Pracovní prostředí se dynamicky mění. Jaké změny nás čekají, řešila konference firem LD Seating a LOCKERS

Zleva Ondřej Malý, zakladatel značky LOCKERS a majitel společnosti BRICK, a Jakub Huráb, jednatel rodinné firmy LD Seating | Foto: Peter Fabo Zleva Ondřej Malý, zakladatel značky LOCKERS a majitel společnosti BRICK, a Jakub Huráb, jednatel rodinné firmy LD Seating | Foto: Peter Fabo

Český výrobce kancelářského sezení LD Seating a výrobce design & smart úložného systému do kanceláří a veřejných budov LOCKERS uspořádali svou první společenskou akci s názvem HubClub. Setkání čtyř odborníků z řad architektů, produktových designérů, ale i výrobců se formou panelové diskuse zabývalo tím, jak a kam se posunulo vnímání kancelářských interiérů za posledních pět let. Doba specifická nejen pandemickou krizí proměnila pracovní prostředí v mnohých směrech. Na téma proběhlé konference jsme navázali společným rozhovorem s oběma představiteli zmíněných firem – Jakubem Hurábem, jednatelem rodinné firmy LD Seating, a Ondřejem Malým, zakladatelem nejen LOCKERS, ale také majitelem mateřské firmy BRICK, jež se zabývá výrobou a realizací atypických interiérů.

Proč jste se v LOCKERSLD Seating rozhodli iniciovat setkání odborníků HubClub?

ONDŘEJ: Těch důvodů bylo několik. Segment, ve kterém se pohybujeme, bývá občas velmi stresující, při realizaci zakázek vzniká spousta situací náročných na komunikaci i produkci, posledních pár let ještě víc než obvykle. A právě proto se nám zdálo důležité potkat se neformálně s dalšími lidmi z oboru, navzájem si předat pozitivní energii a oslavit, že to nějak i přes všechny ty probíhající krize zvládáme. 

Dalším důvodem je i to, že denně jako dodavatelé pro architekturu zažíváme, jak je důležité, aby si navzájem jednotlivé složky realizačního procesu (investor - architekt - dodavatel) naslouchaly, chápaly se, byly vůči sobě flexibilní a přinášely inovativní řešení.

JAKUB: Chtěli jsme podnítit diskusi lidí, kteří mají na tento segment odlišné úhly pohledu, ale v závěru jde všem o totéž: doručit klientovi řešení na míru a vytvořit pracovní prostředí, které bude zdravé, motivující, funkční a krásné. 

Rádi bychom taková setkání pořádali i do budoucna a vytvořili pro ně vhodnou platformu pravidelných setkání. Od všech účastníků akce HubClub slyšíme, jak zajímavá a podnětná pro ně byla nejen panelová diskuse, ale i samotná možnost promluvit si o tom, s čím se na zakázkách potýkají. Děkujeme také Asociaci českého průmyslového designu, že toto setkání odborně zastřešila.

Panelové diskuze se zúčastnili Bob Kartous, ředitel Pražského inovačního institutu, Martin Stára, architekt ze studia Perspektiv, Václav Mlynář, produktový designér a kreativní ředitel značky svítidel a sklárny Bomma, a Jitka Hurábová, zakladatelka společnosti LD Seating. | Foto: Peter FaboPanelové diskuze se zúčastnili Bob Kartous, ředitel Pražského inovačního institutu, Martin Stára, architekt ze studia Perspektiv, Václav Mlynář, produktový designér a kreativní ředitel značky svítidel a sklárny Bomma, a Jitka Hurábová, zakladatelka společnosti LD Seating. | Foto: Peter Fabo

Jak na příjemné pracovní prostředí 

Na konferenci HubClub zazněla polemika nad tím, které z kancelářských prvků z pracovišť vymizely, jako například zabudované popelníky nebo klekací židle. Je určitý prvek v kancelářích naopak výdobytkem posledních pěti let? 

ONDŘEJ: Z pohledu inovace se v pracovním prostředí objevil spíš než nový výrobek jiný způsob práce a interakce v pracovním týmu. Před pěti až deseti lety bylo zvykem si na jednom a tomtéž místě výkonu práce odpracovat osm hodin. Dnes se ale tyto požadavky diametrálně změnily – je třeba mnohem častěji interagovat s kolegy v různé skladbě týmu, což také vyžaduje různé typy pracovního prostředí. Open space nevymizel. Nakombinoval se s novými typy pracovního místa, jako je například komunitní kuchyně, relaxační zóna, společenská místnost a další. Proto je hlavním přínosem především princip sdíleného pracoviště nebo coworkingového systému práce. 

Kultivaci pracovního prostředí, což by měla být i hlavní role moderní kanceláře, nezajišťuje jen architektura prostor. Napomáhají tomu i poměrně nové pracovní pozice, jako je office manager nebo wellbeing manager.

Projekt LOCKERS reaguje na současnou změnu požadavků na kancelářské a pracovní prostory. | Foto: Achiv LOCKERSProjekt LOCKERS reaguje na současnou změnu požadavků na kancelářské a pracovní prostory. | Foto: Achiv LOCKERS

JAKUB: Když se na způsob proměny pracovního prostředí v průběhu uplynulých pěti let podívám z perspektivy výroby sedacího mobiliáře, potvrdím Ondřejova slova. Z výrobního hlediska se LD Seating nejvíce dotkla variabilita sezení. To znamená, že si dnes kanceláře nevystačí pouze s pracovní a přísedící židlí. Potřebuje mnohem obšírnější skladbu tohoto mobiliáře, ať už barové, jednací, ergonomické, nebo designové židle. Druhý aspekt, který si pracoviště žádá, je modularita. Sedačky, se kterými můžete v prostoru hýbat a reagovat tak na aktuální potřeby, ať už v krátkodobém, nebo dlouhodobém časovém horizontu, jsou mnohem praktičtější a chytřejší investicí. 

ONDŘEJ: Naprosto souhlasím. Myslím si, že flexibilita prostor se stává vůbec hlavním požadavkem dnešních moderních kanceláří. Covid tento aspekt značně urychlil a do jisté míry z flexibility vytvořil nutnost. Naše produkty LOCKERS nebo sedací nábytek LD Seating, ale i mobiliář mnohých jiných výrobců v podstatě dokázaly tuto potřebu aplikovat v praxi a adaptovaly kancelářské prostory na nový pracovní scénář.

Vyšší produktivita a efektivita práce

Jaké benefity zaměstnavatel může očekávat, pokud zaměstnancům dopřeje kvalitní pracovní prostředí se zónami i mimo pracovní stoly?

JAKUB: To je podobná otázka jako proč investovat do toho, aby lidé byli spokojeni. Odpověď je jednoduchá – aby se nám lépe pracovalo a společně na pracovišti fungovalo. Z firemního prostředí je to samozřejmě i vyšší efektivita a produktivita práce.  

ONDŘEJ: Ano. Firma musí být jako celek efektivní, a to bez spokojených zaměstnanců, kteří do práce docházejí rádi, nepůjde. Kdyby tomu bylo jinak, je taková firma předurčena k zániku. Důvod, proč investovat do kvalitního a zdravého pracovního prostředí, je v zásadě jeden z předpokladů, aby firma vůbec mohla existovat.

LD Seating  – židle Harmony Modern | Zdroj: LD SeatingLD Seating – židle Harmony Modern | Zdroj: LD Seating

Stává se z atraktivního kancelářského zázemí komodita, díky které zaměstnavatelé dokážou zaujmout potencionální zaměstnance? Jak zásadní roli hraje pracovní prostředí při hledání práce? 

JAKUB: Je to velmi významný aspekt v rozhodování se na straně potencionálních zaměstnanců a firmy si to uvědomují. Jelikož máme zkušenosti i s výrobními halami, rád bych podotkl, že v takových firmách je důležitý faktor, jak práci zpříjemnit, i čisté pracovní prostředí. V kancelářích samozřejmost, v továrnách mnohdy opomíjená věc. 

ONDŘEJ: Z pohledu naší mateřské firmy BRICK a značky LOCKERS bych dokonce řekl, že pracovní prostředí je až třetina rozhodovací váhy, zda k nám dotyčný půjde, nebo nepůjde pracovat. Správné pracovní prostředí napomáhá například dlouhodobému udržení si zaměstnance. V dnešní době je natolik složité, ale i drahé neustále hledat a nahrazovat pracovní sílu novými lidmi. Když to převedu čistě na finance – pro zaměstnavatele je levnější kultivovat své pracovní prostředí, než investovat do stálé obměny pracovníků. Pokud si je daná firma vědoma toho, že konkurence nabízí lepší pracovní prostředí k výkonu práce, je nezbytné přemýšlet o změně.

Čtvrtek – nový pátek! 

Není ale tento trend dvojsečný? Lidé jsou často nároční a na různých benefitech příliš lpějí. Například moderátorka konference Karolína Vranková vzpomínala na trend čtyř pracovních dnů v týdnu.

JAKUB: Problém osobně vidím v odlišné pracovní dynamice v kancelářích v porovnání s výrobou. V kanceláři je mnohem jednodušší si v pátek oddychnout, ale ve výrobě to možné není. Je otázka, jak takové podmínky nastavit pro všechny férově. 

ONDŘEJ: Myslím si, že efektivita a produktivita práce se za posledních deset let neskutečně zvýšila. A to i díky technologiím. Lidé se naučili určitou kulturou práce odvést za čtyři pracovní dny v týdnu stejné hodnoty, které před deseti lety dokázali zvládnout za pět pracovních dnů. Je to ale velmi individuální. 

 V historických prostorách Štencova domu na Starém Městě v OPERO se diskutovalo na téma Design kanceláří a proměny pracovního prostředí v době krizí. | Foto: Peter Fabo V historických prostorách Štencova domu na Starém Městě v OPERO se diskutovalo na téma Design kanceláří a proměny pracovního prostředí v době krizí. | Foto: Peter Fabo

Jak kompenzovat manuální a fyzickou práci?

Jak vypadají kanceláře vašich zaměstnanců a jakou zpětnou vazbu na pracovní prostředí dostáváte?  

JAKUB: Opět bych se na to podíval optikou kanceláří a výroby. Naše kanceláře jsou moderní a fungují jako příklad prostor, které vybavujeme svým klientům. Ve výrobě kromě naprosto základních aspektů, jako již zmíněná čistota na pracovišti, jsou to i posilovny, které máme pro naše zaměstnance oddělené pro ženy a muže. Ti jsou fyzickou prací velmi zasaženi. Například švadleny nebo čalouníci se u práce často předklání, a proto vznikly i požadavky na masáže. Snažíme se zkrátka tímto způsobem manuální práci kompenzovat. 

ONDŘEJ: Naše kanceláře sídlí ve čtyřech patrech a na každém z nich jsme pro zaměstnance vytvořili kuchyně s bary a s kávovary. Kávová kultura je vůbec, řekl bych, výdobytkem posledního desetiletí. Vytváří nové komunitní prostředí pro různorodé spolupráce a interakce. Lidé si u toho odpočinou, ale zároveň jsou schopni u pití kávy pracovat. 

Ukázka vyroby židle TRIVI v LD Seating | Zdroj: LD SeaitngUkázka vyroby židle TRIVI v LD Seating | Zdroj: LD Seaitng

Na konferenci zaznělo, že se pracovní prostředí mnohdy přemisťuje ven – je tomu tak opravdu v praxi? Zaznamenáváte z řad českých klientů tento trend a reagujete vy jako výrobce na tuto poptávku?

ONDŘEJ: Musím přiznat, že takovou poptávku přímo nezaznamenáváme. Samozřejmě jsme v našich návrzích pracovali s venkovním posezením, ale za trend bych to neoznačil. Spíše jako zajímavý benefit, který ale není nutností. A do exteriéru se s našimi produkty nechystáme.

JAKUB: Musím souhlasit. Nemáme poptávky na to, zda náš sortiment je i venkovní. Co se týká naší firmy, máme venkovní altán s grilem a výčepem, ten je velmi oblíbený. Využíváme jej ale primárně na firemní akce.

Pak mě zaujala zkušenost Boba Kartouse, který kritizoval jakousi hierarchii na pracovišti, která by se dle něj neměla výrazně propisovat do členění pracovních prostor. Jak tedy oddělovat, jestli vůbec, manažerské pozice v open space kancelářích?

ONDŘEJ: Záleží na kultuře dané firmy. Před třemi lety jsme zařizovali kanceláře pro Tesco ve Vršovicích, přičemž nejvyšší management Tesca si dával věci do našich LOCKERS a seděl u stolu pro šest lidí na stejné židli, mimochodem od LD Seating, jako kterýkoliv jiný zaměstnanec. Nikterak manažery nevytrhovali do prosklených kukaní, právě naopak. Samozřejmě jsou firmy, kde se vrcholový management z různých důvodů od týmu odděluje. Z lidského pohledu je ale sbližování lidí na pracovišti pozitivní. 

LOCKERS propojující kvalitní minimalistický design s inovativním technologickým řešením zámku. | Zdroj: LOCKERSLOCKERS propojující kvalitní minimalistický design s inovativním technologickým řešením zámku. | Zdroj: LOCKERS

JAKUB: Z pohledu našich objednávek určité rozdělování na pracovišti vnímám. Například jsou zakázky, které obsahují padesát kusů židlí pro zaměstnance a deset židlí pro management. Co se ale týče kvality sezení, nevidím rozdíl. Jde spíše o to, jak má kancelář vypadat, jelikož si prostředí managementu může zvát na jednání své klienty a zákazníky. Židle zaměstnance vykazuje stejnou ergonomii, jen třeba nemá tak elegantní linie. A aby byl pracovní prostor správně rozčleněn, je důležitá role architekta. Dokáže pracovní kolektiv a jejich potřeby dobře nacítit a tomu uzpůsobit podobu pracovních prostor.

Společná cesta dodavatele a klienta

Jak se podle vás kancelářský prostor a trh s ním bude vyvíjet v dalších pěti letech? 

JAKUB: Predikovat v době, kdy probíhá válka a materiálová krize, je těžké. Ani dodavatelé dodavatelů nedokážou plánovat. Nicméně musím podotknout, že si na změnu trvající vlastně od dob pandemie současný trh poměrně rychle zvykl. Komunikace probíhá na přátelské bázi.

ONDŘEJ: Nad touto polemikou, kterou Jakub otevírá, přemýšlím už pár měsíců. Před krizí byl trh vůči nám dodavatelům tvrdý, striktní a nekompromisní. Dneska je vztah mezi klientem a zadavatelem daleko přátelštější a při vzniklých problémech se hledá společné východisko. Kdybych to měl uvést na příkladu, pamatuji si, jak architekti museli za pochodu předesignovat celé jedno patro kanceláří Adastra, jelikož dodavatel lamina přestal vyrábět námi požadovaný barevný odstín. Nicméně všechny strany hledali společnou cestu, jak situaci vyřešit. Nikoliv to, jak penalizovat toho druhého, ač zakázka neprobíhala dle podepsaných smluv. Je to opravdu nový a zajímavý faktor, který se momentálně na trhu odehrává, a mám pocit, že nebyl ve veřejném prostoru příliš pojmenovaný. 

S oběma představiteli firem jsme se potkali při příležitosti HubClub v prostorách OPERO. | Foto: Peter Fabo S oběma představiteli firem jsme se potkali při příležitosti HubClub v prostorách OPERO. | Foto: Peter Fabo

V kancelářích se kromě kvalitního pracovního prostředí bude stále prosazovat vyšší flexibilita a následující roky bude podle mě určujícím trendem. Z toho důvodu jsme i značku LOCKERS založili. Ač jsme ji měli vytvořenou před covidem, etablování se na trhu nám pandemická doba velmi usnadnila.

JAKUB: Doplnil bych, že kromě flexibility to budou také technologie a stále významněji se bude propisovat do pracovišť ekologie. Ta bude ovlivňovat například dopravu, logistiku, výrobu, volbu materiálů, dodavatelů a mnoho dalšího.

Článek vznikl v rámci placené spolupráce.

Související

Česká židle s mezinárodním věhlasem. Minimalistická TRIVI značky LD Seating sbírá ve světě ceny za design
Interiér a architektura

Česká židle s mezinárodním věhlasem. Minimalistická TRIVI značky LD Seating sbírá ve světě ceny za design

Redakce Czechdesign - 9. 5. 2022 - 4 min.

Vymysleli úložné skříňky do škol nebo kanceláří, které vynikají jednoduchým a nadčasovým provedením. Představujeme značku LOCKERS
Produktový design

Vymysleli úložné skříňky do škol nebo kanceláří, které vynikají jednoduchým a nadčasovým provedením. Představujeme značku LOCKERS

Barbora Čápová - 30. 7. 2021 - 11 min.

Dokonalé řemeslo v novém pojetí. Výrobce kancelářských židlí LD Seating sází na nový design a ověřenou kvalitu
Interiér a architektura

Dokonalé řemeslo v novém pojetí. Výrobce kancelářských židlí LD Seating sází na nový design a ověřenou kvalitu

Nikol Galé - 29. 7. 2020 - 6 min.

jelínek
MYP 2024