Při vzdělávání grafiků se vedle řemesla zabýváme i etickými hodnotami, říká vedoucí ateliéru na Sutnarce. Jak to vypadá v praxi?

Kolekce Second Service, která vznikla ze spolupráce ateliéru Grafický design a digitální média na ZČU v Plzni s firmou Český porcelán Dubí | Zdroj: archiv ateliéru Grafický design a digitální média a ZČU v Plzni Kolekce Second Service, která vznikla ze spolupráce ateliéru Grafický design a digitální média na ZČU v Plzni s firmou Český porcelán Dubí | Zdroj: archiv ateliéru Grafický design a digitální média a ZČU v Plzni

Na umělecké fakultě Západočeské univerzity v Plzni, spjaté se jménem geniálního designéra Ladislava Sutnara, naleznete hned několik kateder věnujících se designu. Podívali jsme se na Katedru grafického designu a ilustrace a její ateliér Grafický design a digitální média. Jak je veden a čemu se studenti věnovali ve svých posledních projektech?

Obor grafického designu vnímají jako službu, zároveň ale dávají prostor pro osobitá, experimentální vyjádření. Vedoucí ateliéru, docentka Ditta Jiřičková, spolu s asistentkou Terezou Kovářovou, vedou studenty nejen k brilantnímu zvládnutí profese grafického designéra od základů, koncepce, estetické a řemeslné stránky až k závěrečné reflexi, ale snaží se studující kultivovat i jako celistvé osobnosti. Sama vedoucí ateliéru dodává: „Říká se, že vzdělávání může být koncipováno jako výchova k lidství nebo výchova k řemeslu. Myslím, že se u nás v ateliéru snažíme o obojí. Podle toho vybíráme naše semestrální, celoateliérová zadání, jak po stránce tematické, obsahové, tak z hlediska konkrétního výstupu a charakteru použitých technologií.

Jeden svět, motion, digi, nano i retro

Pro pochopení pedagogické práce Ditty Jiřičkové s jejími studenty je důležité vnímat význam slov „digitální média“ v názvu ateliéru. „Je to široký pojem, ale v jeho základu se nás dotýká, vzhledem k našemu oboru a vývoji v něm, zejména zaměření na pochopení motion designu, 3D modelování, web designu, komunikace na sociálních sítích nebo prezentací v digitálních platformách. V tomto duchu rozvíjíme spolupráci s ateliérem Interaktivního designu Jana Kokolii a předmětem Sound art Jakuba Rataje,“ uvádí Jiřičková.

Ateliér Grafický design a digitální média  FDU ZČU v Plzni – projekt ve spolupráci s Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 2024 | Zdroj: archiv ateliéru Grafický design a digitální média a ZČU v PlzniAteliér Grafický design a digitální média FDU ZČU v Plzni – projekt ve spolupráci s Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 2024 | Zdroj: archiv ateliéru Grafický design a digitální média a ZČU v Plzni

Jednou z čerstvých prací ateliéru je spolupráce s Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 2024, pro který studenti vytvořili návrh animované znělky a doprovodnou, tištěnou prezentaci. Letní semestr ateliéru byl proto zahájen prezentací historie vizuální podoby festivalu, který vznikl pod záštitou nevládní organizace Člověk v tísni. Pro správné uchopení tématu měli studenti možnost využít přednášek ke specifikaci zadání, dozvěděli se tak o historii vzniku festivalu, jeho zaměření, rozsahu a působení vizuálních identit, důrazu na přístupnost, současném vizuálním stylu se zaměřením na znělku, proces jeho vzniku, jeho specifika a dopad. Doplňovaly je také přednášky na téma vzniku deklarace lidských práv a obsahová struktura jednotlivých 30ti článků jako východiska pro návrhy znělky. Celý projekt byl koncipován jako myšlenková laboratoř pro znělku budoucího ročníku. Třicetivteřinová videa se zvukem mohli studenti vytvořit různými animačními přístupy – stopmotion, frame by frame, kreslenka nebo motion grafika – a každý student řešil jiný tematický okruh. Jak se se zadáním vypořádali, je možné zhlédnout na sociálních sítích ateliéru.

Instalace projektu Demokracie | Zdroj: archiv ateliéru Grafický design a digitální media a ZČU v PlzniInstalace projektu Demokracie | Zdroj: archiv ateliéru Grafický design a digitální media a ZČU v Plzni

Dalším příkladem směřování výuky v ateliéru Grafický design a digitální média jsou návrhy akustických panelů inspirované výzkumem nanostrukturních tenkovrstvých materiálů centra NTIS (Nové technologie pro informační společnost) při Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni. Pro výzkumné oddělení studenti navrhli funkční řešení, které reprezentativní formou představuje jejich práci. Pro tisk motivů, použitých na funkčních akustických panelech v laboratořích NTIS, byla využita technika risografie.

Kristýna Blínová - akustické panely - práce vznikla ze spolupráce ateliéru Grafický design a digitální média s výzkumným oddělením nanostrukturních tenkovrstvých materiálů při FAV ZČU | Zdroj: archiv vedoucí ateliéru Grafický design a digitální médiaKristýna Blínová - akustické panely - práce vznikla ze spolupráce ateliéru Grafický design a digitální média s výzkumným oddělením nanostrukturních tenkovrstvých materiálů při FAV ZČU | Zdroj: archiv vedoucí ateliéru Grafický design a digitální média

V poslední době ale byly výstupy tohoto ateliéru vidět nejvíce na minulé přehlídce Designblok v Praze ve Veletržním paláci. Zde ateliér prezentoval projekt Second Service aneb co zbyde pod slupkou nostalgie, jehož východiskem byly dekory na ¼ litrových porcelánových hrnkách z období 60.– 80. let. Inspirací pro ně byla běžná, sériová produkce porcelánek v Čechách, na které se většinou nepodíleli profesionální grafici – designéři. Cílem práce studentů bylo ve výsledku zachovat prožitek estetické asociace s původním výtvarným vyzněním a zároveň přinést svěží, nový, aktuální design se stopou profesionality. Součástí expozice projektu na zmiňovaném Designbloku 2023 pak byla hlasovací anketa pro veřejnost, ze které vzešla šestice nejžádanějších dekorů, nyní zařazených do průmyslové výroby firmy Český porcelán v Dubí. Aktuálně je navíc v přípravě kniha, která dokumentuje a rozšiřuje celý projekt, vychází i v anglickém překladu a křest by měla mít na podzim.

Hlasování veřejnosti na Designbloku 2023 - kolekce Second Service, která vznikla ze spolupráce ateliéru Grafický design a digitální média na ZČU v Plzni s firmou Český porcelán Dubí | Zdroj: archiv ateliéru Grafický design a digitální média a ZČU v PlzniHlasování veřejnosti na Designbloku 2023 - kolekce Second Service, která vznikla ze spolupráce ateliéru Grafický design a digitální média na ZČU v Plzni s firmou Český porcelán Dubí | Zdroj: archiv ateliéru Grafický design a digitální média a ZČU v Plzni

Pocta Santinimu / Santini Immortalis

Ačkoli je Plzeň spojována spíše se světoznámým architektem Adolfem Loosem, ateliér se věnoval jinému slavnému architektovi, Janu Blažeji Santinimu a to při příležitosti výročí 350 let od jeho úmrtí. Plzeňský ateliér si ho vybral pro komplexní výstavní projekt, který zahrnoval sérii plakátů a animovaných videí. Jejich obsahem byl často výrazný Santiniho vizuální jazyk, rozšířený o podstatná sdělení vztahující se k jeho tvůrčímu duchu, místům působení, pochopení duchovní symboliky a proporčních systémů. Projekt byl představen na mnoha místech v Čechách, první výstava proběhla v katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory, jako úvod do projektu Santini Immortalis, dále následovaly Plasy, Kladruby a Mariánská Týnice.

Filip Čevenka - Santini Immortalis | Zdroj: archiv vedoucí ateliéru Grafický design a digitální médiaFilip Čevenka - Santini Immortalis | Zdroj: archiv vedoucí ateliéru Grafický design a digitální média

Co nám ukazuje válka na Ukrajině?

Dalším z velmi aktuálních námětů pro zadání semestrálního projektu bylo nelehké téma války na Ukrajině, které také podpořila řada přednášek – historika Petra Hlaváčka, novináře Jolyona Naegele a ukrajinisty Davida Svobody – pro vyjasnění základních pojmů a informací (Co je demokracie? Co autokracie? Jak bránit šíření dezinformací?). Projekt spočíval v navržení plakátů s informačním charakterem, koncipovaných ale vizuálně, jako edice – aby přímost informací nebyla rozmělněna individuálním grafickým pojetím a zachovala si tak vizuální univerzálnost, přímost a účinnost. Vznikla tak kolekce posterů s předem definovanou škálou barev a kompozičních principů. Celý vizuální projev byl ale tvořen formou čistě textových plakátů, na kterých byla použitá důsledně česká písma. Studentům se tak podařilo nevycházet z formálních přístupů ideologické agitace a ani tam nesměřovat.

Projekt Demokracie byl součástí výstavy Best of Klauzury v Galerii Ladislava Sutnara (únor 2023) | Zdroj: Archiv FDU ZČUProjekt Demokracie byl součástí výstavy Best of Klauzury v Galerii Ladislava Sutnara (únor 2023) | Zdroj: Archiv FDU ZČU

Zvuk a pohyblivý obraz

Vedle své práce grafické designérky se Ditta Jiřičková věnuje i volné tvorbě, která bude k vidění v Galerii Ladislava Sutnara v Plzni na její připravované výstavě Všichni jsme… Pod kurátorským vedením Daniely Kramerové zde budou vystaveny její volné práce, digitálně tištěné grafiky, a zároveň pár ukázek prací souvisejících s designem prezentací festivalů soudobé hudby Contempuls. Součástí výstavy bude i kniha Second Service Story a zmíněné návrhy dekoru hrnků od studentů jako ukázka výsledků jejího pedagogického působení. Neváhejte a zajeďte proto do Plzně třeba rovnou na vernisáž 18. září v 18 hodin.

Vedoucí ateliéru Grafický design a digitální média doc. ak. mal. Ditta Jiřičková na pozadí vlastní digitální grafiky Decalogue, 2014 | Zdroj: archiv vedoucí ateliéru Grafický design a digitální médiaVedoucí ateliéru Grafický design a digitální média doc. ak. mal. Ditta Jiřičková na pozadí vlastní digitální grafiky Decalogue, 2014 | Zdroj: archiv vedoucí ateliéru Grafický design a digitální média

Článek vznikl v rámci placené spolupráce.

Související

Architektura ve šperku. Studenti Sutnarky našli inspiraci v díle geniálního stavitele Santiniho
Produktový design

Architektura ve šperku. Studenti Sutnarky našli inspiraci v díle geniálního stavitele Santiniho

Tereza Urban - 27. 9. 2023 - 9 min.

K čemu je vlastně studium na vysoké škole? Odpovídá vedoucí ateliéru grafického designu na Sutnarce
Grafický design

K čemu je vlastně studium na vysoké škole? Odpovídá vedoucí ateliéru grafického designu na Sutnarce

Radka Machalická - 24. 8. 2017 - 7 min.

Úspěch ateliéru Fashion design Ústavu umění a designu ZČU Plzeň v Americe
 

Úspěch ateliéru Fashion design Ústavu umění a designu ZČU Plzeň v Americe

Helena Krbcová - 20. 11. 2009 - 4 min.

jelínek
Kavelky MYP 2024