Představujeme vám finálové návrhy v naší soutěži na novou vizuální identitu města Litoměřice

Návrh logotypu pro město Litoměřice, Eva Vopelková, zdroj: archiv Návrh logotypu pro město Litoměřice, Eva Vopelková, zdroj: archiv

Cílem soutěže, vyhlášené organizací CZECHDESIGN, bylo najít nový jednotný vizuální styl pro město Litoměřice, který by přesně vystihl jeho charakter, se kterým se ztotožní obyvatelé města a jenž ho bude dobře reprezentovat. Do uzavřené dvoukolové soutěže bylo vyzváno 5 grafických designérů a studií. My vám představujeme 3 finálové návrhy, které se probojovaly do druhého kola a z nichž vyšla jako vítěz místní autorka Eva Vopelková.

Studio Colmo

Studio Colmo, založeno roku 2008 v Praze, reprezentují jeho zakladatelé Markéta HanzalováMiroslav Roubíček. Úzce spolupracují ale i se souvisejícími profesemi, jako jsou fotografové, architekti, programátoři a další.

Studio Colmo má s tvorbou vizuální identity mnohaleté zkušenosti, v poslední době třeba ze spolupráce s městem Nymburk. V jejich portfoliu dále najdeme několik výstavních projektů pro Uměleckoprůmyslové museum v Praze nebo další vizuální identity a značky, jako třeba pro produkční společnost Pinkproductions nebo Vysokou školu kreativní komunikace.

Markéta Hanzalová a Miroslav Roubíček, zdroj: www.colmo.czMarkéta Hanzalová a Miroslav Roubíček, zdroj: www.colmo.cz

„Naše koncepce značky představuje město Litoměřice jako místo s dobrou energií. Moderní město nezatížené průmyslem, s malebnou okolní krajinou, fungující infrastrukturou a pokrokovým vedením. Jednoduše jako místo, kde se lidem dobře žije a kam je radost se vracet. V návrhu jsme se soustředili na současnou atmosféru města, která má podle našeho názoru největši hodnotu ve své komplexnosti – město nabízí ideální mix historie, kultury, okolní přírody, průmyslu, technologií, udržitelného rozvoje, podmínek k práci a příležitostí k trávení volného času,“ komentují autoři návrhu.

Na finálovém návrhu porota ocenila širokou variabilitu systému vizuálních prvků, grafické šablony s tvary vycházejícími z místních reálií, dobře vyřešený merchandising a dobré zpracování úpravy Radničního zpravodaje. 

návrh nové vizuální identity pro město Litoměřice, studio Colmonávrh nové vizuální identity pro město Litoměřice, studio Colmo

„Naším záměrem bylo vytvořit značku, která má emoce, je lidská a komunikativní a představuje město jako organismus, osobu, která má ke svým obyvatelům vztah (a oni k ní). Jednoduchá zkratka počátečních písmen názvu města ve tvaru symbolizujícím městský erb vytváří pomyslnou usmívající se tvář. Chtěli jsme se vymezit proti neosobním, technicistním městským značkám nebo značkám čerpajícím pouze z historických památek. Ve vizuální identitě města odkazujeme na místní architektonické, urbanistické nebo krajinné reálie a přetváříme je do jednoduchých grafických kulis, rámujících prezentaci města,“ doplňuje Miroslav Roubíček.

Studio Lemon design

Tým studia Lemon design se skládá ze Štěpána Holiče, grafického designéra a majitele studia, grafické designérky Martiny ŠvirákovéOndřeje Verzicha, věnujícího se DTP a tisku a v neposlední řadě Petra Bětíka, který má na starosti polygrafické práce. Studio Lemon design má za sebou projekty nové vizuální identity pro města Frýdek-Místek, středočeské město Příbram, dále také pro městské části Praha 11, Praha 14 a Praha 20

Martina Šviráková, Ondřej Verzich,  Petr Bětík a Štěpán Holič, zdroj: archivMartina Šviráková, Ondřej Verzich, Petr Bětík a Štěpán Holič, zdroj: archiv

„Pilíř vizuální identity Litoměřic je postaven na propojení dvou zdánlivě nesourodých prvků – ornamentální verzálky L odkazující na středověké iniciály a QR kód, dekor 21. století. Komunikace města umí tudíž nejen propojovat svět off-line a on-line, ale také dynamicky reagovat na odkazovaný obsah. Jsme si vědomi, že druhá vrstva značky může zůstávat některým divákům skryta, avšak grafický symbol jako takový zůstává dál výraznou rozpoznávací ikonou,“ vysvětlují autoři návrhu.

Na návrhu pro město Litoměřice se porotě líbil zajímavý a neotřelý nápad, který má potenciál interaktivity, snahu začlenit do vizuálního stylu druhou komunikační rovinu a skloubit historické motivy s moderními technologiemi. Problematický prvek viděli porotci hlavně v práci s QR kódem, který není nadčasový a zaměřuje se na omezenou cílovou skupinu.

návrh nové vizuální identity pro město Litoměřice, studio Lemon designnávrh nové vizuální identity pro město Litoměřice, studio Lemon design

„Logu sluší větší rozměry, a proto, je-li to možné, stává se nejvýraznějším prvkem vizuálu. Základní světle zelenou barvu s černou doplňuje široká řada svěžích tónů. Neomezená možnost vkládání rozšiřujících informací přítomných on-line znamená jistou dynamiku a proměnlivost digitálního dekoru,“ doplňují autoři vizuálu.

Eva Vopelková

Do vyzvané soutěže jsme oslovili také lokální grafickou designérku a ilustrátorku, absolventku Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Evu Vopelkovou, která v Litoměřicích žije a působí. A právě její návrh porotu přesvědčil nejvíce. Pro své rodné město vytvořila již předtím vizuál na oslavy výročí 800 let historie.

Eva Vopelková, foto: Ondřej ZemanEva Vopelková, foto: Ondřej Zeman

„Litoměřice jsou královským městem s bohatou historií. Jsou také zároveň městem harmonickým, hravým, plným vstřícných lidí. Záměrně jsem tedy nenavázala na původní heraldický znak laděný do rudé barvy, se kterým bych se jako občan neztotožnila. Modrá a žlutá jsou barvami královskými, litoměřickými, barvami městských hradeb a řeky. Nový logotyp je malebný jako Litoměřice samy. Je v něm stylizovaná radnice s věží ve tvaru kalichu a řeka Labe, což jsou symboly pro město už po staletí. Nabízí se také jazyková hra s písmenem „m“. Pro vizuál je zvoleno písmo Urban Grotesk navržené Tomášem Brousilem a Suitcase Type Foundry,“ komentuje návrh logotypu jeho autorka.

Porota na návrhu Evy Vopelkové ocenila hlavně fakt, že se jí podařilo vyjádřit představu obyvatel o obrazu města a že tento návrh souzní s atmosférou Litoměřic a geniem loci. Kladné hodnocení si vysloužilo i barevné ladění, celková rozpracovanost a otevřenost systému a v neposlední řadě také široká variabilita použití tohoto vizuálního stylu.

„Jsme rádi, když se nám do projektů daří zapojovat lokální autory a ještě větší radost máme z toho, když jejich práce zvítězí i v těžké konkurenci ostatních vybraných autorů. Přejeme Litoměřicím s jejich novou vizuální identitou mnoho štěstí a těšíme se na její postupné uvádění do praxe.“ dodává Jana Vinšová, porotkyně a ředitelka CZECHDESIGN.

návrh nové vizuální identity pro město Litoměřice, Eva Vopelkovánávrh nové vizuální identity pro město Litoměřice, Eva Vopelková

„Vše propojují funkční elementární tvary inspirované místními památkami, díky nimž jsem vnesla náladu města do celé vizuální identity. Vychází z ilustrace města, ze které jsou použity jen výřezy. Je to inspirováno procházkami městem, kdy si všímáme víc detailů a tvarů než města jako celku,“ dodává autorka návrhu.

O soutěži

Porota se skládala se zástupců města Litoměřic a nezávislých porotců.

Zástupce města tvořili: místostarosta Litoměřic Mgr. Karel Krejza, zastupitel města Tomáš Sarnovský, tajemník městského úřadu Mgr. Milan Čigáš a Ing. Bc. Eva Břeňová, vedoucí odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu městského úřadu a tisková mluvčí města jako náhradnice porotce.

Za nezávislé odborníky v porotě zasedli: Akad. soch. Libor Pisklák, grafický designér MgA. Pavel Frič (FUD UJEP), teoretička designu a ředitelka CZECHDESIGN Mgr. Jana Vinšová, grafický designér MgA. Jiří Karásek (Studio Marvil) a grafický designér MgA. Jiří Hanek.

V prvním kole bylo vyzváno 5 grafiků/studií: Ondřej Zámiš, Eva Vopelková, Studio Shapito / Jakub Konupka, Studio Colmo / Markéta Hanzalová a Miroslav Roubíček, Lemon Design / Štěpán Holič.

Více o nové vizuální identitě Litoměřic a její autorce Evě Vopelkové.

Související

Využila dominanty města a uspěla. Nový vizuální styl pro Litoměřice vytvořila rodačka Eva Vopelková
Grafický design

Využila dominanty města a uspěla. Nový vizuální styl pro Litoměřice vytvořila rodačka Eva Vopelková

Jarmila Řehořková - 25. 9. 2019

5 studií, která soutěží o zakázku na vizuální styl města Litoměřice
Grafický design

5 studií, která soutěží o zakázku na vizuální styl města Litoměřice

Jarmila Řehořková - 1. 4. 2019

Erb už Litoměřicím nestačí. Jedno z nejlepších míst pro život hledá s pomocí CZECHDESIGN vizuální styl
Grafický design

Erb už Litoměřicím nestačí. Jedno z nejlepších míst pro život hledá s pomocí CZECHDESIGN vizuální styl

Jarmila Řehořková - 21. 3. 2019

job shop
výstava czd
kruh 2024 duben
shop 4/2024