Praha má 57 logotypů. Proč by její části měly být v jednotném vizuálním stylu?

Loga městských částí hlavního města Prahy; výběr. Není zahrnuta většina městských částí používající jako svoji značku erb.

Zdroj: webové stránky městských částí Praha 1–12,13,20

Loga městských částí hlavního města Prahy; výběr. Není zahrnuta většina městských částí používající jako svoji značku erb. Zdroj: webové stránky městských částí Praha 1–12,13,20

Hlavní město Praha je rozdělené na 57 městských částí. Každá z nich si sama řeší svoji vizuální identitu, má vlastní loga i přístup ke grafickým soutěžím. Je to dobře? Nestálo by za to metropoli vizuálně sjednotit a nastavit jednotné mechanismy? Poprosili jsme o názor grafičku Ilonu Horníčkovou, která vede blog Typopiknik. Témátu se určitě budeme věnovat i v budoucnu. Stojí totiž rozhodně za pozornost.

"Městská část Praha 8 vyhlásila veřejnou soutěž na výtvarný návrh svého loga. Důvodem je, aby sami občané mohli navrhnout logo, které bude nejlépe prezentovat Prahu 8, městskou část, ve které žijí, a ke které mají vztah.
Své nápady mohou prezentovat všichni občané bez omezení věku, vzdělání nebo zkušeností…"

Tento příspěvek byl zveřejněn na webu městské části Prahy 8 v srpnu roku 2015. Může takové zadání přinést radnici návrhy, které budou kvalitně reprezentovat městskou část?

Státní organizace by měly vyhlašovat transparentní soutěže na značky za účasti nezávislých odborníků, nejlépe s organizacemi jako je např. CZECHDESIGN či Unie grafického designu.

V případě log městských částí by ale bylo nejvhodnější žádné další soutěže nevyhlašovat. Ptáte se proč?

Co je to logo a jednotný vizuální styl?

Logo je symbol, který má jasně identifikovat danou firmu, instituci apod. Vyplývá z toho, že logo musí být jednoduché a něčím charakteristické. Jakmile je složité, náš mozek není schopen si v rychlosti (v jaké symboly vnímáme) logo zapamatovat. Zapamatovatelnosti také výrazně pomáhá barevnost či barevná kombinace.

Na logo by měl být navázán jednotný vizuální styl. Jednotný vizuální styl je způsob, jak jsou logo a jeho doprovodné prvky rozvíjeny na dalších materiálech. Jedná se o vizitky, dopisní papíry přes polepy aut, hrníčků po řešení webových stránek. Tuto koncepci by měl vždy určovat grafik nebo grafické studio.

Koláž. Zdroj. autor článkuKoláž. Zdroj. autor článku

Grafický designér navrhuje promyšlené, koncepční řešení na míru konkrétní firmě či instituci s ohledem na cílovou skupinu a požadavky zákazníka. Ne náhodou se grafický design studuje na vysokých školách několik let. Logo a jednotný vizuální styl by tedy měl vždy navrhnout odborník. Bohužel není prakticky možné, aby amatér navrhl funkční logo a jednotný vizuální styl.

S rozvojem počítačů může ale dnes zkoušet logo navrhnout kdokoliv; postačí mu počítač a základní znalosti v grafických programech. Bez odborných znalostí a praxe bude ale výsledek nefunkční.

Práce pro profesionála

Proč si tedy platit odborníka a utrácet mnoho peněz? Případně proč vyhlašovat soutěže pro omezený okruh profesionálních grafiků? Jedná se totiž o práci pro odborníka, který svému oboru rozumí a umí ho vykonávat. Profesionálně odvedená práce bude fungovat.

Firma či instituce bude jasně identifikovatelná na trhu. Bude výstižně a rychle komunikovat se zákazníkem. Materiály s ní provázané budou hovořit stejným jazykem.

Hlavní město Česka Praha takové logo má.

Logo hlavního města Prahy Zdroj: http://www.najbrt.cz/detail/prahaLogo hlavního města Prahy Zdroj: http://www.najbrt.cz/detail/praha

Je jednoduché, zapamatovatelné, originální a především profesionální. Jedná se o jednoznačně funkční koncept. V roce 2002 jej navrhlo studio Najbrt.

„Logo vytvořené pro Hlavní město Praha obsahuje čtyři jazykové varianty slova Praha v červeném čtverci. Tyto čtyři varianty zastupují všechny světové jazyky používající latinku. Logo má symbolizovat otevřenost a nexenofobnost města a lidí v něm žijících. Má být symbolicky podanou rukou všem, kteří do města přicházejí a navázat na historii, ve které Praha byla centrem různých národností a kultur. Manuál jednotného vizuálního stylu byl vytvořen pro současnou komunikaci Hlavního města Prahy při zachování heraldického znaku pro některé účely.

Problematika Prahy

Praha je ale v současné době rozdělena do 57 městských částí a 22 správních obvodů! A tady nastává celý problém ohledně jednotné vizuální prezentace Prahy.

„Celé území města je rozděleno na 57 (od roku 2002) městských částí. Z nich 22 s většími pravomocemi přenesené působnosti je pojmenováno po vzoru obvodů (Praha 1 až Praha 22), ostatní jsou pojmenovány podle místní části, v níž sídlí úřad (například Praha-Petrovice). Mnohá katastrální území, zejména v centrální oblasti města, jsou rozdělena do více městských částí.“

Každá městská část má svého starostu a ten svoje kompetence. Organizačně je Praha na území kraje a městské části jsou jako města v krajích. Znamená to tedy, že starosta městské části má stejné pravomoce jako starosta města na území vně Prahy. Město nebo městská část v čele se starostou může vyhlašovat např. soutěže na logo a jednotný vizuální styl. Z těchto soutěží pravidelně vycházejí roztodivné výtvarné nápady. Některé „líbivé“, víceméně ale vždy nefunkční.

Příklady log

V úvodu článku byla zmíněna soutěž na logo pro Prahu 8. Městská část vítězné logo ze zaslaných návrhů vybrala.

logo Praha 8 Zdroj: https://www.praha8.cz/Vyhlaseni-vysledku-souteze-o-nejlepsi-navrh-loga-pro-MC-Praha-8.htmllogo Praha 8 Zdroj: https://www.praha8.cz/Vyhlaseni-vysledku-souteze-o-nejlepsi-navrh-loga-pro-MC-Praha-8.html

Logo neurazí. Význam ale žádný nenese, bez navázaného vizuálního stylu zapadlo. Web městké části stále používá erb.

Logo pro městskou část Praha Běchovice bylo vybrána stejnou cestou jako to pro Prahu 8 – veřejnou soutěží pro širokou veřejnost. Podmínkou bylo zahrnutí odkazu na Běh Běchovice – Praha s tradicí od roku 1897.

Vítězné logo odkaz nese. Bohužel se špatně vyvedeným piktogramem běžců a nečitelnou typografií „ěchovice“.

logo Praha-Běchovice Zdroj: https://www.praha8.cz/Vyhlaseni-vysledku-souteze-o-nejlepsi-navrh-loga-pro-MC-Praha-8.htmllogo Praha-Běchovice Zdroj: https://www.praha8.cz/Vyhlaseni-vysledku-souteze-o-nejlepsi-navrh-loga-pro-MC-Praha-8.html

Logo Prahy 12 je zase jen typografické. Proč ale zrovna tato zvláštní typografie? Jak souvisí s Prahou?

logo Praha 12 Zdroj: https://www.praha12.cz/logo-a-logotyp/d-28244/p1=27738logo Praha 12 Zdroj: https://www.praha12.cz/logo-a-logotyp/d-28244/p1=27738

Tato loga spolu s dalšími bez většinou navázaného vizuálního stylu vytvářejí jedině vizuální šum. Je „přelogováno“. Tato skutečnost vede k roztříštěné vizuální prezentaci Prahy.

Loga městských částí hlavního města Prahy; výběr. Není zahrnuta většina městských částí používající jako svoji značku erb.  Zdroj: webové stránky městských částí Praha 1–12,13,20Loga městských částí hlavního města Prahy; výběr. Není zahrnuta většina městských částí používající jako svoji značku erb. Zdroj: webové stránky městských částí Praha 1–12,13,20

 

Řešení

Logo Prahy funguje výborně a s pomocí např. jednoduché typografické úpravy by bylo možné rozšířit logo hlavního města Prahy o loga jednotlivých městských částí. Stačilo by se jen dohodnout se starosty a oslovit studio Najbrt, zda by logo o varianty rozšířilo.

Grafická podoba loga městské části by měla být přenechána odborníkům. Logo Prahy a jednotný vizuální styl by kvalitně reprezentoval celé město u nás a v zahraničí. Nemrhejme proto energií a penězmi na další amatérské soutěže. Praha si jednotnou vizuální identitu jistě zaslouží. 

Autorka je grafička a zakladatelka blogu Typopiknik. 
 

Související

  Aleš Najbrt: Design pro mě představuje řešení
Grafický design

Aleš Najbrt: Design pro mě představuje řešení

Radka Machalická - 7. 12. 2015 - 8 min.

Loga pro operační program Praha
 

Loga pro operační program Praha

Tisková zpráva - 16. 5. 2007 - 3 min.

jelínek
Kavelky MYP 2024