Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Anonym, 1946 Anonym, 1946

Politický plakát a propaganda

„Obrazy moci, moc obrazů“ - kolekce děl z prestižní soukromé sbírky a Moravské galerie v Brně.

My nechceme válku, my chceme mír, abychom mohli své národy zničit v klidu." Ivan Diviš

Hlavním smyslem výstavy je ukázat sílu politického a propagandistického poutače ve vztahu k jeho účelu, který byl pod diktátem moci zneužit k propagaci totalitárních ideologií ve 20. století. Na špičkových příkladech výstava demonstruje údernost plakátů, které skrze sílu slova a grafického obrazu dokázaly manipulovat vědomím veřejnosti. Diváka má vést k zamyšlení nad kořeny totalitárního zla, jeho důsledky a aktuálním problémem jeho možné budoucí podoby.

V zimních měsících roku 2005 se v Galerii U Křižovníků na Starém Městě koná výstava politických plakátů z období totality z ojedinělých sbírek, jež zahrnuje celou řadu vzácné plakátové tvorby převážně československé a sovětské provenience. Vedle esteticky vytříbených avantgardních děl z let dvacátých a třicátých v ní najdeme i celou řadu pozdějších socialisticko-realistických plakátů, jakož i některé obzvláště bizarní tisky normalizační. Do služeb komunistické ideologie ve své době vstoupil nejeden prvotřídní umělec, a tak mezi vystavenými plakáty najdeme celou řadu opravdových grafických skvostů.

Hodnota této sbírky však zdaleka není jen umělecká. Prozrazuje nám toho též mnoho o minulosti, z níž jsme vzešli a již stále neseme s sebou. V době, kdy se z hrůz padesátých let pomalu stává jakési mrtvolné klišé, které se sice neustále opakuje, ale o to méně prociťuje a prožívá, je neustále třeba probouzet lidi k autentickému údivu nad tím, čemu na úrovni pojmů dobře rozumějí. A právě úderné plakáty, jejichž prostřednictvím se komunisté – ponejprv jako jedna strana z mnoha, později již jako neomezení mocipánové - obraceli k lidu, takovýto účel zvlášť dobře vystihují. O zhoubnosti mesianistických ideologií, o potřebě samostatného kritického myšlení a pochopitelně i o roli obrazu na naší pomyslné Agoře toho mohou vypovědět více než kdejaká slova.

Jakkoliv se sami komunisté – jakož i jejich umělečtí „slouhové“ – snažili v lidech probudit zdání, že se jim daří budovat ráj na zemi, hrůznost z mnohých plakátů mimoděk probleskuje. Celá výstava proto bude koncipována jako cesta totalitárním peklem, jež samo sebe představuje jako pozemský ráj. Příběh výstavy je jednoduchý: Galerie U Křižovníků má pět místností, z nichž každá pomocí propojení textu s obrazem upozorňuje na některý z bytostných rysů komunistického totalitarismu.

Místnost první zobrazuje „krásný nový svět“, velkolepou ideu, jíž se oddali avantgardní umělci stejně jako jiní „budovatelé“ a jali se ji na troskách „prohnilého“ kapitalistického světa uskutečňovat. Druhá místnost znázorní jednotlivé atributy nově se rodícího politického náboženství, na nové politické ikony, čisté učení, svaté knihy, kacíře a procesy s nimi. Místnost třetí ukáže na samu esenci moderního (nejen komunistického) totalitarismu: všeprostupující moc, která se snaží ovládnout veškeré oblasti lidského a společenského života.

Ve čtvrté místnosti se naznačí, jak se komunistický geometrický duch zmocňuje přirozeného světa a podmaňuje si jej, jak plánuje, normuje a glajchšaltuje, obrací toky řek a betonuje. A konečně místnost pátá, poslední, poukáže na rafinovanou maškarádu zla a jeho fasádovitost, bez níž by se komunistický režim jen těžko obešel.

Galerie U Křižovníků, Křižovnické náměstí 3, Praha, výstava je otevřena do 30. 3. 2005

14. 3. 2005 bude v Městské knihovně v Praze probíhat celý den doprovodný seminář k výstavě.

Promítání dobových filmů v kině Ponrepo:

Út 1. 2. 17.30 Leni Riefenstahlová: TRIUMF VŮLE (Německo 1934, orig verze s překl., 94 min.)

Pá 4. 2. 20.00 Vladimír Vlček: ZÍTRA SE BUDE TANČIT VŠUDE (ČSR 1952, 104 min.)

Po 7. 2. 20.00 Wolfgang Liebeneiner: ŽALUJI (Německo 1941, čes. tit., 112 min.)

Po 14. 2. 17.30 Martin Frič – Václav Berdych: BYLO TO V MÁJI (ČSR 1950, 79 min.) Po 7. 2. 20.00 Wolfgang Liebeneiner: ŽALUJI (Německo 1941, čes. tit., 112 min.)

Galerie