Plzeňský výkvět. Představujeme výběr nejlepších bakalářek ze Sutnarky

Projekt Člověk-houba-technologie od Denisy Průbalové | Zdroj: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU Projekt Člověk-houba-technologie od Denisy Průbalové | Zdroj: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU

Jako každý rok, tak i letos se udělovala Cena děkana nejlepším bakalářským pracím na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU. Tento rok byl ovšem nevšední tím, že na veškerých závěrečných pracích se pracovalo doma kvůli pandemii COVID-19. Jak pandemie ovlivnila myšlení studentů a tím jejich výsledná díla? Dvanáct oceněných studentek představuje své práce.

Punťa a Ťunťa 

Autorkou je Klára Pavlovcová z ateliéru Didaktické ilustrace. Punťa a Ťunťa. To je vtipná ilustrovaná kniha o dvou indických běžcích, kteří se chtějí dostat na vrchol potravního řetězce. Jako pouzí kačeři jsou totiž velmi zranitelní a k obědu si je může dát téměř každý. Oni se ale rozhodli přepsat celou historii vodní drůbeže. Dokážou přemoci všechna zvířata, která je mohou sežrat? A co člověk?

Autorská kniha Punťa a Ťunťa od Kláry Pavlovcové | Zdroj: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČUAutorská kniha Punťa a Ťunťa od Kláry Pavlovcové | Zdroj: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU

Časopis Astropis

„Časopis Astropis se zaměřuje na všechny oblasti astronomie a příbuzné obory přírodních věd. Mým cílem bylo vylepšit odborné periodikum po vizuální stránce,“ vysvětluje autorka Anna Lukášová z ateliéru Grafický design.

Časopis Astropis Anny Lukášové | Zdroj: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČUČasopis Astropis Anny Lukášové | Zdroj: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU

Nevšedníci

V knize seznamuji čtenáře s profesorem Hronem Metánovským, který svou výstředností a vskutku ojedinělými vychytávkami připomíná fiktivní osobnost Járy Cimrmana. Dalším ‚nevšedníkem‘ je Václav Kadeřávek. Ten si zavdal, že sestrojí pro český národ létající stroj poháněný pomocí elektromagnetů, jenž vlastenecky pojmenoval Samolet český. Posledním vynálezcem je Josef Vaněk. Jeho patentem je vyplachovací pult na skleněné půllitry používaný v hospodách. Všichni tři se snažili přicházet se zlepšováky pro lidstvo, i přesto, že jejich okolí je často vnímalo jako pošetilé snílky,“ přibližuje svoji práci Tereza Přibílková, studentka ateliéru Komiks a ilustrace pro děti.

Kniha Nevšednící Terezy Přibílkové | Zdroj: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČUKniha Nevšednící Terezy Přibílkové | Zdroj: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU

Tajemství u nás doma

Bakalářskou práci Theodory Černické, která studuje ateliér Knihy a tvarování papíru, si můžete vzít kamkoliv.

„Interaktivní pop-up knihy pro menší děti a jejich rodiče. Jedna s pop-up domem, určená převážně ke hraní a rozvoji vlastní fantazie, druhá plná úkolů, hádanek a básniček. Mým přáním bylo, aby obě knížky poskytly rodičům a jejich dětem nové možnosti, jak společně trávit čas. Obyčejné čtení pohádky před spaním by se tak stalo pro obě strany zábavnější a děti by se zdokonalily v některých činnostech. Se samotným domečkem si pak mohou hrát samy, bez rodičů, podle svých představ. Po zavření domek nezabere skoro žádné místo, a tak je možné si ho vzít téměř kamkoliv.“

Pop-up kniha Tajemství u nás doma od Theodory Černické | Zdroj: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČUPop-up kniha Tajemství u nás doma od Theodory Černické | Zdroj: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU

Písmo Carmentalis Regular

Písmo Carmentalis Regular od studentky Barbory Truhlářové z ateliéru Vizuální komunikace je akcidenční patkové písmo, které vychází z římské kapitály a estetiky písem 18. století. Odkazuje se na tradici, ale zároveň nám připomíná, že žijeme v moderním světě. Carmentalis spojuje eleganci a jemnost antikvy s agresivními ostrými serify, téměř jako by byly řezány nožem.

Písmo Carmentalis Regular od studentky Barbory Truhlářové | Zdroj: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČUPísmo Carmentalis Regular od studentky Barbory Truhlářové | Zdroj: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU

Carmentalis je vhodný pro různé typy textů – od kratších nadpisů po delší textová pole. Zmenšením velikosti se tuhost a ostrost písma zjemní, stane se více klasickým. Alternativní znaky a ligatury poskytují prostor pro větší experimentování. Písmo je navrhováno tak, aby čtenářům umožňovalo jej nejen číst, ale také hledět na psaná slova jako na samotný obraz.

Ilustrovaná kniha na motivy textu Zjevení sv. Jana Theologa

Autorkou je Denisa Váňová z ateliéru Grafiky.

„Ilustrace volně vychází z textu Zjevení sv. Jana Theologa (Bible Svatá, 1926). Toto téma mi bylo blízké vzhledem k současné situaci, ve které se nacházíme. Narodila jsem se v neomezené svobodě a veškerý momentální děj, včetně hlášení z rozhlasu o zákazu vycházení či pomalu se přesouvajícího života do online prostoru, má pro mě novou, apokalyptickou atmosféru. V ilustracích jsem se snažila uchylovat k tichu a statice. Začala jsem si pokládat otázky, jak by to asi vypadalo, kdyby apokalypsa nebyla provázena hromy a blesky, ale nečinností a zdánlivým zastavením času? Kniha je adresována všem, kteří hledají tichá místa uprostřed kalamity.“

Ilustrovaná kniha na motivy textu Zjevení sv. Jana Theologa od Denisy Váňové | Zdroj: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČUIlustrovaná kniha na motivy textu Zjevení sv. Jana Theologa od Denisy Váňové | Zdroj: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU

[Dysfunction]

Bakalářská práce Marie Plné z ateliéru Fotografie se věnuje příběhu ve fotografii a jako výstup vytvořila publikaci s názvem [dysfunction]. Kniha má představovat osobní deník. Krátkým příběhem se Marie snaží popsat vlastní situace či zkušenost s psychikou a duševním zdravím a určitým způsobem zaznamenat nekončící koloběh emocí a dnů, které jsou občas černobílé. 

Fotografická publikace [Dysfunction] od Marie Plné | Zdroj: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČUFotografická publikace [Dysfunction] od Marie Plné | Zdroj: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU

A Forest

Sára Hohlová z ateliéru Interaktivního designu vytvořila audiovizuální instalaci „A Forest“. Je tvořena 3D skeny různých přírodnin a lesního prostředí, ze kterých studentka vytvořila videa a objekty vytisknuté na 3D tiskárně. Skeny a audionahrávky nasbírala Sára v lesích a různých koutech Česka. Společně tyto prvky vytvářejí digitální odraz kousku reálného světa. Video z instalace si můžete prohlédnout na tomto odkazu

Projekt od Sáry Hohlové, A Forest | Zdroj: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČUProjekt od Sáry Hohlové, A Forest | Zdroj: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU

Interaktivní uvolňovací cviky

Bakalářská práce Denisy Kalinové z ateliéru Animace je určena pro děti prvních tříd základních škol. Slouží pro uvolnění ruky před písankou. Sešit obsahuje nejen cviky, ale i ilustrace a různé úkoly. 

Sešit s interaktivními uvolňovacími cviky od Denisy Kalinové | Zdroj: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČUSešit s interaktivními uvolňovacími cviky od Denisy Kalinové | Zdroj: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU

Zanimované ilustrace se spustí po přiložení chytrého telefonu s aplikací Uvolňovací cviky (zdarma ke stažení na iOs). Celým sešitem děti doprovází malý astronaut, kterému plněním cviků pomáhají dostat se na Měsíc. Vedlejším bonusem je plakát Sluneční soustavy a samolepky planet všité do vazby. 

Člověk-houba-technologie

Denisa Půbalová z ateliéru Multimédia vypracovala projekt Člověk-houba-technologie, který se zabývá vztahy, procesy, signály a errory mezi těmito třemi aktéry propojenými v posthumanistické symbióze. Výsledkem je procesuální umělecké dílo, jímž v reálném čase proudí signál v různých formátech od elektrických signálů podhoubí, skrz elektronické součástky, Arduino a kabely do digitálního zpracování na sluchové a vizuální vjemy. Instalace je pak jakousi posthumanistickou laboratoří, ve které člověk není Bohem, jak je tomu ve většině současného antropocentrického smýšlení, ale pouze jednou součástkou v tomto komplexním autopoietickém systému.

Projekt Člověk-houba-technologie od Denisy Průbalové | Zdroj: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČUProjekt Člověk-houba-technologie od Denisy Průbalové | Zdroj: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU

Performance a videoart

„Moje závěrečná práce je performance tvořena pohybovou komunikací. Koncept komunikace je velmi obecný, spadá přímo do okruhu sociologie, čehož se moje performance také dotýká. Její hlavní motiv však není přímo o lidské komunikaci a lidských vztazích, ale o principu reciprocity mezi dvěma celky, které ve videu působí jako organické tělesa více než jako lidské bytosti. Výsledkem jsou tudíž dva videozáznamy jedné a té stejné performance ovlivněné dvěma různými prostředími. Pro diváka může být zajímavé porovnat tyto dva akty, aniž by měl zprvu povědomí o diametrálně rozdílných podmínkách vzniku obou aktů,vysvětluje autorka Daniela Benešová z ateliéru Nová média.

Performance a videoart od Daniely Benešové | Zdroj: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČUPerformance a videoart od Daniely Benešové | Zdroj: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU

egou_u

„Variabilitu som v práci zobrala ako pojem viacúčelovosti a nestálosti rovnako ako človek a jeho povaha alebo potreby. Práca je založená na dvoch kruhoch vzájomne prepojených kovovým patentom na zadnej časti. Pásy uchytené na konštrukcií sú dvojmo prekladané a stehy vymedzujú časti, ktoré sa posúvajú po tom ako si zvolíte variantu sedenia. Dvojité ukladanie 5 cm pásov, vytvára priestor na odkladanie vecí a dve varianty sedenia. Variantu pevného sedenia, kedy je človek otvorený spoločnosti a variantu hojdacieho sedenia, kedy je človek v súkromí a uzatvorený sám do seba. Zároveň parafrázujú tri zložky osobnosti podľa teórie Sigmunda Freuda, z ktorej som čerpala inšpiráciu. Práca poukazuje na to ako budujeme spoločnosť a formujeme spoločenské správanie,“ přibližuje svoji bakalářskou práci Barbora Gažiová z ateliéru Design nábytku a interiéru. 

egou_u od Barbory Gažiové | Zdroj: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČUegou_u od Barbory Gažiové | Zdroj: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU

Související

Progresivní Sutnarka. Kurátor Jan Van Woensel přišel s nápadem, jak sdílet inspirativní myšlenky významných osobností online
Ostatní

Progresivní Sutnarka. Kurátor Jan Van Woensel přišel s nápadem, jak sdílet inspirativní myšlenky významných osobností online

Nikol Galé - 15. 6. 2020

Budoucnost městské dopravy a tramvaj bez řidiče. Nejlepší práce ze Sutnarky
Produktový design

Budoucnost městské dopravy a tramvaj bez řidiče. Nejlepší práce ze Sutnarky

Petra Boháčová - 26. 3. 2020

Studovat design, ilustraci a animovanou tvorbu v Plzni. Sutnarka otevírá nové ateliéry, vedené předními osobnostmi z oboru
Kritika a teorie

Studovat design, ilustraci a animovanou tvorbu v Plzni. Sutnarka otevírá nové ateliéry, vedené předními osobnostmi z oboru

Tereza Urban - 20. 11. 2019

Kdo v Plzni zazářil? 5 talentů ze Sutnarky, o kterých byste měli vědět
Ilustrace

Kdo v Plzni zazářil? 5 talentů ze Sutnarky, o kterých byste měli vědět

Kamila Nováková - 26. 3. 2019

Elita z Plzně. Vybrali jsme 7 povedených prací ze Sutnarky
Grafický design

Elita z Plzně. Vybrali jsme 7 povedených prací ze Sutnarky

Veronika Pařízková - 6. 8. 2018

Jak se daří nejmladší umělecké univerzitě? Přinášíme velký rozhovor s děkanem Sutnarky
Grafický design

Jak se daří nejmladší umělecké univerzitě? Přinášíme velký rozhovor s děkanem Sutnarky

Olga Fraitová - 26. 7. 2018

job shop
výstava czd
kruh 2024 duben
shop 4/2024