Team RISING STUDIO, Zdroj: Archiv studia Team RISING STUDIO, Zdroj: Archiv studia

Pomáháme značkám růst, ale v srdci jsme designéři. Představujeme Rising Studio

Rising Studio se zaměřuje na tvorbu identit značek, branding, firemní design a kreativu. Jejich specifický rukopis a celkově zajímavý přístup dává značkám design i jméno. V tomto rozhovoru jsme si povídali o radosti z práce, proč až na výjimky nejdou do výběrových řízení a zejména o důležitosti dobře zvoleného názvu. RISING STUDIO vám představí Iveta Žouželková (Art Director) a Vít Holešovský (Creative Director).

Váš název evokuje stoupání, cestu vzhůru. Jak vás vystihuje?

V: Rádi pomáháme klientům dostat jejich značky výš. Spojujeme vizuál a sdělení s cílem vyjádřit ve značce to podstatné — to je naše hlavní vize. Jak prezentuje náš vlastní slogan "Značka může stoupat" — věříme, že i zavedené prosperující značky mohou mířit výš a mít silnou dlouhodobou vizi.

Díky dobrému brandingu si značka může udržet svou hodnotu a pozici i v obdobích, kdy nastane tržní útlum. Pokud jde o značky nové, tak těm pomáháme strmě odstartovat a efektivně se vymezit vůči konkurenci.

I: Stoupání vnímáme ve více rovinách. Celkově máme rádi lehkost, s jakou se pak klientům daří s novou značkou pracovat.

Rebranding architektonického ateliéru včetně nového názvu NEW HOW (dříve architecti.cz). Zdroj: Archiv studiaRebranding architektonického ateliéru včetně nového názvu NEW HOW (dříve architecti.cz). Zdroj: Archiv studia

Rebranding architektonického ateliéru včetně nového názvu NEW HOW (dříve architecti.cz). Zdroj: Archiv studiaRebranding architektonického ateliéru včetně nového názvu NEW HOW (dříve architecti.cz). Zdroj: Archiv studia

Co bylo impulsem pro založení studia, jaké byly začátky?

V: Začátek. To samotné slovo ve mě vždy vyvolá souvislost s velkým úsilím, vloženou energií. Rozjetí každé nové firmy je náročné, ale i krásné. Když se po necelých pěti letech ohlédnu, neměnil bych. Naopak — založil bych dřív.

I: Vidím to stejně. Původně jsme působili ve firmách jako zaměstnanci. Zjistili jsme, že naše energie jde jinam než by měla a není příliš prostoru dělat to, co umíme nejlépe. Proto jsme se rozhodli založit studio a “zaměstnat se” sami. Radost z vlastní práce, pod kterou se můžeme podepsat a spokojenost klientů je to, co nás neustále motivuje. Základní impuls byl zkrátka v naší potřebě dělat práci pro značky ryzím způsobem, napřímo.

V: Začínali jsme jako tvůrčí dvojice, ale v současné době se tým poměrně rozšířil. Spolupracujeme se šikovnými designérkami a ilustrátorkami, 3D designérem a programátory. 

I: I přes rozšíření týmu nám záleží na zachování studiového charakteru. Oproti velkým agenturám jsme tak našim klientům blíž. 

Komplexní branding & firemní design Pivovaru Čechmánek. Zdroj: Archiv studiaKomplexní branding & firemní design Pivovaru Čechmánek. Zdroj: Archiv studia

Co si pod brandingem ve vašem podání můžeme představit? Čím jste specifičtí?

I: Nad značkami přemýšlíme komplexně od základních rysů přes stěžejní hodnoty mnohdy až po osobnost majitele. Vždy jdeme k podstatě brandu, často přímo k jeho názvu, u kterého příběh značky většinou začíná. 

V: Návrh identity značky se dá určitým způsobem přirovnat k produktovému designu. U navrhování produktu by design a funkce měli být v souladu a vzájemně se podporovat. Branding vidíme podobně. Výstižný brand je pro nás soulad designu a významu. Je to souznění atraktivního vizuálu a silného sdělení. 

I: Pokud bych to měla shrnout, tak pro firmu, projekt či produkt vytvoříme vše od názvu přes vizuál po tiskoviny.

Zakladatelé studia Rising. Zdroj. Rising StudioZakladatelé studia Rising. Zdroj. Rising Studio

Začínáte často od názvu? 

V: Samozřejmě jsou zakázky, kdy pracujeme s názvem, který je daný. Zatím je jich většina, ale potřeba "namingu" postupně narůstá. Pokud je klient novému názvu nakloněn, nese to s sebou řadu výhod. Trefný název často umožní efektivně vyjádřit podstatu sortimentu či služeb a nám se poté snáze zpracovává i vizuální část. 

Identita značky polohovatelného stolu MODESK. Zdroj: Archiv studiaIdentita značky polohovatelného stolu MODESK. Zdroj: Archiv studia

Identita značky polohovatelného stolu MODESK. Zdroj: Archiv studiaIdentita značky polohovatelného stolu MODESK. Zdroj: Archiv studia

Mohli byste představit konkrétní ukázky?

V: Nedávno jsme dokončili značku pro polohovatelný stůl MODESK. Investor hledal brand včetně názvu a dal prostor komplexnímu zpracování. Název je spojením polohovatelnosti, modulárnosti "MODE" a pracovní plochy "DESK". Protože jsme pro vlastní název navrhovali také logotyp a vizuální styl, mohli jsme o to lépe harmonizovat celý výstup. Díky tomu značka srozumitelně prodává produkt a jeho vlastnosti.

I: Z jiného soudku je například značka NEW HOW. Jedná se o nově zpracovanou identitu architektonického ateliéru (dříve architecti.cz). Nový název NEW HOW komunikuje svěží pohled na architekturu a uplatnění moderních technologií.

Pro švédského klienta zaměřeného na podlahové vytápění a chlazení jsme vytvořili identitu vlajkového produktu HeatBeat. Švédská technologie rozvodu tepla je totiž pomyslným srdcem budovy. Tato práce se rozrostla v rebranding celé mateřské společnosti. Dále jsme pojmenovali například vzdělávací projekt SUPER SENIOR, gastro appku Catch Meal či pivní řady Pivovaru Čechmánek.

V: Aktuálně připravujeme značky včetně názvů pro technologie elektromotorů, projekt zaměřený na zdravou výživu, designový nábytek, klenotnictví či kosmetiku pro pejsky.​

Identita značky švédské technologie podlahového vytápění HeatBeat včetně názvu. Zdroj: Archiv studiaIdentita značky švédské technologie podlahového vytápění HeatBeat včetně názvu. Zdroj: Archiv studia

Napadá mě právě aktuální designérské téma vizuálního smogu. Dalo by se mluvit o smogu i v oblasti namingu?

I: Určitě ano. S názvy je to u nás často podobné jako s logy. Jsme přehlceni “top nabídkami”, “nej službami” a “mega slevami”. Jsou “hlasité”, ale nikoho nepřekvapí a ničím nevyniknou.

V: Kapitolou samou pro sebe jsou jména firem vzniklá v éře před revolucí. Mnohdy tyto firmy vystupují pod nic neříkající zkratkou či zavádějícím názvem. Vnímáme to jako dědictví minulosti, které ale postupem času mírně ustupuje. 

Zakladatelé Rising Studia. Zdroj. Archiv studia.Zakladatelé Rising Studia. Zdroj. Archiv studia.

Když jsme u těch zaběhnutých jmen — co vy a velké značky? 

V: Velké značky jsou velké téma i pro nás, samozřejmě. Aktuálně bychom rádi zmínili práci pro společnost Kavalier. Pro její vlajkový brand SIMAX jsme vytvořili zastřešující slogan “Glass that Lasts”, který vyjadřuje trvanlivost produktů a nadčasovost značky.

Pro sortiment domácenského skla jsme dále navrhli koncepci kampaně “Together for Generations” od sdělení po vizuál. Koncepce je založena na předávání nádobí SIMAX z generace na generaci a sdílení společných okamžiků. Klíčové bylo také užití fontu Ladislav od Tomáše Brousila. Písmo je poctou Ladislavu Sutnarovi, který pro Kavalier navrhoval nádobí. Kromě vizuální symbiózy se skleněnými produkty má volba fontu i tento hlubší rozměr.

I: Mezi dalšími, se kterými jsme pracovali či pracujeme, můžeme jmenovat například Lukrom, Petrof, Zlin Aircraft či Preciosu. Aktuálně jsme v několika výběrových řízeních velkých tradičních firem.

Zastřešující slogan pro Kavalier / SIMAX. Zdroj: Archiv studiaZastřešující slogan pro Kavalier / SIMAX. Zdroj: Archiv studia

Zastřešující slogan pro Kavalier / SIMAX. Zdroj: Archiv studiaZastřešující slogan pro Kavalier / SIMAX. Zdroj: Archiv studia

Jak vnímáte výběrová řízení obecně?

I: Na výběrka se primárně nezaměřujeme, v naprosté většině totiž postrádají to, co v zakázce vnímáme jako zásadní — přímou komunikaci s klientem. Jsou obory, kde to fungovat může, jako je například design obalu pro speciální edici. Se zájmem jsme sledovali soutěž na nový obal Kofily, kde šlo v první řadě o atraktivitu designu. 

V: Myslíme, že výborný výstup je otázkou kvalitně zpracovaného zadání soutěže. V tomto směru bychom rádi poděkovali CZECHDESIGNU za pozitivní přispění.

I: Celkově zastáváme názor, že výběrové řízení na branding má smysl jedině tehdy, pokud klient osloví okruh studií, které si vybere na základě portfolia a souznění se způsobem práce. Součástí takové soutěže by pak měla být osobní konzultace před zahájením prací, možnost osobně prezentovat řešení a skicovné pro všechny zúčastněné.

Jednotný vizuální styl vč. odlišení firemních divizí pro Lukrom. Zdroj: Archiv studiaJednotný vizuální styl vč. odlišení firemních divizí pro Lukrom. Zdroj: Archiv studia

Jednotný vizuální styl vč. řešení firemního profilu a katalogu produktů pro Lukrom. Zdroj: Archiv studiaJednotný vizuální styl vč. řešení firemního profilu a katalogu produktů pro Lukrom. Zdroj: Archiv studia

Jak tedy probíhá vaše typická zakázka?

I: Vždy začínáme úvodní schůzkou, kde si uděláme prvotní představu o potřebách dané značky a domluvíme se na dalším postupu.

V: Branding je abstraktní téma a má často zastřešit celé produktové portfolio a firemní hodnoty. Jde tak o zásadní rozhodnutí v horizontu mnoha let, mnohdy celého životního cyklu značky. Řadu strategických otázek často otvíráme právě v průběhu osobního setkání. Klienti si tak vnitřně ujasní svá přání a představy. Dialog je z našeho pohledu stěžejní, protože silný brand je výstupem upřímně formulovaných cílů klienta a našeho ztvárnění. 

I: Abychom mohli navrhnout, co a jak má značka říkat, potřebujeme vědět, komu to říkáme a s jakými cíli. Identita značky je komplexní záležitost a proto od nás klienti nedostanou pouze logo, ale také navazující myšlenkovou koncepci, jak s ním pracovat a komunikaci rozvíjet i v rovině sdělení.

V: Často se setkáváme s tím, že klienti vnímají přechod na nové uchopení brandu jako změnu, které se obávají. Z našeho pohledu však nejde o změnu jako takovou, ale spíše o nalezení podstaty. 

Na čem aktuálně pracujete? Máte obory, které děláte nejraději?

V: Obzvláště rádi pracujeme pro firmy nabízející designový sortiment. V současnosti se nám jich sešlo hned několik. Pro známého prodejce designových svítidel z Prahy, společnost HAGOS jsme k jejich 25. výročí na trhu připravili nový logotyp, vizuální styl a slogan “Design Highlights”. V tomto případě jsme pracovali s původním názvem a vztah k sortimentu vyjadřovali čistě vizuální stylizací. Tato spolupráce začala na loňském Designbloku.

I: Aktuálně jsme dokončili rebranding výrobce designového nábytku z Německa a připravujeme brand pro vznikající mezinárodní interiérové studio, v tomto případě opět včetně názvu.

Rebranding značky (logotyp, jednotný vizuální styl a slogan) pro HAGOS. Zdroj: Archiv studiaRebranding značky (logotyp, jednotný vizuální styl a slogan) pro HAGOS. Zdroj: Archiv studia

Rebranding značky (logotyp, jednotný vizuální styl a slogan) pro HAGOS. Zdroj: Archiv studiaRebranding značky (logotyp, jednotný vizuální styl a slogan) pro HAGOS. Zdroj: Archiv studia

Co vás na práci nejvíc těší?

I: Samotná tvorba, inspirativní projekty.

V: Povznášející pocit, kdy se klientům s brandem od nás daří a my od nich dostáváme zprávy ze života jejich značky. Právě toto dává celé práci smysl.

Základní team RISING STUDIO. Zdroj: Archiv studiaZákladní team RISING STUDIO. Zdroj: Archiv studia

Další články