Právo a design. Kreativci, zbystřete, právnička Liběna Šrámková ví, jaká úskalí vás mohou čekat při přípravě smlouvy

Připravili jsme pro vás unikátní sérii článků, ve které budeme řešit otázky ohledně práva a designu. I Foto: Kateřina Uksová Připravili jsme pro vás unikátní sérii článků, ve které budeme řešit otázky ohledně práva a designu. I Foto: Kateřina Uksová

Právní otázky kreativní práce nepatří k těm, které by designéři a designérky plnili s vášní a plnou pozorností. Stává se proto, že se věnují zakázce na základě nepříliš detailně specifikované dohody, někdy dokonce jen ústní – což bohužel mívá nepříjemné následky, ať jde o vychladnutí druhé strany, její nezpůsobilost za zakázku zaplatit nebo spor o povahu samotné práce. Kromě autorství je nutné se věnovat i obchodní stránce designérské profese.

Advokátka Liběna Šrámková, která se specializuje na pomoc lidem v kreativních a sportovních odvětvích, radí trvat na písemné smlouvě o dílo, když designérem nebo designérkou vytvořené dílo může být současně dílem autorským. Smlouva tedy bude obsahovat i ustanovení, která běžně smlouvy tohoto typu neobsahují, a to licenční ujednání – podmínky užívání autorského díla klientem. 

Jak na smlouvu s designérem nám radí Liběna Šrámková. I Zdroj: Archiv autoraJak na smlouvu s designérem nám radí Liběna Šrámková. I Zdroj: Archiv autora

#1 CO MÁ DESIGNÉR OHLÍDAT VE SMLOUVĚ? 

S kým

Umíte si o klientovi zjistit alespoň základní informace? Zda jde o spotřebitele, podnikatele (OSVČ) nebo obchodní společnost, je obvykle na první pohled zřejmé. Kdo ale může za společnost podepisovat? Není klient v insolvenci? Za poplatek můžete také zjistit, zda proti němu není vedeno exekuční řízení. Pokud ano, pravděpodobnost zaplacení ceny vašeho díla je velmi malá. 

Co

Nepodceňujte vymezení díla. Za jakým účelem je dílo vytvářeno? Co od vás klient vlastně očekává? Jsou jeho představy shodné s těmi vašimi? Mnohdy strany teprve ve chvíli, kdy je ona představa zaznamenávána „na papír“, zjistí, že se jejich představy zásadně liší. Určitě nechcete, aby takové rozpory nastaly až v okamžiku dokončení a předání díla klientovi. 

Designéři Hanna Litwin a Romin Heide navrhují věšák pro českou značku TON. I Zdroj: TONDesignéři Hanna Litwin a Romin Heide navrhují věšák pro českou značku TON. I Zdroj: TON

Kdy & jak

Termíny, termíny, termíny! Nejdůležitější jsou termín pro dodání díla a termín zaplacení ceny, případně také licenční odměny. Vymezení dodacích podmínek záleží na tom, čemu se který designér či designérka věnuje. Jste grafik*grafička a navrhujete pro klienty logo, nebo jste architekt*architektka a kreslíte projektovou dokumentaci? Sjednejte si, v jakém formátu, případně také na jakém datovém nosiči, má být výsledek vaší práce předán. Vytváříte pro klienta sochu? Kde bude místo dodání a kdo ponese náklady na dopravu? Takové náklady, se kterými nikdo nepočítá, mohou výrazně ovlivnit vaši výslednou kalkulaci zakázky.

Cena

Nejjistější způsob je určit cenu konkrétní částkou. Kupujete pro zhotovení díla drahý materiál nebo budete dílo vytvářet i několik měsíců? Pak je namístě požadovat úhradu zálohy nebo úhradu ceny po částech, tedy po odevzdání jednotlivých částí díla. Pokud jste plátci daně z přidané hodnoty, nezapomeňte výslovně tuto skutečnost uvést. Rozdíl ceny s DPH nebo bez může být u větších zakázek zásadní. Pokud jste si sjednali barter, kdy dochází k výměně zboží nebo služeb bez použití peněz, uveďte hodnotu vašich vzájemných plnění. Nebude ji muset primárně zjišťovat sám finanční úřad, který se může dopočítat hodnot pro vás nepříhodných.

Pokud jste si sjednali barter, je důležité si vzájemně uvést hodnotu vašich plnění. I Zdroj: archiv autoraPokud jste si sjednali barter, je důležité si vzájemně uvést hodnotu vašich plnění. I Zdroj: archiv autora

Licence

Jedná se o oprávnění nakládat s autorským dílem dle obsahu licence. Pokud neurčíte způsob a rozsah licence (územní, časový a množstevní), platí, že jste poskytli licenci k užití díla k účelu, který vyplývá ze smlouvy. Můžete dílo užít sami? Pokud si neupravíte vlastní režim, můžete vytvořené dílo sami užívat za předpokladu, že takové jednání nebude v rozporu s oprávněnými zájmy klienta. Aby nedošlo k dohadům o účelu smlouvy nebo o oprávněných zájmech klienta, doporučujeme možnosti užití díla, tj. obsah a rozsah licence, ve smlouvě upravit.

Chcete být u svého díla, typicky například u fotografií, vždy označeni? Nezapomeňte si tuto povinnost klienta ve smlouvě výslovně vymínit. 

Nesjednáte-li si ve smlouvě (písemně!) výhradní licenci, platí, že jste klientovi udělili licenci nevýhradní. Můžete pak tutéž licenci poskytovat dalším osobám, což v praxi znamená například prodávat dále vytvořené grafiky, fotografie, ilustrace atd. dalším klientům.

Licenční odměna bývá zahrnuta v ceně díla, nicméně doporučujeme vyjádřit alespoň procenty, jakou část ceny představuje.

Nabyvatel nevýhradní licence může dílo poskytovat dalším osobám. I Foto: Petra HuraiNabyvatel nevýhradní licence může dílo poskytovat dalším osobám. I Foto: Petra Hurai

Pokuty

Pokuta za prodlení s úhradou ceny může být významným nástrojem k tomu, aby klient zaplatil včas. Pokud se takové ustanovení ve smlouvě objeví, je třeba počítat s tím, že i klient bude pravděpodobně vyžadovat „své“ ustanovení o pokutě pro vás za prodlení s dodáním výrobku.

Trvání smlouvy

Jde-li o jednorázové plnění, smlouva skončí splněním, tj. předáním díla nebo zaplacením ceny podle toho, co nastane později. Pokud se ale má jednat o dlouhodobou spolupráci, věnujte pozornost době trvání smlouvy a podmínkám předčasného ukončení. Pokud neupravíte možnost „výpovědi bez udání důvodu“, může být smlouva jednou ze stran ukončena zpravidla jen ve chvíli, kdy druhá strana smlouvu porušuje.

Forma smlouvy

Věděli jste, že smlouva nemusí být uzavřena jen tím způsobem, že strany podepíší dokument, který je tak nadepsán? Smlouvu je možné uzavřít písemně i prostřednictvím e-mailu nebo komunikace na sociálních sítích. Vykládat potom ale obsah takového smluvního vztahu může být velmi složité. Už vůbec nelze doporučit pouze ústní uzavření smlouvy. Doporučení tedy zní: navštivte před zahájením vaší činnosti odborníka a investujte do vzorové smlouvy či objednávky. Právník by měl nejprve dobře pochopit vaši činnost a obchodní model a poté na míru připravit vzorovou smlouvu či objednávku, kterou budete předkládat k podpisu svým klientům. 

O podobě smlouvy byste se vždy nejdříve měli poradit s odborníkem nebo investovat do její vzorové formy. I Zdroj: TONO podobě smlouvy byste se vždy nejdříve měli poradit s odborníkem nebo investovat do její vzorové formy. I Zdroj: TON

Na závěr zbývá uvést, že ne všechny vaše výstupy budou autorským dílem, což ovšem neznamená, že je může kdokoli beztrestně používat ke svému obchodnímu prospěchu. Kdy vznikne autorské dílo? A kdy a jak lze ochránit vaši produkci, když se o autorské dílo nejedná? O tom budeme psát v dalších článcích.

Právo a design

Baví vás formát Právo a design a chcete se dozvědět od Liběny Šrámkové ještě víc? O vzdělávací sérii nebo o Liběně samotné se můžete dočíst v rozsáhlém rozhovoru nebo sledujte náš web, kde se mimo jiné dozvíte: 


  • kdy vznikne autorské dílo a jaká jsou práva autora,
  • proč se nemají kopírovat výrobky konkurence,
  • k čemu jsou ochranné známky a průmyslový vzor a kdy je můžete potřebovat,
  • jak rozjet vlastní podnikání
  • a jak na ochranu brandu.

Související

Nechci muset kupovat jen výrobky z Číny. Právnička Liběna Šrámková se rozhodla pomáhat designérům s problémy, které ničí jejich profesi
Ostatní

Nechci muset kupovat jen výrobky z Číny. Právnička Liběna Šrámková se rozhodla pomáhat designérům s problémy, které ničí jejich profesi

Nikol Galé - 14. 2. 2024 - 9 min.

Byla to vyčerpávající zkušenost. Teď je to ale uzavřená kapitola. Ateliér SAD o plagiátorství i o vztahu s klienty
Interiér a architektura

Byla to vyčerpávající zkušenost. Teď je to ale uzavřená kapitola. Ateliér SAD o plagiátorství i o vztahu s klienty

Sabina Ježková - 13. 12. 2023 - 19 min.

Můj stůl trvá vyrobit tři měsíce. Číňané jich udělají stovky denně. Jiří Krejčiřík jde do boje s plagiátorskou velmocí, jež mu krade nápady
Produktový design

Můj stůl trvá vyrobit tři měsíce. Číňané jich udělají stovky denně. Jiří Krejčiřík jde do boje s plagiátorskou velmocí, jež mu krade nápady

Veronika Pařízková - 3. 2. 2023 - 6 min.

výstava czd
SHOP 2025
SHOP Snoubení
job lab 2024