Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Diploo Studio, zdroj: www.diploo.pl Diploo Studio, zdroj: www.diploo.pl

Polská keramika inspirovaná pop i kyberkulturou, to je Diploo Studio

Keramika, pro niž je zcela příznačné porušování pravidel a boření stereotypů. Sprejování povrchu objektů namísto klasického glazování, inspirace lowbrow artem, propojování virtuální reality s hmotnou kulturou a zhodnocování její tradice. Seznamte se s polskou designérskou dvojicí Natalií Kopytko a Marcinem Sipiorou.

Natalia KopytkoMarcin Sipiora založili v roce 2010 designérské studio s názvem Diploo. Za posledních pět let se zúčastnili více než dvaceti výstav a veletrhů. Ve své tvorbě se nezaměřují pouze na keramiku, ale také na produktový design, anaglyfové grafiky, videa a další média.
Natalia i Marcin vyrůstali v 80. letech, což velmi výrazně ovlivnilo jejich pozdější postoj k masmédiím i k realitě, kterou tato média do značné míry formují. Tento důležitý impuls vedl ke specifickému nahlížení mnohovrstevnatosti reality, čímž byl silně ovlivněn i jejich způsob vnímání okolního materiálního světa.

I´m not digital, Diploo Studio, zdroj:www.diploo.plI´m not digital, Diploo Studio, zdroj:www.diploo.pl

Práce s keramikou vyžaduje um, zručnost i řemeslné schopnosti. Proces vzniku fyzických artefaktů je poměrně časově náročný, což stojí v přímé opozici k instantní povaze virtuální reality. Oba umělci si ve své tvorbě pokládají otázku: Jak hluboce může být lidská bytost ovlivněna nesčetným množstvím realit v jednom světě? Výsledky výše zmíněných úvah Natalia a Marcin zhmotňují do anaglyfových grafik i keramických figur, jejichž podoba je ovlivněna jak virtuální realitou, tak fyzickou každodenností. 

Na přelomu září a října minulého roku proběhla v polském Krakově pod kurátorským vedením Anity Bialic výstava s názvem re-Digital, která navazovala na dlouhodobý projekt studia I´m not digital. Hlavní ideou celého konceptu je propojování různých složek realit, jejich slučování a zhmotňování v reálném čase. 

Doposud poslední realizací Diploo Studia byla výstava s názvem Woods – Prologue, která otevírá dlouhodobý projekt Woods. Samotná instalace ve tvaru mandaly v sobě snoubila samorosty a dřevěné větve s keramickými objekty představující lesní duchy. Projekt vytváří dialog kulturní i duchovní tradice a současné průmyslové situace, která je formována aktivitami těžařských společností v lesích.

Woods-Prologue, Diploo Studio, zdroj: www.diploo.plWoods-Prologue, Diploo Studio, zdroj: www.diploo.pl

Natalia a Marcin prostřednictvím výtvarné výpovědi, které dosáhli kombinací časově náročného procesu práce s keramikou a impulsy okolního světa, komentují každodennost a interpretují okolní svět.

Singing Brownies jsou duchové lesa a dřeva. Svými písněmi vedou ztracené poutníky či je rozveselují a stejně tak i unavené jeleny. Keramické Singing Brownies mohou být interiérovým doplňkem, solitérním objektem či např. vázou, Diploo Studio, zdroj: www.diploo.plSinging Brownies jsou duchové lesa a dřeva. Svými písněmi vedou ztracené poutníky či je rozveselují a stejně tak i unavené jeleny. Keramické Singing Brownies mohou být interiérovým doplňkem, solitérním objektem či např. vázou, Diploo Studio, zdroj: www.diploo.pl

Co vás nejvíc přitahuje na keramice jakožto materiálu?

Keramika je pro nás z mnoha důvodů velmi vznešeným, ušlechtilým, sofistikovaným a praktickým materiálem. Nejzajímavějším aspektem keramiky je nepředvídatelnost výsledku celého procesu. Nikdy nemůžeš se stoprocentní jistotou vědět, co vytáhneš po výpalu z pece. Samozřejmě se zkušenostmi je možné předpokládat výslednou podobu, ale pouze do určité míry. Výsledný efekt i celkový potenciál keramiky jsou vždy překvapivé. Na materiálu nás přitahuje také jeho struktura, která se v průběhu celého procesu mění. Na počátku je materiál velmi delikátní, pružný a poddajný, ovšem od určitého bodu se již není možné v procesu tvorby vrátit zpět. Pokud chceme dosáhnout kýženého efektu, je zcela nezbytné promyslet každý krok důkladně předem, což je velmi fascinující.

V roce 2010 jste založili designérské studio. Proč se jmenuje „Diploo“?
Diploo Studio získalo své jméno podle titulu komiksu s názvem Výlet s Diplodokem, jehož autorem je Tadeusz Baranowski. Právě tento komiks velmi silně ovlivnil naši dětskou imaginaci.

Oba dva pocházíte z regionu, který je silně spjat s produkcí keramiky. Mohli byste říci, že tento fakt ovlivnil váš postoj a vztah k tomuto materiálu?
Jistě. Natalia pochází z malého městečka Łysa Góra, které bylo již od poloviny padesátých let centrem keramického průmyslu. Tento fakt není samozřejmě zanedbatelný. V Łysé Góře sídlilo ústředí továrny Kamionka, která byla producentem více než poloviny z celkové výroby keramiky v Polsku. Díky šéfdesignérovi a umělci Bolesławu Książekovi si Kamionka získala svůj osobitý styl a vizuální identitu. V době svého rozkvětu byla manufaktura velmi známá po celém Polsku i v zahraničí. Později to byl právě sortiment Kamionky, který nás po absolutoriu akademie výrazně inspiroval. Jednalo se o jakýsi iniciační moment, s nímž přišlo uvědomění, že jsme součástí polské keramické scény.

V keramice často nabouráváte zažitá pravidla, např. namísto klasického glazování povrch sprejujete zářivými barvami. Co vás inspirovalo k propojení tradičního řemesla s poměrně neobvyklými způsoby dekorování?
Práce s keramikou je jedním z nejstarších řemesel, které lidské pokolení zná. Technologie a základní pracovní postupy se po celá staletí de facto nezměnily. Zpracovávání keramiky je časově náročné a nezbytně vyžaduje znalosti jak materiálu, tak technologií, což výrazně formuje i naší perspektivu, jíž nahlížíme keramiku jako velmi vznešenou. Ovšem koncept Diploo Studia je inspirován pop kulturou. Tak vzniká pole, kde se snoubí pronikavé barvy a moderní technologie v kombinaci s jistou formou zábavy a legrace. Snažíme se na keramiku nahlížet „pop kulturní“ optikou. Posouvá nás to, a zároveň tlačí k tomu zkusit něco nového, co bychom neočekávali od klasických přístupů keramického řemesla. Právě kombinaci řemesla se současnými a moderními inspiracemi vnímáme jako velmi přitažlivou.

I´m not digital, Diploo Studio, zdroj:www.diploo.plI´m not digital, Diploo Studio, zdroj:www.diploo.pl

Vedle keramiky se zaměřujete na produktový design, anaglyfové grafiky, glitch videa a další média. Ve vašem portfoliu se lze setkat s držátkem na čínské jídelní hůlky, setem slánky a pepřenky, jejichž tvary jsou inspirované varšavskou architekturou atd. Jak tenká či naopak tlustá je pro vás hranice mezi volným uměním a designem?
Hranice mezi uměním a designem je velmi pružná. Pomyslná „dělící linka“ se v současné době čím dál tím víc ztrácí. Jedním z možných vysvětlení tohoto jevu je rapidní rozvoj technologií, jehož důsledky velmi výrazně usnadňují naše každodenní životy. I zkušenosti s uměním zásadním způsobem pronikají do našich denních rutin, ať již skrze obklopování se uměleckými objekty, či hledáním vlastního originálního stylu. V podstatě bychom mohli říci, že společnost není přitahována prvotřídními designérskými objekty, ale větší pozornosti se těší instantní emoce nebo jakási zábava, podobná té, jíž prezentují média. Možná, že Warholovo prohlášení o patnáctiminutové slávě je stále aktuálnější. Být celebritou, někým populárním a originálním je patrně to, co lidé v současné době přesně chtějí. Bez ohledu na skutečnost, že na ně může být upoutána pozornost pouhých patnáct minut. Z toho důvodu jsou i cíle mnohých krátkodobé a až nevkusně okázalé. Na mysli máme i reprezentanty světa umění, kteří se pokouší vyjádřit sebe sama téměř bez jakýchkoli zákonitostí.

Set slánky a pepřenky pro Eurocentrum Varšavy. Tvary jsou inspirované varšavskou architekturou ředitelství centra, Diploo Studio, zdroj: www.diploo.plSet slánky a pepřenky pro Eurocentrum Varšavy. Tvary jsou inspirované varšavskou architekturou ředitelství centra, Diploo Studio, zdroj: www.diploo.pl

Vaše objekty jsou hravé, lehce bizarní, imaginativní a často mají dvojí smysl. Podobný způsob vyjádření je v určitých bodech zvláště emblematický pro lowbrow art. Jakým způsobem jsou pro vás podobné tendence důležité?
Lowbrow je pro nás velmi zajímavé a stále jej prozkoumáváme. S tímto proudem jsme se seznámili poměrně nedávno, i přes to, že historie lowbrow je značně dlouhá. Dalo by se říci, že lowbrow v sobě kombinuje řemeslo a témata či inspirace plynoucí z pop kultury, což je velmi blízké i našemu uměleckému uvažování. Jedná se o způsob, jímž je možné vytvořit takové umění, které by bylo dostupné a srozumitelné nejen elitám. Zásadní umělecké myšlenky jsou artikulovány prostřednictvím běžných věcí či situací, které jsou dobře známé většině lidí. Ovšem významový přesah, s nímž jsou podobná díla úzce a až neodmyslitelně spjata, je přitažlivý jak pro umělce, tak pro recipienty. Obecně by se ovšem dalo říci, že lowbrow je do určité míry srozumitelné pro většinu společnosti a to právě díky své formě. Pro nás je zásadní mezilidská komunikace ve své krystalicky čisté podobě.

Vaše předposlední výstava s názvem re-Digital proběhla v Krakově a je spjata s dlouhodobým projektem I´m Not Digital. Jak byste celý projekt popsali a jaké podněty vás k jeho realizaci vedly?
I´m Not Digital je koncept, který již od samotného počátku zohledňuje perspektivu budoucího rozvoje. V podstatě se jedná o myšlenku zakládající se na polaritě dvou světů, a sice digitálního a analogového. Celý koncept je tak velmi široký a skýtá v sobě nejeden obsah a celou řadu dalších implikací, což výrazně znesnadňuje stručnou definici. Celkový koncept a významový rámec se tak rozšiřuje s každou další výstavou. Samozřejmě naším záměrem je zachovat nejen výchozí estetiku v její rámcové podobě, ale i použité materiály. Ovšem pokaždé bychom rádi vložili do celkového pojetí něco nového. Doufáme, že projekty I´m Not Digital a re-Digital jsou počátkem dlouhého příběhu, který bychom chtěli skrze umění vyprávět.

re-Digital, Diploo Studio, BB Gallery Krakov, zdroj:www.diploo.plre-Digital, Diploo Studio, BB Gallery Krakov, zdroj:www.diploo.pl

Na jakém projektu v současné době pracujete? Mohli byste nám poodhalit alespoň drobné detaily?
V současné době stále pracujeme na projektu Woods, který jsme odstartovali výstavou koncem minulého roku. Jedná se opět o dlouhodobý projekt, který spojuje keramické objekty se dřevem, lesem a jeho mytologií. Rádi bychom celek uzavřeli větší výstavou v letošním roce. Zároveň pracujeme na návrzích produktového designu, konkrétně série svícnů, lamp a váz.

Woods-Prologue, Diploo Studio, zdroj: www.diploo.plWoods-Prologue, Diploo Studio, zdroj: www.diploo.pl

Galerie