Pan Brno. Jan Rajlich se zasloužil o přeměnu industriálního města ve významné kulturní centrum mezinárodního měřítka

Výstava v Moravské galerii v Brně oslavovala celoživotní dílo významného umělce Jana Rajlicha. | Zdroj: wikipedie.com, moravská-galerie.cz Výstava v Moravské galerii v Brně oslavovala celoživotní dílo významného umělce Jana Rajlicha. | Zdroj: wikipedie.com, moravská-galerie.cz

V Moravské galerii v létě skončila roční série výstav Rajlich 100 od kurátorů Ondřeje Chrobáka a Marty Sylvestrové, která mapovala život umělce Jana Rajlicha. Kdo byla tato významná osobnost? A jakou roli hrála v jeho tvorbě Moravská galerie?

Jan Rajlich již od mládí projevoval aspirace stát se malířem. Fascinovala jej především tvorba Mikoláše Alše, a to jak po výtvarné stránce, tak po stránce tematické. Během školních let na reálném gymnázium v Jindřichově Hradci se Jan Rajlich věnoval zejména rozvíjení figurální kresby, pro níž hledal náměty v oblasti české historie nebo mezi lidovými písničkami.

Klasické kresbě se Rajlich věnoval především na počátcích své tvorby. | Zdroj: Archiv Moravské galerie Klasické kresbě se Rajlich věnoval především na počátcích své tvorby. | Zdroj: Archiv Moravské galerie

Klíčovou roli v Rajlichově uměleckém vzdělání sehrála Škola umění ve Zlíně, založena na počátku roku 1939 firmou Baťa. Zakladatelé, kterými byli ředitel závodů Jan Antonín Baťa a architekt František Kadlec, se jejím prostřednictvím pokusili o svého druhu reformu uměleckého školství, jehož tehdejší podobu vnímali jako vysoce problematickou a neodpovídající požadavkům moderní doby. Škola byla bohužel kvůli válce roku 1944 zavřena.

Baťova Škola umění ve Zlíně | Zdroj: 14-15.czBaťova Škola umění ve Zlíně | Zdroj: 14-15.cz

V roce 1950 vytvořil se svými zlínskými spolužáky a dalšími mladými umělci v Brně pracovní seskupení nazvané Kolektiv / Výtvarný kolektiv. První významnou zakázkou Kolektivu bylo výtvarně prostorové řešení expozice Krajského národního výboru v Brně na BVT (Brněnských výstavních trzích) v rotundě pavilonu A. Tam začala Rajlichova dlouholetá tvůrčí i organizační práce související s výstavištěm a podnikem BVV v Brně. 

Jan Rajlich - Hvězdárna a planetárium Brno 1976 | Zdroj: Archiv Moravské galerie Jan Rajlich - Hvězdárna a planetárium Brno 1976 | Zdroj: Archiv Moravské galerie

V rámci liberálního uvolnění během šedesátých let získal Jan Rajlich několik zakázek na plakáty k politickým výročím a výstavám. Spolupracoval s muzei, galeriemi, výstavními síněmi a divadly, vytvořil řadu afiší pro své vlastní výstavy, pro Sdružení Q a Bienále Brno, které založil. S mnohými zadavateli ho spojovaly dlouholeté osobní přátelské vazby. Abstraktním plakátem Brněnská muzea vás zvou (1959) započala Rajlichova spolupráce s Moravskou galerií. Podařilo se mu zde nalézt porozumění a zázemí a získat oporu pro svůj záměr pořádat periodickou výstavu užité grafiky.

Renomé, jež si během necelé dekády šedesátých let Bienále Brno vydobylo na mezinárodní scéně, se v průběhu sedmdesátých a osmdesátých let projevilo extrémním zvýšením zájmu designérů z celého světa o účast v soutěži. V tomto období se Rajlich zároveň zasloužil o mezinárodní uznání. V polistopadovém vývoji, který Bienále Brno nepřál, získal s pomocí Petra Oslzlého a Josky Skalníka záštitu prezidenta Václava Havla, a tím Bienále zachránil. Účastnil se také výstav a přednášek po celém světě (od New Yorku po Tokio).

Plakát Ruby ze souboru Bienále Brno (1988)  | Zdroj: Archiv Moravské galerie Plakát Ruby ze souboru Bienále Brno (1988) | Zdroj: Archiv Moravské galerie

A teď v datech. Za svůj život namaloval kolem pěti set olejomaleb, temper a akvarelů, vytvořil více než tisíc pět set kreseb a pastelů, sto kolážípadesát serigrafií. Realizoval tiskem na tři sta plakátů, navrhl kolem padesáti podnikových značek a logotypů. Podílel se na grafické úpravě více než sto padesáti různých publikací – katalogů, sborníků, knih apod. Vytvořil asi patnáct netkaných gobelínů art protis. Zabýval se ve spolupráci s kolegy sochaři i medailérskou tvorbou, na svém kontě má (včetně textových mutací) na čtyřicet medailí. Byl grafikem zhruba stovky výstav a veletržních expozic. Navrhl kolem dvaceti neonů a realizoval na dvacet děl pro architekturu. Vytvořil více než dvacet divadelních scénografií a několik scénografií televizních.

Výstava Rajlich 100 | Zdroj: Archiv Moravské galerie Výstava Rajlich 100 | Zdroj: Archiv Moravské galerie

Ředitel Moravské galerie Jan Press o Rajlichovi říká: Předpokladem Rajlichova hledačství a celoživotního studia byla modernost experimentální výuky na proslulé Škole umění ve Zlíně, vycházející z avantgardního programu školních osnov Bauhausu. Po Rajlichově zakotvení v Brně sehrála klíčovou roli v jeho osobním rozvoji Moravská galerie. Díky profesnímu porozumění tehdejšího ředitele Moravské galerie Jiřího Hlušičky nalezl Jan Rajlich počátkem šedesátých let v naší instituci nejen stálého klienta pro realizaci výtvarných návrhů, ale především profesionální zázemí naplněné a součinností pro své organizátorské úsilí na poli rozvoje vizuální komunikace uskutečňované formou periodických výstav a odborných publikací.

Autorka výstavního projektu Marta Sylvestrová charakterizuje význam autora slovy: „Jan Rajlich se zasloužil o přeměnu industriálního města Brna ve významné kulturní centrum mezinárodního významu, o níž usilovali již představitelé Brněnského devětsilu ve dvacátých letech minulého století, následováni ve třicátých letech obdobnými snahami členů Skupiny výtvarných umělců v Brně. Jan Rajlich významně přispíval svou organizační, publikační a přednáškovou činností ke zvýšení prestiže oboru vizuální komunikace a po celý život usiloval o společenské uznání své profese. V jeho chápání oboru sehrály důležitou roli estetické a etické principy vlastní tvorby a obecně společenská odpovědnost grafického designéra, jak ji v roce 1964 zformuloval ve svém manifestu First Things First britský designér Ken Garland. 

Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace. II. bienále užité grafiky Brno 66 | Zdroj: Archiv Moravské galerie Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace. II. bienále užité grafiky Brno 66 | Zdroj: Archiv Moravské galerie

Jan Rajlich se ve svém celoživotním díle jeví jako umělec, v jehož tvorbě se snoubí tvůrčí experimenty volného umění s uměleckou praxí, a naopak, volnou tvorbu obohacuje prvky ze své graficé a typografické praxe. Proslul u nás i v zahraničí jako organizátor stěžejních výstav, publicista, spisovatel a pedagog. Rajlichův univerzalismus vychází z jeho povahy hledače nových postupů, jenž ovšem po celý čas provázelo jeho všestranné studium teorie i praxe oboru vizuální komunikace. Ačkoliv sám zastánce rukodělných postupů v designérských zakázkách, předjímal ve svých teoretických statích a v tématech mezinárodních bienálových sympozií boom designérských a informačních technologií 21. století.“

Plakát veletrhů v Brně v roce 2000 | Zdroj: Archiv Moravské galerie Plakát veletrhů v Brně v roce 2000 | Zdroj: Archiv Moravské galerie

Více informací můžete najít ve speciální knize, která byla vydána k výstavě: Jan Rajlich 100: Mr. Brno. Autoři textu: Pavel Coufalík, Vít Jakubíček, Pavel Ryška, Markéta Svobodová a Marta Sylvestrová (editorka publikace). Součástí knihy jsou vzpomínky Jana Rajlicha ml. na otce. Design výstavy: Tomáš Svoboda. Vizuální identita výstavy a katalogu: Lukáš Kijonka.

Související

Moravská galerie objevuje polozapomenutého autora Porsche 928. Jiří Kuhnert: Sketch the Dream
Produktový design

Moravská galerie objevuje polozapomenutého autora Porsche 928. Jiří Kuhnert: Sketch the Dream

Ester Kyselková - 23. 11. 2018 - 3 min.

Žena inovátorka. Moravská galerie vystavuje textilní obrazy Inez Tuschnerové
Móda a šperk

Žena inovátorka. Moravská galerie vystavuje textilní obrazy Inez Tuschnerové

Diana Elfmarková - 3. 10. 2018 - 2 min.

výstava czd
web expo
SHOP Snoubení
job lab 2024