Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Zdroj: Petr Knobloch. Zdroj: Petr Knobloch.

Petr Knobloch: Budoucí absolventi by měli být flexibilní

Pokud váháte, jakou školu si vybrat ke studiu designu, nezapomeňte se podívat na nabídku studijních programů na Prague College. Petr Knobloch zde vede nový magisterský program Future Design, který by měl klást důraz na inovace a nové technologie, ale také hledat odpovědi na širší etické, sociální a filosofické otázky spojené s designem. Budoucí absolventi by pak jednou měli být připraveni nastartovat vlastní designérskou praxi, jít na trh s vlastním produktem či třeba rozběhnout vlastní start-up.

Od září vedete na Prague College nový magisterský program Future Design. Jak jste se k této práci dostal?

V létě 2015 jsem se vracel z ročního pobytu v New Yorku a v tu dobu mě oslovilo vedení Prague College s tím, že otevírají nový magisterský program nazvaný Future Design a byli by rádi, kdybych program vedl. Po následné schůzce s vedením školy jsme se domluvili na spolupráci. Hlavní motivací pro mne bylo, že se jedná o nový program, jehož koncept a směřování je možné ovlivnit.

Vzhledem k tomu, že spuštění programu bylo naplánované na podzim 2016, začal jsem nejdříve na Prague College učit na bakalářském programu. Jednak abych porozuměl specifikům britského akademického systému, neboť jde o privátní vysokou školu, akreditovanou v rámci britského školství, zároveň, abych porozuměl fungování Prague College jako takové. Současně jsme během roku připravovali vše potřebné pro finální akreditaci a spuštění magisterského programu.

Prague College je partnersky spojená s britskou Teesside University, díky tomuto partnerství uděluje po zdárném ukončení studia britské akademické tituly. Na Teesside University obdobný magisterský program již několik let existuje, je tam orientovaný především na grafický design a vizuální komunikaci. Základní pravidla studia i semestrální moduly na Prague College jsou definované stejně jako na Teesside University - v prvním ročníku jsou to moduly Creative Interaction v zimním a Research and Development v letním semestru, v druhém ročníku pak Design Innovation v zimním a Design Direction v letním semestru. Koncepční zaměření a obsah těchto modulů jsou již v interní režii školy.

Náš program bych rád více otevřel, měl by být zaměřený nejen na grafický design a vizuální komunikaci, ale věnovat se i obecnějším otázkám spojeným s designem. Studenti tak mají možnost řešit nejen zadání v rámci produktového či interaktivního designu, ale i etické, sociální a filosofické otázky spojené s designem či spekulativní zadání, která pracují s předpokládanými kulturně společenskými, environmentálními a dalšími širokými aspekty našeho budoucího života a možnostmi, jakými je může design ovlivnit. Velký důraz budeme také klást na inovace a experimentování a využití nejnovějších technologií. Program by tak ideálně měl stát kdesi mezi tradiční uměleckou školou jako je třeba UMPRUM a školou, zaměřenou na technologie, jako je třeba ČVUT.

Pokud bych měl hledat programový ideál v zahraničí, pak bych se rád postupně strategií studia přiblížil d.school na Stanfordu, což je program, zaměřený na výchovu inovátorů. Studenti designu si tu osvojují dovednosti, metody a způsoby myšlení potřebné pro navrhování nestandardních řešení, současně je program úzce spjatý s praxí, studenti tu řeší skutečná „živá” zadání. Najdou pak uplatnění třeba ve start-upech v Silicon Valley, jsou připravení zakládat vlastní inovativní buňky, jsou schopni řešit spekulativní zadání problémů budoucnosti.

Prague College: workshop Speculative Design. Zdroj: Petr Knobloch.Prague College: workshop Speculative Design. Zdroj: Petr Knobloch.

Mohou se tak k vám na magisterské studium hlásit i lidé z jiných oborů, než je design?

Určitě. V tuto chvíli máme deset studentů v prvním ročníku a někteří z nich ani neměli klasické vlastní design portfolio – jeden se třeba věnoval návrhům user experience, ale už ne vlastnímu interface designu. Nebo máme studenta, který je v praxi vyhledávaným designérem špičkových 3D modelů, vizualizací a pracuje pro přední světové automobilky, není tedy ve standardním slova smyslu grafický designér. Snažím se vybírat studenty tak, aby měli solidní alespoň některou z dovedností, které v rámci koncepce programu uplatní a pochopitelně měli i základní schopnost práce s počítačem. Ambicí programu je, aby v rámci dvouletého studia tuto svou silnou stránku doplnili i o další znalosti a dovednosti. Věřím, že budoucí absolvent designérského programu by neměl být úzce specializovaný, ale měl by být flexibilní – měl by ovládat na solidní úrovni více dovedností nebo jim aspoň rozumět tak, aby mohl v praxi vést fundovaný dialog s kolegy v týmu, kteří mají jinou profesi a s nimiž spolupracuje. Například interaktivní designér, který na určité úrovni ovládá nebo rozumí současně základům programování, ale také datové analytice, má dle mého větší hodnotu na pracovním trhu, než špičkový designér, který je ve své práci jen úzce zaměřený.

Daří se vám nacházet studenty, kteří se zajímají o tento multidisciplinární přístup?

Program jsme rozběhli v září loňského roku, teprve další roky ukáží, zda je o takový typ studia opravdu zájem. Myslím, že pro současné první studenty byla právě otevřenost programu jedním z rozhodujících kritérií výběru. Dále je pak často motivuje získání britského titulu, se kterým je přeci snazší uspět na globálním trhu, než s českým diplomem, i když z mého pohledu by samotný diplom neměl být nejdůležitější motivací. A zahraniční studenty samozřejmě láká studium v Praze a fakt, že výuka probíhá výhradně v angličtině.

Prague College: prezentace studentských prací. Zdroj: Petr Knobloch.Prague College: prezentace studentských prací. Zdroj: Petr Knobloch.

Jak jste se vy sám dostal k práci v akademické sféře?

Během mých master studií na Cranbrook Academy of Art v Michiganu jsem učil na College for Creative Studies v Detroitu, což je uznávaná soukromá vysoká škola zaměřená především na grafický, produktový a automobilový design. To byla moje první zkušenost v roli vyučujícího. Po návratu do Čech jsem pak vedl několik semestrálních úkolů v grafických ateliérech na UMPRUM a podílel jsem se tam také na přípravě akreditace dnešního ateliéru grafického designu a nových médií, který vede profesor Petr Babák. Učil jsem také v design ateliéru na Prague Institute americké North Carolina State University.

V čem je Prague College atraktivní pro učitele?

To je, myslím, individuální. Pro zahraniční učitele je jistě zajímavé, že mohou učit v angličtině. Já jsem původně neměl v plánu v nejbližší době učit, ale přesvědčilo mě, že se jedná o nový magisterský program a mám možnost ho definovat a nasměrovat.

Jak je váš program navázaný na praxi?

Některá zadání jsou „živá”, to znamená skutečné projekty z praxe, které budou zadávat reální zadavatelé – firmy, instituce, studia, start-upy. Současně by zadavatel měl být mentorem projektu. Také tutoři, kteří budou vést diplomové práce, by měli být z praxe, z oblasti, která se přímo týká studentova diplomového projektu. Specifické je i to, že se jedná o part-time program a řada z našich studentů pracuje na plný úvazek. Nabízí se tedy možnost výběru diplomového projektu tak, aby přímo navazoval na jejich praxi.

Prague College: prezentace studentských prací. Zdroj: Petr Knobloch.Prague College: prezentace studentských prací. Zdroj: Petr Knobloch.

Máte pocit, že se pak vaši absolventi dokáží dobře zorientovat v reálném světě a snadno si najít práci?

To zatím nedokážu posoudit, protože první absolventy bude mít program až v létě 2018. Pokud se nám podaří naplnit ambice programu, tak doufám, že nejen najdou práci, ale že budou také připraveni nastartovat vlastní designérskou praxi nebo jít na trh s vlastním produktem či třeba rozběhnout vlastní start-up.

Vzhledem k tomu, že se jedná o úplně nový program, snažím se být také flexibilní i v jeho vedení a směrování; pokud se ukáže, že cokoli ve způsobu výuky nefunguje, upravíme danou část ihned dle momentálních potřeb a podmínek. Studenti jsou s tím nejen srozuměni, ale měli by se formou proaktivního dialogu a zpětné vazby v podstatě spolupodílet na formování způsobu výuky.

V létě jsem se byla podívat na výstavě bakalářských prací vašich studentů a překvapilo mě, že někteří z nich měli problém dotáhnout své projekty do konce. Jak by je k tomu škola mohla motivovat?

Myslím, že tu nejde ani tak o motivaci. Osobně se po roce vyučování na bakalářském programu domnívám, že studenti by měli mít na diplomový projekt víc času a neměli by současně pracovat na jiném zadání. Pak se může snadno stát, že není projekt dotažený perfektně až do konce. Druhým aspektem může být individuální pracovní metoda a proces, jakým student pracuje. Přeci jen jsme ve škole a někomu se nemusí ani po několika letech studia podařit osvojit si správně procesy navrhování tak, aby vše stihl.

A záleží také na tom, jakým způsobem je práce prezentovaná a jak ji posuzujeme. Mě osobně zajímá třeba víc koncepční uvažování a metoda, jakou se student propracovával k výsledku, než výsledná formální podoba produktu. Proces pak může mít teoreticky pro posuzování větší váhu, než precizní dotaženost. Ale určitě by v tom se mnou řada lidí nesouhlasila.

Prague College: prezentace studentských prací. Zdroj: Petr Knobloch.Prague College: prezentace studentských prací. Zdroj: Petr Knobloch.

Nemůže to být pak pro studenty zavádějící? Když v práci neodevzdají klientovi zakázku, nejspíš se také nebude zajímat o důvody, proč práce není hotová.

To máte pravdu, ale dle mého je škola od toho, aby si v ní studenti především testovali procesy, metody, zvládání časového plánu apod. A aby se nebáli dělat chyby. Měli by dokonce chyby “vyhledávat”, aby pochopili důsledky svého rozhodování. Aby si třeba uvědomili, že měli věnovat více času rešerši nebo zvolit jinou metodologii, a proto je finální produkt povrchní nebo nedotažený. Designér v praxi dělá nekonečnou řadu drobných rozhodnutí, která rozhodují o podobě prototypu a následně finálního produktu – myslím, že je důležitější porozumět procesům navrhování, než jestli je diplomka perfektně dotažená.

Jak pracujete se studenty na jejich sebeprezentaci? Nezdá se vám, že mladým designérům často chybí online portfolia?

Na bakalářském studiu na Prague College je součástí výuky přímo modul, který souvisí s vlastní prezentací a vlastní vizuální identitou. Je ale dle mého chápán příliš doslovně – navrhni svoji značku, vizitku, webovou stránku, atd. Myslím, že je důležité naučit se na škole správně prezentovat před publikem, vést konstruktivní kritický dialog, dát zpětnou vazbu spolužákovi, porozumět vlastní unikátní pozici na trhu práce. Pokud tohle jako student zvládnu, vlastní prezentaci si můžu připravit klidně až po škole a nemusí to být nutně ani standardní portfolio, třeba jen kanál na YouTube nebo Vimeu a k tomu facebook profil nebo Instagram, záleží na směřování, kterým se jako designér vydám.

Vyučování probíhá v Bubenské, která je považována za jedno z kreativních center Prahy. Myslíte si, že i prostředí hraje pro studium roli?

Myslím, že Bubenská má jako kreativní centrum nejlepší roky už za sebou. Ale budova má stále své charisma, sám jsem tu měl několik let studio a jsem docela rád, že tu momentálně sídlíme, společně s Fine Art master programem Prague College. Pro nás je to ale hlavně praktické rozhodnutí, protože naše ateliéry jsou jen kousek přes vodu od ateliérů bakalářských programů v Biskupském dvoře. Vhodné prostředí určitě zpříjemní výuku, ale nepovažuji ho za zásadní. Mnohem důležitější je dle mého atmosféra v ateliéru, interakce a chemie ve skupině, otevřený vztah pedagogů a studentů a studentů mezi sebou; jak moc jsou ochotní sdílet své dovednosti, jestli se nebojí vzájemného konstruktivního kriticismu, že spolu vyrazí i někam mimo školu. A společná zvídavost, hravost, nadhled a humor, to nevyváží sebelepší prostředí.

Prague College: workshop Speculative Design. Zdroj: Petr Knobloch.Prague College: workshop Speculative Design. Zdroj: Petr Knobloch.

Galerie

Diplomky 2017 na UMPRUM

Diplomky 2017 na UMPRUM

Výstava, 13. 6. 2017 - 19. 6. 2017
UMPRUM, náměstí Jana Palacha 80/3, Praha 1

Produktový design
BA (Hons) Fine Art final show 2017

BA (Hons) Fine Art final show 2017

Klauzury, 18. 5. 2017, 18:00 - 20:00
Prague College, Biskupský dvůr 6, Praha

Grafický design
Výstava bakalářských prací studentů Prague College Graphic Design

Výstava bakalářských prací studentů Prague College Graphic Design

Výstava, 19. 5. 2017 - 25. 5. 2017
Prague college, Biskupský dvůr 6, Praha 1

Grafický design
Jan Rosický: Baví mě propojovat design s psychologií

Další články