Představujeme nový studijní program Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru. Jeho první studenty již brzy přivítá liberecká fakulta

Výstava k 25. výročí  FUA v Galerii Jaroslava Fragnera | Zdroj: FUA TUL Výstava k 25. výročí FUA v Galerii Jaroslava Fragnera | Zdroj: FUA TUL

Katedra umění, Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci otevře počínaje příštím akademickým rokem nový studijní program Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru –, a to v bakalářském i navazujícím stupni studia. Nepromeškejte přihlášku do prvního ročníku nového ateliéru pod vedením Jana Stolína a Richarda Loskota, kterou lze podat nejpozději do 30. listopadu.

Studijní program nového oboru poskytuje studentům jak teoretické znalosti, tak praktické dovednosti v tvorbě ve veřejně sdíleném prostoru. Základem studia je průzkum, analýza a utváření vztahů mezi designem, uměním a veřejně sdílenými prostory utvářenými občanskou společností. Proto se budou studenti zabývat způsoby, postupy a metodami tvorby ve veřejném prostoru, podmínkami jejich recepce a kritiky. Cílem studia je poskytnout studentům (návrhářům prostředí) vysokoškolské vzdělání, obecnější rozhled a kritické myšlení v oblasti tvorby ve veřejném prostoru.

Objekt v Liberci – seřazení květin do spektra světla | Zdroj: Archiv Richarda LoskotaObjekt v Liberci – seřazení květin do spektra světla | Zdroj: Archiv Richarda Loskota

Tvorba ve veřejném prostoru volně navazuje na obor environmentální design s tím, že nyní v něm student může jít i cestou volné umělecké tvorby. Můžou tak vzniknout objekty, které nutně nemají praktickou funkci, ale jen pocitovou či estetickou. Přibližujeme se tak aktuálním tendencím, které v zahraničí můžeme vidět například u britského studia Assemble,“ přibližuje genezi vzniku nového studijního programu jeden z vedoucích ateliéru Richard Loskot. 

Vedoucí ateliérů

Vedoucí katedry doc. M. A. Jan Stolín je zároveň spolu s MgA. Richardem Loskotem vedoucím dvou ateliérů tohoto nového programu. Oba se pojmu prostředí vždy intenzivně věnovali. „Dá se říct, že se obecně zabývám reinterpretací prostoru, ale raději mluvím o reinterpretaci místa. To znamená, že nějakým způsobem měním prostor města nebo krajiny, do kterého se snažím zasáhnout,“ uvedl Jan Stolín, který na Fakultě umění a architektury TUL působí již od roku 1998. 

Richard Loskot má však k fakultě také blízký a dlouholetý vztah. Nejenže fakultu v Liberci vystudoval, přesněji ateliér Vizuální komunikace, nabyl také bohaté zkušenosti jako vedoucí bývalého ateliéru Environmental design. Založil mimo jiné i skupinu UAII, která chce pracovat na pomezí umění a architektury. Dle něj architekt ani umělec nenavrhuje prostor, ale vždy navrhuje prostředí. Z mé praxe studia UAII mohu potvrdit, že absolvent může navrhovat expozice výstav, spolupracovat s architekty na řešení veřejných prostor, být autorem dětských hřišť nebo světelné instalace či vymyslet nový systém pítek z dešťové vody,“ přibližuje Richard své projekty.

Vedoucí ateliéru Tvorba ve veřejném prostoru – MgA. Richard Loskot a doc. M. A. Jan Stolín | Zdroj: archiv autorůVedoucí ateliéru Tvorba ve veřejném prostoru – MgA. Richard Loskot a doc. M. A. Jan Stolín | Zdroj: archiv autorů

Oba mají na kontě i společný projekt – realizovali neviditelný památník k šedesátiosmičkovému výročí. Byla to netradiční forma nehmotného památníku na základě krátkých vzkazů od významných osobností z Liberce. Ateliéry povedeme s Richardem Loskotem rovnocenně. Každý z nás vnímá veřejný prostor z jiné perspektivy, což s sebou přináší cennou zpětnou vazbu nejen pro nás, ale především pro studenty,“ uvedl Jan Stolín. 

Interdisciplinární přesah 

Studijní program Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru se zabývá navrhováním na hranici a mimo hranice jednotlivých uměleckých oborů a médií. Tvorba současných vztahů mezi těmito a dalšími obory je bezprostředně spojena s koncepty a performativy veřejnosti, veřejných (občanských) aktivit a iniciativ, tedy se školenou tvorbou i neškolenou participací zaměřenou na pěstování společenského duchovního i fyzického prostoru, který je sdílen lidmi bez předdefinování jejich rozdílů. Tím také navazuje na současné tendence zásahů do veřejného prostoru a připravuje odborníky, kteří budou aktivně kvalitu veřejného prostoru ovlivňovat. 

Jan Hubáček – Intervence do prostředí pomocí autonomního zařízení | Zdroj: FUA TULJan Hubáček – Intervence do prostředí pomocí autonomního zařízení | Zdroj: FUA TUL

Absolventi programu se uplatní jako návrháři objektů a prostředí ve veřejném prostoru ve všech jeho kontextech. Mohou také působit jako samostatní umělci a návrháři v oblastech volného či užitého umění, jako členové a spolupracovníci uměleckých, designérských, architektonických a urbanistických ateliérů a skupin, ale také jako konzultanti občanských iniciativ a komunitních sdružení. Nemáme ambice tvořit veřejný prostor jako architekt, naším cílem je tvořit v něm, vysvětluje vedoucí ateliéru Jan Stolín a Richard Loskot pokračuje: Chceme, aby náš absolvent měl holistický přístup k tvorbě, aby spojoval obory a přicházel s nečekanými a inovativními řešeními veřejného prostoru. Já osobně raději říkám prostředí a tím jen deklaruji návaznost na minulý obor.

Richard Loskot –  Nebe na zemi | Zdroj: FUA TULRichard Loskot – Nebe na zemi | Zdroj: FUA TUL

Vítězslav Plavec – Na světle | Zdroj: FUA TULVítězslav Plavec – Na světle | Zdroj: FUA TUL

Náplní studia je tvorba děl (objekty, instalace a prostředí) ve veřejném prostoru navrhovaná bez omezení klasickými a moderními uměleckými, architektonickými a urbanistickými druhy a médii. Mohou zahrnovat tvorbu 2D i 3D fyzických i digitálních objektů, instalací, prostředí, ale také různé návrhy intervencí do urbánních, krajinných a smíšených veřejných prostor a míst a konečně také rozmanité způsoby individuální a komunitní participace občanské veřejnosti na jejich vzniku. Obor se vyučuje ve všech stupních studia – bakalářský, magisterský i doktorandský. Studentům umožníme vyzrát nejen jako osobnost, ale také jako umělec, což je pro individualistický přístup v umění nezbytné, popisuje vize ateliéru Jan Stolín. 

Jan Stolín – Projekt pro Oblastní galerii v Liberci 2013 | Zdroj: FUA TULJan Stolín – Projekt pro Oblastní galerii v Liberci 2013 | Zdroj: FUA TUL

Výuku zajistí dva ateliéry  

Kvůli širokému záběru studijního programu Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru je výuka rozdělena do dvou ateliérů, přičemž jeden povede Jan Stolín s Petrou Vlachynskou a druhý ateliér povede Richard Loskot s Jaroslavem Prokešem.

Podobný program se připravuje i v sousední Bratislavě, nicméně u nás je obor tohoto typu prozatím jediný akreditovaný. Je jen otázka času, kdy se objeví další. Města si uvědomují, jak je veřejný prostor důležitý a jakou důležitou roli umění a kulturní instituce ve městech a regionech plní. Jak pozitivně ovlivňují naše prostředí, ve kterém žijeme,“ vysvětluje vedoucí ateliéru Jan Stolín. 

Jakub Tkáč – Světlo (akustické řešení prostoru) | Zdroj: FUA TULJakub Tkáč – Světlo (akustické řešení prostoru) | Zdroj: FUA TUL

Průběh přijímací zkoušky

Přijímací řízení do bakalářského studijního programu je dvoukolové a probíhá ve dvou po sobě následujících dnech. V prvním kole uchazeč předloží domácí práce s tématem, které se vztahuje k programu. V prvním kole přijímací komise vybere na základě předložených prací uchazeče, kteří postupují do dalšího kola zkoušky. Ve druhém kole absolvuje uchazeč poznávací test z moderního umění, výtvarné úkoly a rozhovor s uchazeči. 

Zájemci o toto studium se mohou hlásit do 30. listopadu 2020 elektronicky na portálu stag.tul.cz, pod odkazem Uchazeč.

Jan Stolín – Galerie GASK | Zdroj: FUA TULJan Stolín – Galerie GASK | Zdroj: FUA TUL

Související

Studujte nový doktorský obor Architektura a urbanismus v Liberci! Přihlášky můžete podat do poloviny září
Kritika a teorie

Studujte nový doktorský obor Architektura a urbanismus v Liberci! Přihlášky můžete podat do poloviny září

Tereza Urban - 17. 7. 2020 - 8 min.

Malá, otevřená, dynamická. Jiří Suchomel před dvaceti čtyřmi lety FUA TUL zakládal a stále na ni učí
Interiér a architektura

Malá, otevřená, dynamická. Jiří Suchomel před dvaceti čtyřmi lety FUA TUL zakládal a stále na ni učí

Nikol Galé - 8. 11. 2019 - 5 min.

Hledá, co nás přesahuje. Umělec Richard Loskot připravuje se svými studenty instalaci do Londýna
Interiér a architektura

Hledá, co nás přesahuje. Umělec Richard Loskot připravuje se svými studenty instalaci do Londýna

Nikol Galé - 1. 11. 2019 - 4 min.

Můj ateliér je příkladem otevřeného, svobodného a výtvarného přístupu k navrhování architektury, říká Aleš Novák z TUL v Liberci
Interiér a architektura

Můj ateliér je příkladem otevřeného, svobodného a výtvarného přístupu k navrhování architektury, říká Aleš Novák z TUL v Liberci

Nikol Galé - 20. 9. 2019 - 6 min.

Studuj Arts Management ve Zlíně! Nový obor láká studenty, přihlásit se je možné do poloviny srpna
Design služeb

Studuj Arts Management ve Zlíně! Nový obor láká studenty, přihlásit se je možné do poloviny srpna

Hana Havlová - 1. 8. 2019 - 2 min.

Body pro site-specific. Absolutním vítězem soutěže Ještěd f kleci je ateliér Richarda Loskota
Interiér a architektura

Body pro site-specific. Absolutním vítězem soutěže Ještěd f kleci je ateliér Richarda Loskota

Redakce Czechdesign - 25. 6. 2019 - 2 min.

jelínek
SHOP BANNER UNOR 2024