, po které dochází ke zhoršení čitelnosti a celkové funkčnosti. Např. zalomení, zarovnání, natočení, deformace znaků, změna směru čtení apod.

Špatně čitelný text | Zdroj: Grafický odpadŠpatně čitelný text | Zdroj: Grafický odpad

Jak vzniká?

Grafici se občas setkávají s argumentem, že takto zalomený text je zajímavější a že si toho všimne více lidí. Je pravda, že takový text sice pár tzv. „křížovkářů“ osloví, ale po zdárném přečtení nedojde ve většině případů k přesvědčení. U zadavatele či grafika tedy panuje mylná představa o zaujetí konkrétní cílové skupiny.

Dalším důvodem může být ze strany grafika jakási obava z příliš jednoduchého řešení. Grafik chce ukázat, že zvolil kreativní přístup, často bohužel na úkor funkčnosti. Bizarní situace a náhoda někdy nahrává tomu, že vznikají nová slova jako např. legendární český „JEDORPÝV“ nebo slovenský „JADERPÝV“.

Velmi častý důvod také je, že zadavatel nebo grafik vymyslí příliš dlouhý text, který se poté nevejde do zvoleného podkladu. Myšlenka na úpravu návrhu a následnou výrobu je zavrhnuta hned v zárodku.

Jak se této chybě vyhnout?

 1. Ať už navrhujete leták, nebo poutač na průčelí budovy, držte se osvědčeného pravidla, že máte pár vteřin na oslovení zákazníka, a myslete tak především na čitelnost, funkčnost a přehlednost návrhu.
 2. Před finálním uložením a odesláním podkladů do tiskárny zkuste ukázat návrh pár lidem ve svém okolí.
 3. Před začátkem tvorby požadujte přesný rozměr podkladu nebo formátu, pro který návrh vzniká. 

3. Rozmístění a množství informací

Větší množství prvků (symbolů, ikon, log, ilustrací, fotografií, textů...), které společně nedávají smysl a celek se jeví nepřehledný.

Rozmístění a množství informací | Zdroj: Grafický odpadRozmístění a množství informací | Zdroj: Grafický odpad

Jak vzniká?

Začínající grafici, popřípadě samotní zadavatelé, experimentují s návrhem, kombinují prvky a přidávají informace, které se snaží vecpat do určitého formátu. Klient/zadavatel má tak pocit, že předá všechny informace a osloví své publikum.

Opak je většinou pravdou a v těchto příkladech je jasně vidět, že klient/zadavatel neví, co je cílem jeho potřeby, a nechá tvůrci „volnou ruku“. 

Jak se této chybě vyhnout?

 1. Zvolte co nejjednodušší přístup, ideálně jednu informaci, kterou chcete předat.
 2. Stanovení cílů výsledné práce a ujištění se, koho chce klient/zadavatel oslovit.  
 3. Ujasnění priorit pro jednotlivé prvky.

4. Použití obrázku s vodoznakem

Médium (např. fotografie, obrázek, ilustrace, video…) obsahující transparentní podpis vlastníka práv (např. firma, majitel, fotobanka...).

Použití obrázku s vodoznakem | Zdroj: Grafický odpadPoužití obrázku s vodoznakem | Zdroj: Grafický odpad

Jak vzniká? 

Autor návrhu si najde ve vyhledávači obrázek a nevšimne si, že obsahuje vodoznak. Stáhne si obrázek do svého zařízení, použije ho bez koupení licence, a tím následně porušuje autorská práva. Vodoznak je digitální průhledný podpis, který má hlavní funkci zabránit kopírování (např. vodoznak na bankovkách).

Dnes již existuje mnoho služeb a nástrojů, které mají zabránit kopírování. Pomocí algoritmů dokážou jednoduše takový obrázek s vodoznakem najít. 

Jak se této chybě vyhnout?

 1. Zvolte raději takzvanou „free fotobanku“, kde si můžete zdarma či za přihlášení stáhnout fotografie ve velkém rozlišení (např. Freepik, Pixabay, Pexels, Unsplash).
 2. Pokud to není žádoucí, zvažte, zda je nutné v návrhu fotografii použít. Často to jde i bez ní.
 3. Pokud pracujete s fotkami v demo verzích, nedoporučujeme posílat zákazníkovi data ve finálním formátu.

5. Neznalost podkladu pro umístění

Pokřivení a deformování výsledného polepu aplikovaného na nerovný či komplikovaný povrch.

Neznalost podkladu pro umístění | Zdroj: Grafický odpadNeznalost podkladu pro umístění | Zdroj: Grafický odpad

Jak vzniká?

Grafik nezná nebo nerespektuje podklad pro umístění výsledné práce. Může se také stát, že nedostane tiskové podklady, kde je vyznačena část pro tisk a pro výřez. Vznikne tato chyba neznalostí, nebo se může jednat o skrytý záměr kvůli nízké hodinové sazbě? Kdo ví. Ať už se jedná o náhodu, nebo záměr, často tímto způsobem vznikají nové druhy lidí a zvířat.

Jak se této chybě vyhnout?

 1. Požádejte o tiskové podklady vždy před začátkem navrhování.
 2. Snažte se zjistit co nejvíce informací o podkladu, kam bude výsledný grafický návrh umístěn.
 3. Pokud vytváříte grafický návrh pro členitý podklad, vyhněte se umístění tváří a postav do nerovných a komplikovaných míst.

6. Magické barvy 

Kombinování barev, které zhoršují čitelnost do takové míry, že informaci nelze vůbec přečíst a stává se tak nefunkční.

Magické barvy | Zdroj: Grafický odpadMagické barvy | Zdroj: Grafický odpad

Jak vzniká?

Výběrem podobných odstínů, světlosti a kontrastu barev pro text a pozadí. Vzniká při návrhu pro mobilní zařízení, počítače, projektory, ale i u tištěných, vyřezávaných návrhů. Příliš kontrastní kombinace vytváří budoucímu pozorovateli/čtenáři prasklé žilky na rohovce s lehkým štípnutím někde uvnitř hlavy. Při opačné situaci, kdy je nízký kontrast mezi textem a pozadím, dochází ke splynutí prvků. Pozorovatel/čtenář má poté pocit, jako kdyby na něm grafik prováděl test barvosleposti. 

Jak se této chybě vyhnout?

 1. Pokud si nejste jistí svými grafickými schopnostmi, zkuste ukázat návrh pár lidem ve svém okolí.
 2. Nekomplikujte grafický návrh fotkami/vzory přes celé pozadí.
 3. Zjistěte, zda barvy, které používáte, mají dostatečný kontrast (např. Colour Contrast Checker).

7. Unavený materiál

Reklamní instalace, které jsou vytvořené na kolenou za použití různých materiálů. 

Unavený materiál | Zdroj: Grafický odpadUnavený materiál | Zdroj: Grafický odpad

Jak vzniká?

Osoba pověřená svým vedoucím nebo osoba sama povzbuzená, vytvoří reklamu svépomocí, a to za použití materiálů „co dům dal“. Na tvorbu se používá např. klovatina, herkules, gafa páska či stará dobrá česká izolepa. Výsledkem je fascinující umělecká instalace, která značí jistou dávku stresu, tlaku, finančních potíží, lásky k ekologii, ale i kreativního kutilství.

Často narážíme na odpadky, použité obaly, nesouvisející věci, nevzhledné desky, slepené A4, popsané krabice, karton, dřevo, nábytek apod.

Jak se této chybě vyhnout?

 1. Pokud jste nuceni vydat se tímto směrem a potřebujte reklamní nosič, využijte levných a ověřených materiálů, jako jsou (např. křídové tabule).
 2. Použité obaly, nádobí, lahve od produktů, stránky z časopisů a letáků patří do koše, ne na reklamu.
 3. Zkuste oslovit zákazníky jiným způsobem. Poraďte se s někým, kdo má v daném oboru přehled.

8. Reklamní smog

Velké množství reklamních nosičů a poutačů ve veřejném prostoru. Člověk je nucen tuto reklamu sledovat a je jí doslova zahlcen. Mnoho reklam umístěných ve veřejném prostoru je také nelegální.

Reklamní smog | Zdroj: Grafický odpadReklamní smog | Zdroj: Grafický odpad

Jak vzniká?

Každý se chce prezentovat a „být viděn“. Reklama se hromadí ve veřejném prostoru a dochází k přehlcení, které často degraduje architekturu a ráz města. Majitelé provozoven v záplavě poutačů chtějí upozornit na svůj podnik, a tak často zdobí okolí nesmyslnými polepy, které obsahují duplicitní informace.

Reklamní smog je také způsoben reklamními agenturami, které volí nejprimitivnější variantu poutačů a materiálů, místo vymýšlení vhodnějšího řešení. Více reklam = více peněz.

Ovlivnit vzhled veřejného prostoru může i samotné město, které muže vyhláškou reklamu regulovat.

Jak se této chybě vyhnout?

 1. Zjistěte si, zda má město manuál správné reklamy a diskutujte o návrhu se svým zadavatelem. Např. Brno střed - Manuál dobré praxe reklamy, Ostrava - Manuál označení provozoven, Manuál pro kultivovanou Prahu a další. Naučte se jednoduše rozpoznat nelegální reklamu ve vašem okolí s iniciativou Přidej se a strhni to.
 2. Prozkoumejte okolí a podklad, kam má být grafický návrh umístěn. Zvolte pokud možno nekřiklavé barvy a jednotný vizuální styl.
 3. Udělejte si jednoduchý výzkum a zkuste se svých zákazníků a kolemjdoucích zeptat, jak vnímají vaši prezentaci.

9. Podobnost čistě náhodná

Návrh, který vědomě kopíruje nebo vychází z již existujícího grafického návrhu prezentující jinou službu, produkt nebo značku.

Podobnost čistě náhodná | Zdroj: Grafický odpadPodobnost čistě náhodná | Zdroj: Grafický odpad

Jak vzniká?

Nejčastěji jde o kopírování, vědomou inspiraci, popřípadě stažení z fotobanky. Ať už jste začínající, nebo zaběhlá firma, dejte si pozor na podobnost svého loga. Ruku na myš, originální logo dnes neexistuje. To ale neznamená, že je kopírování povoleno. V případě prokázané krádeže porušujete autorská, osobnostní a majetková práva, která jsou nepřevoditelná.

Licenční smlouvu majitel ani nemusí mít fyzicky, podle ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, klient/zadavatel získává licenci automaticky. 

Jak se této chybě vyhnout?

 1. Vyhněte se přímému použití symbolů, ikon a logotypů pořízených ve fotobance.
 2. Ověřte si podobnost pomocí vyhledávače obrázků.
 3. Jako klienti či zadavatelé neriskujte pověst své značky krádeží autorských práv někoho jiného (např. kauzy Metrostav, Náchod apod).

10. Špatné rozlišení podkladů

Fotografie či ilustrace, u kterých jsou patrně viditelné jednotlivé barevné čtverečky, ze kterých je výsledná grafika složená.

Špatné rozlišení podkladů | Zdroj: Grafický odpadŠpatné rozlišení podkladů | Zdroj: Grafický odpad

Jak vzniká?

Tento základní grafický nešvar vzniká nejčastěji zvětšením obrázku, fotografie nebo ilustrace v menším rozlišení do potřebné velikosti. Často také vzniká nedopatřením, kdy je do návrhu vložena náhledová fotografie a grafik poté zapomene nahrát finální variantu.

Jak se této chybě vyhnout?

 1. Nepoužívejte fotografie stažené z vyhledávačů.
 2. Vždy si zkontrolujte velikost a rozlišení obrázku (např. PhotoResolutionChecker).
 3. Zkontrolujte si připravené podklady do tisku a nastavenou komprimaci.

Bonus 1: Špatný ořez

Podivné, ohryzané nebo divně oříznuté okraje fotografie, ilustrace nebo textu.

Špatný ořez | Zdroj: Grafický odpadŠpatný ořez | Zdroj: Grafický odpad

Jak vzniká?

Rychlý výběr, kouzelná hůlka, guma, pero se zakřivením, magnetické laso, řez, maska a další. Tohle všechno jsou nástroje, které mají tvůrci k dispozici v programech pro editaci grafického návrhu. Obsluha těchto nástrojů není obtížná, dá se přirovnat k vybarvování šablony obyčejnými pastelkami. Pokud pastelkou okraj šablony přetáhnete, je to podobné jako divně oříznutý okraj v návrhu.

Nejčastěji se používá v případě odstranění pozadí nebo vyjmutí konkrétního prvku z motivu. Nedůsledností a nepečlivostí vznikají bílé, různobarevné, kostičkované okraje nebo chybějí části motivu apod.

Jak se této chybě vyhnout?

 1. Hledejte články a videa s návodem. Na toto téma existuje spousta tutoriálů a postupů.  
 2. Dejte si záležet na ořezu v obtížných místech (vlasy, stromy, voda apod.) a zjistěte si, na jaký materiál bude motiv vytištěn.
 3. Vyzkoušejte zdarma nástroje pro odstranění pozadí z obrázku (např. Adobe Express, removal.ai, remove.bg).

Bonus 2: Sexismus 

Neetická reklama, která ponižuje určité pohlaví. Snižuje lidskou důstojnost a je v rozporu s dobrými mravy (zákon č.  40/1995 Sb o regulaci reklamy). Často je taková reklama v kombinaci s dvojsmyslnou sexistickou narážkou absolutně mimo souvislost s propagovanou činností. 

Sexismus | Zdroj: Grafický odpadSexismus | Zdroj: Grafický odpad

Jak vzniká?

Kdysi dávno nám Véna popisoval svou první zkušenost se sexistickou reklamou. „Měl jsem mraky práce a seděl jsem u kompu jen tak. Dal jsem si bránu, pustil jsem si porno a četl chvilkami meme na soušlu. Do toho mě napsal šéfik, že mám volnou ruku. V tu chvíli se to ve mně začlo vařit.“

Ať už podobný dvojsmysl vymyslíte sami, nebo s partou u pivka, doporučujeme být rozvážní při realizaci. Krajský živnostenský úřad vám totiž může za sexistickou reklamu uložit pokutu až ve výši několik desítek tisíc korun. Nejenže to není zanedbatelná částka, navíc zaplatíte i poškozením značky. Kromě toho existuje pravděpodobnost, že si pozorující zapamatuje pouze vtip, ale nevzpomene si, k jaké službě či produktu se konkrétní vtip vztahoval.

Jak se této chybě vyhnout?

 1. Pokud vás něco podobného napadne, doporučujeme raději návrh uložit do šuplíku. Pokud si nejste jistí, zda váš návrh je, nebo není sexistický, mrkněte na Manuál pro posouzení sexistické reklamy od projektu Otevřená společnost ve spolupráci s Nesehnutím.
 2. Jako klienti či zadavatelé neriskujte pověst své značky špatnou propagací podobně jako např. zastavárny Index, Kalup machines.
 3. Zkuste oslovit zákazníky jiným způsobem. Propagujte jasně a stručně, co je vaší činností. Poraďte se s někým, kdo má v daném oboru přehled.

Grafický odpad

Od roku 2012 společně na sociálních sítích prezentujeme základní grafické chyby na reálných případech. „Stránka grafický odpad poukazuje na základní grafické chyby zábavnou formou“, jak jednou správně definoval jeden z našich sledujících. Pevně věříme, že opakování je matka moudrosti a pokud člověk vidí konkrétní chybu několikrát, sám si na ni poté dá ve své tvorbě pozor. Máme rádi přesah a často se snažíme dostat konkrétní případ k těm lidem, kteří by s ním mohli něco dělat.
Filip Čapský, Filip Bitnar a Václav „Véna“ Korela

Související

Při čekání na vlak už nebudete zoufalí a znechucení. Designérka připravila manuál, který pomáhá nádražím vytvořit kultivované a vstřícné prostory
Grafický design

Při čekání na vlak už nebudete zoufalí a znechucení. Designérka připravila manuál, který pomáhá nádražím vytvořit kultivované a vstřícné prostory

Kateřina Hubertová - 21. 11. 2022 - 7 min.

Nepochopitelný alibismus. Grafický designér Záruba vysvětluje, proč je zrušení Bienále Brno nenahraditelnou ztrátou pro celý obor
Ostatní

Nepochopitelný alibismus. Grafický designér Záruba vysvětluje, proč je zrušení Bienále Brno nenahraditelnou ztrátou pro celý obor

Kristína Fišerová - 30. 5. 2022 - 11 min.

Jak oslovit ty, kteří pracují za basu lahváčů, i ty, kteří těží bitcoin? Prezidentská kampaň Karla Janečka vzbuzuje rozporuplné pocity
Grafický design

Jak oslovit ty, kteří pracují za basu lahváčů, i ty, kteří těží bitcoin? Prezidentská kampaň Karla Janečka vzbuzuje rozporuplné pocity

Kristína Fišerová - 2. 3. 2022 - 5 min.

jelínek
Kavelky MYP 2024