Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Rekonstrukce a dostavba pražské Invalidovny | Zdroj: NPÚ Rekonstrukce a dostavba pražské Invalidovny | Zdroj: NPÚ

Povedlo se propojit baroko a současnou architekturu? Nový návrh Invalidovny vzbuzuje mezi odborníky rozporuplné pocity

Barokní areál karlínské Invalidovny čekají velké změny. V rámci obnovy bude nejen rekonstruován historický areál, ale bude také doplněn o současnou architekturu moderní přístavbou z profilovaného skla. „Sklo při podvečerním osvětlení dodává místu důstojnou a slavnostní atmosféru,“ dodává sám architekt Petr Hájek. Obnovený areál bude sloužit jako sídlo Územní památkové správy NPÚ a pro Pražský filharmonický sbor, část bude zpřístupněna veřejnosti formou prohlídkové trasy. Jaký názor na to mají čeští architekti?

„Karlín je městskou památkovou zónou, ale také moderní progresivní městskou částí, v níž bude nová Invalidovna symbolizovat prolnutí starého a nového, bude dále rozvíjet dynamiku této lokality a podporovat zdejší komunitní život,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková. 

Profilované sklo moderní přístavby Invalidovny | Zdroj: NPÚProfilované sklo moderní přístavby Invalidovny | Zdroj: NPÚ

Rostislav Švácha

Historik a teoretik umění a architektury, vysokoškolský pedagog

Od roku 2013 působí Rostislav Švácha jako vedoucí katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. | Zdroj: ČT ArtOd roku 2013 působí Rostislav Švácha jako vedoucí katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. | Zdroj: ČT Art

1. Jak se vám líbí právě zveřejněný návrh na rekonstrukci Invalidovny? Je podle vás povedený a vhodný?​

Hodnotit návrh přístaveb k zadní fasádě Invalidovny od Petra Hájka pomocí polarity líbí-nelíbí není správné. Hájkův návrh není líbivý, je pravdivý a velmi dobře splní požadovaný účel, tj. vytvořit v první přístavbě zkušebnu pro Pražský filharmonický sbor a v druhé polyfunkční sál vhodný pro koncerty, obojí s optimální akustikou. Pražský filharmonický sbor je hudební těleso světové úrovně, pracuje však už dlouhá léta v provizorních podmínkách a je to velká ostuda, že se pro něj v Praze dosud nenašlo lepší místo.

Do barokních křídel Invalidovny by se takové sály nevešly, jsou celá vyplněná nevelkými ubikacemi pro vysloužilé vojáky. Jak to ukazuje Hájkova přístavba ke galerii DOX, architekt umí sály s dokonalou akustikou navrhovat. Jeho přístavby k Invalidovně jsou přiložené k jejím slepým nouzovým stěnám, tam, kde by býval pokračoval Kilián Ignác Dientzenhofer, respektují Dientzenhoferovu kompozici a svou velikostí mohutnému Dientzenhoferovu dílu nekonkurují. V každém případě jde o promyšlený a hodnotný projekt. Mám-li říct, co se mi na návrhu čistě subjektivně líbí, pak je to zdvojení nových přístaveb, které posiluje symetričnost Dientzenhoferova konceptu.

2. Daří se českým architektům empaticky a zároveň moderně zachovat památkově chráněné objekty? Mohl byste zmínit nějaký povedený příklad?

Omezím se jen na téma přístaveb. Čeští architekti moderní doby je zvládají velmi dobře. V době první republiky to prokázali Ladislav Machoň vestavbou do komplexu Klementina nebo Pavel Janák funkcionalistickou přístavbou k Černínskému paláci, z šedesátých let vyniká dostavba věží gotického kostela v Emauzích od F. M. Černého. Z dobrých příkladů z dnešní doby můžu uvést zase práci, na níž se s ateliérem HŠH podílel Petr Hájek. Mám na mysli úpravu kapitulního děkanství v Olomouci pro tamější arcidiecézní muzeum.

Dostavba věží gotického kostela v Emauzích od F. M. Černého | Zdroj: Prague City Tourism Dostavba věží gotického kostela v Emauzích od F. M. Černého | Zdroj: Prague City Tourism

Jakub Masák

Architekt a developer, zakladatel společnosti Ateliér Masák & Partner

Jakub Masák působil celkem v 20 společnostech. Zejména působí  ve společnostech Prime Build a.s., Masák & Partner památky s. r. o. a Masák & Partner, s.r.o. | Zdroj: ForbesJakub Masák působil celkem v 20 společnostech. Zejména působí ve společnostech Prime Build a.s., Masák & Partner památky s. r. o. a Masák & Partner, s.r.o. | Zdroj: Forbes

1. Jak se vám líbí právě zveřejněný návrh na rekonstrukci Invalidovny? Je podle vás povedený a vhodný?​

Nelíbí. Nelíbí se mi vůbec. Kolegy znám a respektuju jejich práci, ale návrh je zcela nevhodný. Neznám kontext jeho vzniku, neznám souvislosti, které vedly k tomuto řešení. Principiálně mi nevadí samotný „moderní přístup a kontrast s památkou“, nicméně jakýkoliv návrh by měl respektovat související památku v jejím základním konceptu. Tady je moderní objem připojen k historickému areálu bez jakéhokoliv respektu k původním objemům. Nové hmoty převyšují původní stavbu o mnoho metrů. Není respektován ani urbánní kontext památky. Pražská invalidovna patří k výjimečným, byť nedokončeným, barokním stavbám na našem území a její případné doplnění by tuto skutečnost mělo zohledňovat. Bohužel tu cítím, že stavební program překročil objem původní stavby a nebylo, jak jinak ho zvládnout. Místo revize stavebního programu došlo k dostavbě. Místo analýzy konceptu, hodnot a souvislostí památky, byl prostě doplněn objem a dán mu moderní plášť. Bohužel bez reakce na památku samu. Bez reflexe jejích souvislostí. Návrh bohužel hodnotím jako jednoznačně poškozující pro velmi cennou památkově chráněnou stavbu Invalidovny, a tedy jako nezvládnutí úkolu.

2. Daří se českým architektům empaticky a zároveň moderně zachovat památkově chráněné objekty? Mohl byste zmínit nějaký povedený příklad?

Ano. Jistě. A dokonce i autorům tohoto nešťastného návrhu. Ale abych uvedl to, co mne osobně nejvíc oslovilo, pak musím zmínit dostavbu areálu firmy Lasvit v Novém Boru od OV architekti nebo odvážnou přístavbu rodinného domu v Jinonicích od Atelieru 111, případně již starší realizaci hotelu Karlov v Benešově profesora Lábuse. A nakonec se vraťme k Petru Hájkovi a jeho dostavbě Centra současného umění DOX. Tam je to povedené a nemám výhrad. Ba naopak. Bohužel podobný plášť, ale hmotově nekorespondující přístup není řešením pro Invalidovnu.

Sídlo sklářské firmy Lasvit v Novém Boru | Zdroj: ov-aSídlo sklářské firmy Lasvit v Novém Boru | Zdroj: ov-a

Václav Girsa

Památkový architekt, pedagog na FA ČVUT

V posledních 20 letech se Václav Girsa intenzivně soustředí na téma konzervace a restaurování stavebních děl. | Zdroj: Material Times, Tomáš RubínV posledních 20 letech se Václav Girsa intenzivně soustředí na téma konzervace a restaurování stavebních děl. | Zdroj: Material Times, Tomáš Rubín

1. Jak se vám líbí právě zveřejněný návrh na rekonstrukci Invalidovny? Je podle vás povedený a vhodný?​

Nejde tak o to, zda se mi líbí nebo ne. Důležité je, jak navržená novostavba zapadne do historického prostředí. Aby se stala jeho harmonickou součástí. V případě Invalidovny jde navíc o to, aby novotvar mimořádně hodnotnou památku nějakou bombastickou, samoúčelnou exhibicí pohledově nedeklasoval. Jde hlavně o měřítko, přiměřený objem, velikost, proporce doplňované hmoty. Stavba by měla korespondovat s památkou, ne ji povýšenecky ignorovat. Novostavby v historickém prostředí by měly být moderní, ale kontextuální, nikoliv kontrastní. Návrh parametry kontextuální architektury nemá.

2. Daří se českým architektům empaticky a zároveň moderně zachovat památkově chráněné objekty? Mohl byste zmínit nějaký povedený příklad?

Empaticky a s porozuměním pro hodnotné historické prostředí se českým architektům podařilo vytvořit celou řadu krásných moderních, ale citlivých děl. A stále přibývají. Vzpomenu si nejdříve vždy například na Pleskotovu radnici v Benešově, Lábusův hotel Karlov tamtéž, Hájkovo Krkonošské environmentální centrum ve Vrchlabí, Marcely Steinbachové úžasný dům v podhůří Alp, Ondřeje Tučka základní školu v Hovorčovicích ale i mnoho, mnoho dalších. Připomínám záslužnou aktivitu Klubu Za starou Prahu a jeho každoroční oceňování citlivě navržených novostaveb do historického prostředí. Prohlédněte si tu mozaiku kvalitní architektury. Skvělé příklady kontextuální architektury přibývají i v západní Evropě. Vzpomenu jména úžasných architektů jako je Botta, Caminada, Dazio...

Krkonošské environmentální centrum ve Vrchlabí, architekt Petr Hájek | Zdroj: ArchicakesKrkonošské environmentální centrum ve Vrchlabí, architekt Petr Hájek | Zdroj: Archicakes

Další články