Pocta legendě filmové animace. Rostislav Vaněk zpracoval podobu monografie Jiřího Barty, kniha vychází v edici Sutnar Books

Za vznikem této rozsáhlé monografie stojí typograf, grafický designér, profesor Rostislav Vaněk. | Foto: Štěpánka Vacková Za vznikem této rozsáhlé monografie stojí typograf, grafický designér, profesor Rostislav Vaněk. | Foto: Štěpánka Vacková

Nová publikace „Jiří Barta – Čekání na Golema“ představuje tvorbu výtvarníka, dlouholetého vedoucího ateliéru Filmová a televizní grafika na pražské UMPRUM a zakladatele ateliéru Animovaná a interaktivní tvorba na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni, jednoho z nejvýznamnějších, světovou kritikou vysoce ceněných autorů českého animovaného filmu.

Za vznikem této rozsáhlé monografie stojí typograf, grafický designér, profesor Rostislav Vaněk, který na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni vede s Kristinou Fišerovou ateliér Grafického designu a vizuální komunikace. Publikace vznikala celé dva roky a právě teď vychází v edici Sutnar Books. První impuls k jejímu vytvoření ale přinesl samotný děkan fakulty Josef Mištera. „Je posedlý něco pro svoji školu dělat. To je krásné. A tak stále iniciuje ediční aktivity,“ říká o děkanovi Rostislav Vaněk a zároveň doplňuje, že „Jiří Barta měl mít svoji monografii již dávno, jeho dílo, skvělé filmy, si to zajisté zaslouží“.

Publikace vznikala celé dva roky a právě teď vychází v edici Sutnar Books. | Foto: Štěpánka VackováPublikace vznikala celé dva roky a právě teď vychází v edici Sutnar Books. | Foto: Štěpánka Vacková

Od Diskjockeye po Sněžnou ženu

Kniha představuje všech patnáct Bartových filmů, které čtivě komentuje a zasazuje do kontextu sám jejich autor v dialogu s dramaturgem a scénáristou Edgarem Dutkou. Vyprávění začíná od úplných začátků Bartovy tvorby, kdy se díky Kamilu Pixovi, řediteli Krátkého filmu, dostal k vytvoření svého prvního filmu Hádanky za Bonbón, a končí jeho posledním filmem Yuki Onna – sněžná žena z roku 2012. 

„V konceptu monografie jsem se zaměřil na filmovou tvorbu, která je pro mě dodnes hlavním motivem mé práce. Chronologicky řazené příhody a příběhy při realizaci jednotlivých filmů pro mě byly vodítkem a cestou, jak knihu uspořádat. Do této představy mi nezasahoval nikdo a ani nemohl, protože jde o autobiografii interpretovanou prostřednictvím mých filmových vzpomínek od roku 1978,“ komentuje knihu sám Jiří Barta.

Velmi čtivé vyprávění Jiřího Barty vykresluje dobu vzniku jeho filmových počinů a uvádí čtenáře do kontextu doby. | Foto: Štěpánka VackováVelmi čtivé vyprávění Jiřího Barty vykresluje dobu vzniku jeho filmových počinů a uvádí čtenáře do kontextu doby. | Foto: Štěpánka Vacková

Jako v kině

Monografie je bohatě prokládána fotografiemi, jež krásně ilustrují filmové počiny, o kterých je zrovna řeč. Přenesení filmové podoby na stránky knihy samozřejmě samotný film nikdy nenahradí, čehož si byl vědom i Rostislav Vaněk: „Jaké jsem měl možnosti, abych alespoň pocitově vtáhl čtenáře ‚do kina‘? Zvolil jsem šířkový formát, který mi nabídl přirozené vyznění obrazových kompozic, aniž bych z nich dělal výřezy. Rovněž jsem v narativních stránkách chtěl navodit pocit průběžného děje, který je akcentován celostranou, kde vrcholí dějová sekvence. Černé stránky s negativním textem mají rovněž připomínat, že jsme v projekčním sále. Pracovní fotky dokumentující vznik díla jsem přiřadil vždy na aktuální strany. Na závěr každého filmu, a v knížce se jich připomíná patnáct, jsou dokumentární fotografie ‚z natáčení‘. Ty jsem převedl do černobílé reprodukce, aby nekonkurovaly barevnému obsahu stránek. Jiří chtěl, aby v řadě případů byla naznačena dějová hravost, pohyb, a tak mi dodal řadu kompozic, kde vykryté detaily jdou přes dějové pozadí. Jsou to koláže narušující jednolitý tok obrázků.“

Kniha je bohatě prokládána fotografiemi. | Foto: Štěpánka VackováKniha je bohatě prokládána fotografiemi. | Foto: Štěpánka Vacková

I když obrazový materiál řekne někdy více než slovo, u této knihy rozhodně nezůstanete jen u prohlížení fotografií. Velmi čtivé vyprávění Jiřího Barty vykresluje dobu vzniku jeho filmových počinů a uvádí čtenáře do kontextu doby. Celý text je jeden velký rozhovor, což působí přístupněji, než kdybyste četli souvislý, byť sebekvalitnější teoretický text. Takto máte pocit, jako byste seděli vedle dvou pamětníků, kteří vzpomínají na svůj život a tvorbu. 

Velmi čtivé vyprávění Jiřího Barty vykresluje dobu vzniku jeho filmových počinů a uvádí čtenáře do kontextu doby.  | Foto: Štěpánka VackováVelmi čtivé vyprávění Jiřího Barty vykresluje dobu vzniku jeho filmových počinů a uvádí čtenáře do kontextu doby. | Foto: Štěpánka Vacková

„Textovou část měl Jiří Barta připravenou, jak úvodní text, tak i rozhovor. Myslím, že dějovou bohatost a odlišnost jednotlivých filmů bylo nutné detailněji popsat, teoretický text by to nezvládl. Autor mohl zde říci to, co čtenář nevidí, ozřejmit celý svůj záměr, smysl díla, ale i faktické pracovní detaily, které plasticky a vtipně dokreslují atmosféru jednotlivých děl. Text je navíc vtipný a čtivý. Prostě Barta to umí a je skvělý vypravěč. Text jsem nechal sázet z dostatečně velké velikosti písma, je volně dělen obrazem, aby čtenář mohl kdekoliv začít a po smyslu skončit, aby se nebál jej přečíst – aby jej chtěl číst,“ vysvětluje tento záměr Rostislav Vaněk. 

Publikace Jiří Barta - Čekání na Golema vychází v edici Sutnar Books. | Foto: Štěpánka VackováPublikace Jiří Barta - Čekání na Golema vychází v edici Sutnar Books. | Foto: Štěpánka Vacková

Pečlivé přípravy

Jak už bylo zmíněno, realizace knihy trvala celé dva roky. Jedním z nejpracnějších úkolů bylo převedení filmových políček do tiskové podoby. „Toho se ujal pan Ivan Vít, kameraman a dlouholetý spolupracovník Jiřího Barty. Nešlo to moc rychle a příprava trvala takřka celý rok 2019,“ doplňuje Rostislav Vaněk, který dodává, že těžké bylo rovněž skloubit tolik různorodého materiálu tak, aby vznikl ‚plastický‘ obraz o vynikajícím umělci, mém příteli, se kterým putujeme od UMPRUM k SUTNARCE. Byl jsem si vědom, že kniha nikdy nenahradí filmové dílo, může však podat svědectví o myšlení umělce, jeho práci a době vzniku jednotlivých filmů. Určitě jsem knížku dělal rád, protože Jiřího obdivuji a vážím si jeho práce“.

Sutnar Books

Nové logo nakladatelství Sutnar Books | Zdroj: Fakulta designu a umění Ladislava SutnaraNové logo nakladatelství Sutnar Books | Zdroj: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Monografie vyšla tento rok v nakladatelství Sutnar Books, jejíž logo vytvořil rovněž profesor Rostislav Vaněk. „Sutnar Books je nakladatelství, které právě při SUTNARCE (Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara) zakládám. Jeho produkce bude rozvětvena od ryze vědecké produkce (těžící mimo jiné z unikátního Archivu Ladislava Sutnara, který vlastní naše fakulta), přes monografie významných umělců, až po ‚artové‘ knihy pro děti i dospělé. Značka Sutnar Books má ambice být (jak jinak) v tuzemsku i ve světě synonymem excelentní kvality obsahu i obrazového, designového a technického polygrafického zpracování, přibližuje děkan fakulty Josef Mištera.

O názvu Sutnar Books vlastně také rozhodl pan profesor Vaněk. Měl jsem několik variant, jak nakladatelství nazvat, a nemohl jsem se pro jednu rozhodnout. Každému z názvů podle mě něco chybělo, nebo přebývalo. S Rosťou Vaňkem jsem se dohodl, že rozhodne grafické řešení. A tak to bylo. Vymyslil logo tvořené čtyřmi půlkruhy, které tvoří S a B. Logo. Toto řešení navíc koresponduje s novou fasádou fakulty i jejím orientačním systémem a propagačními předměty. Zapadá dokonale do jednotného vizuálního stylu fakulty. Domnívám se, že Ladislav Sutnar by byl nadšený,“ podotýká Mištera.

Kniha Čekání na Golema je první významnější počin nového nakladatelství Sutnar Books. Pro bližší informace k prodeji knihy mohou zájemci napsat na e-mail: fdu@fdu.zcu.cz.

Související

Oslava rovnoprávnosti žen. Ilustrátorka Renáta Fučíková vzdává hold slavným hrdinkám české minulosti
Ilustrace

Oslava rovnoprávnosti žen. Ilustrátorka Renáta Fučíková vzdává hold slavným hrdinkám české minulosti

Tereza Urban - 27. 8. 2020 - 12 min.

Budoucnost městské dopravy a tramvaj bez řidiče. Nejlepší práce ze Sutnarky
Produktový design

Budoucnost městské dopravy a tramvaj bez řidiče. Nejlepší práce ze Sutnarky

Petra Boháčová - 26. 3. 2020 - 5 min.

Kreativní inkubátor oživuje kulturní dědictví. V Plzni ho nastartovala Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Design služeb

Kreativní inkubátor oživuje kulturní dědictví. V Plzni ho nastartovala Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Redakce Czechdesign - 8. 1. 2020 - 13 min.

Kdo v Plzni zazářil? 5 talentů ze Sutnarky, o kterých byste měli vědět
Ilustrace

Kdo v Plzni zazářil? 5 talentů ze Sutnarky, o kterých byste měli vědět

Kamila Nováková - 26. 3. 2019 - 5 min.

Jak se daří nejmladší umělecké univerzitě? Přinášíme velký rozhovor s děkanem Sutnarky
Grafický design

Jak se daří nejmladší umělecké univerzitě? Přinášíme velký rozhovor s děkanem Sutnarky

Olga Fraitová - 26. 7. 2018 - 13 min.

K čemu je vlastně studium na vysoké škole? Odpovídá vedoucí ateliéru grafického designu na Sutnarce
Grafický design

K čemu je vlastně studium na vysoké škole? Odpovídá vedoucí ateliéru grafického designu na Sutnarce

Radka Machalická - 24. 8. 2017 - 7 min.

jelínek
Kavelky MYP 2024