Porozumět světu pomocí dat aneb „Nejen kruhy“ - R.Jaroš a P.Pauknerová

Nejen kruhy. Vizuální přístupy v zobrazování dat a informací. Zdroj: R. Jaroš Nejen kruhy. Vizuální přístupy v zobrazování dat a informací. Zdroj: R. Jaroš

Data, informace, tabulky, grafy a čísla. To je náš současný svět a porozumět mu není zcela jednoduché. K pochopení dat může pomoci obrazového vyjádření, které má ve vědě i designu dlouholetou tradici, sahající až do 19. století. K informační estetice a porozumění dat se vyjadřuje i jedna z posledních knih vydaných UMPRUM, Nejen kruhy. Vizuální přístupy v zobrazování dat a informací.

Co jsou data a proč jejich vizualizace?

Zcela jednoduše řečeno, už když si dvakrát denně změříme teplotu, vzniká balíček dat. Potřeba měřit každou naši činnost, jako způsob sebepoznání, má dlouhou tradici. Co by dříve bylo považováno za posedlost, je dnes běžnou praxí a rostoucím ekonomickým odvětvím. Samotná čísla a tabulky ale běžným smrtelníkům na první pohled nic neříkají, proto jim je propůjčována vizuální podoba.

Dnes ale nejsme jen spotřebiteli dat. Na internetových sociálních platformách odkrýváme detaily našich preferencí, čímž ze sebe dobrovolně vytváříme produkt. Naše data jsou zbožím, které datoví makléři nakupují a prodávají. Je to pro vás alarmující zjištění? Pak je tedy třeba tomu lépe porozumět.

Nejen kruhy. Vizuální přístupy v zobrazování dat a informací. Zdroj: R. JarošNejen kruhy. Vizuální přístupy v zobrazování dat a informací. Zdroj: R. Jaroš

Co je datová rétorika a jak číst grafy a diagramy?

Nenechte se odradit zdánlivou složitostí dat.  Kniha se pokouší srozumitelně a čtivě vykreslit základní situaci datových a informačních vizualizací, představit širší kontext, různá hlediska, nosné problémy. Nabízí šest studií krátce seznamujících s historií oblasti vizualizace dat a informací, zkoumání lidského vnímání, problematikou vizuálních metafor napříč časem a tzv. datovou rétorikou.  Ve druhé, obrazové, části knihy seznamuje s tím, jak číst grafy a jaká jsou úskalí práce s nimi. Tato oblast s sebou nese zajímavá poznání, důležité nejen pro koncepci běžné práce s grafy pro klasickou prezentaci např. při práci s klienty, přípravy výzkumu či klasické doprovodné vizualizace dat v diplomových pracích. Dozvíte se například, co je ambientní vizualizace, spojnicový diagram, korelační diagram, výsečový a prstencový diagram, Sankeyův diagram, rozdíl mezi kartogramem a kartodiagramem, distraktory, gestaltismus další důležité pojmy pro vizualizaci dat.

Nejen kruhy. Vizuální přístupy v zobrazování dat a informací. Zdroj: R. JarošNejen kruhy. Vizuální přístupy v zobrazování dat a informací. Zdroj: R. Jaroš

Celek doplňuje panelová diskuze a sedm rozhovorů s osobnostmi působícími v této oblasti, jimiž jsou statistik Tomáš Chrámecký, datový novinář  Jan Cibulka, teoretik Tomáš Marek, programátor a grafický designér Tomáš Procházka, motion designér Lukáš Fišárek a grafický designér Richard Jaroš, který je také spoluautorem publikace spolu s Pavlou Pauknerovou. Úvodní  část kapitoly, panelová diskuze, vychází z projektu Data design – Definice, otevřenost a srozumitelnost datové vizualizace, který pro CZECHDESIGN připravil Filip Dědic. Kapitola přináší různé úhly pohledu na vizualizaci dat a informací a je jednou z nejzajímavějších částí knihy.

Nejen kruhy. Vizuální přístupy v zobrazování dat a informací. Zdroj: R. JarošNejen kruhy. Vizuální přístupy v zobrazování dat a informací. Zdroj: R. Jaroš

Manipulace dat, žádný problém?

Problémy práce s daty skýtají mnohá úskalí, které si mnohdy ani neuvědomujeme.  Data jsou naší každodenností a manipulace s nimi je velmi snadná záležitost. Někdy k ní dochází nevědomky, ale dost často i účelově, což si běžný čtenář neuvědomuje a ani není schopen rozklíčovat. Nepátráme po způsobu získání dat a neptáme se, jak s nimi bylo nakládáno, což je zásadní problém dneška. Je opravdu třeba datům rozumět a ptát se po jejich původu a způsobu práce s nimi, jak nabádají odborníci v této publikaci.  V době, kdy je snadné uvěřit, že všechna řešení lze vypočítat a že se ukrývají na serverech, je třeba datům rozumět, nebo se o to aspoň neustále pokoušet. Také R. Jaroš podotýká: „Svět není černobílý a každá jasná a na první pohled přesvědčivá vizualizace je podezřelá. Divák by neměl brát žádnou pravdu za absolutní. V každém případě by měl používat principy kritického myšlení a být přirozeně ostražitý.“

 Jak k datovým vizualizacím přistupovat a aspoň částečně do této oblasti proniknout, může pomoct právě kniha Nejen kruhy, kterou rozhodně doporučujeme k přečtení. Jen při jejím čtení nezapomínejte, že ne všechno, na čem v životě záleží, se dá spočítat.

-------------------------------------

Nejen kruhy. Vizuální přístupy v zobrazování dat a informací. Richard Jaroš a Pavla Pauknerová (ed.)

odborná spolupráce: Lada Hubatová-Vacková, Tomáš Marek

grafická úprava: Richard Jaroš - Side2

vydala: UMPRUM, 2017

--------------------------------

K datové problematice doporučujeme také:

Projekt Data designvýběr publikací a knih k této problematice od Filipa Dědice. A v současnosti probíhající a velmi !!! zajímavá výstava Big Bang data v DOX.

Související

DataDesign: Odkazy a nástroje
 

DataDesign: Odkazy a nástroje

Filip Dědic - 29. 4. 2015 - 3 min.

DataDesign: Výběr knih a publikací
Grafický design

DataDesign: Výběr knih a publikací

Filip Dědic - 21. 4. 2015 - 4 min.

DataDesign: Úvodní diskuse
 

DataDesign: Úvodní diskuse

Filip Dědic - 18. 4. 2015 - 12 min.

výstava czd
web expo
SHOP Snoubení
job lab 2024