Porcelán plný vzpomínek. Senioři na staré talíře přenášejí svoji životní cestu

Porcelán, který se běžně dědí z pokolení na pokolení, představuje v projektu s názvem Tak to bylo médium pro mezigenerační komunikaci. Sociálně umělecký projekt, který vybízí seniory k ilustrování vlastních životních situací, vzpomínek a příběhů na odpadové porcelánové nádobí, uvede jeho autorka Lenka Záhorková na letošním Designbloku.

Projekt vznikl jako diplomová práce v ateliéru keramiky na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara na Západočeské univerzitě v Plzni. Tak to bylo má za cíl poukazovat na hodnoty i problémy, které s sebou stáří přináší.

Témata seniorům zadává autorka tak, aby postupně pokryla životní linku, zdroj: Lenka Záhorková, Michal UrešTémata seniorům zadává autorka tak, aby postupně pokryla životní linku, zdroj: Lenka Záhorková, Michal Ureš

Touha po ekologicky šetrné upcyklaci nádobí čtvrté jakosti, což je výrobní odpad, nesplňující kvalitativní standardy stanovené výrobcem, vyvrcholila v příběhový můstek projektu zapojujícího seniory.

Pražský Designblok je první akce, na které se bude projekt prezentovat veřejnosti, zdroj: Lenka Záhorková, Michal UrešPražský Designblok je první akce, na které se bude projekt prezentovat veřejnosti, zdroj: Lenka Záhorková, Michal Ureš

„Pro práci s touto sociální skupinou jsem se rozhodla na základě znatelné konotace mezi chováním porcelánových fabrik ke kazovému zboží a stereotypním chováním společnosti k seniorům, kde je stáří často devalvováno, protože není ekonomicky aktivní,“ líčí autorka původní myšlenku.

A tak stejně jako starý porcelán může vystoupit na výsluní a výborně posloužit ve formě designového kousku, také senioři svou moudrostí, zkušenostmi a nadhledem i v pokročilém věku obohacují život společnosti. 

Projekt by měl vytvořit udržitelnou alternativní platformu pro mezigenerační komunikaci, zdroj: Lenka Záhorková, Michal UrešProjekt by měl vytvořit udržitelnou alternativní platformu pro mezigenerační komunikaci, zdroj: Lenka Záhorková, Michal Ureš

„Kazový porcelán se běžně odváží jako stavební materiál pro výstavbu dálnic. Já však s jednou z českých porcelánek navázala spolupráci, a kazové nádobí mi tak tato firma pro projekt poskytuje.“

V plánu jsou prodejní série vybraných kusů s charitativním účelem, zdroj: Lenka Záhorková, Michal UrešV plánu jsou prodejní série vybraných kusů s charitativním účelem, zdroj: Lenka Záhorková, Michal Ureš

Tak to bylo nadále funguje jako aktivizační činnost seniorů, spolupráce zatím proběhla se seniory z Života 90, Ústavu sociálních služeb v Praze 4, Centra sociálních služeb Praha 2, Elpidou a dalšími náhodně zapojenými jednotlivci.

Celý projekt se vyvinul z prvotní myšlenky upcyklace nádobí čtvrté jakosti, zdroj: Lenka Záhorková, Michal UrešCelý projekt se vyvinul z prvotní myšlenky upcyklace nádobí čtvrté jakosti, zdroj: Lenka Záhorková, Michal Ureš

Témata autorka účastníkům projektu zadává, a to tak, aby obsáhly celou životní linku od dětství po současnost. „Největší téma vyprávění je většinou dětství, zde se senioři dokážou otevřít. O dospělém životě se pak ne každému mluví jednoduše,“ popisuje postup autorka.

V rámci projektu vzniklo zatím na 80 ilustrovaných kusů porcelánu. Každý motiv ve dvou vyhotoveních - jeden kus výstavní a druhý jako vzpomínka pro autora ilustrací.

O dospělém životě se ne každému mluví jednoduše, zdroj: Lenka Záhorková, Michal UrešO dospělém životě se ne každému mluví jednoduše, zdroj: Lenka Záhorková, Michal Ureš

Projekt Tak to bylo by měl do budoucna vytvořit udržitelnou alternativní platformu pro mezigenerační komunikaci. V plánu jsou také prodejní série vybraných kusů s charitativním účelem na podporu seniorů a neziskových organizací - část výtěžku by putovala k autorovi ilustrace, část vybrané neziskové společnosti poskytující služby seniorům.  

Mimo projekt Tak to bylo se Lenka Záhorková věnuje rozvoji umělecké značky NALEJTO ceramic design, kterou v roce 2015 spoluzaložila a pod kterou také prezentuje svoji tvorbu. 

V rámci projektu vzniklo zatím na 80 ilustrovaných kusů porcelánu, zdroj: Lenka Záhorková, Michal UrešV rámci projektu vzniklo zatím na 80 ilustrovaných kusů porcelánu, zdroj: Lenka Záhorková, Michal Ureš

Galerie

Další články