Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Exteriéry památníku v Letech | Zdroj: Ateliér Světlík Exteriéry památníku v Letech | Zdroj: Ateliér Světlík

Památník v Letech se dočká pietní podoby. Místo, kde zahynuli během holokaustu Romové, otevře v nové podobě v roce 2023

Muzeum romské kultury vyhlásilo mezinárodní krajinářsko-architektonickou soutěž o podobu památníku v Letech na Písecku v říjnu roku 2019. Ta teď zná svého vítěze! Výsledky soutěže odhlasovala odborná porota na začátku června. Vítězným návrhem se stala spolupráce ateliéru terra florida a Ateliéru Světlík. Novou expozici zasadili do lesní krajiny. Muzeum, které od roku 2018 spravuje areál bývalého vepřína i Kulturní památku Lety, chce památník otevřít v roce 2023.

Na místě Kulturní památky v Letech se za války nacházel romský koncentrační tábor, později v 70. letech velkokapacitní vepřín. Táborem v Letech podle historiků od srpna 1942 do května 1943 prošlo 1308 Romů – mužů, žen i dětí. 327 z nich v něm zemřelo a přes 500 skončilo v Osvětimi. V 90. letech se na veřejnost dostaly informace o genocidě Romů a o koncentračním táboře v Letech. Na místě pohřebiště byl v roce 1995 vybudován památník, avšak vedle vepřína, který stojí na svém původním místě.

Nová podoba památníku je významným krokem k proměně tohoto území nejen v důstojné místo piety, ale i na místo pro reflexi všech generací nad současnými tématy ochrany lidských práv a svobod, společné minulosti a také společného soužití v současnosti i budoucnosti. V duchu myšlenky chystá Muzeum romské kultury výstavní exponáty a edukační programy v kontextu řešení tzv. cikánské otázky.

Exteriéry památníku v Letech | Zdroj: Ateliér SvětlíkExteriéry památníku v Letech | Zdroj: Ateliér Světlík

Naučná stezka v přírodě je součástí vítězného návrhu. | Zdroj: Ateliér SvětlíkNaučná stezka v přírodě je součástí vítězného návrhu. | Zdroj: Ateliér Světlík

Nejlépe byl hodnocen návrh Jana Sulzera a Lucie Vogelové z ateliéru terra florida v.o.s. a Jana Světlíka, Vojtěcha Šedého a Filipa Šefla z Ateliéru Světlík. Na návrhu spolupracovali Roman Černohous a Petr Karlík.

Pasáž propojující dvě budovy v areálu památníku | Zdroj: Ateliér SvětlíkPasáž propojující dvě budovy v areálu památníku | Zdroj: Ateliér Světlík

Návrh pietního místa je dimenzován na rozsáhlé ploše a zahrnuje jak budovu památníku, tak i její lesní okolí. A právě v lesní krajině architekti navrhli okruh, přes který vede naučná stezka o holokaustu. Budova je nízkopodlažní v zájmu vysoké integrace do terénu. Architekti vsadili na prosté tvary, betonové prvky a velkoformátová okna. Docílili tak dojmu jednoduchosti a zároveň jednotnosti s přírodou. Dvě zděné budovy propojuje zastřešené sloupořadí, připomínající kmeny stromů, které tak tvoří efektní pasáž. V interiéru se zaměřili na prostornost a vše spojující betonové elementy. Celý projekt působí komplexně a vyváženě.

Velká okna jsou dominantou stavby. | Zdroj: Ateliér SvětlíkVelká okna jsou dominantou stavby. | Zdroj: Ateliér Světlík

Prvky v interiéru budou zhotoveny z betonu. | Zdroj: Ateliér SvětlíkPrvky v interiéru budou zhotoveny z betonu. | Zdroj: Ateliér Světlík

Místnost určena na programovou část, kterou zaštiťuje Muzeum romské kultury. | Zdroj: Ateliér SvětlíkMístnost určena na programovou část, kterou zaštiťuje Muzeum romské kultury. | Zdroj: Ateliér Světlík

„Jsme velice rádi, že se podařilo vybrat návrh, na kterém se porota prakticky jednoznačně shodla. Nejlépe hodnocený projekt získal vysoké hodnocení díky citlivému přístupu k tématu samotnému, ale i okolní krajině, do níž bude památník zasazen, a také s ohledem na splnění podmínky ekonomické přiměřenosti návrhu,“ uvedla ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová.

Exteriéry z pohledu územního plánování | Zdroj: Muzeum romské kulturyExteriéry z pohledu územního plánování | Zdroj: Muzeum romské kultury

Detailní pohled na naučný okruh v areálu památníku | Zdroj: Muzeum romské kulturyDetailní pohled na naučný okruh v areálu památníku | Zdroj: Muzeum romské kultury

V druhé polovině roku 2020, v souvislosti s vyhlášením vítěze soutěže, dojde k demolici současného areálu a k následnému archeologickému výzkumu. Demoliční akci schválila vláda již v roce 2017, tuto část obnovy památníku také financuje. Předpokládané náklady na výstavbu památníku jsou v první etapě realizace 31,5 milionů korun. Památník bude vícezdrojově financován, hlavní část rozpočtu bude hrazena z Fondů EHP a Norska.

Další články