Pečeť, křídla, koruna, nebo srdíčka? Jak se změnily vizuální identity českých univerzit za poslední desetiletí

Pečeť, lev, koruna, nebo srdíčka? Křídla, či tváře studentů? Vizuální identity českých univerzit jsou různorodé. | Zdroj: UMPRUM, AVU, Univerzita Karlova, Slezská univerzita, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, MUNI Pečeť, lev, koruna, nebo srdíčka? Křídla, či tváře studentů? Vizuální identity českých univerzit jsou různorodé. | Zdroj: UMPRUM, AVU, Univerzita Karlova, Slezská univerzita, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, MUNI

V České republice je v tuto chvíli 26 veřejných vysokých škol univerzitního typu. Jejich vizuální identity jsou velmi různorodé. Tradiční pečetě, historické znaky, ale i písma se srdíčky, korunka nebo křídla bájného Prométhea. To jsou symboly, které je v současné době reprezentují. Jaký mají příběh a co znamenají? Kde se rozhodli po radikální změnu a kde jen pro kosmetickou? Komu to funguje, a komu zase moc ne?

Vizuální identita univerzit v minulosti zdůrazňovala vzdělanost, důstojnost a tradici

Vysoké školy mají své znaky, vyjadřující jejich identitu, od nepaměti. V minulosti šlo především o symboly, které ukazovaly na vážnost těchto institucí.

Obsahovaly heraldické symboly odkazující na minulost, zobrazující specializaci, na kterou se univerzita zaměřuje, nebo zdůrazňující hodnoty, na kterých si univerzita zakládá. Znaky zahrnovaly prvky, jako jsou například lvi (ZČU v Plzni) a orlice (SU v Opavě), které jsou archetypálními symboly českých a moravských zemí, ale také třeba korunu znázorňující českou státnost (UK v Praze) či symboly, jako je kniha (UTB ve Zlíně), kladívka (VŠB-TU v Ostravě) či kružidlo (ČVUT v Praze). Mnoho univerzit mělo a stále má ve svém logu odkaz na pečeť, která byla v historii prvním identifikátorem jednotlivých univerzit.

Pečetě jsou tradičními znaky univerzit na celém světě. | Zdroj: cuni.czPečetě jsou tradičními znaky univerzit na celém světě. | Zdroj: cuni.cz

Symboly ve znacích českých univerzit dodnes dokreslují pro ně typické a tradiční barvy. Mají většinou symbolizovat vznešenost, vědění, čistotu a duchovnost. Mezi nejčastější barvy tedy patří modrá, bílá a červená, ale najdeme v nich také například zlatou, fialovou či zelenou.

V posledních několika letech se mnoho českých univerzit rozhodlo pro změnu, sjednocení a modernizaci své vizuální identity. Některé změny jsou jen malé, jiné úplně od základu. Přečtěte si příběhy o cestách k současným podobám vizuálních identit několika významných českých univerzit a sami porovnejte jejich výsledky.

Závan čerstvého vzduchu, ale ne až tak moc

Nejčerstvější novinkou letošního roku je nová vizuální identita Univerzity Karlovy. Jde o nejstarší a nejvýznamnější českou vysokou školu. Ve srovnávacích žebříčcích je stále hodnocena jako nejlepší vysoká škola v České republice a jedna z nejlepších v Evropě.

Její vizuální styl zůstal mnoho let neměnný a jeho hlavním cílem bylo odkazovat na tradici a historii, kterou ve znaku univerzity představovala starobylá univerzitní pečeť. Proto bylo logické, že nadešel čas logo osvěžit. Tento úkol byl bezesporu náročný, protože jaká jiná univerzita než jedna z nejstarších v Evropě, by si měla zachovat ve svém vizuálním stylu odkaz na historii a tradici?

Jak ji tedy zmodernizovat či oživit? Autoři nového vizuálu vsadili na zjednodušenou verzi tradiční svatováclavské koruny. Zjednodušení přispělo k sjednocení doposud roztříštěného vizuálu univerzity. Navíc univerzita své staré logo neopustila a upravenou starobylou pečeť v logu ponechala. Pouze ji s novou korunkou do jednotného vizuálního stylu spojuje. Je ale otázkou, jestli to pro oživení vizuálu tak významné univerzity stačí.

Tradice i moderní zjednodušení, takové je nové logo Univerzity Karlovy. | Zdroj: cuni.cz Tradice i moderní zjednodušení, takové je nové logo Univerzity Karlovy. | Zdroj: cuni.cz

Odvaha jít do toho naplno se vyplatila

Jedním z nejzajímavějších, nejodvážnějších a zároveň také nejoceňovanějších vizuálů univerzit je ten, který v roce 2019 představila Masarykova univerzita v Brně.

V příběhu historie vizuálu univerzity najdete několik hodně odlišných log, která korespondují s její složitou cestou historií. Loga univerzity se měnila v souvislosti se změnami jejího názvu. Původně byla univerzita, která vznikla v roce 1919, pojmenována po prvním českém prezidentovi. Po nástupu komunistů k moci se však toto pojmenování stalo tématem na několik let. Aktivní stoupenci režimu upozorňovali na to, že jméno Masaryka už není akceptovatelné. Ke změně tak došlo až se začátkem akademického roku v roce 1960, kdy se z Masarykovy univerzity stala Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Ke svému původnímu jménu se vrátila až v roce 1990.

První logo s divadelní tematikou se objevilo v roce 1924 na ročence univerzity s názvem Inaugurace rektorů a vzniklo pravděpodobně náhodou.

V roce 1985 se objevuje psané logo tvořené písmeny UJEP, přičemž mezi první dvě písmena umístila autorka Ludmila Soukupová badatelovu tvář. Logo se však vlivem politických událostí ani nestihlo zapsat do povědomí veřejnosti. Po revoluci v roce 1989 se univerzita vrací ke svému původnímu jménu a logicky musí změnit i svoje logo. Nové logo vybrala výběrová komise jako to nejlepší, jaké se nabízelo, i když s výhradami. Tmavomodré logo, připomínající pečeť, mělo ve středu kombinaci dvou prvních písmen ze staronového pojmenování univerzity.  

V roce 2019 došlo k významnému kroku ve změně vizuálu a celkového vyznění prezentace univerzity. Ve výběrovém řízení na dodavatele loga vyhrálo pražské Studio Najbrt. Studio se nebálo navrhnout změnu zcela od základů. Univerzita se nebála návrh vybrat a s nadšením přijmout za svůj.

Změna od základů se povedla. | Zdroj: muni.czZměna od základů se povedla. | Zdroj: muni.cz

Nový vizuál stojí na zcela novém písmu a logu MUNI provedeném právě v tomto fontu. Je tak jednoduché, ale zároveň velmi originální. Netvoří ho žádný symbol ani pečeť. Vychází z brněnské funkcionalistické tradice, meziválečné doby a s ní spojených ideálů. Prezentuje Masarykovu univerzitu jako vyzyvatele, někoho, kdo přináší nová témata, klade důraz na technologie a může si dovolit trochu drzosti. Odvážný, ale zároveň jednoduchý vizuál se přesně trefil do nálady brněnské univerzity.

Univerzita nový vizuál přijala s hrdostí za svůj. | Zdroj: muni.czUniverzita nový vizuál přijala s hrdostí za svůj. | Zdroj: muni.cz

Nemají logo, mají svoje vlastní písmo

Další vysokou školou, která se rozhodla pro netradiční cestu v pojetí svého vizuálního stylu, je Akademie výtvarných umění v Praze.

Škola za 200 let své existence jednotný vizuální styl prakticky neměla. Od 90. let se prezentovala pouze využitím loga od prof. Milana Knížáka.

V roce 2018 proběhla designérská soutěž o novou vizuální identitu. Soutěž pořádala organizace Czechdesign a vyhrál v ní návrh studia 20YY Designers, které tvoří trojice designérů – Petr Bosák, Robert Jansa a Adam Macháček.

Jako jediný jednotící prvek vizuálu zvolili autoři návrh vlastního písma. Vycházeli z toho, že hlavním poznávacím znamením vzdělávací instituce by měla být její náplň – studenti a absolventi, vzdělávací program, její pedagogové, vztah k vlastní historii, kontakt s okolím, a hlavně prostor pro svobodu tvoření. Proto jejich návrh nejde cestou jednoho loga, jednoho symbolu, ale vlastního písma, se kterým může pracovat kdokoliv od sekretariátu přes studenty až po designéry.

Nový font AVU Variable vychází z klasického grotesku, tedy bezpatkového písma, jehož historie se časově přibližně kryje s existencí Akademie výtvarných umění v Praze. Písmo je typické využitím symbolu srdce, který odkazuje na původní logo od prof. Milana Knížáka.

Nové logo odkazuje na logo předchozí. | Zdroj: font.czNové logo odkazuje na logo předchozí. | Zdroj: font.cz

Vizuální identita formou písma je na jednu stranu velmi systémovým, na druhou stranu však také velmi svobodným pojetím ve svém využití. Podařilo se tak zrcadlit principy, které jsou pro vysokou školu výtvarných umění nejdůležitější.

Vizuální identita postavená pouze na písmu umožňuje svobodu v jejím použití. | Zdroj:  font.czVizuální identita postavená pouze na písmu umožňuje svobodu v jejím použití. | Zdroj: font.cz

Vizuální identita, která je živá, a to doslova

Před několika lety představila poměrně mladá česká univerzita, která sídlí v Moravskoslezském kraji, svůj nový vizuál.

Zákonem České národní rady z 9. července 1991 vznikla Slezská univerzita se sídlem v Opavě. Příběh její vizuální identity tedy není dlouhý, přesto je něčím výjimečný.

První logo univerzity nebylo příliš nápadité. Jeho podoba vycházela, jako i u mnoha jiných škol, z designu pečeti. Klíčovým prvkem značky byla orlice odkazující na tradiční symbol Slezska.  

Redesign prvního loga nebyl nijak zásadní. | Zdroj: slu.czRedesign prvního loga nebyl nijak zásadní. | Zdroj: slu.cz

K redesignu loga škola přistoupila po 25 letech existence univerzity. Dalo by se říci, že došlo vlastně pouze k obarvení a zjednodušení či stylizaci stávajícího loga. I když jde o školu, která vznikla v podstatě před pár lety, zachovala si logo, které odkazuje na tradici a historii.

Čím se ale vizuální prezentace školy odlišuje od jiných, je nápad prezentovat se tvářemi skutečných studentů.

Byla první českou vysokou školou, která před šesti lety přišla s konceptem tváře univerzity jako novým formátem veřejné prezentace. Škola vybrala z řad uchazečů studentku Kláru Jančíkovou, jejíž tvář byla několik let využívána k prezentaci na vizuálních materiálech školy.

První tvář univerzity, Klára. | Zdroj: slu.czPrvní tvář univerzity, Klára. | Zdroj: slu.cz

Od roku 2022 je novou tváří univerzity pár. Ten by měl ztělesňovat všechny hodnoty, ke kterým se Slezská univerzita v Opavě a Karviné hlásí: mladá dáma doprovázená mladým mužem. Dvojice navzájem se doplňujících originálních osobností, mající vstřícné tváře a otevřenou mysl. Jsou milí a přívětiví, oplývají entusiasmem a nejsou povrchní. Těmi se stali studenti Libor Cinegr a Eliška Jarkulischová. Jestli je to ten správný směr, posuďte sami.

Tváří Slezské univerzity v Opavě je od letoška pár. | Zdroj: slu.czTváří Slezské univerzity v Opavě je od letoška pár. | Zdroj: slu.cz

Místo kladívek postava z řecké mytologie

První znak Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě vznikl pravděpodobně roku 1959 v rámci oslav výročí 110 let od založení univerzity a byl vytvořen i v barevné variantě.

Poslední platný známý znak je z roku 2002 a jeho autorem je Ing. Josef Böhm. Stal se vzorem i pro znaky jednotlivých fakult.

Změna loga Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě proběhla v roce 2018. Hlavním důvodem byla potřeba vizuálně sjednotit univerzitu, která neměla funkční grafický manuál.

V říjnu 2017 začala příprava pro zadání nového vizuálu. Po zpracování zadání bylo osloveno několik grafiků. Žádný z vytvořených návrhů externích dodavatelů nevyhovoval představě univerzity o novém logu. Proto se rozhodli pro řešení „in house“. V červnu 2018 byl vytvořen malý tým složený z univerzitního grafika Ing. Argira Ziovského a typografa Marka Chmiela. Ti společně pracovali na několika variantách a z jejich spolupráce vyšel vítězný návrh.

Historický vývoj log VŠB-TU Ostrava. | Zdroj: vsb.czHistorický vývoj log VŠB-TU Ostrava. | Zdroj: vsb.cz

Nové logo univerzity svým tvarem odkazuje na reliéf Prométhea, který najdete na budově rektorátu. Jeho autorem je Vladislav Gajda. Reliéf Prométhea je oboustranný a jeho členěná křídla mají představovat myšlenku titánské síly, stvoření, chytrosti, odvahy a síly vzdorovat. Ukazuje moc přírody a um člověka, který dobývá energii z hlubin země. Evokuje geologickou strukturu Ostravska a dobývání uhlí.

Pět čar v logu neznamená počet fakult, protože fakult je na univerzitě sedm. Odkazuje na technické pojmy, jako jsou měření, přesnost, racionalita, jednotka a škála.

Nové logo odkazuje na tvar křídel, ale zároveň i na technické symboly, jako je měření, škála atd. | Zdroj: vsb.czNové logo odkazuje na tvar křídel, ale zároveň i na technické symboly, jako je měření, škála atd. | Zdroj: vsb.cz

Minulost vizuálních identit českých univerzit v kontextu české historie

Vývoj vizuálních identit v Česku byl jednoznačně a významně ovlivněn historickým vývojem našich zemí.

První pražskou univerzitu založil český a římský král Karel IV. listinou ze 7. dubna 1348 jako první z vysokých učení na sever od Alp a na východ od Paříže. Univerzita Karlova je tak jednou z nejstarších v Evropě.

Pečetidlo pražské univerzity bylo zhotoveno hned v počátcích pražského vysokého učení. Klečící král český a římský podává oběma rukama svatému Václavovi složenou základní listinu s visutou pečetí. Po stranách postav je vpravo erb krále římského, vlevo krále českého a pod korouhví se znamením svatováclavské orlice je písmeno W (Wenceslaus). Opis stříbrného pečetidla v perlovcích gotickou majuskulou zní: „SIGILLUM UNIVERSITATIS SCOLARIUM STUDII PRAGENSIS“.

Pečeť se na dlouhou dobu stala hlavním identifikátorem nejstarší české univerzity. A je jím dodnes. | Zdroj: Wikipedie.orgPečeť se na dlouhou dobu stala hlavním identifikátorem nejstarší české univerzity. A je jím dodnes. | Zdroj: Wikipedie.org

V roce 1573 vzniká v Olomouci historicky druhá česká univerzita, která dnes nese název Univerzita Palackého. Tato vzdělávací instituce se postupně vyvinula z jezuitské koleje v plnohodnotnou univerzitu a v počátcích nabízela studium artistického a teologického zaměření.

Logo Univerzity Palackého v Olomouci se v průběhu let změnilo jen minimálně. | Zdroj: upol.czLogo Univerzity Palackého v Olomouci se v průběhu let změnilo jen minimálně. | Zdroj: upol.cz

V roce 1707 je založeno dnešní České vysoké učení technické, nicméně samotná výuka zde začíná až v lednu roku 1718, tedy o více než 10 let později.

ČVUT si stále zachovává ve svém znaku původní motiv, i když moderně zpracovaný. | Zdroj: Wikipedie.org, cvut.czČVUT si stále zachovává ve svém znaku původní motiv, i když moderně zpracovaný. | Zdroj: Wikipedie.org, cvut.cz

Roku 1799 byla založena Akademie výtvarných umění v Praze dekretem, který vydal císař František I. Jde o nejstarší výtvarnou školu v českých zemích. 

V 19. století vznikly tři další dnes významné univerzity. V roce 1885 vznikla v Praze Uměleckoprůmyslová škola. Vládla na ní uvolněná atmosféra a ve studentech byl podporován tvořivý přístup.

Logo UMPRUM prošlo za poslední dobu velkou změnou. | Zdroj: umprum.czLogo UMPRUM prošlo za poslední dobu velkou změnou. | Zdroj: umprum.cz

Roku 1895 získává vysokoškolský statut také Báňská akademie v Příbrami, dnešní Technická univerzita v Ostravě. Na úplném konci 19. století, v roce 1899, byla dekretem Františka Josefa I. ustanovena v Brně Česká technická vysoká škola (dnešní VUT), která vznikla z původně technického učiliště.

Také logo VUT v Brně prošlo zjednodušením. | Zdroj: vut.czTaké logo VUT v Brně prošlo zjednodušením. | Zdroj: vut.cz

Po roce 1918 vznikly hned tři vysoké školy v Brně v krátkém časovém období. Jako první vznikla veterinárně zaměřená Vysoká škola zvěrolékařská (dnes VFU). V lednu roku 1919 byla ustanovena také Masarykova univerzita. V červenci téhož roku poté vzniká také dnešní Mendelova univerzita, která tehdy nesla název Vysoká škola zemědělská.

Benešovým dekretem č. 127 byla v roce 1945 zřízena dnešní Akademie múzických umění v Praze se čtyřmi obory: dramatickým, hudebním, tanečním a filmovým. Roku 1947 pak vznikla v Brně Janáčkova akademie múzických umění.

V období komunismu také vznikaly univerzity. Jejich charakter odrážel zaměření komunismu na průmysl, zejména strojírenství a chemii. Za všechny můžeme jmenovat například Vysokou školu politických a hospodářských věd v Praze (1949), Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích, Vysokou školu strojní v Ostravě či Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni (všechny 1950). Vznikaly i vysoké školy zaměřené úplně jiným směrem. Například Vysoká škola Sboru národní bezpečnosti (1974).

Loga a znaky komunistických univerzit prezentovaly i jejich typické symboly.  | Zdroj: Wikipedie.orgLoga a znaky komunistických univerzit prezentovaly i jejich typické symboly. | Zdroj: Wikipedie.org

Hned v prvních letech znovunabyté samostatnosti vznikají nové státní univerzity, např. Slezská univerzita v Opavě, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích či Západočeská univerzita v Plzni. I když šlo o nové univerzity, jejich znaky většinou odkazovaly na tradici a historii. Až po nějaké době i u nich dochází k moderním variantám jejich znaků a log.

Pětilistá květina v několika variantách je zajímavým ztvárněním vizuální identity Jihočeské univerzity. | Zdroj: jcu.czPětilistá květina v několika variantách je zajímavým ztvárněním vizuální identity Jihočeské univerzity. | Zdroj: jcu.cz

Vizuální identita jako hrdost studentů i pedagogů

Vizuální prezentace vysoké školy by měla být jednotícím prvkem a pomáhat ji vnímat jako něco, co má svoji nezaměnitelnou identitu, kterou představuje její poslání, tradice, vize, konkrétní projekty, kterými se prezentuje, ale také její studenti, pedagogové a absolventi, kteří ji sdílejí.

Dobrá vizuální prezentace posiluje sounáležitost lidí uvnitř, která se projevuje hrdostí na to, že jsou její součástí. Ta zase podporuje sílu identity instituce navenek.

Některé české univerzity tyto nároky splňují do puntíku. Jiné méně. 

Související

Nostalgická vzpomínka? Socialistické potravinové obaly by v dnešní konkurenci neuspěly, je přesvědčen historik Martin Franc
Grafický design

Nostalgická vzpomínka? Socialistické potravinové obaly by v dnešní konkurenci neuspěly, je přesvědčen historik Martin Franc

Kateřina Hubertová - 9. 1. 2024 - 11 min.

Stejně dobře bude reprezentovat malý pivovar nebo kasino. Nové logo Univerzity Karlovy vzbuzuje mezi odborníky rozpačité reakce
Kritika a teorie

Stejně dobře bude reprezentovat malý pivovar nebo kasino. Nové logo Univerzity Karlovy vzbuzuje mezi odborníky rozpačité reakce

Tereza Bíbová - 18. 10. 2023 - 8 min.

Už zmizely pečetě? Podívali jsme se na vizuální styl českých univerzit
Grafický design

Už zmizely pečetě? Podívali jsme se na vizuální styl českých univerzit

Petra Boháčová - 23. 7. 2018 - 8 min.

jelínek
Kavelky MYP 2024