Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Jde o to, aby o něco šlo. Typograf Oldřich Hlavsa, Barbora Toman Tylová, Zdroj: Autor Jde o to, aby o něco šlo. Typograf Oldřich Hlavsa, Barbora Toman Tylová, Zdroj: Autor

Oldřich Hlavsa ve středu pozornosti

Po Zdeňku Zieglerovi a Rostislavu Vaňkovi se odborné knižní monografie dočkal i další významný český typograf a grafický designér - Oldřich Hlavsa.

Barbora Toman Tylová tomuto typografickému velikánovi 20. století věnovala náležitou pozornost. Sbírání materiálů, zkoumání prací Oldřicha Hlavsy a psaní textů zasvětila pět let svého života a výsledek tomuto nasazení odpovídá.

Na 592 stranách představuje grafickou tvorbu autora, klade ji do širšího kontextu a doplňuje výborem z Hlavsových teoretických statí, rozhovorů a korespondence s řadou významných osobností grafického designu minulého století (L. Sutnar, A. Frutiger, H. Zapf).

Jde o to, aby o něco šlo. Typograf Oldřich Hlavsa, Barbora Toman Tylová, Zdroj: www.umprum.czJde o to, aby o něco šlo. Typograf Oldřich Hlavsa, Barbora Toman Tylová, Zdroj: www.umprum.cz

Oldřich Hlavsa (1909—1995) působil v oboru typografie a knižní grafiky přes šedesát let a po celou dobu stála v centru jeho zájmu kniha. Jak Barbora Toman Tylová uvádí, „považoval ji za komunikační prostředek, svébytné umělecké dílo, které působí komplexně. Spojuje dohromady myšlenky, estetický vjem a vyžaduje čtenářovu interakci. Hlavsova koncepce (typo)grafické úpravy představuje na jedné straně pokračování tradice klasické české typografie Karla Dyrynka, Oldřicha Menharta či Methoda Kalába, na straně druhé současně následuje českou avantgardu, dílo Karla Teiga a Ladislava Sutnara”.

Oldřich Hlavsa za svůj život upravil okolo dvou tisíc knižních titulů. Obor navíc obohatil čtyřmi odbornými publikacemi o písmu, ilustraci a knize, které mu vynesly věhlas i za hranicemi. Ten byl ještě podtržen ohodnocením kvality jeho práce v podobě řady ocenění. Záměr Barbory Toman Tylové je z knihy i jejího přístupu zřejmý – věnovat Oldřichu Hlavsovi tolik pozornosti, kolik si zaslouží.

Jde o to, aby o něco šlo. Typograf Oldřich Hlavsa, Barbora Toman Tylová, Zdroj: www.umprum.czJde o to, aby o něco šlo. Typograf Oldřich Hlavsa, Barbora Toman Tylová, Zdroj: www.umprum.cz

Kromě obsáhlé a graficky promyšlené monografie proto chystá výstavu a vytvořila webové stránky. Obsahují základní informace o typografovi a jemu věnované knize a umožňují jak prolistovat publikaci „Jde o to, aby o něco šlo“, tak několik knih, které Oldřich Hlavsa (typo)graficky upravil. Webové stránky jsou proto ideální při čekání na podrobnější recenzi, kterou pro CZECHDESIGN.CZ chystáme, a nebo přímo při čekání, než vám objednaná kniha dorazí.

Galerie

Další články