Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Mateřská škola Za Branou | Foto: Filip Šlapal, zdroj: Město Pacov Mateřská škola Za Branou | Foto: Filip Šlapal, zdroj: Město Pacov

Pacovský architektonický zázrak nekončí. Boom začal kvalitní rekonstrukcí zámku, dnes zaujme školka i soukromé bydlení

Začalo to citlivou a zajímavou obnovou zámku, dnes Pacov na poměry českých menších měst kvalitní soudobou architekturou doslova přetéká. Velkou zásluhu na tom má zdejší radnice, vždyť hned dvě oceněné novostavby z poslední doby byly veřejného charakteru. Za projekty mateřské školy i přístavby domu sociálních služeb stojí architekti z VYŠEHRAD atelier, který se podílel již na rekonstrukci zámku. V Pacově se ale daří i soukromým projektům, z nichž za pozornost stojí dvě realizace Ateliéru 111, které spojuje zajímavá práce s terénem. Zatímco zahrádku restaurace ukryli před ruchem nedaleké křižovatky pod zem, u domu pro bratra jednoho ze zakladatelů ateliéru naopak maximálně využili zeleně na pozemku tím, že střechu garáže osázeli volným pokračováním zahrady.

První vlaštovkou pacovského architektonického boomu byla v roce 2011 dokončená rekonstrukce interiérů jižního a západního křídla zámku. Zchátralá budova se podle návrhu interiérů od VYŠEHRAD atelieru proměnila v kulturní centrum. „Obnova pacovského zámku má velmi dlouhou historii od jeho porevolučního opuštění armádou. My jsme nejdříve pracovali na interiérech regionálního kulturního a společenského centra (muzeum, knihovna, víceúčelový sál, informační centrum) a dále v prostoru zámku i na dalších úpravách,“ upřesnil architekt Jiří Smolík.

V celém procesu se přitom, i přes špatný stav památky, architekti snažili o zachování stávajících hodnotných konstrukcí, které ve spolupráci s grafickými designéry ze Studia Najbrt a noBrother doplňovali o kvalitní informační systém a mobiliář jednoduchého vzhledu, jenž dovolil maximálně vyniknout historickým klenutým prostorům.

Interiéry pacovského zámku | Zdroj: Městské muzeum Antonína Sovy v PacověInteriéry pacovského zámku | Zdroj: Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově

„Prostředí rekonstrukce a památky je vždy omezující, na druhou stranu je pro architekta vždy zajímavou výzvou z hlediska volby toho, co si může dovolit. Ve smyslu jen někde pokorného a citlivého renovačního přístupu a na druhé straně odvahy vstoupit do historického prostředí soudobým detailem či prvkem, kdy vzájemným kontrastem starého a nového může dojít k oboustranné prospěšné synergii,“ zhodnotil Smolík s tím, že hned v prvních letech po rekonstrukci přišla ze strany obyvatel města pozitivní zpětná vazba.

Na obnovu zámku navázaly další projekty

Na obnovu jižního a západního křídla a nádvoří navázaly další projekty rekonstrukce zámeckého areálu: z bývalých armádních hospodářských objektů vznikly klubovny pro městské spolky, opravena byla kaple svatého Václava a revitalizace se dočkal prostor bývalého armádního autoparku.

Zámek Pacov | Zdroj: Město PacovZámek Pacov | Zdroj: Město Pacov

„Pacov je specifický svým stabilním politickým vedením po dlouhé období. Díky této stabilitě se mají šanci prosazovat dlouhodobější projekty a kvalitní architektura. Podobný fenomén je zřejmý i u několika málo dalších měst a obcí v České republice. Náš ateliér se již 25 let snaží dělat svěží architekturu, první naše realizace v Pacově dopadly dobře, a to je i základní důvod, proč jsme byli městem oslovováni pro účast v dalších zakázkách,“ zhodnotil spolupráci s pacovskou radnicí Jiří Smolík.

Dlouhodobou kontinuální práci a schopné kolegy s odbornými znalostmi a nadšením pro věc považuje za základ pacovského (nejen) architektonického úspěchu rovněž bývalý starosta města Lukáš Vlček (dnes neuvolněný místostarosta a poslanec parlamentu ČR). „Máme v Pacově tým kvalitních lidí s nadhledem, kteří jsou u přípravy projektů, a také máme štěstí na architekty. Když v roce 2010 nastoupil na radnici současný starosta Tomáš Kocour, v tu dobu jako místostarosta, podařilo se nám společně rozjet projekt revitalizace zámeckého areálu. V této době jsme začali spolupracovat také s architektem Zdeňkem Rychtaříkem a s VYŠEHRAD atelierem,“ připomněl.

V posledních letech v Pacově vznikla oceněná školka i domov pro seniory

Pracemi v areálu zámku ale kvalitní realizace veřejných budov v Pacově rozhodně neskončily a pokračovala i spolupráce s architekty z VYŠEHRAD atelier, která vyvrcholila v roce 2019 návrhem budov mateřské školy a dostavbou domu sociálních služeb. Obě zmíněné stavby přitom posbíraly mnohá architektonická ocenění, mateřská škola byla finalistou v České ceně za architekturu 2020 a zároveň Stavbou roku 2019 kraje Vysočina.

Mateřská škola Za Branou podle návrhu od VYŠEHRAD atelier | Zdroj: Youtube Česká cena za architekturu

Školka vznikla na místě starší nevyhovující budovy stejné funkce, kterou nahradily dřevěné pavilony, v nichž se nacházejí jednotlivé třídy. Ty jsou, spolu s hlavní dvoupodlažní budovou, rozmístěné v rozlehlé zahradě a mají přímý přístup na venkovní dřevěné terasy. Jednotlivé budovy jsou vůči sobě pootočeny o 90°, čímž vytvářejí zajímavé polouzavřené prostory, které dětem poskytují dostatek prostoru pro venkovní hry.

Stavbou roku kraje Vysočina se stal také pacovský dům sociálních služeb, rovněž podle návrhu VYŠEHRAD atelier. Přístavba, která navazuje na stávající zařízení, umožňuje komplexní péči o seniory s Alzheimerovou chorobou. Interiér si klade za cíl být pro své uživatele na jednu stranu přehledný a čitelný, na druhou stranu ale také inspirativní. Zároveň poskytuje svým hůře mobilním obyvatelům kontakt s venkovním prostorem, a to jak na terasách, tak i v pobytové zahradě v uzavřeném vnitrobloku.

Dům sociálních služeb | Foto: Filip Šlapal, zdroj: Město PacovDům sociálních služeb | Foto: Filip Šlapal, zdroj: Město Pacov

„Obě stavby mají společné to, že chceme, aby byly pro své uživatele inspirativní. Odlišují se naopak věkem svých uživatelů – zatímco děti, vyrůstají-li v prostředí kvalitní, otevřené a silné architektury, nesou si tuto pozitivní zkušenost dále celým životem, u seniorů pak jde zejména o to se identifikovat se stavbou a mít ji rádi,“ doplnil Jiří Smolík.

Městská výstavba jde příkladem, soukromý sektor následuje kvalitu

V loňském roce bylo také dokončeno nové komunitní centrum, které využívá mateřská a základní škola, gymnázium, základní umělecká škola, centrum pro seniory a mnoho dalších spolků. „Věřím, že se nám povedla revitalizace části města, kde bývalo kino. Tento objekt jsme nahradili novým komunitním centrem,“ uvedl Vlček. Z původního objektu zůstaly pouze obvodové stěny, vše ostatní je nové, včetně moderního audiovizuálního vybavení či zázemí pro návštěvníky. V současné době se v Pacově také dokončuje nový bytový dům a po dlouhé době je tak městem nově budována bytová výstavba.

Kulturní centrum | Zdroj: Město PacovKulturní centrum | Zdroj: Město Pacov

 „Považuji za důležité, že usilujeme o kvalitní architekturu pro veřejné stavby. Veřejné instituce mají být spolutvůrci architektury, jít příkladem. Nejen v pojetí staveb, ale i technologiích, jako například v oblasti infrastruktury či energetiky,“ upozornil Lukáš Vlček s tím, že město se například snaží o citlivou modernizaci ulic, nezapomíná ani na zeleň a související mobiliář. V průběhu času v Pacově kromě velkých projektů vzniklo i mnoho kvalitních soukromých realizací, ať už pro bydlení, či podnikání.

Zahrádka pizzerie se před rušným okolím skrývá pod zemí

Zajímavou úpravu gastropodniku nedaleko náměstí Svobody provedl Ateliér 111 architekti, který zakopal venkovní zahrádku pizzerie pod úroveň silnice. Rohový objekt s hotelem a restaurací stojí na rušné křižovatce, která není příliš vhodná pro venkovní posezení. „Proto jsme chtěli zahrádku od silnice opticky a provozně odříznout a vytvořit tak její vlastní mikrosvět,“ uvedl Jiří Weinzettl z Ateliéru 111 architekti s tím, že důvody jsou také provozní. „Restaurace Pepíno je sama pod úrovní terénu, a když její provozovatelé chtěli venkovní zahrádku, po vzájemné dohodě jsme se rozhodli, že by měla být na stejné úrovni jako restaurace,“ doplnil. Vnitřní organický tvar zahrádky vtěsnané do skuliny mezi dva domy vychází z využitého pozemku. Díky vysazeným rostlinám působí navenek jako skutečná zahrada a zároveň poskytuje hostům restaurace dostatečné soukromí a klid.

Zahrádka pizzerie | Zdroj: Ateliér 111 architektiZahrádka pizzerie | Zdroj: Ateliér 111 architekti

Zahrádka má ještě jednu nečekanou funkci, slouží zároveň jako protipovodňové opatření. „Řešili jsme problém velké vody, která v minulosti poničila suterénní prostory restaurace. Zahrádka tak nyní zamezuje opakovanému vniknutí ničivé vody do útrob restaurace,“ doplnil Weinzettl s tím, že ateliér majitelé oslovili na základě předchozí spolupráce, podílel se totiž na úpravě budovy pro potřeby hotelu a restaurace. 

Zahrada na střeše garáže dodá pozemku více zeleně

Práce pro Pacov je pro Ateliér 111 architekti přirozená, protože jeden z jeho zakladatelů Lukáš Smetana z tohoto města pochází. Právě tak došlo v roce 2011 ke vzniku další ze zajímavých staveb nazvané Dům pro bráchu. „Dům pro bratra Lukáše Smetany je specifický, protože vychází z parcely, která byla pro jeho stavbu předurčená. Vedle stojí klasický bytový objekt z 20. století s velkou zahradou a my jsme vlastně navrhli novostavbu na zahradě domu rodičů. Pozemek se nachází ve městě, u silnice a má specifický půdorysný tvar. Hodně věcí jsme tak vzali z kontextu, z pozemku jako takového,“ nastínil Jiří Weinzettl a doplnil, že lokalita tvarovala dům, který má hodně netradiční půdorys a svou hmotou ukončuje ulici, z níž se do něj přímo vstupuje. Hlavní obytný prostor, který tvoří jídelna s kuchyní v úrovni přízemí a mírně vyvýšený obývací pokoj, se otevírá do zahrady velkými francouzskými okny.

Dům pro bráchu | Zdroj: Ateliér 111 architektiDům pro bráchu | Zdroj: Ateliér 111 architekti

Dostatek zeleně byl při projektování domu prioritou, zároveň ale bylo třeba na pozemek umístit i garáž. „Úprava zahrady je výsledkem toho, že jsme chtěli mít co největší zahradu a zároveň co největší garáž. Ve spolupráci se zahradním architektem Zdeňkem Markem jsme upravili terén tak, aby se z okna jídelny nekoukalo na garáž, ale do kvetoucí louky,“ nastínil architekt řešení, kdy zatravněná střecha vytváří umělý kopec volně přecházející do zahrady.

Výstavba ve městě pokračuje rodinnými domy i veřejnou infrastrukturou

Dalším zajímavým pacovským stavebním počinem je dřevěný rodinný dům, který je dílem architekta Zbyňka Krulicha a jehož projektu a realizace se ujala projekční kancelář 3AE. Energeticky pasivní dům vystavěný v roce 2017 je tvořen jedním podlažím a podkrovím zastřešeným sedlovou střechou, které slouží jako sklad a galerie. Všechny fasády domu jsou obloženy obkladem ze svisle umístěných modřínových prken bez povrchové úpravy, která postupem času dostanou stříbrnošedou patinu.

Náměstí v Pacově | Zdroj: Město PacovNáměstí v Pacově | Zdroj: Město Pacov

S dalšími architektonickými projekty počítá pacovská radnice také do budoucna, nejvýraznější asi bude modernizace průtahu městem a související infrastruktury. „Tento projekt významně nasměruje tvář našeho města. Chceme více zeleně a zklidnění dopravy. S průtahem souvisí také revitalizace náměstí Svobody a prostoru kolem kostela sv. archanděla Michaela,“ poodhalil Vlček plány města s tím, že se připravuje také revitalizace pacovských parků, především pak toho zámeckého.

Galerie

Žijeme zde v dokonalém měřítku, krajina je tu harmonická, shodují se krajinářští architekti Veličkovi
Žijeme zde v dokonalém měřítku, krajina je tu harmonická, shodují se krajinářští architekti Veličkovi
Bezpečné, zdravé a spravedlivé město, kde se dobře žije. Osamu Okamura napsal hravý manuál urbanisty začátečníka
Bezpečné, zdravé a spravedlivé město, kde se dobře žije. Osamu Okamura napsal hravý manuál urbanisty začátečníka
Skryté poklady české vesnice. Dvojice jezdí po venkově a hledá architektonické skvosty tam, kde byste je nečekali
Skryté poklady české vesnice. Dvojice jezdí po venkově a hledá architektonické skvosty tam, kde byste je nečekali
Manželé zvelebují Rožnov pod Radhoštěm. Odkoupili chátrající altánek a vedle postavili působivou galerii
Manželé zvelebují Rožnov pod Radhoštěm. Odkoupili chátrající altánek a vedle postavili působivou galerii
Jaká jsou zdravá a fungující města v Česku? Vybíráme pět míst, kde je radost žít a bydlet
Jaká jsou zdravá a fungující města v Česku? Vybíráme pět míst, kde je radost žít a bydlet

Další články