Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Představujeme finálové návrhy v soutěži na vizuální styl Kadaně

Malebné město s bohatou historií nedávno prostřednictvím soutěže, kterou pořádala organizace CZECHDESIGN, našlo novou podobu své komunikace. Výsledek vzešel z uzavřené dvoukolové soutěže. Seznamte se s návrhy, které se utkaly ve finále.

3. Studio Jakub Vaněk

Jakub Vaněk a Barbora Micajová, autoři diskutovaného vizuálu pro Prahu 3, v soutěži představili návrh identity, který postavili na silném konceptu růstu. Myšlenka se prolíná celým návrhem, v ilustracích, reklamních předmětech i heslu „Vzhůru Kadaň!“.

​„Kadaň od roku 89 roste jako z vody. Stále vzkvétá, míří vzhůru. Pomyslně převyšuje svou malebností a ambicemi zbytek regionu. Ať už je to lidmi, Maxipsem Fíkem nebo řekou Ohří, tohle vytahování z ústecké hnědi jí sluší,“ komentuje Barbora Micajová.

Vizuální styl Kadaně od Jakub Vaněk studio | Zdroj: Jakub Vaněk studioVizuální styl Kadaně od Jakub Vaněk studio | Zdroj: Jakub Vaněk studio

Vizuální styl Kadaně od Jakub Vaněk studio | Zdroj: Jakub Vaněk studioVizuální styl Kadaně od Jakub Vaněk studio | Zdroj: Jakub Vaněk studio

Vizuální styl Kadaně od Jakub Vaněk studio | Zdroj: Jakub Vaněk studioVizuální styl Kadaně od Jakub Vaněk studio | Zdroj: Jakub Vaněk studio

Vizuální styl Kadaně od Jakub Vaněk studio | Zdroj: Jakub Vaněk studioVizuální styl Kadaně od Jakub Vaněk studio | Zdroj: Jakub Vaněk studio

Identita pro Kadaň od Jakub Vaněk studio je výstižná, osobitá, hrdá a sebevědomá, avšak nemusí být na první pohled srozumitelná napříč všemi médii a typy komunikace, funguje spíše literárně.

Porota ocenila dobře zvolenou paletu barev, působivě byl vytvořen např. formát novin nebo uvítacího plakátu ve formě totemu. Slabinu porota viděla také ve zpracování systému označení příspěvkových organizací města.

2. Studio Dipozitiv

Studio při návrhu vycházelo ze tří základních pravidel.

Kadaň si díky jejímu charakteru zamiluje každý. Ať už zde bydlí, či Kadaní pouze projíždí. Logo musejí obyvatelé přijmout za své, a to se podaří pouze v případě, že logo zvládne nakreslit i malé dítě. A vizuální systém by měl být schopen nabídnout dostatečnou variabilitu, aby pohodlně pokryl všechny aspekty a potřeby města.

Návrh je postaven na typicky české, ale relativně vzácné liteře písmene Ň. Barevnost vychází z heraldiky města Kadaně, která byla doplněna o další barevné škály pro jednotlivé komunikační kanály města.

Vizuální styl Kadaně od Dipozitiv, logo | Zdroj: Dipozitiv Vizuální styl Kadaně od Dipozitiv, logo | Zdroj: Dipozitiv

Vizuální styl Kadaně od Dipozitiv | Zdroj: Dipozitiv Vizuální styl Kadaně od Dipozitiv | Zdroj: Dipozitiv

Vizuální styl Kadaně od Dipozitiv | Zdroj: Dipozitiv Vizuální styl Kadaně od Dipozitiv | Zdroj: Dipozitiv

Vizuální styl Kadaně od Dipozitiv | Zdroj: Dipozitiv Vizuální styl Kadaně od Dipozitiv | Zdroj: Dipozitiv

Studio Dipozitiv předložilo návrh vizuálního stylu založeného na nahrazení háčku ve slově Kadaň symbolem srdce. Koncept nabízí potenciál nahradit diakritický symbol háčku srdíčkem, nicméně dle poroty je využitím samotného symbolu srdce tento návrh snadno zaměnitelný, objevuje se často u jiných měst a kampaní v ČR i ve světě.

Porota ale ocenila jednoduchost systému vizuální identity, propracovaný set ilustrací a práci s přídavnými jmény na plakátech (např. kulturní Kadaň, sportovní Kadaň).

1. Studio Colmo

V soutěži na vizuální styl města Kadaně zvítězilo studio Colmo, které představilo jednoduchý, srozumitelný a dlouhodobě udržitelný systém.

Východiskem bylo pro studio propojení historie a současnosti města. ​„Přístup radnice ke správě města a snoubení historického pozadí se současností jsme se snažili zkombinovat nejen ve značce, ale také v celém konceptu prezentace města. Navrhli jsme jednoduché typografické logo, které tyto dva aspekty spojuje. Úvodní litera K kombinuje tvarosloví grotesku (současnost) a prvky antikvy (historie). Symbol K pak bude sloužit i jako výchozí element pro tvorbu značek městských organizací,“ komentuje Miroslav Roubíček ze studia Colmo.

Vizuální styl Kadaně od Colmo | Zdroj: ColmoVizuální styl Kadaně od Colmo | Zdroj: Colmo

Vizuální styl Kadaně od Colmo | Zdroj: ColmoVizuální styl Kadaně od Colmo | Zdroj: Colmo

Vizuální styl Kadaně od Colmo | Zdroj: ColmoVizuální styl Kadaně od Colmo | Zdroj: Colmo

Porota na vítězném návrhu ocenila precizní práci s typografií, literou K a představenou komunikační strategii, která je založená na velmi nápaditém copywritingu a ilustracích.

Více o konceptu studia Colmo najdete v samostatném článku.

Další články